Obsah (hlavní menu) - tematicky řazené příspěvky

 

Anotace, komentáře

Peter Chrastina: Pamätná tabuľa na počesť Johanna von Hiller

Karel Sáček: Vzpomínka na Lubomíra Uhlíře s bibliografickým přehledem jeho díla

Karel Sáček: Armádní schematismy v digitální podobě

Karel Sáček: Michael Hardtmann - 69 let služby v c. k. armádě

Karel Sáček: Pamětní deska připomínající smrt setníků Hermanna a Hensela roku 1809

Karel Sáček: 200. výročí brandýského setkání spojeneckých monarchů (audience u císaře Karla I.)

Jiří Bureš: Nález zničeného varvažovského kříže z roku 1808

Jiří Bureš: Slavnostní odhalení varvažovského kříže

Karel Sáček: Sbírka Komitétu 1866 na opravu náhrobku malíře Rudolfa Ottenfelda

Josef Brtek: Podmaršál baron von Zoph - seminář v Toužimi

Karel Sáček: Sborník Napoleonská Evropa a česká společnost

 Karel Sáček: Tolentino 1815 - Muratova poslední bitva

Karel Sáček: Radecký v napoleonských válkách – přednáška v Olomouci

Jakub Samek: Kolokvium Austerlitz 2015

Karel Sáček: Polní maršál Radecký a jeho doba

Karel Sáček: Slavnost k 250. výročí narození maršála Radeckého na Heldenbergu

Jan Bárta: Maršál Radecký - od vojevůdce k pomníku

Radecký v čase – výstava v olomoucké galerii Patro

Karel Sáček: Rozhlasové toulky českou minulostí na schůzky s našimi vojáky

Karel Sáček: Výročí narození muže rakouské arcivévodkyně

Karel Sáček: Dragouni a husaři jako „mašky“ v Mikulášském průvodu

Karel Sáček: V roce 1882 zemřel jeden z posledních c. k. veteránů napoleonských válek

Karel Sáček: Radecký v Sedlčanech: historický seminář a odhalení pamětní desky

Vlastimil Schildberger - Stanislav Sychra: Pamětní den maršála Radeckého v Brně

Ivan Fuksa: Pevnost Terezín proti pruské rozpínavosti

Dvojí sukno – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

Dvojí sukno II – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

Armáda a spoločnosť v „dlhom“ 19. storočí: dôstojnícke súboje a poľní kuráti

Karel Sáček: Náhrobek polního zbrojmistra Froona na vídeňském hřbitově sv. Marka

Karel Sáček: Josefínský fyzilír střeží ostatky vojáků ze zrušených karlínských hřbitovů

Karel Sáček: Polní zbrojmistr Ferdinand Häring a jeho náhrobek v Českých Budějovicích

Karel Sáček: Krásný Dvůr – obelisk na paměť vítězství u Ambergu roku 1796

Vilém Walter: Oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení BMSS

Karel Sáček: Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník BMSS

Jakub Samek - Vladimír Kočan - Jiří Kacetl: Výstava Znaim / Znojmo 1809

Věra Drápelová - Karel Sáček: Maršál Karel kníže Schwarzenberg: český vojevůdce, jenž měl být zapomenut

Karel Sáček: Arcikníže neboli arcivévoda Karel a české země

Karel Sáček: Maršál Bellegarde s důstojníky v bitvě u Mincia 8. února 1814

Ludwig Uhland: Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

Karel Sáček: Josef Němec v kanceláři finanční stráže roku 1837: Co tady děláš?

Karel Sáček: 200. výročí opavského kongresu (1820-2020)

Václav Hanka: České dělostřelstvo

Karel Sáček: Vzpomínka na Jana Junu – malíře a znalce vojenských historických praporů

Archiv aktualit z primaplana.net

 

Studie, články a populární zpracování

Eduard Šebesta - Adolf Lud. Krejčík: Konskripce - popis neboli sčítání obyvatelstva pro vojenské odvody dle patentu z roku 1770

Lubomír Uhlíř: Rozlišování součástí rakouské armády 1792–1815: 1. část, 2. část

Lubomír Uhlíř: Proměny rakouské armády za koaličních válek a jejich odraz ve vojenských schematismech

Jiří Radimský: Příspěvky k dějinám vojenských reforem v r. 1808

Lubomír Uhlíř - Karel Sáček: Hodnosti rakouské armády za koaličních válek

Lubomír Uhlíř: Granátníci v rakouské armádě za koaličních válek

Lubomír Uhlíř: Myslivci v rakouské armádě za koaličních válek

Lubomír Uhlíř: Lehká pěchota v rakouské armádě za koaličních válek

Lubomír Uhlíř: Organizace rakouského dělostřelectva za koaličních válek

Aleš Prostředník: Rakouské dělostřelecké náboje a kartuše po Liechtensteinově reformě

