Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 2/3: vypracovávání řad

13.07.2009 18:18

Cwičenj we zbrani gednotlivých wogáků, řad o zdělků cjs. král. pěchoty

[Cvičení ve zbrani jednotlivých vojáků, řad a zdělků cís. král. pěchoty]

Tomáš BURIAN, poručík cís. král. pluku pěšího Arciknížete Rainera čísla 11.

Naposledy upraveno: 25.08.2012

 

Toto autorské dílo (tvůrčí zpracování díla jiného) je chráněno dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. V případě zájmu o jeho rozšiřování mimo zákonem daných výjimek a omezení práva autorského nás kontaktujte na e-mailu info@primaplana.cz.

 

 

Částka druhá. Vypracovávání řad.

Postava.

V řadě musíte obyčejně v pravo hleděti, a směr (Richtung) vztyčenou hlavou s prsou a čela svého vedledruha (Nebenmann) bráti. Hlavu obrátíte jen tolik v pravo, abyste pravým zpět jsoucím okem nic více než svého pravého vedledruha - levým něco předstojícím okem ale, svého druhého vedledruha a čelí jen na oko spatřil. Svého vedledruha musíte loktem cítiti, netlačte ho, ani se o něj neopíraje; prsa a plece přímou čáru tvořiti musí. - (Links - schaut!)

Jestli směr v levo, obraťte hlavu jen tolik v levo, abyste levým zpět jsoucím okem nic více, než svého levého vedledruha - pravým něco předstojícím okem ale, svého druhého vedledruha a čelí jen na oko spatřil. - (Habt - acht!) [50/51]

 

Řadování rovnoběžná. (* Parallele Richtungen)

Řadění se v pravo ku předu.

Jednotně.

Na vel „Rechtsstehende Rotte - Marsch!“ (v pravo stojící roto - marš!) hledíte a jdete obyčejným krokem přímo ku předu; na „Halt!“ ostanete stát a hledíte v pravo. - Oba poddůstojníkové křídelní (Fliegelunteroffiziere) jdou pokaždé s první rotou ku předu. Na vel „Zweite Rotte, Rechts - Richteuch!“ (druhá roto! v pravo se řaď!) hledíte a jdete tři obyčejné kroky přímo ku předu, rozdělíte čtvrtý krok ve tři malé, mrštíte hlavou v pravo, a odejmete cit a směr s prava.

»Poučení. Vystoupněte o jeden coul ku předu. Nyní přehlídnete svým levým okem celé čelí, a to jest znamením, že jste příliš napřed.

Vstoupněte o dva coule na zad. Teď jste ztratil z levého oka vzhled na čelí, a pravým vidíte pozadu celé čelí. To jest důkazem, že jste příliš zpátky. - (Vyřaď se!)« [51/52]

Řadění se v levo ku předu.
Jednotně.

Na vel „Linksstehende Rotte - Marsch!“ (v levo stojící roto - marš!) hledíte a jdete obyčejným krokem přímo ku předu; na Halt! ostanete stát a hledíte v levo.

Na vel „Zweite Rotte, Links - Richteuch!“ (druhá roto, v levo se řaď!) hledíte a jdete tři obyčejné kroky přímo ku předu, rozdělíte čtvrtý krok ve tři malé, mrštíte hlavou v levo, a odejmete cit a směr s leva.

»Poučení jako prvé na opak. (Habt - acht!

Řadění se v pravo na zad.
Jednotně.

Na vel „Rechtsstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ (v pravo stojící roto - na zad - marš!) hledíte přímo ku předu, a vykročíte (obyčejným krokem) na zad; na „Halt!“ ostanete stát a hledíte v pravo. Oba poddůstojníkové křídelní vykročí pokaždé s první rotou na zad.

Na vel „Zweite Rotte - Rechts rückwärts - Richteuch!“ (druhá roto - v pravo na zad - se řaď) hledíte přímo ku předu, a kráčíte čtyry obyčejné kroky přímo na zad, poslední [52/53] krok ale nerozdělíte ve tři malé, nýbrž mrštíte hlavou v pravo, a odejmete cit a směr s prava.

Řadění se v levo na zad.
Jednotně.

