Tabulky a seznamy

Dienstreglement für das k. k. Heer 1873-1878: obsah a český překlad

23.09.2020 16:35
Karel Sáček Naposledy upraveno: 25.09.2020   V roce 1873 byl vydán první díl nového služebního řádu pro císařsko-královské vojsko (známý též pod označením A-10, a), o rok později díl druhý (A-10, b). V letech 1876-1877 pak bylo vydáno několik dílů třetích, věnovaných jednotlivým druhům vojsk -...

Vojenský hřbitov u Litomyšle

18.07.2019 16:23
V. Kočka Naposledy upraveno: 05.08.2019 Nechcemeť pak, bratří, abyste nevěděli o těch, kteříž zesnuli. (I. Epištola k Thessal., 4. 13.)   Sotva kilometr cesty za městem Litomyšlí, u silnice směrem ku Strakovu, jest vojenské pohřebiště, jež založeno bylo roku 1809 po bitvách u Asperna a...

Zemské znaky na praporech c. k. armády v letech 1781-1835

24.01.2018 16:47
Karel Sáček Naposledy upraveno: 24.01.2018   Ke službě vojáků v c. k. armádě neodmyslitelně patřily prapory s dvouhlavým orlem. Tuto specifickou heraldickou figuru černé barvy na zlatém poli zavedl jako symbol Svaté říše římské národa německého (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation,...

Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

25.10.2017 16:47
Karel Sáček Naposledy upraveno: 21.08.2020   Československá napoleonská společnost, z.s. (ČSNS) je dobrovolná, nezávislá, nevýdělečná, nepolitická a kulturní organizace, která byla založena na ustavující valné hromadě na zámku ve Slavkově u Brna dne 12. ledna  1990. V roce 1997...

Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

09.08.2016 16:39
Jan Turinský Naposledy upraveno: 16.04.2019   Útok na Francouzi opevněnou zemědělskou usedlost (ovčín) Auenhein, ke kterému došlo prvního dne bitvy u Lipska 16. října 1813. Na této úspěšné akci se významně podílel c. k. kombinovaný prapor podplukovníka Calla, skládající se z granátnických...

C. k. výcvikové řády online

04.05.2016 16:24
  K. k. Abrichtungs- und Exercier-Reglement (Exercitium) - Online Ressourcen Karel Sáček Naposledy upraveno: 29.05.2020   Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie. Wien: gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern; 1769, [Fraktur-Schrift], 237 S. +...

Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů během tažení roku 1809

29.01.2016 16:54
Jan Turinský Naposledy upraveno: 29.01.2016   Velitel rakouských granátníků při útoku v bitvě u Znojma (před louckým klášterem) dne 11. července 1809. Výřez obrazu Friedricha Wilhelma L´Allemanda namalovaného v roce 1845 - podrobněji viz altekunst-vienna.com.     Velitel...

Velitelé c. k. mysliveckých praporů 1809-1815

20.11.2015 17:03
Jan Turinský Naposledy upraveno: 20.11.2015   Velitel lehkého pěšího praporu („Jäger“ Batallion Commander) Od (from) Do (to) Prapor č. (Batallion No.) Baroni von Cavalcabo, Daniel, Major - Oberst 1808 1820 3 Becke, Carl...

Nositelé Vojenského řádu Marie Terezie vyznamenaní v letech 1792-1816

05.03.2015 17:00
Karel Sáček Naposledy upraveno: 05.03.2015   Řád Marie Terezie zřízený dne 18. června 1757 byl prvním vojenským řádem v Rakousku. Původně pozůstával ze dvou tříd, rytířského stupně (náprsní dekorace) a velkokříže (na velkostuze). Nárok na získání rytířského kříže řádu měl každý důstojník bez...

Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 - přehledové tabulky a seznamy

13.05.2013 16:52
Numbering of Imperial Austrian Cavalry Regiments 1769-1918 (tables and register)   Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 13.11.2017 (původní název: Přehled c. k. jezdeckých pluků a jejich číslování podle jednotlivých jezdeckých kategorií)   Příspěvek je poctou vojensko-historickému dílu Mgr....
1 | 2 >>