Arcikníže Karel

22.05.2016 14:18

Matěj Kovář

Naposledy upraveno: 22.05.2016

 

Tu pole cti a slávy nevšední,

zde u Asper; kde po dva kruté dni

boj zuřil tuhý, krvavý,

pln vítězovy oslavy.

A jméno reka vůdce? Přistup blíže,

kde každá chýže

ti hlásá: „Karel Arcikníže!“

 

Zde nepřemožitelný přemožen,

ten, který vítěziti zvykl jen,

rek v odvaze, lev v útoku

a důmyslný v úskoku,

vždy dosud vítěz, na útěk se dává,

když boje vřava

se první osudnou mu stává.

 

Hrd na Aspry je každý Rakušan,

hrd na Karla je chuďas jako pán.

On hájil rodu, říše čest,

což každému z nás svato jest.

Hrd na ně zvlášť i Čech, jichž značná síla

tam krev svou lila

a slávu zbraní rozmnožila.

 

Přetištěno:

Kvítí z vlastí luhů. Vínek veršů k padesátému výročí nastoupení na trůn Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Praha, 1896, s. 50; elektronicky viz např. kramerius.nkp.cz

 

Arcivévoda Karel s praporem Zachova pluku (č. 15) v bitvě u Aspern
(jedno z nejznámějších děl Johanna Petera Kraffta z roku 1812;
originál o rozměrech 327,5 x 285 cm se v současnosti nachází ve vídeňském Heeresgeschichtliches Museum / Arsenalu)