Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Jan Vogeltanz: Landwehr neboli zeměbrana a další ozbrojené formace v Prusku 1813-15

   (20.03.2020 - varia)

Neúnavný Scharnhorst zkoncipoval zřízení všeobecné branné povinnosti pro veškerou pruskou mužskou populaci ve věku 17-40 let po dobu války. Podle něho byli všichni muži v uvedeném věku a zdravotně způsobilí povinni nastoupit do služby v nově zřízené zeměbraně – Landwehru, pokud již nebyli příslušníky řadové armády, dobrovolnických sborů či ostatních ozbrojených formací...
 

Karel Sáček: C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

   (04.03.2020 - edice pramenů)

Erster Abschnitt.
 1. Kapitel. Stellung und Eintheilung
 2. Kapitel. Die Stellung und Abtheilung der Bataillons

Zweyter Abschnitt. Exercitum mit dem Degen, den Fahnen und dem Gewehr
  3. Kapitel. Stellungen und Salutirungen der Stabsofficiers zu Pferde mit dem Degen

 

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.

   (12.02.2020 - varia: doplňení textu)

Ve dnech 3. až 20. září 1833 došlo na zámku hraběte Kristána Valdštejna v Mnichově Hradiště k významné politické události – setkání rakouského císaře Františka I., ruského cara Mikuláše I. pruského korunního prince Fridricha Viléma a nasavského vévody Viléma. V roce 2013 zde byla slavnostně otevřena nová interiérová instalace „Setkání panovníků Svaté aliance“, jejíž součástí je i tzv. Pamětní salon...
 

Jan Vogeltanz: Dvojí sukno II – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

   (30.01.2020 - anotace, komentáře)

V prostorách chodského hradu v Domažlicích se ve dnech 21.01-21.03.2020 koná výstava ilustrací PhDr. Jana Vogeltanze "DVOJÍ SUKNO II", která je zaměřena na vojenské stejnokroje používané u námořnictev a expedičních sborů bojujících v zámořských koloniích...

 

 

 

Karel Sáček - Martin TichýSchmideder-Blättern online

   (08.01.2020 - edice pramenů)

Do vojenských dějin se ale Anton Schmideder zapsal především jako autor tzv. Schmideder-Blättern (Schmidederových listů, zkráceně též Schmider-Blättern). Jedná se o souhrn 1 119 perokreseb, často kolorovaných, které zachycují a detailně zachycují vzhled výstroje, výzbroje a dalšího vybavení c. k. armády v období 1772-1840, což ostatně uvádí také oficiální název celé kolekce Uniformen, Rüstsorten, Waffen und Ausrüstungsgegenstände der k. k. Armee im Zeitraum von 1772 bis 1840...

 

Miloslav Kolomazník: Napoleonské války v okolí Jizerských hor

   (30.12.2019 - bitvy a tažení)

Primární hrozbu pro celou oblast představovali u Žitavy dislokovaní Poniatowského Poláci, kteří se 10. srpna začali přesunovat směrem k českému pomezí. O pět dní později se sice dočasně stáhli do velkého vojenského ležení u Eckartsbergu, aby v Žitavě uvolnili místo II. armádnímu sboru, ale již za dva dny se k hranicím vrátili a jejich předvoj vkročil na české území u Kunratic na Frýdlantsku...

 

Karel SáčekDragouni a husaři jako „mašky“ v Mikulášském průvodu

   (04.11.2019 - anotace, komentáře)

Po přehlídce husaři utvořili kordon u dveří, kterým vešli andělé a zpívali o svatém Mikuláši. Poté pán zavelel, aby vojáci vzdali čest a do světnice přišel Mikuláš… následovali rejtaři, zvaní též mašky, dnes bychom řekli jezdci. Jeden jezdec byl v hulánském, druhý v dragounském. A rajtovali po světnici jako šílení a pak zmizeli...

 

Clemens Janetschek - Alois Slovák: Komitét pro zřízení pomníku na bojišti Slavkovském: „Statečným vysloužilcům!“

   (31.10.2019 - edice pramenů)

Stateční vysloužilci! Pomozte nám vykonati tělesný skutek milosrdný „mrtvé pochovávati“, jenž dán jest od božského Spasitele všem lidem! Vždyť „za vlast umříti“ učí učitel, káže kazatel, opěvuje básník jako nejkrásnější smrt! Ctěmež mrtvé - nezapomínejme padlých! Ne pro čest a slávu svou, nýbrž pro čest a slávu mrtvých...

 

Karel Sáček: Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti  

   (14.10.2019 - tabulky a seznamy; doplnění textu)

V roce 1997 začala Českolslovenská napoleonská společnost vydávat pod vedením odpovědného redaktora Jaroslava Kotulána spolkový zpravodaj - Bulletin ČSNS, který přináší kromě zpráv z činnosti společnosti také odborné články od autorů z oblasti historických věd, vojensko-historické poznatky, genealogické studie a výsledky vědecké činnosti a bádání na historických bojištích celé Evropy se zvláštním zřetelem...

 

Karel Sáček: Granátníci na slavnostním odhalení brněnského památníku v roce 1818

   (04.10.2019 - studie a články)

Za časů panování císaře Františka býval 4. říjen vždy nevšedním dnem. Dle dobových zvyklostí totiž jmeniny mocnáře patřily společně s jeho narozeninami k oficiálně slaveným svátkům. V Brně roku 1818 byl tento den obzvláště sváteční. Za přítomnosti korunního prince Ferdinanda zde byl odhalen a vysvěcen obelisk, kterým moravští a slezští stavové vzdali dík za „osvobození a obnovení vlasti“ císaři Františkovi...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Nejnavštěvovanější příspěvky za prosinec 2019:

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   30.01.2020 - Dvojí sukno – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

Studie, články a populární zpracování

   04.10.2019 - Granátníci na slavnostním odhalení brněnského památníku v roce 1818

Bitvy a tažení

   30.12.2019 - Napoleonské války v okolí Jizerských hor

Edice pramenů

   04.03.2020 - C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

C. k. napoleonika v kontextu 

   29.03.2017 - Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Tabulky a seznamy

   16.07.2019 - Vojenský hřbitov u Litomyšle

Varia - viz samostatný obsah