Na vel „Linksstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ (v levo stojící roto - na zad - marš!) hledíte přímo ku předu, a vykročíte (obyčejným krokem) přímo na zad; na „Halt!“ ostanete stát a hledíte v levo.

Na vel „Zweite Rotte - Links rückwärts - Richteuch!“ (druhá roto - v levo na zad - se řaď!) hledíte přímo ku předu, a kráčíte čtyry obyčejné kroky přímo na zad, poslední krok ale nerozdělíte ve tři malé, nýbrž mrštíte hlavou v levo, a odejmete cit a směr s leva. (Habt - acht!)

Řadění se v pravo ku předu.
V celosti.

Při řadění se v celosti, ku předu jako i na zad, hledí, jakožto záměr ku předu neb na zad kráčející rota, na vel marš! hned na onu stranu, s kterého křídla (Fliegel) velena jest, a podrží také na „Halt!“ hlavu tam obrácenou. - (Řady se rozevrou!) [53/54]

Rechtsstehende Rotte - Marsch!“ - (čtyry kroky) - „Halt!“ - (Křídelní rota se vyřadí).

Na vel „Rechts - Richteuch!“ ostanou hlavy v pravo, a jedna rota vykráčí po druhé, předpustivši jedna druhou o jeden krok; poslední krok rozdělíte ve tři malé, cit a směr odjímáte s prava.

Řadění se v levo ku předu.
V celosti.

Linksstehende Rotte - Marsch!“ (čtyry kroky) - „Halt!“ - (Křídelní rota se vyřadí).

Na vel „Links - Richteuch!“ mrští celá řada pojednou hlavami v levo, a jedna rota vykráčí po druhé, předpustivši jedna druhou o jeden krok; poslední krok rozdělíte ve tři malé, cit a směr odjímáte s leva. - (Habt - acht!)

»Poučení pro cvičitele. Cvičitel hlediž při každém řadění: aby každá rota přímo ku předu kráčela, přes vyřadící čáru nevykročila, a lokte mezi tahem a po skončeném se vřadění přimknuté k tělu přidržela; nohy aby byly pořádně postaveny, hlavy přílišně obráceny nebyly, a [54/55] každý muž aby svou předepsanou postavu měl.«

Řadění se v pravo na zad.
V celosti.

Rechtsstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ (čtyry kroky) - „Halt!“ - (Křídelní rota se vyřadí).

Na vel „Rechts - rückwärts - Richteuch!“ podržíte hlavu v pravo, a jedna rota vykročí po druhé čtyry kroky na zad, ponechavši dříve jedna rota druhou o jeden krok na zad kročiti; poslední krok nerozdělíte ve tři malé, cit a směr odejmete s prava.

Řadění se v levo na zad.
V celosti.

Linksstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ (čtyry krok) - „Halt!“ - (Křídelní rota se vyřadí).

Na vel „Links rückwärts - Richteuch!“ mrští celá řada pojednou hlavami vlevo, a jedna rota vykročí po druhé čtyry kroky na zad, ponechavši dříve jedna rota druhou o jeden krok na zad kročiti; poslední krok nerozdělíte ve tři malé, cit a směr odejmete s leva. - (Habt - acht!) [55/56]

»Rovnoběžná řadování ku předu i na zad musí pak častěji rozevřenými řadami cvičena býti.«

 

Řadování šikmá. (* Schräge Richtungen)

Řadění se v pravo ku předu.
Jednotně.

Na vel „Rechtsstehende Rotte - Marsch!“ hledíte a jdete obyčejným krokem přímo ku předu; na „Halt!“ ostanete stát a hledíte v pravo.

Oba poddůstojníkové křídelní jdou s první rotou vždy s sebou. (Křídelník udělá čtvrt obratu v pravo, a křídelní rota se vyřadí.)

Na vel „Zweite Rotte - Rechts - Richteuch!“ hledíte a jdete ku předu, rozdělíte poslední krok ve tři malé, mrštíte hlavou v pravo, a odejmete cit a směr s prava. Spolu s tím vyhnete levou pleci znenáhla, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli. - (Links - Richteuch - Habt - acht!)

