Tabulky a seznamy

Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

09.08.2016 16:39
Jan Turinský Naposledy upraveno: 09.08.2016   Útok na Francouzi opevněnou zemědělskou usedlost (ovčín) Auenhein, ke kterému došlo prvního dne bitvy u Lipska 16. října 1813. Na této úspěšné akci se významně podílel c. k. kombinovaný prapor podplukovníka Calla, skládající se z granátnických...

C. k. výcvikové řády online

04.05.2016 16:24
  K. k. Abrichtungs- und Exercier-Reglement (Exercitium) - Online Ressourcen Karel Sáček Naposledy upraveno: 02.05.2016   Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie. Wien: gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern; 1769, [Fraktur-Schrift], 237 S. +...

Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů během tažení roku 1809

29.01.2016 16:54
Jan Turinský Naposledy upraveno: 29.01.2016   Velitel rakouských granátníků při útoku v bitvě u Znojma (před louckým klášterem) dne 11. července 1809. Výřez obrazu Friedricha Wilhelma L´Allemanda namalovaného v roce 1845 - podrobněji viz altekunst-vienna.com.     Velitel...

Velitelé c. k. mysliveckých praporů 1809-1815

20.11.2015 17:03
Jan Turinský Naposledy upraveno: 20.11.2015   Velitel lehkého pěšího praporu („Jäger“ Batallion Commander) Od (from) Do (to) Prapor č. (Batallion No.) Baroni von Cavalcabo, Daniel, Major - Oberst 1808 1820 3 Becke, Carl...

Nositelé Vojenského řádu Marie Terezie vyznamenaní v letech 1792-1816

05.03.2015 17:00
Karel Sáček Naposledy upraveno: 05.03.2015   Řád Marie Terezie zřízený dne 18. června 1757 byl prvním vojenským řádem v Rakousku. Původně pozůstával ze dvou tříd, rytířského stupně (náprsní dekorace) a velkokříže (na velkostuze). Nárok na získání rytířského kříže řádu měl každý důstojník bez...

Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 - přehledové tabulky a seznamy

13.05.2013 16:52
Numbering of Imperial Austrian Cavalry Regiments 1769-1918 (tables and register)   Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 11.02.2016 (včetně změny návu; původní: Přehled c. k. jezdeckých pluků a jejich číslování podle jednotlivých jezdeckých kategorií)   Příspěvek je poctou...

Velitelé dobrovolnických praporů v letech 1809-1810, 1. část

12.08.2008 12:45
Karel Sáček Naposledy Upraveno: 15.08.2008   1. část: Dolní Rakousy, Čechy, Morava a Slezsko   Velitel dobrovolnického praporu Označení praporu Posloupnost velitelů Boxberg, Ernst Freiherr (Baron) von, Maj.  3. prapor Sboru...

Velitelé zeměbraneckých praporů v letech 1808-1810, 1. část

12.01.2008 17:06
Karel Sáček Naposledy upraveno: 12.01.2008   1. část: Dolní Rakousy, Čechy, Morava a Slezsko   Velitel zeměbraneckého praporu Země původu mužstva Označení praporu Posloupnost velitelů Auersperg, Wilhelm Fürst, Maj.  Čechy 2. prapor čáslavského...

Majitelé jezdeckých pluků v letech 1792-1815

24.04.2007 22:25
Lubomír Uhlíř – Karel Sáček Naposledy upraveno: 30.05.2007 S ohledem na těžce srozumitelné reorganizace a související změny v označení jezdeckých pluků spojuje tabulka na jednom řádku majitele vždy s jedním jezdeckým plukem, platnost jehož označení je vyjádřena příslušnými letopočty....

Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815

23.04.2007 16:29
Lubomír Uhlíř – Karel Sáček Naposledy upraveno: 04.02.2016 Infantry Regiment Proprietors (Regiments-Inhaber) 1792-1815   Majitel pluku řadové pěchoty (Infantry Regiment Proprietor) Rok získání (Acquisition’s year) Rok uvolnění (Vacation’s year) Číslo...
1 | 2 >>