Na počest císaře Františka II./I.

12.02.2014 00:01

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 11.02.2017

 

Dne 12. února 1768 ve florentském paláci Pitti spatřil světlo světa arcivévoda František - nejstarší syn Leopolda Habsburského, toskánského velkovévody a bratra císaře Svaté říše římské národa německého Josefa II. V roce 1792 se arcivévoda František sám stal císařem a samozřejmě také korunovaným králem českým. V průběhu panování patřilo každé výročí jeho narození mezi oficiální státní svátky. Připomeňme si dnes tuto historickou osobnost alespoň krátkým přehledem pomníků, které byly na jeho počest zřízeny a zůstaly zachovány.

Unikátnost těchto pomníků si uvědomíme obzvláště poté, co se seznámíme se zněním § 26 zákona č. 50/1923 Sb. z. a n., na ochranu republiky, který definuje přestupek „Neodstranění nebo zřízení nedovolených pomníků“:

1. Politický (státní policejní) úřad může naříditi, aby byly odstraněny pomníky, nápisy a jiné památky umístěné na veřejném místě nebo tak, že jsou viditelné z veřejného místa, jsou-li rázu protistátního nebo jsou-li zřízeny některému členu rodin panovavších v Rakousku, Uhersku nebo Rakousko-Uhersku, v říši Německé nebo některému členu dynastií panovavších r. 1914 na půdě říše Německé.

Tentýž úřad může také zakázati zřizování takových pomníků, nápisů a památek na příště.

Za pomníky nebo památky považují se zejména i poprsí, desky, obrazy, znaky a odznaky.

Místem veřejným rozumějí se ve smyslu tohoto ustanovení náměstí, ulice, veřejné cesty, sady, veřejné sbírky, lázně, školy, výčepní a zábavní místnosti a jiná veřejně přístupná prostranství a místnosti.

2. Nevyhoví-li ten, komu bylo pravoplatně nařízeno, aby odstranil takový pomník, nápis nebo památku, tomuto nařízení ve stanovené lhůtě,

kdo přes zákaz zřídí nový takový pomník, nápis nebo památku,

trestá se politickým (státním policejním) úřadem za přestupek pokutou do 10.000 Kč nebo vězením do tří měsíců neb obojím trestem. Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v místech, kde není státního policejního úřadu, vydává trestní nález administrativní vrchnost policejní.


 

Brno

V Brně byl pomník tomuto panovníkovi odhalen již v roce 1818 v souvislosti s ukončením napoleonských válek. Nese německý nápis: Františkovi I., osvoboditeli, obnoviteli a otci vlasti (Franz I. dem Befreyer dem Wiederhersteller dem Vater des Vaterlandes) / Statečnému vojsku rakouskému / Jeho vytrvalým spojencům / Děkují věrná Morava a Slezsko MDCCCXV. Přestože od roku 1919 vyvýšenina s obeliskem nese název Denisovy sady, v lidové mluvě zůstává stále „Francisbergem“.

 

Staré Ransko

Na hrázi rybníka u obce Staré Ransko (na česko-moravském pomezí) byl v roce 1832 u příležitosti oslavy čtyřicátého výročí Františkova panování postaven litinový kříž, jehož podstavec nese tři české nápisy:

 • Na památku slavnýho čtyridcetiletýho panování Jeho Majestátnosti FRANTIŠKA Iho - Císaře Rakouskýho, roku 1832;
 • Nákladem Jeho Osvícenosti, pána Františka knížete z Ditrichsteinu;
 • Dne 15. září 1833 slavnostně vysvěcen od velebného pána Františka Schuberta, faráře krucemburského.

Podrobněji viz samostatný příspěvek: Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I.
 