Lubomír Uhlíř: Německo-český slovníček (egalizačních) barev

Miroslav Svoboda: Zřizování zeměbrany na jižní Moravě roku 1808

Karel Sáček: Uniformy zeměbraneckých praporů českých zemí 1808-1810

Václav Měřička: Arcivévoda Karel, česko-moravsko-slezská legie roku 1800 a její prapory

Lubomír Uhlíř: Rakouské garnisonní, štábní a protidezertérské jednotky za koaličních válek

Richard Stuchlík: Girandoni - rakouská vojenská opakovací větrovka vz. 1779

Václav Měřička: Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 2/2: armádní a občanský kříž

Václav Měřička: Český šlechtický kříž z roku 1814, část 1/2

Václav Měřička: Český šlechtický kříž z roku 1814, část 2/2

Oldřich Pešek - Karel Sáček: Josef hrabě Nostic a jeho unikátní portrét

Karel Sáček: Co jest císařovo a co Božího? Počátky ubytování vojska ve zrušených jezuitských kolejích

Lubomír Uhlíř: Rakouské vojenské školství

Lubomír Uhlíř: Vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě v letech 1792-1815

Karel Sáček: Rakouská armáda a polní opevnění v napoleonské epoše

Zdeněk Smrž – Antonín Hluštík: Polní opevnění z roku 1813 mezi Postoloprty a Budyní nad Ohří: výsledky letecké prospekce a historického bádání

Josef Hanzlík: Vozatajské skladiště (depot) u Týna nad Vltavou 1778-1866

František Roubík: Pokusy o zřízení lidové obrany v Čechách a na Moravě po bitvách u Slavkova a Wagramu

Eduard Wondrák: K obrazu vojenských nemocnic a jejich činnosti na Moravě za napoleonských válek

Karel Sáček: C. k. vojenská duchovní správa

Karel Sáček: Češi v Napoleonově armádě – hranice mezi populární románovou fikcí a historickou realitou

Karel Řezníček: Benátské námořní dědictví, aneb článek inspirovaný obrazem trojice dvoupalubníků pod rakouskými vlajkami

Karel Sáček: Smrtihlavové zrození v Čechách roku 1809 - 1: černí legionáři vévody brunšvického a jejich původ

Antonín Novotný: Vojáci v Praze F. L. Věka II - 1/3, 2/3, 3/3

Vácslav Řezníček: Vojáci v pražské kronice Naše Zlatá matička

Zdeněk Jaroš: Vojáci, války a Jihlava

Jan Vogeltanz: Chodská vesnice na přelomu XVIII. a XIX. století a vojáci

Karel Sáček: Vojáci a napoleonské období v regionální literatuře

Arcivévoda Karel - Josef Umlauf: Zásady strategie

Dušan Špirko: Rakúske kresadlové pušky a pištole systému M 1798 „Unterberger“

Jan Bedřich Novák: Lipsko - české glossy k stoletým oslavám

Jan Bedřich Novák: Polní maršál Karel kníže ze Schwarzenberka - 1/4: životopisný nástin, 2/4: maršál jako člověk, 3/4: jako voják a diplomat, 4/4: úsudky maršála o současných událostech 

Josef Jungmann: Karel kníže ze Švarcenberku, cís. král. rakouský polní maršal

Karel Řezníček: Rekviem za knížete Karla Filipa Schwarzenberga

Karel Řezníček: Tajemství lipského pomníku knížete Schwarzenberga a další pamětihodnosti jej připomínající

F.V. [František Cyril Kampelík]: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část I.: do roku 1808

F.V. [František Cyril Kampelík]: Krátký životopis c. k. polního maršála hr. J. V. Radeckého z Radče, část II.: 1809-1836

Karel Sáček: Radecký v panteonu osvoboditelů Evropy let 1813-1815

František Materna: Rakouský generál Franz baron von Koller

Karel Sáček: Náhrobek zemského velícího generála Šiškoviče z roku 1783 v katedrále sv. Víta

Pavel Elbl: Ředitel Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě František Josef Kinský

