C. k. polní pošta

17.11.2007 17:22

Lubomír Uhlíř

Naposledy upraveno: 17.11.2007

 

Polní pošta v rakouské armádě fungovala za válek již v 18. stol. Např. princ Evžen Savojský pro armádu na Rýně ustanovil v roce 1734 jednoho polního poštmistra (Feld-Postmeister) a několik poštovních kurýrů (Post-Couriere). Rovněž civilní poštovní úřady měly povinnost rychle doručovat důležité zprávy. Nová organizace polní pošty je spjata s působením arcivévody Karla, konkrétně se zavedením armádních sborů v roce 1809. Při každém armádním velitelství (Armee-Hauptquartier) byl zřízen hlavní polní poštovní úřad (Haupt-Feld-Postamt) a u podřízených sborů filiální poštovní úřady (Filial-Postämter). Armádním velitelstvím náležela rovněž povinnost pečovat o silnice, sloužící k poštovnímu spojení a o stabilní poštovní úřady, na nich se nacházející. K provozování polní pošty potřebné koně, sedla, koňské postroje a kovářské zařízení převzala Dvorská válečná rada od poštovního fondu, ale proti úhradě. Personál a potřebný materiál byl dodán dvorní komorou. Polní pošty byly zřizovány i při všech následujících válečných konfliktech.

 

Použitá literatura:

Die Kriegsmacht Oesterreichs I. Der Organismus der österreichschen Kriegsmacht. Wien 1875, s. 331-332.

 

Původní adresa příspěvku:
Rakouská polní pošta
 - primaplana.net/txt/clanky/polni-posta.html