Maršál Radecký - od vojevůdce k pomníku

09.08.2016 16:54

Jan Bárta

Naposledy upraveno: 11.10.2016

 

Spolek Radecký Praha

Vás srdečně zve

na slavnostní uvedení Jubilejního sborníku

k 250. výročí narození maršála hraběte Josefa Václava Radeckého z Radče

 

Maršál Radecký: od vojevůdce k pomníku.

 

Akce se koná ve středu 26. října od 18. hodin v knihkupectví Juditina věž

Mostecká 1, Praha - Malá Strana,

které je nejblíže místu, kde stával Radeckého pomník.

 

 

I. Úvod

Úvodní slovo – Daniel Herman

 

II. Maršál Radecký - armáda a osobnost

Emanuel Bechinie-Lažan: Jan Josef Václav Radecký hrabě z Radče a jeho předkové

Jiří Rak: Posmrtná cesta maršálova moderními českými dějinami

Jiří Koťátko: Zdravotní péče o vojáky v dobách Jana Václava Radeckého z Radče

Milan Buben: Vývoj erbu rodu Radeckých z Radče

Giorgio Ferrari: Pět dní Radeckého v Miláně

Božidar Jezernik: Hrabě Radecký, čestný občan Lublaně

 

III. Maršál Radecký – pomník

Zdeněk Hojda: Jak se rodil Radeckého pomník. Krasoumná Jednota pro Čechy a geneze monumentu

Adam Hnojil: Dva příběhy v jednom. Josef a Emanuel Maxové v zrcadle sochařství 19. století

Dana Stehlíková: Odhalení, stržení a druhý život pomníku Josefa Václava Radeckého

Kateřina Bečková: Malostranské náměstí a pomník Radeckého: šedesát let harmonického soužití

Karel Pavelka: Skenování sousoší v Lapidáriu, využití výsledků

Jan Bárta: Spolek Radecký, současné úsilí o obnovu pražského pomníku

 

IV. Obrazová příloha

Seznam vyobrazení

 

V. Resumé (německy, italsky, anglicky)

 

viz též:

radecky.org/index.php/novinky/130-marsal-radecky-od-vojevudce-k-pomniku