Naši vojáci v napoleonských válkách

Existují v podstatě jen dva druhy vojáků – ti, kteří se rozhodli pro službu se zbraní dobrovolně a ti, kteří k ní byli donuceni státní mocí. Přísahu ale skládali všichni stejnou...

Tento internetový portál vznikl ze společné iniciativy několika autorů a představuje nekomerční publikační platformou věnovanou našim předkům sloužícím v  c. k. armádě především v letech 1792-1815 (více o nás):

 

Poslední příspěvky řazené dle data publikace nebo důležité úpravy:

Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 2/3: Uhry 

   (09.02.2021 - c. k. napoleonika v kontextu)

Pokračování českého překladu přílohy č. 85 díla Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe, věnovaného pevnostem: Stará Gradiška, Arad, Brod, Szeklerburg, Déva, Osijek, Fagaras, Ostřihom, Velký Varadín, Sibiu, Karlovský Bělehrad, Karlovac, Kluž, Komárno, Brašov, Mukačevo, Nové Zámky, Pančevo, Petrovaradín, Ráb, Rača a Temešvár.

 

Karel Sáček - Lubomír Uhlíř: Zemské přídomky c. k. řadových pěších pluků podle schematismů z let 1791-1818

   (26.01.2021 - tabulky a seznamy)

Jednou ze součástí označování řadových pěších pluků bylo používání zemských - obecněji teritoriálních - přídomků. Ty sice netvořily součást oficiálních názvů pluků, lze se s nimi ale běžně setkávat jak ve schematismech, tak v odborné literatuře. Chybnou interpretací dochází často k tomu, že zemské přídomky jsou nesprávně považovány za součást názvů pluků...


 

Karel Sáček: Náhrobek polního zbrojmistra Froona na vídeňském hřbitově sv. Marka

   (20.01.2021 - anotace, komentáře: 200. výročí)

Dne 20. ledna 1820 zemřel ve Vídni ve věku 81 let penzionovaný polní zbrojmistr Josef sv. pán Froon von Kirchrath. Byl pochován na vídeňském hřbitově sv. Marka (Sankt Marx)... Podílel se na řízení pevnostních staveb v Hradci Králové, Terezíně i Josefově, při kterých zaujal nadřízené svými schopnosti. V roce 1809 byl jmenován velitelem pevnosti Olomouc. Do výslužby odešel v hodnosti polního zbrojmistra 10. listopadu 1812...

 

Karel Sáček: Josef Němec v kanceláři finanční stráže roku 1837: Co tady děláš?

   (11.01.2021 - anotace, komentáře)

V neděli 3. ledna 2021 uvedla Česká televize premiéru čtyřdílného dramatu o spisovatelce Boženě Němcové... Děj prvního dílu je situován do roku 1837. Časem 34:45 začíná scéna, ve které je uniformovaný Josef Němec důrazně napomínán nadřízeným úředníkem slovy: „Toto je kancelář finanční stráže!“ Tahle autorská licence se nepovedla...


 

Karel Sáček: Náhrobek zemského velícího generála Šiškoviče z roku 1783 v katedrále sv. Víta

   (28.12.2020 - studie a články)

Dne 28. prosince 1783 zemřel v Praze ve věku 64 let polní zbrojmistr Josef hrabě Šiškovič... Pohřební průvod pohyboval se volným krokem ku sv. Vítu, kde tělesné pozůstatky generála položeny do výklenku v kapli sv. Zikmunda. Tam spí starý voják svůj věčný sen pod překrásnou deskou, věnovanou mu chotí Barborou, rozenou z Harruckernů, a andílek, opřený o urnu, drží nad ním posmrtnou stráž...

 

Jaroslav Beneš: Vznik finanční stráže a první léta její existence (1843–1850)

   (18.12.2020 - varia)

K vytvoření finanční stráže došlo císařským rozhodnutím ze dne 22. prosince 1842 a následně dekretem dvorské komory z 9. března 1843. Finanční stráž vznikla v německých provinciích říše (tedy i v Českých zemích), dále v Haliči a Lombardsku a Benátsku... Následně došlo k vytvoření finanční stráže i v dalších oblastech císařství. Od 1. května 1847 byla zřízena finanční stráž v Dalmácii, v roce 1850 v Sedmihradsku, v roce 1851 v Uhrách...


