Majitelé pluků c. k. polního dělostřelectva v letech 1772-1848

25.02.2022 16:44

Artillery Regiment Proprietors (Regiments-Inhaber) 1772-1848

Lubomír Uhlíř – Karel Sáček

Naposledy upraveno: 14.07.2022

 

Období Majitel

1. pluk polního dělostřelectva
(Feld-Artillerie-Regiment)

1772-1779 Callot, Baron Carl
1779-1797 Penzeneter von Penzenstein, Johann
1797-1804
1804-1819 Schuhay, Franz Baron
1822-1849 Künigl, Hermann Graf
1849-1850 Kaiser Franz Joseph
 

2. pluk polního dělostřelectva
(Feld-Artillerie-Regiment)

1772-1789 Rouvroy, Theodor Baron von
1789-1791 Thurn-Valsassina auf Bleiburg, Franz Graf
1791-1800 Kolowrat-Krakowsky, Johann Karl Graf
1800-1804
1804-1807 Schwarzinger, Johann Freiherr von
1807-1835 Erzherzog Maximilian Josef von Este
1835-1844 Mandl, Franz von
1844-1852 Sonntag von Sonnenstein, Wenzel
 

3. pluk polního dělostřelectva
(Feld-Artillerie-Regiment)

1772-1792 Bärnkopp, Wenzel Baron von
1792-1796 Van der Stappen, Peter Josepf
1796-1804
1804-1816 Rouvroy, Carl Baron von
1816-1818
1818-1822 Reisner, Anton Freiherr von
1822-1825
1825-1832 Latour Baillet de, Theodor Graf
1832-1833
1833-1834 Mayer, Anton
1834-1835
1835-1854 Augustin, Vincenc Freiherr von
 

4. pluk polního dělostřelectva
(Feld-Artillerie-Regiment)

1802-1804
1804-1818 Unterberger, Leopold Freiherr von
1818-1822
1822-1826 Fasching, Carl Freiherr von
1827-1835 Stein, Emerich Freiherr von
1835-1850 Simm, Joseph
 

5. pluk polního dělostřelectva
(Feld-Artillerie-Regiment)

1816-1822
1822-1840 Russo von Aspernbrand, Josef Freiherr von

 

Arcivévoda Maxmilián Josef  (14. července 1782 - 1. června 1863) z rodové větve Este, tedy potomků mladšího syna císařovny Marie Terezie arcivévody Ferdinanda Karla. Věnoval se vojenské kariéře, v rámci které se specializoval na obranné systémy, pevnostní stavitelství a artilerii. Za období 1772-1848 byl jediným arcivévodou, který se stal majitelem pluku polního dělostřelectva - konkrétně 2. pluku, kterým byl v letech 1807-1835 (předtím byl majitelem řadového pěšího pluku č. 35). V hodnosti polního podmaršála se zúčastnil tažení roku 1809, v rámci kterého organizoval obranu Lince. Od roku 1803 byl členem Řádu německých rytířů, jehož velmistrem se stal v roce 1835.
Podroběji viz STÖGER, Johann Nepomuk: Maximilian, Erzherzog von Oesterreich-Este, Hoch- und Deutschmeister, Ein Lebensbild.  Wien 1865, s. 539, online: books.google.cz/books?id=L67x1uC56hYC

 

Leopold svobodný pan von Unterberger (12. října 1734 - 9. února 1818) – znamenitý dělostřelecký učitel matematiky, autor řady teoretických pojednání o jejím využití ve vojenství, také o dělostřelectvu, palných zbraních, opevňování či obléhání. Byl prvním velitelem bombardýrského sboru, významně přispěl ke kapitulaci pevnosti Valenciennes v roce 1793, po první protifrancouzské koaliční válce předsedal zbrojní komisi, která zavedla nové ruční palné zbraně označované jako model 1798. Od roku 1804 až do konce svého života byl majitelem 2. pluku polního dělostřelectva, kterému v letech 1789-1792 také velel.
Podrobněji viz Constantin von Wurzbach Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich  de.wikisource.org

 

Johann Karl hrabě Kolowrat-Krakowsky (21. prosince 1748 - 5. června. 1816; uváděn též jako Jan Karel Krakovský z Kolovrat), v letech 1791-1800 byl majitelem 2. pluku polního dělostřelectva, poté řadového pěšího pluku č. 36 a od roku 1803 až do smrti velícím generálem v Čechách.
V souvislosti s bitvou u Slavkova bývá tento český šlechtic často zaměňován se svým velmi vzdáleným příbuzným Vincencem hrabětem Kolowrat-Liebsteinsky (11. května 1750 - 7. prosince  1824 uváděn též jako Vincenc Libštejnský z Kolovrat). Připomeňme tedy, že velitelem rakouské části 4. spojenecké kolony v bitvě tří císařů nebyl Johann Kolowrat-Krakowsky, nýbrž Vincenc Kolowrat-Liebsteinsky, jehož žádný portrét ve vojenské uniformě se nedochoval.

