Měl jsem kamaráda - žalozpěv za mrtvé vojáky

02.11.2021 17:08

Ludwig Uhland (ed. Karel Sáček)

Naposledy upraveno: 02.11.2021

 

Ludwig Uhland se narodil v roce 1787 ve württemberském Tübingenu, vystudoval práva, stal se uznávaným jazykovědcem, univerzitním profesorem a později také poslancem zemského sněmu. Do historické paměti se ale nejvýrazněji zapsal jako romantický básník. Pod vlivem vojenských událostí roku 1809 složil ve svých dvaadvaceti letech báseň „Der gute Kamerad“ (Dobrý kamarád), která je známá též podle svého úvodu jako „Ich hatt’ einen Kameraden“ (Měl jsem kamaráda).

Uhland touto básní reagoval především na povstání v Tyrolsku, které potlačovala armáda bavorského krále, tehdy württemberského spojence. Současně do ní ale promítl i ztrátu svého příznivce – básníka Franze Karla Leopolda svobodného pána von Seckendorf-Aberdar (známý též jako Leo von Seckendorff, narozený 02.12.1775), který jako setník vídeňské zeměbrany utrpěl těžké zranění v bitvě u Ebelsbergu, jemuž 6. května 1809 podlehl.

Melodií tuto Uhlandovu báseň doplnil v roce 1825 skladatel a sběratel lidových písní Friedrich Silcher (1789-1860), načež se v německy hovořícím prostředí stala velmi populární. Tak vznikl žalozpěv, který se stal součástí vojenských pohřbů a smutečních slavností připomínajících mrtvé vojáky. V Německu i Rakousku si tento význam zachoval dodnes.

 

Der gute Kamerad

(verze z roku 1815)

 

Dobrý kamarád

(překlad nezohledňující rýmy)

 

Ich hatt’ einen Kameraden,

Einen bessern findst du nit.

Die Trommel schlug zum Streite,

Er ging an meiner Seite

In gleichem Schritt und Tritt.

Měl jsem kamaráda,

lepšího bys nenašel.

Buben volal k boji,

on šel po mém boku,

pokaždé stejně krok za krokem.

 

 

Eine Kugel kam geflogen,

Gilt’s mir oder gilt es dir?

Ihn hat es weggerissen,

Er liegt mir vor den Füßen,

Als wär’s ein Stück von mir.

Přiletěla kule,

byla určena mně nebo tobě?

Srazila jeho,

on leží u mých nohou,

jako by byl kusem mého já.

 

 

Will mir die Hand noch reichen,

Derweil ich eben lad.

Kann dir die Hand nicht geben,

Bleib du im ew’gen Leben

Mein guter Kamerad!

Chtěl mi ještě podat ruku,

zatímco já zrovna nabíjel.

Svou ruku ti podat nemohu,

zůstaň na věčnosti

můj dobrý kamaráde!

 

Text této pocty znějící často nad hroby vojáků byl přebásněn také do češtiny. Nutno však podotknout, že ve snaze o zachování rýmů a rytmu se z těchto překladů úplně vytratily některé z původních Uhlandových myšlenek .

Jeden z takových překladů byl v roce 2011 nahrán na YouTube kanál „František Palacký“ (který již není dostupný), odkud byl převzat pro webový projekt Jihočeské vědecké knihovny věnovaný šumavské německé literatuře kohoutikriz.org (hypoteticky by se mohlo jednat o překlad, který měl dle Wikipedie na počátku 20. století pořídit písničkář a vydavatel Josef Šváb-Malostranský):


Píseň o dobrém příteli

Já měl kdysi kamaráda,
lepšího by nenašel.
Když buben volal k boji,
on po pravici mojí
vždy krok za krokem šel.

Letí koule nepřátelská,
Koho z nás dvou stihne as?
Jemu se v prsa vryla,
oči mu zakalila
a život jeho has.

Obě ruce vztáhl ke mně,
než na chladnou zemi pad.
Buď s Bohem, ke mně zvolal,
než u nohou mi skonal
můj dobrý kamarád.

 

 

V dubnu 2014 byla odhalena replika desky padlým turnerům ve varnsdorfské tělocvičně, při které zazněl jiný překlad Uhlandova textu, jehož autorem byl Jan Němec (podrobněji viz vybezek.eu):

Míval jsem kamaráda,
lepšího bys nenašel.
Když volal buben k boji,
vždy po mém boku stojí,
vždy se mnou na smrt šel.

Přiletěla jednou střela,
mně či tobě Bůh ji lil?
Ach, věřit můžu stěží,
že u mých nohou leží,
jak částí mne by byl.

Rád ruku by mi podal.
Já musím ládovat.
Už nestisknem si dlaně,
snad najde říši Páně,
můj dobrý kamarád.

 

 

Na internetu lze v současnosti dohledat velké množství nahrávek této skladby - ať pouze v instrumentální podobě či doprovázené zpěvem v němčině; níže je uvedeno několik příkladů:

 - Rundfunk-Jugendchor Wernigerode
     youtube.com/watch?v=C54E8gWpN20

 - Die Liedarchäologen
     youtube.com/watch?v=ZNBXiVNPbCc

 - Varhany hrdinů (Heldenorgel) v pevnosti Kufstein
     youtube.com/watch?v=c-iN75f73G0

 - Schützenkompanie Schabs + Original Tiroler Kaiserjägermusik
     youtube.com/watch?v=rFrnkVNzzzc

 

Ztvárnění písně na výřezu z oficiální pohlednice c. a k. Červeného kříže z roku 1914 či 1915
(Kriegsfürsorgeamt Kriegshilfsbüro Nr. 54A)
Do jejího motivu, vztahujícího se k tažení 1813-14, promítl malíř a ilustrátor Richard Assmann (narozený roku 1887 v Opavě) kromě nejemotivnější pasáže písně také ideu spojenectví Rakouska-Uherska a Německa: po boku c.k. řadového pěšáka (v hodně nepodařeném kabátu) umírá pruský myslivec.
K pohlednicím Červeného kříže v širším kontextu viz podrobněji smirice.eu

 

Na webuje Goethezeitportal lze nalézt také příspěvek Jutta Assel - Georg Jäger: Uhland-Motive auf Postkarten. Eine Dokumentation, v jehož rámci byla digitalizována část kolekce pohlednic mnichovského sběratele Karla Stehleho, ze které bylo vybráno více než 40 kusů odkazujících na text Ich hatt' einen Kameraden. V naprosté většině zachycují pruské či německé vojáky, nachází se však mezi nimi také vyobrazení c. k. myslivců ve válečných letech 1848-49 od vydavatela Deutscher Schulverein Nr. 376, 1914); viz
goethezeitportal.de/wissen/illustrationen/ludwig-uhland/uhland-motive-auf-postkarten-ich-hatt-einen-kameraden.html