Studie, články a populární zpracování

C. k. vozatajstvo v letech 1771-1816: 1. část – vývoj do roku 1792

07.06.2023 16:48
Zdeněk Holub Naposledy upraveno: 07.06.2023   Úvod Tato práce vychází z překladu díla „Geschichte der k. u. k. Train-Truppe“ (Historie c. a k. jednotek trénu), jež je kronikou důležitých událostí a dispozic o jeho vývoji, kterou podle úředních pramenů sestavil a zpracoval rytm. Franz...

Benátské námořní dědictví, aneb článek inspirovaný obrazem trojice dvoupalubníků pod rakouskými vlajkami

22.05.2023 16:38
Karel Řezníček Naposledy upraveno: 23.05.2023   Kam klást počátky rakouského válečného námořnictva? Dost možná až do 14. století, kdy se jadranský Terst stal součástí habsburských držav, ale pro potřeby tohoto textu se odražme kupříkladu až od desetileté suverénní vlády Josefa II., kdy se roku...

Rakouské dělostřelecké náboje a kartuše po Liechtensteinově reformě

28.03.2023 16:49
Aleš Prostředník Naposledu upraveno: 19.04.2023   Liechtensteinova reforma dělostřelectva, která probíhala v polovině 18. století, se nesoustředila pouze na samotná děla, na nové metody výcviku, nasazení, vzdělávání personálu, ale také na modernizaci střeliva. V dobách před reformou se k...

Josef hrabě Nostic a jeho unikátní portrét

27.10.2022 16:42
Oldřich Pešek - Karel Sáček Naposledy upraveno: 27.10.2022   Napoleonských válek se v řadách c. k. armády zúčastnilo několik příslušníků šlechtického rodu Nosticů (něm. i staročesky Nostitz, od roku 1673 Nostitz-Rieneck). Nejznámějším z nich byl bezesporu velitel jezdectva hrabě...

Generál Kaunitz pohřbený ve slavkovské rodové hrobce

09.05.2022 21:59
Karel Sáček Naposledy upraveno: 13.02.2023   Hrabě František Václav neboli Franz Wenzel Graf von Kaunitz-Rietberg se narodil dne 2. července 1742 ve Vídni jako pátý syn Václava Antonína – pozdějšího věhlasného dvorského a státního kancléře – a jeho manželky Marie Ernestiny hraběnky...

Konskripce - popis neboli sčítání obyvatelstva pro vojenské odvody dle patentu z roku 1770

19.03.2022 21:19
Eduard Šebesta - Adolf Lud. Krejčík Naposledy upraveno: 30.03.2022   V září 1933 vyšla nákladem Rodopisné společnosti československé kniha Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770: I. Staré Město. Jednalo se o obsáhlou edici sčítacích archů z roku 1770 (mj....

Organizace rakouského dělostřelectva za koaličních válek

10.02.2022 16:48
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 30.08.2022     Dne 10. února 1772 opustil zdejší svět „otec“ rakouského dělostřelectva maršál Václav kníže Liechtenstein, což mělo za následek významnou reorganizaci tohoto druhu zbraně přetrvávající až do napoleonských válek. Dne 11. února 2012...

Český šlechtický kříž z roku 1814, část 2/2

28.10.2021 16:07
Václav Měřička Naposledy upraveno: 27.10.2022   Po velkém vítězství v bitvě u Lipska nebyl mezi Spojenci na další postup operací názor zcela jednotný. Rusko a Prusko naléhali na okamžité tažení do Francie za ustupujícím Napoleonem, vojenský poradce císaře Františka I. generál sv. pán von Duka...

Vozatajské skladiště (depot) u Týna nad Vltavou 1778-1866

22.06.2021 16:37
Josef Hanzlík Naposledy upraveno: 22.06.2021   V roce 1912 byla vydána útlá publikace Josef HANZLÍK: Dělostřelecký tábor a pozdější vozatajské skladiště u Týna nad Vltavou. Její autor – učitel ve výslužbě a ředitel vltavotýnského kůru - v ní přibližuje historii rozlehlého vojenského...

Tajemství lipského pomníku knížete Schwarzenberga a další pamětihodnosti

15.04.2021 16:43
Karel Řezníček Naposledy upraveno: 15.04.2021   »Kdo se vrací do Lipska, musí bezděčně zastaviti u pomníku Karla Schwarzenberga s nápisem: „Nar. 15. dubna 1751, + 15. října 1820 v Lipsku.“ Na druhé straně stojí: „Pomník tento postavila mu manželka Marianna a jeho synové: Bedřich,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>