Edice pramenů

C. k. výcvikové řády 1769/1786 a 1806-1807 - obsah

04.03.2020 16:41
Karel Sáček Naposledy upraveno: 04.03.2020   [Dienst- und] Exercierreglement für die sämmtliche Kayserl. Königliche Infanterie. Frankfurth - Leipzig 1786.    (1769: Exercitium für die sämmentlich- Kaiserlich- Königliche Infanterie. Wien 1769)     ...

Schmideder-Blättern online

08.01.2020 16:43
Karel Sáček - Martin Tichý Naposledy upraveno: 08.01.2020   Anton Schmideder se narodil v roce 1768 nebo 1769 ve Vídni. Původně pracoval jako řemenář u polního zbrojního úřadu (Feld-Zeugamt), tedy organizační složky c. k. armády zajišťující správu, evidenci, zhotovování a distribuci...

Komitét pro zřízení pomníku na bojišti Slavkovském: „Statečným vysloužilcům!“

01.11.2019 16:30
Clemens Janetschek - Alois Slovák Naposledy upraveno: 01.11.2019   V roce 1898 byla vytištěna kniha profesora Aloise Slováka Bitva u Slavkova. Čítala 154 stran a byla vydána vlastním nákladem spisovatele v knihtiskárně benediktinů rajhradských v Brně. Jednalo se o druhé...

Bitva černopolská

09.05.2019 16:52
Jan Nejedlý Naposledy upraveno: 09.05.2019   Dne 24. srpna 1796 byla svedena bitva u Ambergu. C. k. armáda (čítající přibližně 40 000 mužů) v čele s arcivévodou Karlem v ní porazila armádu republikánské Francie, označovanou jako Sambro-Maaská (cca 35 000 mužů), které...

Polní výbava mladého rakouského kavalíra v roce 1788

01.09.2017 16:49
Ondřej Tupý (překlad) Naposledy upraveno: 01.09.2017   V článku „Polní maršál kníže Karel ze Schwarzenbergu a válečníci z jeho domu“ (Feldmarschall Fürst Carl zu Schwarzenberg und die Krieger aus seinem Hause) jsme v poznámce 2 k životu polního maršála poukázali na...

Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

22.11.2016 16:30
Geert van Uythoven (ed.) - Ondřej Tupý (přel.) Naposledy upraveno 22.11.2016   Podle mnohých pramenů, historiků i jiných, nebyly spojenecké síly během Revolučních válek schopny vyrovnat se se změněnou situací na bojišti, kdy byly nuceny čelit méně organizovaným, ale zato mnohem početnějším...

Kolowratova zpráva o počínání 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

21.04.2016 16:25
Bericht über das Benehmen des bei der Schlacht am 2. Dezember 1805 meinen Befehlen anvertraut gewesenen 4ten Colonne des Kaiserlich-Oesterreichischen Heeres Naposledy upraveno: 24.03.2017 Karel Sáček (ed.)   Pramen (Quelle): Rodinný archiv, zámek Rychnov nad Kněžnou, sign. 16, kart. č. 18,...

Harcování dle c. k. cvičného řádu z roku 1807/1808

17.03.2016 16:27
Václav Kuttan - Karel Sáček Naposledy upraveno: 23.04.2018   Rozkazem arcivévody Karla ze dne 15. května 1806 byl uveden v platnost nový cvičný řád pro pěchotu – Abrichtungs-Reglement für die k. und k. k. Infanterie. Tento předpis představoval základní fundament vojenského...

Marš dobrých Čechů k boji

16.12.2015 16:21
František Jan Vavák Naposledy upraveno: 16.12.2015   Slyšte, Češi, slyšte hlas, staré časy přišly zas. Jak bývalo před lety, budem nyní věděti. Měšťané a sedláci, budem také vojáci.   Naši milí předkové, starodávní Čechové: oni země orali, a také bojovali, byli sprostní a statní, v bojích...

Císařský kyrysník – paměti Karla Johanna, rytíře von Grueber

10.09.2015 17:35
Jiří Kovařík (ed.) Naposledy upraveno: 10.09.2015   Před několika dny se v knihkupectvích začalo objevovat kritické české vydání memoárů původně nesoucích titul Karl Johann Ritter von Grueber: Lebenserinnerungen eines Reiteroffiziers vor hundert Jahren. L. W. Seidel & Sohn, Wien...
1 | 2 | 3 | 4 >>