 

Kynžvart

Císař František zemřel 2. února 1835. Jako připomínku této události nechal kancléř Metternich ještě téhož roku v parku svého kynžvartského zámku zřídit pomník pomník, jehož latiský nápis hlásá, že je věnován oblíbenému císaři, který během těžkých dob s nepřekonatelnou trpělivostí a moudrostí řídil, spravoval a rozmnožoval říši. (IMP. FRANCISCO I. / PIO FELICI AUGUSTO / QUOD / MAXIMIS. TEMPORIB. / CONSTANTIA. INVICTA / SAPIENTIA. PARI / IMPERIUM / REXIT. SERVAVIT. ET. AUXIT / CLEMENS. VENCESLAUS / LOTTARIUS / A. METTERNICH. VINNEBURG / PRINCEPS / AB. ACTIS. DOMUS. AULAE / IMPERIIQ. AUSTRIACI / STRENUAS. VIRTUTES. EIUS / PER. ANNOS. XXV. / ADMIRATUS. REVERITUS / OBSEQUII CARITATIS / GRATIQ. ANIMI. CAUSSA / DEDICAVIT).

Další nápis na přední straně pomníku připomíná císařovo heslo: IVSTITIA REGNORUM FVNDAMENTVM (spravedlnost je základem vlády), po jehož stranách jsou umístěny reliéfy dvou lvů...

... přičemž jeden je spící a symbolizuje zesnulého císaře Františka.

 

Praha

Jezdecká socha Josefa Maxe, která se stala základem pomníku „Hold českých stavů“, známého podle architekta spíše jako Krannerova kašna. Byla odhalena v roce 1850 v Praze na dnešním Smetanově nábřeží (kousek od Národního divadla). Originál se v současnosti nachází v Lapidáriu Národního muzea, v roce 2002 byla jedna kopie odhalena ve Františkových Lázních a druhá o rok později na původním místě v Praze.

Podrobněji s Jiřím Rakem viz Národ sobě, 27. díl: Císař František I. stream.cz

 

Františkovy Lázně

Instalace výše zmíněné sochy ve Františkových Lázních.
 

V roce 1853 byla ve Františkových Lázních odhalena císařova bronzová socha od Ludwiga von Schwanthalera. Byl to totiž František II., který svým podpisem v roce 1793 obec založil a později jí přiznal i lázeňský status – proto lázně dodnes nesou jeho jméno. Umělecké dílo, jehož zřízení zaplatil stání ministr hrabě Eduard von Münch Bellinghausen, bylo po roce 1919 z veřejného prostranství odstraněno, zůstalo však zachováno a u příležitosti 200. výročí založení města bylo znovu odhaleno na tzv. Isabelině promenádě.

 

 

Ve Františkově „narozeninovém“ výčtu by zcela jistě neměly chybět odkazy na další dvě významné zahraniční pamětihodnosti nesoucí jeho jméno:

 • historizující rytířský hrad Franzensburg, postavený v letech 1798-1835 na ostrově v parku císařské rezidence Laxenburg (všeobecně spojované především s epochou Františka Josefa I. jeho manželky Alžběty a syna Rudolfa); viz schloss-laxenburg.at (odkaz je v češtině);

Busta z pomníku císaře Františka zřízeného u vstupu do zámeckého parku Laxenburg v roce 1837.

 

 • Franzensfeste neboli Františkova pevnost, vybudovaná v letech 1833-1838 za účelem ochrany hranic jižního Tyrolska a cesty přes Brennerský průsmyk. Od roku 1919 pevnost náleží Itálii, v jejíž řeči nese označení Fortezza. Podrobněji viz:
  - Franzensfeste-Fortezza www.forte-fortezza.it (festung-franzensfeste.it)
  - Franzensfeste – pevnost plná pokladů ceskycestovatel.cz/franzensfeste
  - 3sat: Die Franzensfeste - Eine Festung und ihre Geschichte, 1/2: youtube.com; 2/2: youtube.com
  .

 

 • Pěkný souhrn Františkových portrétrů viz např. Monarch Profile: Emperor Francis I of Austria, madmonarchist.blogspot.cz

 

 • Za co vděčí Rakousko císaři Františkovi?
  Viz BÄUERLE, Adolf. Was verdankt Oesterreich der beglückenden Regierung Sr. Majestät Kaiser Franz des Ersten? Wien, 1834, 510 S.  books.google.cz/books?id=FLQAAAAAcAAJ

 

(Všechny fotografie jsou autorským dílem chráněným dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. V případě zájmu o jejich rozšiřování mimo zákonem daných výjimek a omezení práva autorského nás kontaktujte na e-mailu info@primaplana.cz)

 

 

Související články:

Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I.

 Císařská hymna 1797

Vojáci v Praze F. L. Věka II/3