Tabulky a seznamy

Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29

11.05.2021 16:45
Robert Hanuš Naposledy upraveno: 11.05.2021   Dne 14.6.1805 byla císařským dekretem Františka II. uvedena v platnost změna v organizaci pěších pluků. Před ní tvořilo řadový pěší pluk 20 kompanií (setnin): dvě granátnické a 18 fyzilírských – po šesti ve třech praporech....

Zemské přídomky c. k. řadových pěších pluků podle schematismů z let 1791-1818

26.01.2021 16:54
Karel Sáček - Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 29.01.2020   Jednou ze součástí označování řadových pěších pluků bylo používání zemských - obecněji teritoriálních - přídomků. Ty sice netvořily součást oficiálních názvů pluků, lze se s nimi ale běžně setkávat jak ve schematismech, tak v odborné...

Připomínka zemřelých v boskovické polní nemocnici 1813-1814

02.11.2020 16:37
Karel Sáček Naposledy upraveno: 02.11.2020   Na konci roku 1813 byly na Moravě zřízeny více než dvě desítky vojenských polních nemocnic. Dne 1. listopadu 1813 se tak stalo i v Boskovicích - v budově bývalého dominikánského kláštera, kterou v roce 1785 zakoupil František Karel...

Dienstreglement für das k. k. Heer 1873-1878: obsah a český překlad

23.09.2020 16:35
Karel Sáček Naposledy upraveno: 25.09.2020   V roce 1873 byl vydán první díl nového služebního řádu pro císařsko-královské vojsko (známý též pod označením A-10, a), o rok později díl druhý (A-10, b). V letech 1876-1877 pak bylo vydáno několik dílů třetích, věnovaných jednotlivým druhům vojsk -...

Vojenský hřbitov u Litomyšle

18.07.2019 16:23
V. Kočka Naposledy upraveno: 05.08.2019 Nechcemeť pak, bratří, abyste nevěděli o těch, kteříž zesnuli. (I. Epištola k Thessal., 4. 13.)   Sotva kilometr cesty za městem Litomyšlí, u silnice směrem ku Strakovu, jest vojenské pohřebiště, jež založeno bylo roku 1809 po bitvách u Asperna a...

Doplňovací obvody a zemské přídomky c. k. pěších pluků v letech 1792-1818

28.11.2018 16:50
Karel Sáček Naposledy upraveno: 27.03.2021   Dne 10. března 1770 vydala císařovna Marie Terezie dva patenty, které znamenaly počátek významné změny v systému doplňování vojska. Společně s patentem o sčítání obyvatelstva byl vydán také patent o zavedení pravidelného a stálého odvodního systému...

Zemské znaky na praporech c. k. armády v letech 1781-1835

24.01.2018 16:47
Karel Sáček Naposledy upraveno: 24.01.2018   Ke službě vojáků v c. k. armádě neodmyslitelně patřily prapory s dvouhlavým orlem. Tuto specifickou heraldickou figuru černé barvy na zlatém poli zavedl jako symbol Svaté říše římské národa německého (Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation,...

Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

25.10.2017 16:47
Karel Sáček Naposledy upraveno: 13.09.2021   Československá napoleonská společnost, z.s. (ČSNS) je dobrovolná, nezávislá, nevýdělečná, nepolitická a kulturní organizace, která byla založena na ustavující valné hromadě na zámku ve Slavkově u Brna dne 12. ledna  1990. V roce 1997...

Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

09.08.2016 16:39
Jan Turinský Naposledy upraveno: 16.04.2019   Útok na Francouzi opevněnou zemědělskou usedlost (ovčín) Auenhein, ke kterému došlo prvního dne bitvy u Lipska 16. října 1813. Na této úspěšné akci se významně podílel c. k. kombinovaný prapor podplukovníka Calla, skládající se z granátnických...

C. k. výcvikové řády online

04.05.2016 16:24
  K. k. Abrichtungs- und Exercier-Reglement (Exercitium) - Online Ressourcen Karel Sáček Naposledy upraveno: 29.05.2020   Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie. Wien: gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern; 1769, [Fraktur-Schrift], 237 S. +...
1 | 2 >>