Náhrobek polního zbrojmistra Froona na vídeňském hřbitově sv. Marka

19.01.2021 16:49

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 20.01.2021

 

Dne 20. ledna 1821 zemřel ve Vídni ve věku 81 let penzionovaný polní zbrojmistr Josef sv. pán Froon von Kirchrath. Byl pochován na vídeňském hřbitově sv. Marka (Sankt Marx = zkráceně Markus), který je dnes navštěvován nejen kvůli symbolickému náhrobku Wolfganga Amadea Mozarta, ale také svému vzácně zachovanému biedermeierovému charakteru. Dle údajů na oreintační tabuli zde byly uloženy ostatky dvou desítek nositelů Vojenského řádu Marie Terezie a dalších 40 důstojníků.

 

Náhrobek polního zbrojmistra Froona a jeho manželky Frideriky nechal zřídit jejich syn Friedrich. Nese prostý a dodnes čitelný nápis:

DEN UNVERGESSLICHEN AELTERN

HERRN JOS. FREYHERRN FROON V. KIRCHRATH
K. K. PENSIONIRTEN FELDZEUGMEISTER
COMMANDEUR DES MILIT. MARIA THERESIEN ORDENS
UND INNHABER DES
LINIEN INFANTERIE REGIMENTS NRO. LIV.
GESTORBEN DEN XXTEN JAENNER MDCCCXXI

UND

DER FRAU FRIDERIKA FREYHIN FROON GEBORNEN FREYHIN
VON HOLLY ZU BONIEMTITZ
GESTROBEN AM XXIIITEN MAI MDCCCXVIII.

 

...  VON IHREM EINZIGEN SOHN FREIDRICH

 

Josef Froon se narodil ve Vídni roku 1740. Do armády vstoupil v roce 1758 jako dobrovolník. V roce 1762 se stal poručíkem Inženýrského sboru. Podílel se na řízení pevnostních staveb v Hradci Králové, Terezíně i Josefově, při kterých zaujal nadřízené svými schopnosti. Plukovnickou hodnost a Vojenský řád Marie Terezie  obdržel  za zásluhy ve válce s Osmanskou říší v letech 1788 a 1789. V roce 1793 získal komandérský kříž Vojenského řádu Marie Terezie za obléhání pevnosti Valenciennes.

Josef sv. pán Froon von Kirchrath.

 

V roce 1800 se Froon stal zástupcem velitele (Vice-Commandant) pevnosti Olomouc. Následujícího roku byl povýšen do hodnosti polního podmaršála a jmenován generálním ženijním ředitelem (General-Genie-Director = nejvyšší funkce v rámci Inženýrského sboru). 

Roku 1805 se stal majitelem řadového pěšího pluku č. 54 a v roce 1809 byl jmenován velitelem pevnosti Olomouc. Do výslužby odešel v hodnosti polního zbrojmistra 10. listopadu 1812. Ještě dlouhou dobu po svém smrti byl Froon považován za jednoho z nejvýznamnějších ženistů c. k. armády.