»Zkoušení pravé postavy noh, bez které nemožno jest míti pravou postavu těla, přimknutí loktů a vysvětlené [56/57] polohy hlavy, jestiť nevyhnutelná povinnost cvičitele, kterou nikdy promeškati - nikdy s očí pustiti nesmí.«

Řadění se vlevo ku předu.
Jednotně.

Na vel „Linksstehende Rotte - Marsch!“ hledíte a jdete obyčejným krokem přímo ku předu; na „Halt!“ ostanete stát a hledíte v levo. (Křídelník udělá čtvrt obratu v levo, a křídelní rota se vyřadí).

Na vel „Zweite Rotte - Links - Richteuch!“ Hledíte a jdete ku předu, rozdělíte poslední krok ve tři malé, mrštíte hlavou v levo, a odejmete cit a směr s leva. Spolu s tím vyhnete pravou plec znenáhla, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli. - (Rechts - Richteuch!)

Řadění se v pravo ku předu.
V celosti.

Rechtsstehende Rotte - Marsch!“ - (čtyry kroky) - „Halt!“ - (Vystavení hodnosti *Charge) a roty ve čtvrt obratu).

Na vel „Rechts - Richteuch!“ ostanou hlavy v pravo, a jedna rota vykročí po [57/58] druhé, předpustivši jedna rota druhou o jeden krok ku předu; poslední krok rozdělíte ve tři malé, cit a směr odejmete s prava. Spolu s tím vyhnete levou pleci znenáhla, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli. - (Links - Richteuch! jako u jednotného, Habt - acht!)

Řadění se v levo ku předu.
V celosti.

Linksstehende Rotte - Marsch!“ - (čtyry kroky) - „Halt!“ (Vystavení hodnosti a roty ve čtvrt obratu).

Na vel „Links - Richteuch!“ mrští celá řada hlavami pojednou v levo, a jedna rota vykročí podruhé, předpustivši jedna rota druhou o jeden krok ku předu; poslední krok rozdělíte ve tři malé, cit a směr odejmete s leva. Spolu s tím vyhnete znenáhla pravou plecí, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli. (Rechts - Richteuch! jako nahoře, na opak.)

Řadění se v pravo na zad.
Jednotně.

Na vel „Rechtsstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ hledíte přímo ku předu a vykročíte [58/59] přímo na zad; na „Halt!“ ostanete stát a hledíte v pravo.

Oba poddůstojníkové vykročí s první rotou pokaždé na zad. - (Hodnost udělá čtvrt obratu v levo a křídelní rota se vyřadí).

Man wird sich rechts - Rückwärtsrichten!“ „Rechts - um!“ (vyřadíte se v pravo - na zad! otoč se!)

Na vel „Zweite Rotte Richteuch!“ hledíte a jdete ku předu, vyhnete znenáhla pravou pleci, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli, držíte se o šířku půl muže v pravo, poslední krok rozdělíte ve tři malé, mrštíte hlavou v levo, vyrovnáte se v levo (podpatek k podpatku), uchopíte ránečnici, učiníte pak, jak brzy blíže následující rota se vřadila, dvojnásobný obrat v levo, pustíte ránečnici, a odejmete cit a směr s prava. - (Rechts - Richteuch!)

Řadění se v levo na zad.
Jednotně.

Na vel „Linksstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ hledíte přímo ku předu a vykročíte přímo na zad; „Halt!“ ostanete stát [59/60] a hledíte v levo. - (Hodnost udělá čtvrt obratu v pravo a křídelní rota se vyřadí).

Man wird sich links - Rückwärtsrichten!“ „Rechts - um!“ (vyřadíte se v levo - na zad! otoč se!)

Na vel „Zweite Rotte - Richteuch!“ hledíte a jdete ku předu, vyhnete znenáhla levou pleci, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli, poslední krok rozdělíte ve tři malé, mrštíte hlavou v pravo, vyrovnáte se v pravo (podpatek k podpatku), uchopíte ránečnici, učiníte pak, jak brzy blíže následující rota se vřadila, dvojnásobný obrat v pravo, pustíte ránečnici, a odejmete cit a směr s leva. - (Links - Richteuch! Habt - acht!)

Řadění se v pravo na zad.
V celosti.

Rechtstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ (osm kroků na zad) - „Halt!“ - (Hodnost udělá čtvrt obratu v levo, a křídelní rota se vyřadí).

Man wird sich rechts - Rückwärtsrichten!“ „Rechts - um!

Na vel „Richteuch!“ mrští celá řada pojednou hlavami v levo, a jedna rota vykročí [60/61] po druhé, jedna předpustivši druhou o jeden krok; první rota sama jen se drží o šířku půl muže v pravo, poslední krok rozdělíte ve tři malé, vyrovnáte se v levo (podpatek k podpatku), uchopíte ránečnici, každá rota ostane až ku vřadění se blíže následující stát, pak udělá dvojnásobný obrat v levo, pustíte ránečnici, cit a směr odejmete s prava. Spolu s tím vyhnete v předjití znenáhla pravou pleci, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli. - (Rechts - Richteuch!)

Řadění se v levo na zad.
V celosti.

Linksstehende Rotte - Rückwärts - Marsch!“ (osm kroků) - „Halt!“ - (Hodnost udělá čtvrt obratu v pravo, a křídelní rota se vyřadí.)

Man wird sich links - Rückwärtsrichten! - Rechts - um!

Na vel „Richteuch!“ ostanou hlavy v pravo, a jedna rota vykročí po druhé, předpustivši jedna druhou o jeden krok, poslední krok rozdělíte ve tři malé, vyřadíte se v pravo (podpatek k podpatku), uchopíte [61/62] ránečnici, učiníte, jak brzy se blíže následující rota vřadila, dvojnásobný obrat v pravo, pustíte ránečnici, cit a směr odejmete s leva. Spolu s tím vyhnete v předjití znenáhla levou pleci, abyste rovnoběžně v nové čelí přišli. - (Links - Richteuch! - Habt - Acht!)

»Byla jsou řadování jednotně i v celosti v obyčejném kroku náležitě propracována, kráčí se pak k vypracování jich v dvojném kroku, při čemž se na zprávné vyplnění všeho přísným okem hledí.«

 

Obraty.

Mrštění hlavy a obraty těla stávají se od celé řady pojednou, na poslední slabyku velu „Rechts - neb Links - schaut!“ „Habt - acht!“ „Halb - rechts!“ „Front!“ „Halb - links!“ „Front!“ „Rechts - um!“ „Front!

»Cvičitel hledí přísně na to, aby v obratu lokte od těla odtahovány nebyly, obrat od každé roty ouplně skončen, a nohy dobře postaveny byly. Čára čelní ukáže, jestli se obraty na levém podpatku vykonaly. Křídelníci se neobrací.« [62/63]

 

Hmaty.

Hmaty se vykonávají pojednou zkrátka a blízko těla, a na znamení křídelníka (Fliegelman). Budeteli budoucně v druhé neb třetí řadě, tak kráčíte na poslední slabyku poznamenání „Habt - acht! Man wird die Handgriff - exer - ziren!“ (pozor budete se hmaty cvičit!) v prvním pádu 4 - v druhém ale 8 kroků na zad.

 

Hmaty při vypalování. (* Die Chargirgriffe)

Hmaty výpalu vykoná celá řada bedlivě na můj vel.

Budeteli budoucně v druhé řadě, tak vstoupíte na vel „Fertig!“ vezmouce ručnici ku předu, tak daleko v pravo stranou, by vaše levé paždí za pravé předstojícího muže přišlo. Po skončeném vypalování a zaplecované ručnici vstoupíte na vel „Richt - euch!“ zase tolik v levo stranou, jako jste při „Fertig!“ v pravo vstoupili; byli-libyste ale v třetí řadě, tak vezmete na znamení bubnu k vypalování, aneb zvolání „Chargirt!“ jenom kohoutek k ramenu, [63/64] a po skončeném vypalování na znamení bubnu neb zvolání „Halt!“ se zase vyrovnáte.

 

Jenerální výpal. (* Die General-Decharge)

Jenerální čili povšechní výpal jest buďto střílení radostné, neb jistý způsob ucty, která jen při veřejných slavnostech se koná. Jest tedy třeba hbitou stejností hmatů a výpalu, rozšířiti jistou skvělost po tomto jednání.

