Anotace, komentáře

Maršál Bellegarde s důstojníky v bitvě u Mincia 8. února 1814

15.02.2024 16:52
Karel Sáček Naposledy upraveno: 18.02.2024   V roce 1815 vytvořil malíř Albrecht Adam (1786–1862) olej na plátně, který zobrazuje maršála Heinricha hr. Bellegarde pozorujícího průběh bitvy u řeky Mincio 8. února 1814. Tento muž velící c. k. „italské“ armádě v letech 1813-1815 je...

Vznik c. k. minérského sboru v roce 1772

30.08.2023 16:49
Zdeněk Holub Naposledky upraveno: 30.08.2023   V roce 2023 vydalo nakladatelství Mare-Czech publikaci „C. k. ženijní zbraň, 1: c. k. minérský a c. k. sapérský sbor – stručná historie od založení až do roku 1851“ (mare-czech.cz). Nabízí se tedy vhodná příležitost připomenout si...

Vzpomínka na Jana Junu – malíře a znalce vojenských historických praporů

15.08.2023 17:37
Karel Sáček Naposledy upraveno: 19.08.2023   Dne 11. srpna 2023 se ve věku 62 let vydal na svůj poslední pochod Ing. Jan Juna z Olomouce - člen ostravského klubu vojenské historie, který po dlouhá léta oblékal uniformu c. k. granátníka řadového pěšího pluku Kaunitz č. 20...

Polní zbrojmistr Ferdinand Häring a jeho náhrobek v Českých Budějovicích

01.11.2022 16:52
Karel Sáček Naposledy upraveno: 01.11.2022   Ferdinand Häring se narodil 8. března 1732 ve Stráži u Tachova. Do armády vstoupil ve věku 20 let a stal se dělostřelcem. Během sedmileté války sloužil pouze v nižších hodnostech, vyznamenal se v bitvách u Prahy, Vratislavy (Breslau) a...

Sbírka Komitétu 1866 na opravu náhrobku malíře Rudolfa Ottenfelda

01.11.2022 16:44
Karel Sáček Naposledy upraveno: 01.11.2022   Obrazy malíře Rudolfa (Otto) rytíře von Ottenfelda si vybaví pravděpodobně každý zájemce o historii c. k. armády. V mnohých směrech dosud nepřekonaným je kromě mnoha obrazů především soubor jeho vojenských ilustrací k textu Oscara TEUBERa...

České dělostřelstvo

01.05.2022 16:48
Václav Hanka Naposledy upraveno: 29.04.2022   Čechy, Čechy! Klenot drahý    V císařově koruně! České udatnosti snahy    Jsou uznány na trůně. A hrdinských Čechů sláva    Buď náš příklad, buď náš zpěv:    Pro vlast a pro krále...

Naposledy o Praze F. L. Věka - návrat k východu

24.02.2022 16:51
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 11.03.2022   Výpis z knihy Antonína Novotného Naposledy o Praze F. L. Věka vydané v Praze 1948, s. 49-51:   Velká a mocná, statečným duchem prodchnuta byla pomoc, přišla z končin vycházejícího slunce, bohužel mnoho úspěchů s sebou nepřinesla. Přes...

Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

02.11.2021 17:08
Ludwig Uhland (ed. Karel Sáček) Naposledy upraveno: 02.11.2021   Ludwig Uhland se narodil v roce 1787 ve württemberském Tübingenu, vystudoval práva, stal se uznávaným jazykovědcem, univerzitním profesorem a později také poslancem zemského sněmu. Do historické paměti se ale nejvýrazněji...

Arcikníže neboli arcivévoda Karel a české země

05.09.2021 16:50
Karel Sáček Naposledy upraveno: 29.05.2024   Dne 5. září 1771 se toskánskému velkovévodovi Leopoldovi, pocházejícímu z habsbursko-lotrinské dynastie, a jeho manželce Marii Ludovice Španělské narodil ve Florencii syn Karel Ludvík. Jeho otec se v roce 1790 stal císařem svaté říše římské národa...

C. k. společnost vojenských nauk - polní kancelář pro Čechy, Moravu a Slezsko

05.09.2021 16:21
  Cýs. Král. společnost wogenských nauk - polnj kancelář pro Czechy, Morawu a Slezsko     Zajímá Vás vojenská služba našich předků v napoleonských válkách. Chtěli byste vědět, jak byla organizována c. k. armáda, vypadala vojenská každodennost, či jak probíhala polní tažení? Co...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>