Bitvy a tažení

Sachsenklemme aneb saská šlamastyka v bitvě u Wagramu roku 1809

17.05.2024 16:48
Karel Sáček - Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 12.07.2024   Rakouské městečko Wagram (dnes Deutsch-Wagram) dalo název jedné z nejdůležitějších bitev polního tažení roku 1809. Urputné bitevní střety se odehrály mj. v okolí tamního kostela sv. Jana Křtitele, přesněji v zástavbě...

Bitva národů: jezdecká bitva u Liebertwolkwitz (14.10.1813)

16.10.2023 16:47
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.11.2023   V květnu 2019 vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131 vyobrazení a 19...

Dragouni císaře Františka – v letech 1768-1848 karabinníci a kyrysníci

01.08.2023 17:09
Výtah z dějin pluku rytmistra Arnošta Wenke-ho*; z rozkazu velitele pluku pro poddůstojníky a mužstvo pořídil a zčeštil Zdeněk z Lobkoviců roku 1897 * (WENKE, Ernst. Geschichte des k. u. k. 1. böhmischen Dragoner-Regimentes Kaiser Franz, 1896, 333 s.)   Karabinníci Althannovi...

Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 2/2

11.07.2022 16:46
Zdeněk Holub Naposledy upraveno: 11.07.2022   Události po bitvě u Aspern Císařská armáda se vrátila večer 22. května 1809 znovu do postavení, které držela před začátkem bojů toho dne. 23. května 1809 vydal generalissimus arcivévoda Karel velitelům 4. a 6. arm. sboru rozkaz s malou částí...

Činnost pionýrského vojska a válečného mostovnictví ve válce s Francií roku 1809: část 1/2

13.06.2022 16:42
Zdeněk Holub Naposledy upraveno: 13.06.2022        Po prohrané válce s Francií v roce 1805 a návratu mírových poměrů bylo první starostí rakouské monarchie odstranit ty vady v organizaci a řízení armády, které se staly hlavními příčinami prohry. Reorganizací...

Vítěz nad císařem Napoleonem v Dubé

27.12.2021 13:28
Miloslav Kolomazník (z Dubé) Naposledy upraveno: 27.12.2021   Dne 15. října uplynulo 200 let od úmrtí polního maršála Karla I. Filipa knížete ze Schwarzenbergu (obr. 1), významné osobnosti počátku 19. století, šlechtice, diplomata, ale především úspěšného vojevůdce, jednoho z pouhých tří,...

Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

19.10.2020 16:43
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.11.2023   V květnu 2019 vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131 vyobrazení a...

Napoleonské války v okolí Jizerských hor

30.12.2019 16:21
Miloslav Kolomazník (s přispěním Karla Řezníčka) Naposledy upraveno: 30.12.2019   V polovině listopadu 2019 byla v Liberci slavnostně pokřtěna kniha KARPAŠ, Roman - FREIWILLIG, Petr a kol. Jizerské hory 4: o historii a umění do roku 1813 - podrobněji viz...

Bitva národů: vřava u Markkleebergu (16.10.1813)

13.09.2019 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.11.2023   V květnu letošního roku vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131...

Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

06.12.2016 16:46
Alois Slovák Naposledy upraveno: 27.01.2017   Velectění pánové! Nerad k Vám dnes promluvím; vždyť věci, jimiž se ve svém prázdném čase obírám, nezajímají obecně a do Vašeho Vědeckého klubu snad se ani nehodí. Mluvím-li však přece, činím tak jedině proto, že jsem byl od Vás pozván. Alois...
Záznamy: 1 - 10 ze 29
1 | 2 | 3 >>