»Nevytáhna se již s nabitými ručnicemi k jenerálnímu výpalu, tak se řadě podlé hmatů ve vypalování vysvětlených, nabití velí.«

Habt - acht!“ „Man wird die General – Decharge machen!“ (pozor! uděláte jenerální výpal!) - (Kývnutí a vyběhnutí křídelníka).

Ganzes - Glied!“ (celá řado!) - (Otočíte hlavy, byste přímo hleděli).

Fert’!“ - (Vezmete ručnici pohotovu).

Schlang an - hoch!“ (do vejšky měř!)

»Při zaměření nevložíte ručnici v obyčejný výpal, nýbrž vyzvednete ji tak [64/65] vysoko šikou do vejšky, byste pravým okem přes mušku měřiti mohli.«

Feuer!“ Po vypálení pohlídnete na křídelníka, a na znamení od něho dané stáhnete ručnici na prsa, vsadíte kohoutek v lůžko, zamknete ocelkou pánvici, obejmete pravicí výstruh ouhlavy, přitáhnete pravý loket k tělu, pohlídnete opět na křídelníka a vykonáte časovce podlé jeho ukazování.

Byli-libyste budoucně v druhé neb třetí řadě, vstoupíte na vel Fertig! zároveň s hmatem též v pravo stranou, a po skončeném výpalu v třetím časovci (jako při plecování po představení zbraně) a vtáhnutím pravé ruky v pořadí, zase tolik v levo stranou, jako jste při Fertig! v pravo vstoupil. Pak Präsentirt! - Schultert! a křídelník se opět vřadí.

 

Běžný výpal. (* Das Lauffeuer)

Běžný výpal se vykonává tím samým pozorováním jako jenerální výpal, jenom že po zaměření k výpalu se nevelí, nýbrž [65/66] nejpřednější křídelní rotě se znamení dá, na kteréž ona výpal počne, jedna rota jej od druhé odejme, a tak skrze celé čelí proběhne. Po výpalu ostanete v zaměření, pohlídnete na křídelníka, a pak vykonáte ostatní časovce na znamení od křídelníka jako u jenerálního výpalu.

Habt - acht!“ „Man wird das - Lauffeuer machen!“ (pozor! uděláte běžný výpal!)

 

Čelní tah. (* Der Frontmarsch)

ku předu, stranou a na zad.

Při čelním tahu v praporu (batalionu) musejí být hlavy stále k praporci (ku korouhvi), čelní tah řídícímu, obráceny, a cit a směr ku prostředku přidržen - (na to se řady již připraví a uvedou).

Na poznamenání: „Man wird mit ganzer - Front marschiren!“ (potáhnete celým čelím) vložíte tíž těla nepatrně na pravou nohu, a na následující „Marsch!“ mrštíte (jestli třeba) hlavami v levo, a celá řada vykročí rychle a pojednou levou nohou v obyčejném kroku. [66/67]

Tah musí býti přirozený a bez namahání, směr nesmí ouzkostlivě hledán, hlava ne příliš obracena, lokte musí býti k tělu přitaženy; tělo vezmete s vykráčející nohou s sebou, při skrovném pozadu ostání nesmíte hned vyběhnouti, ani jsteli napřed pojednou se zastaviti, nýbrž každý, kdo směr ztratil, musí hledět jej zase znenáhla obdržeti, při tom ale srdnatě a vesele vykráčeti musíte.

Na „Halt!“ mrští celá řada pojednou hlavami v pravo.

»Po daném poznamenání ustanoví se vzdálený předmět pravému neb levému křídelníkovi, a několik mezibodů se mu udá.«

Marsch!“ „Halt!“ - „Marsch!“ „Halt!

Mann wird die Front - verkehren!“ (převrátíte čelí!) „Rechts - um!

Man wird mit ganzer Front - marschiren!“ „Marsch!“ „Halt!

Man wird sich - herstellen!“ (postavíte se zpět!) „Front!

