Josef Němec v kanceláři finanční stráže roku 1837: Co tady děláš?

08.01.2021 16:49

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 11.01.2021

 

V neděli 3. ledna 2021 uvedla Česká televize premiéru čtyřdílného dramatu o spisovatelce Boženě Němcové. Pokud jej sledoval některý ze čtenářů našich stránek, jistě ho zajímalo ztvárnění manžela, který byl horlivým českým vlastencem a strávil velkou část svého života v c. k. uniformě. Děj prvního dílu je situován do roku 1837. Časem 34:45 začíná scéna, ve které je uniformovaný Josef Němec důrazně napomínán nadřízeným úředníkem slovy: „Toto je kancelář finanční stráže!

 

Božena: ceskatelevize.cz/porady/11346647457-bozena/218512120070001/

 

Tahle autorská licence se nepovedla. Finanční stráž (Finanzwache) byla zřízena dekretem dvorské komory v březnu 1843. V roce 1837 tedy Němec určitě nemohl být jejím příslušníkem. Sloužil totiž toho času u důchodkové stráže (Gefällenwache). Ta existovala krátce v letech 1835-1843. Její mužstvo zajišťovalo stejnou agendu jako finanční stráž a po jejímž vzniku do ní většinou přešlo. Tak tomu bylo i v případě Josefa Němce.

Mohlo by se snad říci, že šlo jen o nepodařený pokus o dějovou zkratku. To by pak ale v druhém dílu, přibližujícím události roku 1842, nesměla zaznít věta, že právě dochází ke slučování celní a důchodkové správy“ (čas 43:05). Což je tedy také nesmysl - finančí stráž vznikla sloučením důchodkové a pohraniční stráže (Grenzwache), přičemž výběr cel předtím zajištovaly oba sbory.

Záměna finanční stráže za důchodkovou se ale zcela zásadně promítla do uniformy, ve které představitel respicienta Josefa Němce v roce 1837 vystupuje. Při pohledu na jeden z propagačních záběrů zjistíme, že ve srovnání s výstrojním předpisem pro důchodkovou stráž se na ní podařilo udělat chyb poměrně dost:

  • kabát: frak se šosy nosili pouze úředníci (vyšší hodnosti), respicientům byl předepsán tzv. kaputrock, který šosy neměl, přičmež jeho spodní okraje sahaly stejnoměrně vpředu i vzadu do úrovně nad koleny
  • kabát: na límci chybí dva stříbrné prýmky, které označovaly hodnost respicienta
  • kabát: chybí nárameníky, což mj. způsobuje nepřirozené zavěšení bandalírů
  • kabát: chybí ramenní vycpávky v egalizační barvě, které bránily sklouznutí řemene pušky
  • na hlavě má být tzv. korsický klobouk opatřený knoflíkem s panovnickými iniciálami a nikoliv čáka s orlem
  • bandalír: chybí mosazný štítek s císařským orlem
  • šavle: chybí červeno-bílé portepé na rukojeti
Výřez záběru byl převzat
 
 

Mimochodem, podle stejného předpisu muselo nosit mužstvo důchodkové stráže svou uniformu i mimo službu…

 

Argumenty těch, kteří jsou konfrontováni se svou neznalostí historických faktů, popř. jejich mylnou interpretací širší veřejnosti, bývají nejčastěji dva:

Běžní lidé to přeci nepoznají.“ - Takový přístup lze snad akceptovat u některé z epizodních postav, ale u jedné z hlavních rolí? Nesnižuje to úplně zbytečně její celkovou věrohodost?

Různí historikové na to mají různé názory.“ -  Samozřejmě, že historikové mohou mít různé názory na význam finanční stráže při odhalování podloudnictví, jejího vztahu k rozvoji průmyslu, podpoře vlasteneckého smýšlení atd. atd. Pokud však tvrdí, že uniforma vypadala jinak, než stanovil předpis, pak to musí doložit věrohodným historickým pramenem. Úřadovnu finanční stráže v roce 1837 snad není třeba dále komentovat… Problémem tedy obecně nebývá to, že různí historikové mají různé názory, nýbrž to, že se k tématu vyjadřují historikové nekompetentní. Podobně, jako je důležitá pečlivost historika při rešerši historických pramenů, měla by být důležitá i při vyhledávání vhodného historika. Dnešní doba se vyznačuje výrazným rozmachem specializace ve všech oborech. Ta sice přináší možnost získat detailní poznatky, ale většinou také nutnost oslovit více než jednoho ze specializovaných odborníků.

Vojenské reálie bývají považovány za slabinu většiny historických filmů dlouhodobě a nejen v české produkci. Vždyť výběr ani toho nejkvalifikovanějšího odborného poradce nezaručuje, že jeho doporučení nebudou zohledněna, protože třeba mohou narušovat celkový dojem kostýmní výpravy, konkrétní záběr, nebo být prostě příliš finančně nákladná.

Přestože se miniseriál Božena nebojí ukázat méně známé historicky podložené momenty ze spisovatelčina života, které nezapadají do jejího idealizovaného obrazu, nejedná se hraný filmový dokument. Lze tedy souhlasit s názorem filmové kritičky Mirky Spáčilové, která hodnotila toto dílo mj. slovy „předvádí se pouze dobová ilustrace vyhovující současné poptávce“. A dodat k tomu, že adjustace, ani všední život c. k. předchůdců našich celníků, do této poptávky nepatří.

Ale kdo ví, třeba právě díky tomuto filmovému zpracování zájemci zjistí, že toto téma již bylo přehledně zpracováno a rozšíří řady našich čtenářů.


Jaroslav Beneš: Stejnokroje důchodkové stráže 1835-1843

Příslušníci důchodkové stráže nosili podobné stejnokroje, jaké se používaly u sesterské pohraniční stráže. Hlavní rozdíl byl ve výložkové, egalizační, barvě a v pokrývce hlavy u mužstva. Barva vyložení důchodkové stráže byla trávově (světle) zelená. Tato barva odpovídala stejnokrojovému předpisu pro státní úředníky z roku 1814... Mužstvo důchodkové stráže bylo povinno nosit stejnokroj při všech služebních úkonech i mimo službu. Výjimku musel povolit představený podinspektor, nebo inspektor. Jestliže byla příslušníku mužstva důchodkové stráže přikázána kancelářská služba...
 

Jaroslav Beneš: C. k. důchodková stráž (k. k. Gefällenwache) 1835-1843

Jaroslav Beneš: Vznik finanční stráže a první léta její existence (1843–1850)

 

Kým byl úředník Josef Němec?
   ceskatelevize.cz/ivysilani/11346647457-bozena/218512120070001/bonus/39898-kym-byl-urednik-josef-nemec

Mirka Spáčilová: RECENZE - Pukne mi srdce. Božena po vzoru Marie Terezie sází na postel
   idnes.cz/kultura/film-televize/recenze-bozena-ct-kamenikova.A210103_151124_filmvideo_spm

Macková, M., Finanční stráž v Čechách 1842–1918, Univerzita Pardubice, 2017;
  úryvek úvodu viz online obalky.kosmas.cz

Toulky českou minulostí 746. schůzka: Vlastence za muže mám
   dvojka.rozhlas.cz/746-schuzka-vlastence-za-muze-mam-7940866

 

PS: Chcete se ještě dozvědět, jak vidí specifika uniforem finanční stráže odpovědný kostymér? Pokud si ale nejste jisti, co s vámi udělá vážně míněné tvrzení, že muži pod nimi nosili šněrovačky, raději to nedělejte...
   ceskatelevize.cz/porady/11346647457-bozena/13178-kostymy/