Peter Chrastina: Ján Lipský a prvá moderná mapa Uhorska

Harald Skala: C. k. poručík Francesca Scanagatta - příběh mimořádné ženy

Alois Jirásek: Tomáš Famfule, švališér

Josef Brtek: Hornoslavkovský rodák padl jako král Karel XII. Švédský

Jan Toman: Loutkář Matěj Kopecký jako vojenský dovolenec

J. Hradčanský: Posádkou v Mantově - z vypravování setníka Václava Hlaváčka

Vojtěch Prášek: Po stopách Jana Kašpara Debureau v Kolíně

Jitka Ressnerová: Pomník „otce vysloužileckých spolků“ Josefa Müllera v Liberci

Karel Sáček: Slavkov v době Napoleonově

Karel Sáček: Dietrichsteinové a Mikulov v období napoleonských válek

Jiří Šlajsna: Chomutov v roce 1813 - zapomenutá epizoda z dějin evropské diplomacie

Velký zábavný kalendář na rok 1913

Pavel Elbl: Dezerce rekrutů na Českomoravské vysočině v letech 1796-1797

Karel Zástěra: Vzpoura 2. praporu zemské obrany na Chrudimsku

Harald Skala: C. k. generálmajor František Maxmilián hrabě Des Fours

Josef Pojezdný: Zapomenutý bohatýr (Václav Vetter z Lilienbergu)

Karel Sáček: Pražská vojenská plovárna a setník von Pfuel

Pavel Elbl: Uvěznění generála Lafayetta v Olomouci v letech 1794-1797

David Junek: Panteon na Vranově u Malé Skály 1/2: Památník boje za osvobození 1813 - 1815

Karel Sáček: Granátníci na slavnostním odhalení brněnského památníku v roce 1818

Jan Nejedlý: Bitva černopolská

Matěj Kovář: Arcikníže Karel

Karel Sáček: Capo aneb nejhlavnější loupežník Kovářík

 

Edice pramenů

Vojenská přísaha z roku 1792

Prohlášení nejvyššího purkrabího ke zřízení českých mysliveckých praporů z října 1805

Geert van Uythoven - Ondřej Tupý: Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

Karel Sáček: C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

Václav Kuttan - Karel Sáček: Harcování podle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

A. S. F.: Zachovávání a předpis služebný s otázkami (1808) - 1/4: pro sprostého vojáka, 2/4: pro Gefrajtra, Tambora a Kaprála, 3/4: o Gewehru, 4/4: tiraillerování neb plenklování

Tomáš Burian: Cvičení ve zbrani (1835) - 1/3 : vypracování jednotlivého vojáka, 2/3: vypracovávání řad, 3/3: vypracovávání zdělků

Václav Hanka: Cvičení o užívání zbraně (1826)

Arcivévoda Ferdinand - Josef Hrabě z Wallis: Patent a nařízení o způsobu organizování zeměbrany z roku 1808

Arcivévoda Karel: Výzva k přijetí dobrovolnické služby u Karlovy legie roku 1800

Josef Hrabě z Wallis: Pravidla pro formování českých dobrovolnických mysliveckých praporů roku 1805

Král. české Gubernium: Nařízení proti vojákům nenavrátivším se ze zajetí 1799

Král. české Gubernium: Nařízení o trestání cizích verbířů 1800

Nařízení zemského gubernia 1815: dělání a prodávání armádních křížů se zapovídá

Arcivévoda Karel: Armádní rozkaz ze 6. dubna 1809

Jan Hošek - ed. Karel Sáček: Přednosti stavu vojenského

Josef Hrabě z Wallis: Zpráva českého purkrabí o vítězství v bitvě u Aspern s výzvou ke vstupu do dobrovolnických praporů

G. Scharnhorst – přeložil Ondřej Tupý: O platech a výstroji rakouského vojska 1785

Královský uherský setník – přeložil Ondřej Tupý: Výbava prostého pěšáka roku 1791

Karel Sáček - Martin Tichý: Schmideder-Blättern online

Karel Sáček: Chléb podle c. k. vojenských předpisů

Jan Jeník z Bratřic: O francouzském tažení roku 1793

Stutterheim – přeložil Karel Sáček: Útočné pohyby spojenecké armády 27.11.-1.12.1805

Kolowratova zpráva o počínání 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

Carl Johann Ritter von Grueber - přeložil Jiří Kovařík: Císařský kyrysník – paměti Karla Johanna, rytíře von Grueber

Carl Johann Ritter von Grueber - přeložil Jiří Kovařík: Vzpomínky jezdeckého důstojníka

Joseph Müller - vybral a přeložil Jiří Kovařík: Poopravení a doplňky k dějinám 4. kyrysnického pluku Kronprinz Ferdinand roku 1809

František Smrť: Dopis z tažení roku 1813 v pamětech sedláka Dlaska

Ondřej Tupý: Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

Johann Alexius Eckberger: Příspěvky k poznání vojenského života v Olomouci roku 1788

Josef H. A. Gallaš - edice Bohuš Vybíral: Deník vojenského lékaře z roku 1788

Anna hraběnka Potocká - přeložil Jiří Staněk: Vzpomínky na Adama knížete Czartoryského jako c. k. maršála

Národní hymna z roku 1797 a její české překlady

František Jan Vavák: Marš dobrých Čechů k boji

Václav Hanka: Píseň ke cti Jeho Milosti Františka I.