 

 

Majitelé pluků c. k. polního dělostřelectva v letech 1772-1848 - abecední řazení

 
Majitel pluku polního dělostřelectva
(Artillery Regiment Proprietor)
Rok získání

(Acquisition’s year)
Rok uvolnění
(Vacation’s year)
Číslo pluku
(Regiment No.)
Vacat
do roku

(„Vacat“ to year)
Augustin, Vincenc Freiherr von 1835 1854 3  
Bärnkopp, Wenzel Baron von 1772 1792 3  
Callot, Baron Carl 1772 1779 1  
Erzherzog Maximilian Josef von Este 1807 1835 2  
Fasching, Carl Freiherr von 1822 1826 4  
Kaiser Franz Joseph 1849 1850 1  
Kolowrat-Krakowsky, Johann Nepomuk Graf 1791 1800 2 1804
Künigl, Hermann Graf 1822 1849 1  
Latour Baillet de, Theodor Graf 1825 1832 3 1833
Mandl, Franz von 1835 1844 2  
Mayer, Anton 1833 1834 3 1835
Penzeneter von Penzenstein, Johann 1779 1797 1 1804
Reisner, Anton Freiherr von 1818 1822 3 1825
Rouvroy, Carl Baron von 1804 1816 3 1818
Rouvroy, Theodor Baron von 1772 1789 2  
Russo von Aspernbrand, Josef Freiherr von 1822 1840 5  
Schuhay, Franz Baron 1804 1819 1  
Schwarzinger, Johann Freiherr von 1804 1807 2  
Simm, Joseph 1835 1850 4  
Sonntag von Sonnenstein, Wenzel 1844 1852 2  
Stein, Emerich Freiherr von 1827 1835 4  
Thurn-Valsassina auf Bleiburg, Franz Graf 1789 1791 2  
Unterberger, Leopold Freiherr von 1804 1818 4 1822
Van der Stappen, Peter Josef 1792 1796 3 1804

 

Na malostranském hřbitově v Praze lze nalézt více důstojnických náhrobků z 1. poloviny 19. století. Mezi ně patří i tento, jehož nápis připomíná:

Franz Marschall v. Bieberstein / k. k. Generalmajor u. Inhaber des. 2. Artillerie / Regiments / Geb. d. 24. Oct. 1760, gest. d. 20. Juli 1835 //
Dessen Gattin / Rosina Marschall v. Bieberstein / gestorben d. 29. Nov. 1948 im 71 Lebensjahre

 – tedy generálmajora a „majitele“ 2. dělostřeleckého pluku Marschalla v. Bieberstein a jeho choť Rosinu. Pečlivého čtenáře výše uvedených seznamů ale musí tento náhrobní nápis uvést do rozpaků. Marschall v. Bieberstein se mezi majiteli (Inhaber) druhého (ani žádného jiného pluku) nevyskytuje - v letech 1820-1830 byl v hodnosti plukovníka pouze jeho velitelem (Commandant). Vysvětlení se nabízí více: mohl se stát majitelem pouze na velmi krátkou dobu před svou smrtí, nebo došlo k omylu způsobenému několikaletou časovou prodlevou mezi jeho úmrtím a zhotovením nápisu?
(Foto: K. Sáček, 2021)

 

 

Související příspěvky:

Lubomír Uhlíř: Organizace rakouského dělostřelectva za koaličních válek

Na počátku koaličních válek sestávalo dělostřelectvo ze 3 pluků polního dělostřelectva, dělostřeleckého fyzilírského praporu, bombardýrského sboru, 13 distriktů garnisonního dělostřelectva a z dělostřeleckého polního zbrojního úřadu. V průběhu válek byly provedeny četné změny, vedle početních stavů to bylo zejména rozmnožení pluků polního dělostřelectva, četné proměny distriktů garnisonního dělostřelectva...

Lubomír Uhlíř: Velitelé c. k. dělostřelectva 1792-1815

Lubomír Uhlíř – Karel Sáček: Majitelé pěších pluků v letech 1792 – 1815

Lubomír Uhlíř – Karel Sáček: Majitelé jezdeckých pluků v letech 1792-1815