Dvojí sukno – výstava ilustrací vojenských stejnokrojů v Domažlicích

27.09.2017 16:50

Naposledy upraveno: 27.09.2017

 

Vážení příznivci Muzea Chodska a vojenské historie,

srdečně Vás zveme

 

na výstavu ilustrací PhDr. Jana Vogeltanze

"DVOJÍ SUKNO".

 

Výstava představuje vojenské stejnokroje

od třicetileté války po uniformy U. S. Army 1945

na kresbách historika a dlouholetého pracovníka klatovského a domažlického muzea.

 

www.muzeum-chodska.com

 

 

PhDr. Jan Vogeltanz (* 1945)

Rodák z Mrákova, historik, který se celoživotně zabývá vojenskou historií, především vojenskou výstrojí. Na toto téma publikoval řadu knih, na kterých se podílel nejen jako autor, případně spoluautor, ale i jako ilustrátor a výtvarník.

   Jeho dějepisné statě vycházely také v místním i odborném tisku, např. v Domažlickém deníku, Domažlickém zpravodaji, Střeleckém magazínu, Časopisu komitétu pro udržování památek z války r. 1866, atp. Řada jeho vojensko-historických studií je uveřejněna na webovém portálu www.primaplana.cz a další strojopisné práce jsou uloženy v archivu Muzea Chodska v Domažlicích.

   Mezi jeho odborné práce patří i to, že přepsal a komentáři opatřil dílo Antonína Schnabla „Kniha pamětihodných příhod královského města Domažlic 1631 – 1859“. Dále např. studie „Chodská vesnice na přelomu 18. a 19. století“ - v digitální podobě viz primaplana.cz/chodska-vesnice, kde je zachycen nejen život venkovanů, ale i události evropského významu (např. napoleonské války).

  Svému celoživotnímu koníčku, kresbě vojenských stejnokrojů, stejně tako jako Poběžovicím, zůstává PhDr. Jan Vogeltanz nadále věrný.

 

Srovnej: Chodský hrad vystaví kresby vojenských stejnokrojů autora Jana Vogeltanze. Domažlický deník, 25.9.2017, dostupné online: domazlicky.denik.cz