 Michal Silorad Patrčka: Zrcadlo udatnosti

Vojenská léta v pamětech Josefa Němce, chotě Boženy Němcové

Clemens Janetschek - Alois Slovák: Komitét pro zřízení pomníku na bojišti Slavkovském: „Statečným vysloužilcům!“

 

Bitvy a tažení

Dějiny řadového pěšího pluku Arcivévoda Karel č. 3

Jan Drnek – Václav Vondrovský: Hoši jako květ - příběh 35. pěšího pluku a města Plzně

Pěší pluk č. 36 v letech 1763-1849

Ernst Wenke - Zdeněk princ z Lobkoviců: Dragouni císaře Františka – v letech 1768-1848 karabinníci a kyrysníci

Zdeněk Holub: C. k. pionýrské vojsko

Tomáš Dostál: Osudy Chebska a pěšího pluku č. 42 v období válek s revoluční a napoleonskou Francií

Harald Skala: Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

Jiří Kovařík: Krvavé hráze říčky Alpone - Arcole 1796

Jiří Kovařík: Pevnost Bard – jeden z klíčů k Marengu

Karel Sáček - Ondřej Tupý: Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

Alois Slovák: Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

František Materna: Napoleon v bitvě u Slavkova poražen? 

Robert Goetz - Karel Sáček: Boj Rottermundovy brigády na Starých vinohradech

Josef Brtek: Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“

Jiří Kovařík: Rakouské Thermopyly v Alpách

Karel Sáček - Jiří Kovařík: Sachsenklemme aneb saská šlamastyka v bitvě u Wagramu roku 1809

Zdeněk Holub: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 1/2

Zdeněk Holub: Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 2/2

Zdeněk Holub: C. k. vozatajstvo v letech 1771-1816: 1. část – vývoj do roku 1792

Zdeněk Holub: Vznik c. k. minérského sboru v roce 1772

Jan Vogeltanz: Česko-bavorské pomezí za války v roce 1809

Bohuslav Tesárek: Bitva u Wagramu 5.-6. července 1809

Karel Sáček: Střetnutí u Znojma 1809 podle atlasu bitev

Jiří Kovařík: Sbor knížete Schwarzenberga v Rusku roku 1812

Václav Pyllmajer: Napoleon v Čechách v roce 1813

Miloslav Kolomazník: Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé

Miloslav Kolomazník: Napoleonské války v okolí Jizerských hor

Jiří Kovařík: Bitva národů: jezdecká bitva u Liebertwolkwitz (14.10.1813)

Jiří Kovařík: Bitva národů: vřava u Markkleebergu (16.10.1813)

Jiří Kovařík: Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

Václav Měřička: Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 1/2: průběh tažení

Jan Vogeltanz: Bitva u Chlumce a tažení proti Napoleonovi v letech 1813-1814

 

 

Tabulky a seznamy

Karel Sáček: C. k. výcvikové řády online

Lubomír Uhlíř – Karel Sáček: Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815

Karel Sáček: Doplňovací obvody a zemské přídomky c. k. pěších pluků v letech 1792-1818

Karel Sáček - Lubomír Uhlíř: Zemské přídomky c. k. řadových pěších pluků podle schematismů z let 1791-1818

Karel Sáček: Zemské znaky na praporech c. k. armády v letech 1781-1835

Lubomír Uhlíř – Karel Sáček: Majitelé jezdeckých pluků v letech 1792-1815

Lubomír Uhlíř: Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 - přehledové tabulky a seznamy

Robert Hanuš: Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29

Robert Hanuš: Přehled početních stavů c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804

Robert Hanuš: Početní stavy c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - díl druhý: rok 1805

Jan Turinský: Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů během tažení roku 1809

Jan Turinský: Velitelé c. k. kombinovaných granátnických praporů 1810-1818

Jan Turinský: Velitelé c. k. mysliveckých praporů 1809-1815

Lubomír Uhlíř – Karel Sáček: Velitelé praporů lehké pěchoty v letech 1798 – 1801

Lubomír Uhlíř – Karel Sáček: Majitelé pluků c. k. polního dělostřelectva v letech 1772-1848

