Maršál Bellegarde s důstojníky v bitvě u Mincia 8. února 1814

15.02.2024 16:52

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 18.02.2024

 

V roce 1815 vytvořil malíř Albrecht Adam (1786–1862) olej na plátně, který zobrazuje maršála Heinricha hr. Bellegarde pozorujícího průběh bitvy u řeky Mincio 8. února 1814. Tento muž velící c. k. „italské“ armádě v letech 1813-1815 je obklopen několika dalšími generály a vyššími důstojníky. Obraz nezachycuje žádnou konkrétní scénu, jedná se o stylizovaný skupinový portrét velitelů c. k. armády, kteří se tohoto neúspěšného pokusu o překročení řeky Mincio v prostoru mezi pevnostmi Peschiera a Mantova (Mantua) zúčastnili.

 

Reprodukce obrazu, jehož originální velikost je 72 x 103 cm, byla převzata z portálu Wikimedia Commons (kde je dostupná ve větším rozlišení). Jeho popis však neupřesňuje, kteří velitelé byli do této kompozice vybráni.

V nejbližším okolí maršála Bellegardeho jsou velmi pravděpodobně náčelník generálního štábu (Chef des Generalstabes) FML Richter von Bienenthal a v uniformách křídelních pobočníků (Flügel-Adjutant) ředitel polního dělostřelectva (Feld-Artillerie-Director) GM baron Smola a polní ženijní ředitel (Feld-Genie-Director) GM von Benczur.

 

Zbývající čtyři důstojníci – většinou jezdečtí – zůstávají zatím neznámí. Bellegardeho armáda čítající v této bitvě celkem 41 praporů, 37 eskadron a 60 děl byla rozdělena do tří divizí a zálohy po dvou či třech brigádách. V jejich čele stáli čtyři polní podmaršálové a 10 generálmajorů:

Divize FML Baron Fenner von Fennenberg:

  • brigáda GM baron Paumgarten
  • brigáda GM baron Suden
  • brigáda GM baron Abele

Divize FML Radivojevich:

  • brigáda GM Steffanini di Monte Arione
  • brigáda GM baron Bogdan von Sturmbruck
  • brigáda GM hrabě Vécsey

Divize FML Pflacher

  • brigáda GM Chevalier de Best
  • brigáda GM baron Quosdanovich

Záloha: FML baron Merville

  • brigáda GM svob. pán von Stutterheim
  • brigáda GM baron Wrede

 

Detailní ordre de bataille viz [HELLER] Die Schlacht am Mincio am 8. Februar 1814. In: Streffleurs österreichische militärische Zeitschrift. II. Jahrgang, III. Band s. 325; online: books.google.cz/books?id=dKkaAQAAMAAJ

 

Přestože bitva u Mincia nebyla pro c.k. armádu úspěšná, v důsledku vývoje údálostí ve Francii došlo  24. dubna 1814 v Mantově k podpisu úmluvy mezi  Bellegardem a italským místokrálem Eugènem de Beauharnais, na základě které Rakouské císařství převzalo zpět správu nad svými někdejšími italskými državami. O dva dny později vstoupil Bellegarde v čele své armády do Milána, kde 27.dubna vydal výnos o zrušení Italského království (vytvořeného Napoleonem v roce 1805).

 

 

Jednotlivé části studie Die Schlacht am Mincio am 8. Februar 1814 publikované v rámci Streffleurs österreichische militärische Zeitschrift:

 
Bitvě u Mincia je věnována také patřičná pasáž Bellegardeho biografie SMOLA, Karl Freiherr von. Das Leben des Feldmarschalls Heinrich Grafen von Bellegarde. Wien, 1847; online: books.google.cz/books?id=GZMJAAAAIAAJ
 
 

Dodatky k příspěvku

15.02.2024 Veronika Fojtů

Mnichovský aukční dům Neumeister v roce 2020 a 2022 nabízel dva Adamovy portéty rakouských c. k. velitelů, které se vztahují právě k italskému tažení roku 1814. Jeden z nich zachycuje důstojníka řadového pěšího pluku arcivévody Karla č. 3, dle doplňujícího komentáře velmi pravděpodobně plukovníka Rudolfa hraběte von Salis-Zizers (1779- 1840) - viz neumeister.com/kunstwerksuche/kunstdatenbank

   

Ze srovnání vyplývá, že se jedná o totožného muže, který je i v jezdecké skupině výše uvedeného portrétu skupinového. Proč je tam ale vyobrazený právě on, není zřejmé. Dle plukovních dějin LIR3 STANKA, Julius. Geschichte des k. und k. Infanterie-Regimentes Erzherzog Carl Nr. 3, I. Band,  Wien, 1894, s. 492 nebyl plukovník Salis v souvislosti s touto bitvou mezi vyznamenanými nikterak zmíněn, na rozdíl od setníků Sandera a Rauschera, jako pobočníka přiděleného poručíka Schredla či nadporučíka Eggartena.