Čelní tah musí s počátku rozevřenými řadami cvičen býti, aby vojáci v tahu o sebe se neopírali, a každý [67/68] svou rovnováhu držeti uměl, nač cvičitel i v sevřených řadách obzvláště hleděti musí. Cvičitel posuzuje čelní tah nejen ze strany, nýbrž i před čelím, a nechá chvílkami řadu mezi tahem kohoutek vzíti k ramenu, též v pravo a v levo hledět, i v dvojný krok přejít, což v řízení čelního tahu žádný rozdíl působiti nesmí.

 

Příčení se z místa. (* Zeihung von der Stelle)

Na vel „Man wird sich links - ziehen!“ (popříčíte se v levo!) mrští celá řada hlavami v levo.

Na „Marsch!“ neb „Im ordinären Schritt - Im Doublirschritt - Marsch!“ (obyčejným krokem - dvojným krokem - marš!) vykročíte levou nohou, a vyhnete nepatrně levou pleci, abyste svým levým ramenem něco na zad k loktu svého vedlejšího příčícího se muže, neopíraje se o něj, přimknut ostal, a tímto obratem s menší obtížností k tahobodu táhnouti mohl.

Na „Halt!“ přidržíte obrat k tahobodu. [68/69]

Na „Front!“ vyrovnáte vyhnutou pleci, a vezmete zase prvotní směr, cit a postavu.

Na „Marsch!“ pokračujete v příčení se, a směr přidržíte.

Na „Grad - aus!“ vyrovnáte zase vyhnutou pleci a hlavy obrátíte, nohy v tomto okamžení právě vyzvednuté postavíte přímo ku předu, vezmete zase přímé řízení tahu, a nezkrátě kroku, pokračujete v pohybování tím samým taktem.

Na vel „Man wird sich - Rechtsziehen!“ (popříčíte se v pravo!) ostanou hlavy v pravo.

Na „Marsch!“ neb „Im Doublirschritt - Marsch!“ na opak jako nahoře. Jestližeby vyrovnání nějakého třeba bylo, takové se s prava stane, kamž i hlavy obráceny ostanou. - (K tomu se ale Rechts - Richteuch! nevelí).

 

Příčení se v tahu čelním.

Velenoli jest v tahu čelním „Zieht euch - rechts! neb links!“ mrštíte hlavami, jestli tam již nehledí, k příčícímu se křídlu, a v okamžení se příčiti počnete.

Na „Grad - aus!“ vyrovnáte zase pleci, hlavy obrátíte k prvotnímu tahředitelstvu [69/70] (Marsch Direktion), nohy v tomto okamžení vyzvednuté postavíte přímo ku předu, vezmete opět přímé řízení tahu, a nezkrátě kroku, pokračujete v čelním tahu tím samým taktem.

 

Tah na zad.

Na poznamenání „Man wird mit ganzer Front - rückwärts marschiren!“ (potáhnete celým čelím na zad!) nestane se nic, tíž těla vložíte na pravou nohu.

Na „Marsch!“ (mrštění hlav) - vykročíte na zad - takt a směr jako při tahu ku předu. „Halt!

 

Zatáčení. (* Schwenkungen.)

Přesazení stojícího čelí na ten neb onen bok slove zatočením. U každého zatočení tři body (puntíky) jsou k pozorování, totiž: zatáčející se křídlo, prostřed, a stojící křídlo. Tyto tři body musí stále mezi sebou vyrovnány býti. Prostřed totiž se na zatáčející křídlo, a stojící křídlo na prostřed vyrovnává. Zatáčející se křídlo dělá [70/71] největší kroky, ne ale větší dvou a dvou pětin (2 2/5) střevíců; prostřed dělá něco menší, a blíže obrtlíku (pivot) stojící roty ještě menší kroky. Muž na obrtlíku poznamenává zvedáním a pošlapováním špičky levého střevíce a pravé nohy, takořka jenom stejný takt tahu. Křídelník na zatáčejícím se křídle hledí a kráčí s prvu přímo, a obrací se dle míry a délky řady a přidržení lehkého citu, teprv po několika kročejích, do vnitř, poněvadž cesta, kterou projíti má, kruhovitá jest, a prostřed by vybortěn býti musil, kdyby se hned z místa do vnitř obracel a místo kruhovitého oblouku tětivu (Sehne) jeho prokráčel. On musí také sobě nejbližší dvě neb tři roty na obrtlík, a hodnost na stojícím křídle též jí nejbližší dvě neb tři roty na zatáčející se křídlo, vyrovnané přidržeti.

