200. výročí opavského kongresu (1820-2020)

07.03.2021 16:56

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 07.03.2021

 

Opavský kongres se konal od 20. října do 20. prosince 1820. Byl svolán jako reakce na vývoj v Neapolsku, kde v červnu téhož roku propuklo revoluční „karbonářské“ hnutí. Cílem kongresových jednání bylo uzavření dohody o vojenské intervenci. Kongres proběhl pod vedením knížete Metternicha, oficiálním hostitelem byl rakouský císař František I., ruský car Alexandr I, pruský král Fridrich Vilém III. a jeho stejnojmenný syn, budoucí král Fridrich IV., vyslanci Anglie, Francie a řada dalších politiků a hostí.

Diplomatická jednání poklačovala od 26. ledna 1821 na kongresu v Lublani. Bez ohledu jejich průběh překročila 6. února 1821 c. k. armáda pod vedením generála jezdectva Johanna sv. pána von Frimonta řeku Pád, 7. března téhož roku porazila u Rieti neapolská vojska a 24. března slavnostně vstoupila do Neapole - čímž byla v Království obojí Sicílie obnovena moc krále krále Ferdinanda I. a významně posílen rakouský vliv na italské půdě.

 

V poslední čtvrtině roku 2020 se mělo v Opavě uskutečnit několik akcí, které nesly souhrnné označení Opavský kongres 1820: křižovatka evropské diplomacie:

opava-city.cz/opavskykongres

 

Stěžejním bodem připomínek tohoto 200. výročí mělo být několik výstav. Ta v prostorách expozice Cesta města v Obecním domě, se pod stejným názvem měla konat v termínu 21.10.2020 - 14.03.2021. Jejím cílem bylo přiblížit nejen průběh kongresu a jeho historické souvislosti, ale také samotné osobnosti a život ve městě v tomto období. Vznikla zejména ve spolupráci statutárního města Opavy, Slezského zemského muzea, Národního památkového ústavu, Zemského archivu a Slezské univerzity.

S ohledem na protiepidemická opatření je možné tuto výstavu navštívit prostřednictvím YouTube kanálu Slezského zemského muzea, na kterém ji prezentují hlavní autoři: Mgr. Jiří Šíl, Ph.D., Mgr. Romana Rosová, Ph.D., PhDr. Marian Hochel, Ph.D. a PhDr. Ondřej Haničák:

     - youtube.com/watch?v=U8rEJrrXEBA   (zveřejněno: 27.11.2020)

 

Pro zájemce byla připravena i její virtuální 3D prohlídka na webu: my.matterport.com

Pohled do místnosti věnované vojenské intervenci 1821...

...a detail vitríny z této místosti, ve které je vystavený Armádní kříž z let 1813-1814 (zvaný dělový), stříbrná medaile za statečnost a prsní šítek s bubenickými paličkami a vyrytými inicialami F. I.

 

 

Současně byla vytvořena také exteriérová výstava Opavský kongres 1820 - místa paměti

     - opava-city.cz/exterierova-vystava-opavsky-kongres-1820-mista-pameti.html

 

Vybrané objekty této výstavy, včetně některých interiérů, lze zhlédnout na oficiálním YouTube kanálu města Opavy:

    - youtube.com/watch?v=5aRBQMCR5a4  (zveřejněno: 17.01.2021)

 

 

Další výstava byla připravena v prostorách Slezského divadla v Opavě - také tu si lze prohlédnout prostřednictvím prostřednictvím komentované videoprohlídky na YouTube kanálu Slezského divadla:

     - youtube.com/watch?v=K8zxd4HVjK8   (zveřejněno: 20.12.2020)

 

Publikace Opavský kongres 1820 – Křižovatka evropské diplomacie

V souvislosti s 200. výročím vydalo statutární město Opava v roce 2020 publikaci, která na 264 stranách přibližuje nejen samotnou událost, ale i její souvislosti a dobový kontext. Úkolu sestavit obsahově pestrou publikaci odhalující tuto politicky i společensky významnou epizodu v dějinách města se ujal desetičlenný tým historiků, působících na Slezské univerzitě v Opavě, ve Slezském zemském muzeu, v Zemském archivu v Opavě a v Národním památkovém ústavu.

Text publikace je řazen do pěti kapitol, jež pokrývají informačně širší období let 1815–1821. Čtenáři je nastíněn průběh událostí, jejich klíčoví aktéři a reálie prostředí, ve kterém se pohybovali. Na uvozující texty kapitol, které obsahují běžně neznámé informace o době před dvěma sty lety, navazuje vždy katalogová část rozčleněná do jednotlivých tematických hesel. Ta přibližují osoby, budovy, dokumenty psané i tištěné, umělecká díla a další obrazový materiál, jejichž společným jmenovatelem byla spojitost s dobou opavského setkání. Katalogová hesla nejsou pouhými popisy jednotlivých předmětů a uměleckých děl, ale vyprávějí drobné „mikropříběhy“ osob, budov či institucí, s přesahem často překračujícím hranici moravskoslezského regionu. Autoři věnovali pozornost také autentickým postřehům účastníků kongresu a osob stojících v pozadí této události, včetně několika příhod anekdotického rázu.

Charakteristika publikace byla převzata z webu opava-city.cz, na kterém jsou uvedeny i další podrobnosti, včetně informace o možnosti jejího zakoupení prostřednictvím Turistického informačního centra v Opavě:

   - opava-city.cz/tic/cz/sluzby-tic/internetovy-prodej-tic