Bitvy a tažení

Dragouni císaře Františka – v letech 1768-1848 karabinníci a kyrysníci

01.08.2023 17:09
Výtah z dějin pluku rytmistra Arnošta Wenke-ho*; z rozkazu velitele pluku pro poddůstojníky a mužstvo pořídil a zčeštil Zdeněk z Lobkoviců roku 1897 * (WENKE, Ernst. Geschichte des k. u. k. 1. böhmischen Dragoner-Regimentes Kaiser Franz, 1896, 333 s.)   Karabinníci Althannovi...

Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 2/2

11.07.2022 16:46
Zdeněk Holub Naposledy upraveno: 11.07.2022   Události po bitvě u Aspern Císařská armáda se vrátila večer 22. května 1809 znovu do postavení, které držela před začátkem bojů toho dne. 23. května 1809 vydal generalissimus arcivévoda Karel velitelům 4. a 6. arm. sboru rozkaz s malou částí...

Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 1/2

13.06.2022 16:42
Zdeněk Holub Naposledy upraveno: 13.06.2022        Po prohrané válce s Francií v roce 1805 a návratu mírových poměrů bylo první starostí rakouské monarchie odstranit ty vady v organizaci a řízení armády, které se staly hlavními příčinami prohry. Reorganizací...

Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé

27.12.2021 13:28
Miloslav Kolomazník (z Dubé) Naposledy upraveno: 27.12.2021   Dne 15. října uplynulo 200 let od úmrtí polního maršála Karla I. Filipa knížete ze Schwarzenbergu (obr. 1), významné osobnosti počátku 19. století, šlechtice, diplomata, ale především úspěšného vojevůdce, jednoho z pouhých tří,...

Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

19.10.2020 16:43
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 19.10.2020   V květnu 2019 vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131 vyobrazení a...

Napoleonské války v okolí Jizerských hor

30.12.2019 16:21
Miloslav Kolomazník (s přispěním Karla Řezníčka) Naposledy upraveno: 30.12.2019   V polovině listopadu 2019 byla v Liberci slavnostně pokřtěna kniha KARPAŠ, Roman - FREIWILLIG, Petr a kol. Jizerské hory 4: o historii a umění do roku 1813 - podrobněji viz...

Bitva národů: vřava u Markkleebergu (16.10.1813)

13.09.2019 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 07.05.2020   V květnu letošního roku vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131...

Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

06.12.2016 16:46
Alois Slovák Naposledy upraveno: 27.01.2017   Velectění pánové! Nerad k Vám dnes promluvím; vždyť věci, jimiž se ve svém prázdném čase obírám, nezajímají obecně a do Vašeho Vědeckého klubu snad se ani nehodí. Mluvím-li však přece, činím tak jedině proto, že jsem byl od Vás pozván. Alois...

Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

03.10.2016 16:30
Harald Skala Naposledy upraveno: 03.10.2016   Po neočekávaném vítězství u Valmy 20.9.1792 (zvaném též „kanonáda u Valmy“) rozkázal francouzský Národní konvent na podzim toho roku provést ofenzívu ve Flandrech. Počítalo se zřejmě i s podporou domácího obyvatelstva, jehož povstání v r....

Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

07.12.2015 20:05
Karel Sáček - Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 07.12.2015   Řadový pěší pluk Kaiser č. 1 – 6. fyzilírský prapor Praporu, který čítal 600–700 mužů velel major baron Lesch, který jej přivedl 31. října do Vídně a začlenil do Jirčíkovy (Jurczek) brigády. Obecně se o rakouské pěchotě v bitvě u...
Záznamy: 1 - 10 ze 27
1 | 2 | 3 >>