Nařízení proti vojákům nenavrátivším se ze zajetí 1799

22.05.2007 17:10

Naposledy upraveno: 22.05.2007

 

Nařízení král. českého Gubernium.

S cís. král. vojákami do francského zajetí upadlými, kteří se z Francské zemi zase nazpátek navrátiti nechtí, má, tejkaje se jejich mohovitosti v cís. král dědičných zemích, jako s utečencemi nakládáno býti.


Jejich cís. král. Milost ráčili dle listu cís. král. Cžeskorakouské dvorní kanceláře od 13. běžícího měsíce ustanoviti, že do franckého zajetí padlí cís. král. vojáci, kteří se z Francké zemi zase naspátek nenavrátějí, nýbrž tam na vždy usaditi chtí, za utečence držani, a na jejich osobu, a v cís. král. dědičných zemích mající mohovitost oná práva oučinek míti mají, která proti vojenským utečencům již vydaná jsou.

Kteréžto nejvyšší ustanovení k všeobecné vědomosti, a podle něho zachování se oznamuje.

V Praze dne 23. března 1799.

 

  Franz Krager Graf von Stampach.
Joseph Graf Wratislaw von Mitrowitz.
Joseph Ritter v. Rosenthal.

 

 

[Editoval Karel Sáček. Originál ze soukromé sbírky je psán německy a česky. Při transkripci textu došlo s ohledem na současný pravopis a obecně přijímaná pravidla přepisu k záměně následujících souhlásek a samohlásek: w=v; ss=š; v=u; g=j; j=í; y=i; au=ou]

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/utec99.html