Chléb podle c. k. vojenských předpisů

07.12.2007 17:24

Původní německý text z roku 1812 přeložil Karel Sáček

Naposledy upraveno: 07.12.2007

 

Počet proviantního vozatajstva

Je třeba pečovat, aby armáda byla vždy zaopatřena chlebem na 14 dní. Vojákům je vydáván chléb na 4 dny a na 3 dny jej veze armáda na vozech. Jeden vůz mají dvě setniny nebo dvě eskadrony. Pokud to okolnosti vyžadují, může armáda vézt mouku nanejvýše na 4 ½ dne. Pokud je znám počet setnin a eskadron jedné armády, lze snadno spočítat počet vozů potřebných pro chléb.

 

Výkon pekárny

Aby bylo zjištěno, kolik potřebuje armáda pecí na chléb, je nutné vědět, že v jedné peci se během jednoho roztopení vyrobí 320 porcí chleba a také to, že během 24 hodin může být pec roztopena sedmkrát. – Pokud je vše potřebné po ruce, je pec postavena za tři hodiny, k čemuž je třeba 4 zednických tovaryšů a 2 pomocníků. – K jedné peci na chléb přísluší 5 prostých pekařů, kteří se každých 24 hodin střídají; takže k jedné takové peci je třeba 10 mužů. – Kvůli dohledu je pro 48 pekařů ustanoveno 5 vrchních pekařů (Oberbäcker) a 2 pekařští mistři.

 

K tomu nutné náležitosti

K roztopení noví pece na chléb je třeba ¾ sáhu (pozn. překladatele: 1dřevní sáh = cca 1,52 m3). – Pro 5 pečení je nutno rovněž ¾ sáhu měkkého nebo ½ sáhu tvrdého dřeva. – K osvětlení na 5 roztopení je dána v létě ¼ libry svíček (1 vídeňská libra = cca 0,56 kg) a v zimě ½ libry svíček. – Jedna takovou pec lze převézt na jednom voze zapřaženém 6 koňmi. – Protože suchar (Zwieback) je možné udržet mnohem déle jedlý než komisní chléb (Kommißbrod), je tento velmi prospěšným a výhodným druhem chleba (Brodart), zvláště při zdlouhavých podnicích, při kterých nemožno obdržet dobrý čerstvý chléb.

 

Stanoviště polní pekárny a vzdálenost od vojska

Polní pekárna zůstává vždy v nějaké vzdálenosti od armády. Tím nebude vydána v nebezpečí ztráty vozů na mouku a mouky, které může nastat při ústupu nebo v případě ztracené bitvy, kdy zřídka bývá dostatek času odeslat ji pryč. – Polní pekárna musí být vzdálena tak, aby po zprávě, že armáda opouští své postavení, měla ve všech možných případech ještě dostatek času vyrazit na cestu a armádě pochodující do nového postavení mohla spolehlivě přivézt chléb. A to bez obav, že bude zdržovat pochod armády, nebo že se dostane do rukou nepřítele. Aby bylo možné udržovat stálý přísun chleba, nemůže být vzdálenost polní pekárny od armády větší než čtyři míle.

 

Stanoviště skladu (Magazin)

Ze stejného důvodu nesmí být pekárna příliš vzdálena od skladu, ze kterého dostává mouku. – Vzdálenost skladu od armády se závisí na postavení nepřítele. Jestliže je nepřítel hodně vzdálen od armády, mohou být sklady blíže, aby se usnadnilo zásobování. Pokud je nepřítel blíže, musí být sklady od vojska vzdáleny více.

Následující tabulka ukazuje zásobu skladu pro stanovený počet porcí

     

Vyžadované porce na jeden den pro sbor

Mouka

o 1 000 mužích

Centýřů
(1centýř =56 kg)

Liber

1 000

12

50

2 000

25

-

3 000

37

50

4 000

50

-

5 000

62

50

6 000

75

-

7 000

87

50

8 000

100

-

9 000

112

50

10 000

125

-

11 000

137

50

12 000

150

-

15 000

187

50

20 000

250

-

30 000

375

-

40 000

500

-

50 000

625

-

 

Sestavení tabulky vychází z předpokladu, že jeden centýř mouky vydá 80 porcí.

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/chleb-podle-predpisu.html

 

 

Doporučené odkazy:

Jak se peče armádní polní chléb; původně vyšlo: Český svět 1907, autor Chopine
   bejvavalo.cz/clanky.php?detail=37