Krásný Dvůr – obelisk na paměť vítězství u Ambergu roku 1796

19.08.2020 12:54

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 19.08.2020

 

Na oslavu vítězství c. k. armády vedené arcivévodou Karlem v bitvě u Ambergu dne 24. srpna 1796 (podrobněji příspěvek: Bitva černopolská) byl v Krásném Dvoře postaven památník - 26 metrů vysoký obelisk z pískovcových kvádrů. Panství patřilo Janu Rudolfovi hraběti z Černína, který u zámku nechal vytvořit reprezentativní krajinářský park v letech 1783 až 1793.

 

Základní kámen pomníku byl položen rok po této bitvě 11. srpna 1797 za účasti adoptivních rodičů arcivévody Karla - arcivévodkyně Marie Kristýny (1742-1798) a jejího manžela prince Alberta Sasko-Těšínského (1738-1822; informační cedule u pomníku jej chybně uvádí jako prince Sasko-Kobursko-Góthského). Arcivévoda Karel osobně navštívil krásnodvorský park 8. června 1798. Pomník byl dokončen ale až v roce 1802.

Obelisk jako dominantní stavba osy tohoto parku (dnes ji tvoří 1 100 metrů dlouhá alej zvaná „Mílová“) byl zaznamenán již na plánech z let 1791-92. Tehdy však ještě jako „sluneční chrám“, se zmíňovaným pozlaceným sluncem na vrcholu.

Zdržení jeho stavební realizace a následné zažehnání hrozícího vojenského vpádu Francouzů do Čech však velmi pravděpodobně byli důvodem změny symbolického významu tohoto obelisku, který nakonec obdržel latinský nápis:

HOSTE. GALLO.
CAROLI. VIRTVTE.
AD. AMBERGAM. FVSO.
A. PATRIAE. FINIBVS. DEPVLSO.
MDCCLXXXXVI.
VOTA. CONCEPTA.
PACE. PARTA.
MDCCCI.
SOLVTA.

 

Související příspěvky:

Jan Nejedlý: Bitva černopolská

   (09.05.2019 - edice pramenů)

Rozboj, Čech horlivý, povstal v tom hluku, srdnatě promluvil k českému pluku.
Vida že vlast se již pleniti má, Čechám že zhrožuje záhuba zlá:
»Ha! Kdož bude vlasti bránit, matek mdlých, a otcův chránit,
   chrámy hájit, svatou ctnost?
Což má Francouz města pálit, ženy, dívky ctnostné šálit.
   Věčně tropit nepravost?...

Vor über 220 Jahren: Als des Kaisers Bruder bei Würzburg siegte, mainpost.de/regional/wuerzburg/, 31.12.2019 / 04.01.2020