K zatáčení na místě se poznamená:

Man wird sich rechts - neb links schwenken!“ (Zatočíte se v pravo - v levo!) - „Rechts neb links - Schwenkteuch!“ (v pravo - v levo se zatoč!) mrštíte hlavami, nejsouli tam již obráceny, k zatáčejícímu se křídlu. [71/72]

Hodnost na obrtlíku vyvolí sobě bod před první rotou kolmo na řadu, který od zatáčejícího se křídla dosáhnut býti musí.

Marsch!“ Vykročíte pospolu levou nohou, a vykonáte zatočení obyčejným krokem, přidržením citu k stojícímu, a stálým rovnáním se k zatáčejícímu křídlu.

Hodnost na obrtlíku velí „Halt!“ jak brzy zatáčející se křídlo od vyvoleného bodu jen ještě na jeden krok vzdáleno jest, aby nová čelní čára na opuštěné základní čáře kolmě (senkrecht) stála, a pak se postaví sama v nové čelí.

Hlavy ostanou k zatáčejícímu se křídlu obrácené.

»Zatáčení se cvičí zprvu v obyčejném, pak ale v dvojném kroku. Kdyby po skončeném zatočení „Richteuch!“ veleno bylo, odjímá se vyrovnání pokaždé s obrtlíku.«

Zatáčení v tahu.

Zatáčení v tahu se vyvádějí plynně a nenuceně vždy pohybujícím se obrtlíkem, [72/73] a od zatáčejícího se křídla v taktu tahu, kterým se řada pohybuje, nezkrátě kroku ani taktu, ani po skonaném zatočení nedrže. Když se tedy obrtlík ještě na dva kroky od onoho bodu vzdálen nalézá, kdeby vlastně zatáčení stojícím obrtlíkem státi se mělo, velí hodnost na obrtlíku, nezadrže: „Rechts - neb Links - schwenkteuch!“ nač hlavami, jestliže již tam obráceny nejsou, k zatáčejícímu se křídlu mrštíte, a zatáčeti se počnete.

Tak jako se zatáčení dva kroky před zatáčejícím bodem počne, tak se také dva kroky za nim v nové čáře ředitelní skončí. Obrtlík se ale na této šikmé čáře, která od začátku až ku konci tři obyčejné kroky vynáší, tolika malými a zkrácenými kročeji pohybuje, kolik jich zatáčející se křídlo k přirozenému vykráčení své čtvrti kruhu potřebuje.

Dosáhnuvši novou čáru ředitelní, velí hodnost na obrtlíku „Grad - aus!“ načež obrtlík zase přirozeně vykračuje; hlavami se mrští buď na onnu stranu, kam před zatočením hleděly, aneb se přidrží, a pak se bez prodlení v tahu pokračuje. [73/74]

Zatáčení v pravo neb v levo na obrat.

Zatočení v pravo neb v levo na obrat stane se vždy nepohybujícím obrtlíkem, a podlé těch samých pravidel jako jednoduché zatočení, a sice v dvojném kroku. K tomu se velí „Man wird sich - rechts - neb linksum kehrt schwenken!“ (zatočíte se v pravo - v levo na obrat!) „Rechts - neb Links - umkehrt schwenkt euch! Marsch!“ (v pravo - neb v levo na obrat se zatoč!)

 

 

Jeden z exemplářů Cwičenj we zbrani gednotliwých wogáků, řad a zdělků cjs. král. pěchoty zpřístupnila Národní knihovna ČR v rámci digitalizačního projektu Kramerius: kramerius.nkp.cz nový formát zobrazení viz kramerius5.nkp.cz

Přepis původního tisku provedl M. Exner.

Exemplář Österreichische Nationalbibliothek je dostupný též na na books.google.cz/books?id=ypFbAAAAcAAJ (digitalizováno 26.02.2014).


Související příspěvky:

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 1/3: vypracování jednotlivého vojáka

Burianovo Cvičení ve zbrani (1835), 3/3: vypracovávání zdělkůC. k. výcvikové řády online

 

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/cviceni-burian-1835.html