 

Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 1/3: Čechy, Morava, Rakousko a Halič

   (09.12.2020 - c. k. napoleonika v kontextu)

V roce 1898 bylo ve Vídni vydáno dílo „Beiträge zur Geschichte der k. u. k. Genie-Waffe“. Druhá část prvního dílu obsahuje přílohu č. 85: Geschichtliche Übersicht der Festungen der österreichischen Monarchie bis zum Jahre 1851. Čtenáři předkládaný materiál je jejím překladem, který byl doplněn...

 

Tomáš Keřka: Gustav Adolf Freiherr von Lützow und Goldenbach - všechna sláva polní tráva aneb kdo je uložen v kostele sv. Václava ve Svojšicích

   (16.11.2020 - varia)

Před oltářem ležící muž ve vojenském zlatem vyšívaném kabátu se nehýbá. Světelné paprsky dosahují k tváři a odhalují její bledost. Muž je mrtvý, stejně jako tisíce jeho spolubojovníků a pruských nepřátel, kteří se spolu utkali před třemi dny nedaleko odtud na křečhořských pláních. Od ostatních mrtvých se liší pouze tím...

 

 

Obsah - hlavní menu

(kompletní přehled všech příspěvků tematicky řazených)

 

Významná výročí roku 2021:

250. výročí

V březnu 1771 začaly být v konskribovaných habsburských zemích vytvářeny stálé doplňovací okrsky (Werbbezirk) přidělené jednotlivým plukům řadové pěchoty; o deset let později (31.04.1781) tento způsob doplňování vojska doplnil stěžejní předpis „Conscriptions- und Werbbezirkssysteme. Für die kaiserl. königl. deutschen Erbländer in Friedens- und Kriegszeiten

15. dubna 1771 se narodil Karel I. Filip kníže Schwarzenberg, vrchní velitel vítězných spojeneckých vojsk z let 1813 a 1814

15. dubna 1771 byl stanoven systém zaopatření vojenských invalidů (Invaliden-Versorgungs-System); tou dobou v Evropě ojedinělou péči státu o vojenské invalidy zajištovaly čtyři invalidovny, přičemž té pražské byla předepsána kapacita 832 mužů – mezi které byli započítání také důstojníci umístění na zámcích v Poděbradech, Brandýse a Pardubicích

5. září 1771 se narodil arcivévoda Karel, mladší bratr císaře Františka, který v čele c. k. armády porazil Napoleona v bitvě u Aspern roku 1809

200. výročí

20. ledna 1821 ve Vídni zemřel Joseph Froon svobodný pán von Kirchrath, penzionovaný polní zbrojmistr a majitel řadového pěšího pluku č. 54, který v letech 1809-1812 zastával funkci velitele olomoucké pevnosti

7. března 1821 u Rieti a Antrodoca porazila c. k. armáda neapolská vojska; o dva týdny později bez boje vstoupila do Neapole, čímž byla potlačena karbonářská revoluce a obnovena moc krále Ferdinanda I.

 

27. srpna 1791 byla podepsána pilnická deklarace - společné prohlášení římskoněmeckého císaře Leopolda II. a pruského krále Fridricha Viléma II. o nutnosti zachovat ve Francii monarchické zřízení, i za cenu společné vojenské intervence

6. září 1791 byl císař Leopold II. korunován v Praze českým králem

9. února 1801 byla v Lunéville podepsána mírová dohoda mezi vítěznou Francií a Svatou říší římskou, která ukončila druhou koaliční válku

26. dubna 1811 bylo vydáno nařízení Dvorské válečné rady o adjustaci (výstroji) generality, vyšších a nižších důstojníků (Circular-Verordnung - Vorschrift zur Adjustirung der Generalität, Stabs- und Ober-Officiere)

 
 

 


Poslední příspěvky podle jednotlivých sekcí hlavního menu:

Anotace, komentáře

   20.01.2021 - Náhrobek polního zbrojmistra Froona na vídeňském hřbitově sv. Marka

Studie, články a populární zpracování

   28.12.2020 - Náhrobek zemského velícího generála Šiškoviče z roku 1783 v katedrále sv. Víta

Bitvy a tažení

   19.10.2020 - Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

Edice pramenů

   04.03.2020 - C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

C. k. napoleonika v kontextu 

   10.02.2021 -  Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 2/3: Uhry

Tabulky a seznamy

   25.01.2021 - Zemské přídomky c. k. řadových pěších pluků podle schematismů z let 1791-1818

Varia - viz samostatný obsah