Bitvy a tažení

Bitva národů: Merveldtův útok na Connewitz a Dölitz (16.10.1813)

19.10.2020 16:43
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 19.10.2020   V květnu 2019 vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131 vyobrazení a...

Napoleonské války v okolí Jizerských hor

30.12.2019 16:21
Miloslav Kolomazník (s přispěním Karla Řezníčka) Naposledy upraveno: 30.12.2019   V polovině listopadu 2019 byla v Liberci slavnostně pokřtěna kniha KARPAŠ, Roman - FREIWILLIG, Petr a kol. Jizerské hory 4: o historii a umění do roku 1813 - podrobněji viz...

Bitva národů: vřava u Markkleebergu (16.10.1813)

13.09.2019 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 07.05.2020   V květnu letošního roku vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131...

Odpověď dru. Walteru Stocklaskovi přednesená v Brně dne 25. listopadu 1905

06.12.2016 16:46
Alois Slovák Naposledy upraveno: 27.01.2017   Velectění pánové! Nerad k Vám dnes promluvím; vždyť věci, jimiž se ve svém prázdném čase obírám, nezajímají obecně a do Vašeho Vědeckého klubu snad se ani nehodí. Mluvím-li však přece, činím tak jedině proto, že jsem byl od Vás pozván. Alois...

Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

03.10.2016 16:30
Harald Skala Naposledy upraveno: 03.10.2016   Po neočekávaném vítězství u Valmy 20.9.1792 (zvaném též „kanonáda u Valmy“) rozkázal francouzský Národní konvent na podzim toho roku provést ofenzívu ve Flandrech. Počítalo se zřejmě i s podporou domácího obyvatelstva, jehož povstání v r....

Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

07.12.2015 20:05
Karel Sáček - Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 07.12.2015   Řadový pěší pluk Kaiser č. 1 – 6. fyzilírský prapor Praporu, který čítal 600–700 mužů velel major baron Lesch, který jej přivedl 31. října do Vídně a začlenil do Jirčíkovy (Jurczek) brigády. Obecně se o rakouské pěchotě v bitvě u...

Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 1/2: průběh tažení

03.07.2015 16:50
Václav Měřička Naposledy upraveno: 03.07.2015   Po nezdařeném Napoleonově vojenském tažení do Ruska v roce 1812 válka v Evropě neskončila. Za silných mrazů a těžkých povětrnostních podmínek překročily zbytky Velké armády ve dnech 26. a 29. listopadu 1812 řeku Berezinu za neustálého tlaku...

Bitva u Chlumce a tažení proti Napoleonovi v letech 1813-1814

13.03.2014 16:47
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.05.2014   V roce 1812 ovládal Napoleon značnou část Evropy. Pobřeží od Baltického moře přes břehy severního a západního Atlantiku až do Středomoří bylo sevřeno kontinentální blokádou. Na četných trůnech seděli císařovi příbuzní, z německých států byl...

Napoleon v Čechách v roce 1813

17.03.2013 14:57
Naposledy upraveno: 01.03.2014   Dne 3. března 2013 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan Václav PYLLMAJER, zakládající člen Československé napoleonské společnosti se sídlem ve Slavkově a později v Brně, a její a dlouholetý jednatel. Pan Pyllmajer byl nadšeným propagátorem napoleonských...

Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“

04.06.2012 17:03
Josef Brtek Naposledy praveno: 04.06.2012   Za války r. 1809, kdy rakouské síly vpadly na území Napoleonova spojence Bavorska, snažil se arcivévoda Karel Habsburský s císařskými voji odříznout armádní sbor maršála Davouta, vyklidivšího Řezno, a zaskočit jej obchvatem od jihu, jímž by ho...
Záznamy: 1 - 10 ze 23
1 | 2 | 3 >>