Bitvy a tažení

Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé

27.12.2021 13:28
Miloslav Kolomazník (z Dubé) Naposledy upraveno: 27.12.2021   Dne 15. října uplynulo 200 let od úmrtí polního maršála Karla I. Filipa knížete ze Schwarzenbergu (obr. 1), významné osobnosti počátku 19. století, šlechtice, diplomata, ale především úspěšného vojevůdce, jednoho z pouhých tří,...

Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

19.10.2020 16:43
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 19.10.2020   V květnu 2019 vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131 vyobrazení a...

Napoleonské války v okolí Jizerských hor

30.12.2019 16:21
Miloslav Kolomazník (s přispěním Karla Řezníčka) Naposledy upraveno: 30.12.2019   V polovině listopadu 2019 byla v Liberci slavnostně pokřtěna kniha KARPAŠ, Roman - FREIWILLIG, Petr a kol. Jizerské hory 4: o historii a umění do roku 1813 - podrobněji viz...

Bitva národů: vřava u Markkleebergu (16.10.1813)

13.09.2019 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 07.05.2020   V květnu letošního roku vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131...

Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

06.12.2016 16:46
Alois Slovák Naposledy upraveno: 27.01.2017   Velectění pánové! Nerad k Vám dnes promluvím; vždyť věci, jimiž se ve svém prázdném čase obírám, nezajímají obecně a do Vašeho Vědeckého klubu snad se ani nehodí. Mluvím-li však přece, činím tak jedině proto, že jsem byl od Vás pozván. Alois...

Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

03.10.2016 16:30
Harald Skala Naposledy upraveno: 03.10.2016   Po neočekávaném vítězství u Valmy 20.9.1792 (zvaném též „kanonáda u Valmy“) rozkázal francouzský Národní konvent na podzim toho roku provést ofenzívu ve Flandrech. Počítalo se zřejmě i s podporou domácího obyvatelstva, jehož povstání v r....

Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

07.12.2015 20:05
Karel Sáček - Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 07.12.2015   Řadový pěší pluk Kaiser č. 1 – 6. fyzilírský prapor Praporu, který čítal 600–700 mužů velel major baron Lesch, který jej přivedl 31. října do Vídně a začlenil do Jirčíkovy (Jurczek) brigády. Obecně se o rakouské pěchotě v bitvě u...

Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 1/2: průběh tažení

03.07.2015 16:50
Václav Měřička Naposledy upraveno: 03.07.2015   Po nezdařeném Napoleonově vojenském tažení do Ruska v roce 1812 válka v Evropě neskončila. Za silných mrazů a těžkých povětrnostních podmínek překročily zbytky Velké armády ve dnech 26. a 29. listopadu 1812 řeku Berezinu za neustálého tlaku...

Bitva u Chlumce a tažení proti Napoleonovi v letech 1813-1814

13.03.2014 16:47
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.05.2014   V roce 1812 ovládal Napoleon značnou část Evropy. Pobřeží od Baltického moře přes břehy severního a západního Atlantiku až do Středomoří bylo sevřeno kontinentální blokádou. Na četných trůnech seděli císařovi příbuzní, z německých států byl...

Napoleon v Čechách v roce 1813

17.03.2013 14:57
Naposledy upraveno: 01.03.2014   Dne 3. března 2013 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan Václav PYLLMAJER, zakládající člen Československé napoleonské společnosti se sídlem ve Slavkově a později v Brně, a její a dlouholetý jednatel. Pan Pyllmajer byl nadšeným propagátorem napoleonských...
Záznamy: 1 - 10 ze 24
1 | 2 | 3 >>