Tabulky a seznamy

Početní stavy c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - díl druhý: rok 1805

23.11.2022 16:54
Robert Hanuš Naposledy upraveno: 23.11.2022   Rok 1805 z pohledu českých zemí a zejména Moravy je zapsán ve vojenské historii významným písmem. I proto jsem mu vyhradil samostatnou část své studie. Je současně i druhým podrobnějším doplněním článku na téma Organizační změny u c. k....

Majitelé pluků c. k. polního dělostřelectva v letech 1772-1848

25.02.2022 16:44
Artillery Regiment Proprietors (Regiments-Inhaber) 1772-1848 Lubomír Uhlíř – Karel Sáček Naposledy upraveno: 14.07.2022   Období Majitel 1. pluk polního dělostřelectva (Feld-Artillerie-Regiment) 1772-1779 Callot, Baron Carl...

Velitelé c. k. dělostřelectva 1792-1815

25.01.2022 16:46
K. K. Artillerie commanders 1792-1815 Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 28.01.2022   Velitelé c. k. polního dělostřelectva 1792-1815   Období Velitel 1. pluk polního dělostřelectva 1. (Feld-) Artillerie-Regiment 1788–1792 Ignaz von...

Přehled početních stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804

01.10.2021 22:22
Robert Hanuš Naposledy upraveno: 01.10.2021   Tímto článkem volně navazuji na svůj předchozí text vydaný pod názvem: Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29. V něm jsem se cíleně nevěnoval početním stavům a tím ruku v ruce jdoucím...

Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29

11.05.2021 16:45
Robert Hanuš Naposledy upraveno: 11.05.2021   Dne 14.6.1805 byla císařským dekretem Františka II. uvedena v platnost změna v organizaci pěších pluků. Před ní tvořilo řadový pěší pluk 20 kompanií (setnin): dvě granátnické a 18 fyzilírských – po šesti ve třech praporech....

Zemské přídomky c. k. řadových pěších pluků podle schematismů z let 1791-1818

26.01.2021 16:54
Karel Sáček - Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 29.01.2020   Jednou ze součástí označování řadových pěších pluků bylo používání zemských - obecněji teritoriálních - přídomků. Ty sice netvořily součást oficiálních názvů pluků, lze se s nimi ale běžně setkávat jak ve schematismech, tak v odborné...

Připomínka zemřelých v boskovické polní nemocnici 1813-1814

02.11.2020 16:37
Karel Sáček Naposledy upraveno: 02.11.2020   Na konci roku 1813 byly na Moravě zřízeny více než dvě desítky vojenských polních nemocnic. Dne 1. listopadu 1813 se tak stalo i v Boskovicích - v budově bývalého dominikánského kláštera, kterou v roce 1785 zakoupil František Karel...

Dienstreglement für das k. k. Heer 1873-1878: obsah a český překlad

23.09.2020 16:35
Karel Sáček Naposledy upraveno: 25.09.2020   V roce 1873 byl vydán první díl nového služebního řádu pro císařsko-královské vojsko (známý též pod označením A-10, a), o rok později díl druhý (A-10, b). V letech 1876-1877 pak bylo vydáno několik dílů třetích, věnovaných jednotlivým druhům vojsk -...

Vojenský hřbitov u Litomyšle

18.07.2019 16:23
V. Kočka Naposledy upraveno: 05.08.2019 Nechcemeť pak, bratří, abyste nevěděli o těch, kteříž zesnuli. (I. Epištola k Thessal., 4. 13.)   Sotva kilometr cesty za městem Litomyšlí, u silnice směrem ku Strakovu, jest vojenské pohřebiště, jež založeno bylo roku 1809 po bitvách u Asperna a...

Doplňovací obvody a zemské přídomky c. k. pěších pluků v letech 1792-1818

28.11.2018 16:50
Karel Sáček Naposledy upraveno: 27.03.2021   Dne 10. března 1770 vydala císařovna Marie Terezie dva patenty, které znamenaly počátek významné změny v systému doplňování vojska. Společně s patentem o sčítání obyvatelstva byl vydán také patent o zavedení pravidelného a stálého odvodního systému...
1 | 2 | 3 >>