Lubomír Uhlíř: Velitelé c. k. dělostřelectva 1792-1815

Zdeněk Holub: C. k. ženijní zbraň - dodatek: seznam důstojníků sjednoceného inženýrského sboru od roku 1771/1773 do roku 1851

Karel Sáček: Velitelé zeměbraneckých praporů v letech 1808-1810, 1. část

Karel Sáček: Velitelé dobrovolnických praporů v letech 1809-1810, 1. část

Karel Sáček: Nositelé Vojenského řádu Marie Terezie vyznamenaní v letech 1792-1816

V. Kočka: Vojenský hřbitov u Litomyšle

Karel Sáček: Dienstreglement für das k. k. Heer 1873-1878: obsah a český překlad

Karel Sáček: Bulletiny a sborníky Československé napoleonské společnosti

 

C. k. napoleonika v kontextu

Lubomír Uhlíř: Číslování c. (a) k. rakouských jízdních pluků v letech 1769-1918 (pocta zemřelému autorovi)

Lubomír Uhlíř: Tabulka nejčastěji používaných zkratek habsburské monarchie se vztahem k armádě

Lubomír Uhlíř: Vývoj organisace dragounských a švališarských pluků v rakouské armádě

Lubomír Uhlíř: Uniformy rakouských dragounů a švališarů

Lubomír Uhlíř: Myslivci v c. (a) k. armádě - stručný přehled vývoje se zaměřením na rok 1866

Josef Hanzlík: Dělostřelecký tábor u Týna nad Vltavou 1749-1778

Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 1/3: Čechy, Morava, Rakousko, Halič

Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 2/3: Uhry

  Heinrich Blasek - Franz Rieger - přeložil Zdeněk Holub: Historický přehled pevností rakouské monarchie do roku 1851 - 3/3: Lombardsko, Benátsko a Istrie

Miroslav Svoboda: Bitva u Slavkova očima kronikářů

Jan Jeník z Bratřic: Dudák - oud turecké hudby při slavným c. k. inf. regimentu vac. de Vaux

Miroslav Svoboda: Haličský Landesdragoner Mathias Rottenberg

Lubomír Uhlíř: Vojenský policejní strážní sbor v habsburské monarchii

Pavel Macek: Rakouský policejní systém na přelomu 18. a 19. století

Lubomír Uhlíř: Ozbrojené měšťanské sbory v první polovině 19. století

Jaroslav Schiebl: Plzeňská střelecká společnost v napoleonských válkách

Josef Leitmetzer - Josef Prucek: Leitmetzerova olomoucká kronika z let 1778-1829

Jan Vogeltanz: Akademická legie

František Roubík: Pokusy o zřízení četnictva v Čechách

Jaroslav Beneš: C. k. Pohraniční stráž (k. k. Grenzwache) 1829-1843

Jaroslav Beneš: Stejnokroje Pohraniční stráže v letech 1830-1843

Karel Řezníček: Odhalení lipského monumentu v českém tisku roku 1913

Karel Řezníček: Oslavy stého výročí bitvy u Lipska v českém tisku

Martin Zeman: 200 let od Bitvy národů u Lipska, Karel Filip ze Schwarzenbergu a Písecko

Karel Sáček: Pražský pomník c. k. polního zbrojmistra von Ellrichshausena (1780/1828)

Věra Drápelová – Zdeněk Munzar: Radecký uměl i to, co se nedokázal naučit Napoleon

Jan Vogeltanz: Stejnokroje c. (a) k. armády a námořnictva v letech 1867-1918 1/4

Lubomír Uhlíř: Pamětní dny formací rakousko-uherské armády

Jan Vogeltanz: Pluky c. (a) k. armády doplňované v roce 1914 z Čech, Moravy a Slezska

Alois Jrásek: Pozdrav českým vojínům v poli roku 1915

Lubomír Uhlíř: Jakub Malý a jeho kniha o Napoleonovi - ojedinělá ukázka cenzurní činnosti rakouské policie

Kramériusovy císařské král. vlastenské noviny: Královská korunovace v Praze roku 1792

Karel Sáček: Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy

 

Varia

viz samostatný obsah sekce varia - všechny články netýkající se hlavního tématu

 

 

Anotace, komentáře - Studie, články a populární zpracování - Bitvy a tažení

     Edice pramenů - Tabulky a seznamy - C.k. napoleonika v kontextu