Nález zničeného varvažovského kříže z roku 1808

20.03.2015 17:17

Jiří Bureš

Naposledy upraveno: 28.07.2015

 

O bitvě u Chlumce a Přestanova ze srpna 1813 a následné na Varvažově ze září bylo již napsáno hodně. Avšak není příliš zmínek o němých svědcích uvedených bitev, snad protože se jich do dnešní doby moc nedochovalo. Stará pošta na Varvažově či pomníky bitvy připomínající byly postaveny až po nich.

Do 70. let dvacátého století, však jeden existoval - byl to kamenný kříž na Varvažově z roku 1808. Ten na vyvýšenině u cesty na svém poli nechal postavit rolník Hantschel z Varvažova. Během bitvy byl kříž poškozen střelbou a šrámy od koulí byly viditelné. Kříž utrpěl nejen zásahy koulí, ale krom toho byl během bitvy povalen. Když v roce 1817 ústecký poštmistr Johann Michael Ulbrecht koupil pole, aby zde postavil poštovní přepřahací stanici, rozhodl se opravit i kamenný kříž. Ten po opravě byl následně spolu s novým pruským pomníkem 8. září 1817 vysvěcen.

K dalšímu poškození kříže došlo někdy v 70. letech 20. století, když do něj dle vyprávění místních naboural traktor. Torzo kříže bylo nenávratně ztraceno, avšak asi před 4 lety místní obyvatelé při čištění strže vedle pruského pomníku objevili hromadu čedičových a pískovcových kamenů, které do krajiny zjevně nepatřily, a dříve tvořily nespecifikovanou stavbu. Dle různých informací se mělo za to, že se jedná o pozůstatky pomníku z Dolního Varvažova místním známého jako Roederův hrob, a to protože existují fotografie Roerova hrobu, ale zatím není známa žádná fotografie kamenného kříže z Varvažova.

Současný stav nalezených částí podstavce původního kříže.

 

Až 16. března tohoto roku se podařilo od sběratele získat dosud jedinou známou fotografii varvažovského kříže. Byl to poslední střípek pověstné mozaiky, porovnáním fotografie a pískovcových bloků, jsem zjistil, že máme kompletní spodní část starého kříže složenou ze tří bloků. Tuto informaci potvrzují i stopy po střelbě a čitelný letopočet na jednom z bloků A.D. 1808, které všemu dávají smysl. A tak téměř po 40 letech byl znovu nalezen ztracený kříž.

Historická fotografie varvažovského kříže z roku 1808...
 

a detail jeho poškození z bitvy v roce 1813.
(autor: M. Grisa)

 

A po jednání s příslušnými úřady je pravděpodobnost obnovy tohoto němého svědka událostí roku 1813 poměrně velká.

 

Když jsem jménem Spolku vojenské historie Ústí nad Labem žádal o dotaci na opravu a znovuinstalování kamenného kříže z roku 1808 na Varvažově, tak po obdržení vyjádření, že dotaci nedostaneme, jsem trochu zesmutněl. Přesto jsem se rozhodl shánět peníze nadále. Kamenný kříž není jedinou památkou na Varvažově, o jejíž opravu se snažíme, mezi dalšími jsou (poněkud novější) kapličky, zrušený milník na křižovatce před Starou poštou a novogotický kostel sv. Josefa v Telnici.

Snad tomu chtěla náhoda, snad osud a o zdevastovaném kostele vyšel článek v jednom deníku a panu starostovi se ozvala ČT, že by přijela natočit krátkou reportáž. Jelikož pan starosta se velmi zajímá a usiluje o obnovu místních památek, tuto reportáž uvítal. Tou dobou již v kostele probíhaly úklidové práce, aby bylo možné zjistit a zdokumentovat jeho skutečný stav. A během vyklízení byly pod hromadou různorodého stavebního materiálu nalezeny v červenci 2015 tři kamenné bloky - všem zasvěceným bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o chybějící části varvažovského kříže.

Celkový nález kamenných bloků - chybějících částí varvažovského kříže.

 

Nově nalezený kříž po sestavení.

 

Tímto nálezem se znovuinstalace kříže přiblížila realizaci. Nejenže máme kromě drobných detailů kompletní kříž a není nutno původní prvky nahrazovat novodobou kopií (což je pro památku velmi důležité), ale rovněž i náklady na jeho instalaci se podstatně snižují.