Polní zbrojmistr Ferdinand Häring a jeho náhrobek v Českých Budějovicích

01.11.2022 16:52

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 01.11.2022

 

Ferdinand Häring se narodil 8. března 1732 ve Stráži u Tachova. Do armády vstoupil ve věku 20 let a stal se dělostřelcem. Během sedmileté války sloužil pouze v nižších hodnostech, vyznamenal se v bitvách u Prahy, Vratislavy (Breslau) a Leuthenu, kde byl zraněn a zajat; dále také u Hochkirchu, Maxenu a Torgau, kde byl znovu zraněn. Zvláštní rozhodnost projevil při útoku na Svídnici v roce 1761. Po patnácti letech služby byl dne 27. června 1767 povýšen na podporučíka a v květnu 1774 na kapitán-poručíka.

Brzy po vypuknutí války proti Osmanské říši v roce 1788 byl za své vynikající počínání u Mehadia 17. srpna povýšen na základě zvláštního doporučení sborového velitele polního podmaršála hraběte Wartenslebena na majora a přeložen ke 2. dělostřeleckému pluku. Osm dní poté byla v Palangy (něm. Palanka) obklíčena Lattermanova pěší divize, které hrozilo velké nebezpečí. Häring sem přispěchal se čtyřmi dvanáctiliberkami a dvěma šestiliberkami a v krátkém čase nejenže zničil nepřátelské dělostřelectvo, ale donutil protivníka k ústupu. Poté si zdárně počínal i v bojích u Armenisch 28. srpna 1789, znovu u Mehadia i při obléhání Oršova. Za to mu byl udělen rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie a v roce 1794 byl povýšen do stavu svobodných pánů.

V průběhu válek s Francií získal v září 1793 hodnost podplukovníka a v červenci 1797 plukovníka. V této hodnosti se stal velitelem 1. pluku polního dělostřelectva, kterou zastával do roku 1802 - poté se stal generál-majorem. Následně působil v Olomouci a Českých Budějovicích jako velitel dělostřelecké brigády (Feld-Artillerie Brigadier). Do výslužby odešel v hodnosti polního zbrojmistra v roce 1813 a zemřel 4. února 1822 v Českých Budějovicích.

Generálův pískovcový klasicistní náhrobek se dodnes zachoval na tamním Staroměstském hřbitově u kostela sv. Prokopa a sv. Jana Křtitele, v rohu u západní zdi.

 

Häringův náhrobek - stav v roce 2022.

Stále ještě čitelný nápis na oválné mramorové desce (původně zlacený):

FERDINAND

FREYHERR von HAERIG

Kais. Köni.

GENERAL FELDZEUGMEISTER

RITTER DES HOHEN

MILITAIRISCHEN

MARIE THERESIEN ORDENS

GESTORBEN DEN IV FEBRUAR

MDCCCXXII

IM LXXXX IAHRE SEINES

ALTERS

 

(Překlad: Ferdinand sv. pán von Häring,
c. k. generál polní zbrojmistr,
rytíř vysokého Vojenského řádu Marie Terezie,
zemřel 4. února 1822 v 90 letech svého věku.)

 

Poškozený rodový erb s křížem řádu Marie Terezie a vojenskými trofejemi na pozadí.

 

Současná podoba Staromětského hřbitova pohledem z přiléhajícího parku.