České dělostřelstvo

01.05.2022 16:48

Václav Hanka

Naposledy upraveno: 29.04.2022

 

Čechy, Čechy! Klenot drahý

   V císařově koruně!

České udatnosti snahy

   Jsou uznány na trůně.

A hrdinských Čechů sláva

   Buď náš příklad, buď náš zpěv:

   Pro vlast a pro krále krev!

     To náš příklad, to náš zpěv:

     Pro vlast a pro krále krev!

 

Dávno dělostřelstvo naše

   V národech má dobrou věst;

Bratři! To buď starost vaše,

   Hájit jeho slávu, čest.

Umělost a vlídné mravy,

   Smělá mysl, správná zbroj,

To vojáka všude slaví,

   Ať je pokoj, ať je boj.

     Smělá mysl, správná zbroj,

     Ať je pokoj, ať je boj!

 

Takové jim heslo znělo,

   Kdo nám to vše vysloví?

„Čech a dělo – jedno tělo“

   Bylo české přísloví.

Kde praporce české vlály,

   Kde z děl českých zahřměl prach,

Tam se nepřátelé báli,

   Vrahy honil z pole strach

     Kde z děl českých zahřměl prach,

     Vrahy honil z pole strach.

 

Čechy, Čechy! Klenot drahý

   V císařově koruně!

České udatnosti snahy

   Jsou uznány na trůně.

A hrdinských Čechů sláva

   Buď náš příklad, buď náš zpěv:

   Pro vlast a pro krále krev!

     To náš příklad, to náš zpěv:

     Pro vlast a pro krále krev!

 

 

Báseň byla publikována na první straně „národního zábawníku“ Kwěty dne 4. března 1848 (č. 28 - viz digitálně books.google.cz). Později byla opakovaně přetištěna, například v časopisu Boleslavan 5. února 1861 (č. 13), kde ji doplnila zajímavá redakční poznámka týkající se jejího vzniku: „Laskavosti pana setníka Umlaufa děkujeme za tuto báseň, zaslal nám ji s následující poznámkou: Léta 1848 v měsíci dubnu sepsal zvěčnělý náš Vácslav Hanka na mou ústní žádost následující píseň, kteráž také v 1. dělostřeleckém pluku od kapelníka Svobody tehdáž v hudbu uvedena a zpívána byla. Hankův rukopis té písně chovám co drahou památku.“ K osobnosti obrozenecky smýšlejícího dělostřeleckého důstojníka Umlaufa podrobněji viz jeho překlad teoretického pojednání arcivévody Karla Zásady strategie.

 

Pomník maršála Radeckého od bratří Maxů, který stával na pražském Malostranském (tehdy Radeckého) náměstí tvoří socha tohoto slavného vojevůdce nesená na štítě vojáky. Ti představují jednotlivé druhy zbraní a současně by měli symbolizovat korunní země - Čechy v tomto případě reprezentuje dělostřelec.