Edice pramenů

Prohlášení nejvyššího purkrabího ke zřízení českých mysliveckých praporů z října 1805

14.09.2023 16:32
ed. Karel Sáček Naposledy upaveno: 14.09.2023   Prohlášení   Jejich cís. i cís. král. Milost ráčili z toho ohledu, aby vnitřní obhajování země na všecek způsob rozmnožili, a svým věrným poddaným nový přesvědčující důkaz dali, jak velice pečlivost o jejich bezpečnost nejvýš Jejich...

Přednosti stavu vojenského

24.10.2022 06:44
Jan Hošek - ed. Karel Sáček Naposledy upraveno: 24.10.2022   Kniha „Přednosti stavu vojenského“ (Přednosti Stawu Wogenského) byla vydána v Praze roku 1799, tedy v čase probíhající druhé koaliční války proti Francii. Jedná se o dílo, které se v češtině snaží přiblížit všední...

Zrcadlo udatnosti

03.01.2022 13:10
Michal Silorad Patrčka - ed. Karel Řezníček Naposledy upraveno: 03.01.2022   Následující texty publikované roku 1820 dosti nepravidelně a nesourodě v týdeníku Čechoslaw se zdají být všechny letopisně patřit do roku 1809 a lze jen litovat, že jejich autor Michal Silorad Patrčka – „desetnín...

Marš každého Čecha ctného, v tému arci-knížete Karla vyvýšeného, udatně bojujícího z roku 1800

04.09.2021 16:49
Marss kažDého CžeCha Ctného W téMW ArCI-KnIžete KarLa WIWýsseného, VDatně bogVgICIho František Jan Vavák Naposledy upraveno: 04.09.2021   S Boží mocí a pomocí, bratři Čechové se strojte a spojte, k Praze pojďte, půjdem do boje. Tam se budem formovat, v jedno srdce...

Vojenská léta v pamětech Josefa Němce, chotě Boženy Němcové

09.07.2021 16:47
Josef Němec (ed. Miloslav Novotný) Naposledy upraveno: 09.07.2021   Dne 10. července 1805 se v Novém Bydžově narodil Josef Němec, český vlastenec, publicista a manžel spisovatelky Boženy Němcové (roz. Barbory Panklové). Němec byl od roku 1835 příslušníkem důchodkové a později finanční stráže....

Nařízení zemského gubernia 1815: dělání a prodávání armádních křížů se zapovídá

25.05.2021 16:10
Naposledy upraveno: 25.05.2021   Nařízení c. kr. česk. zemsk. Gubernium   Dělání a prodavání pro cís. král. armádu založených metalových křížů vůbec se zapovídá.      Jakož se shledalo, že se ony pro pro cís. král. armádu na památku slavného válečného tažení od roku 1813 a...

C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

04.03.2020 16:41
Karel Sáček Naposledy upraveno: 04.03.2020   [Dienst- und] Exercierreglement für die sämmtliche Kayserl. Königliche Infanterie. Frankfurth - Leipzig 1786.    (1769: Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie. Wien 1769)     ...

Schmideder-Blättern online

08.01.2020 16:43
Karel Sáček - Martin Tichý Naposledy upraveno: 08.01.2020   Anton Schmideder se narodil v roce 1768 nebo 1769 ve Vídni. Původně pracoval jako řemenář u polního zbrojního úřadu (Feld-Zeugamt), tedy organizační složky c. k. armády zajišťující správu, evidenci, zhotovování a distribuci...

Komitét pro zřízení pomníku na bojišti Slavkovském: „Statečným vysloužilcům!“

01.11.2019 16:30
Clemens Janetschek - Alois Slovák Naposledy upraveno: 01.11.2019   V roce 1898 byla vytištěna kniha profesora Aloise Slováka Bitva u Slavkova. Čítala 154 stran a byla vydána vlastním nákladem spisovatele v knihtiskárně benediktinů rajhradských v Brně. Jednalo se o druhé...

Bitva černopolská

09.05.2019 16:52
Jan Nejedlý Naposledy upraveno: 09.05.2019   Dne 24. srpna 1796 byla svedena bitva u Ambergu. C. k. armáda (čítající přibližně 40 000 mužů) v čele s arcivévodou Karlem v ní porazila armádu republikánské Francie, označovanou jako Sambro-Maaská (cca 35 000 mužů), které...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>