Kolowratova zpráva o počínání 4. kolony císařského rakouského vojska v bitvě u Slavkova

21.04.2016 16:25

Bericht über das Benehmen des bei der Schlacht am 2. Dezember 1805 meinen Befehlen anvertraut gewesenen 4ten Colonne des Kaiserlich-Oesterreichischen Heeres

Naposledy upraveno: 24.03.2017

Karel Sáček (ed.)

 

Pramen (Quelle): Rodinný archiv, zámek Rychnov nad Kněžnou, sign. 16, kart. č. 18, inv. č. 432, Vincenc Kolowrat - spisy týkající se bitvy u Slavkova.
 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

zvětšit / vergrößern

 

Související příspěvky:

  

 Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

Boj Rottermundovy brigády na Starých vinohradech