Nositelé Vojenského řádu Marie Terezie vyznamenaní v letech 1792-1816

05.03.2015 17:00

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 05.03.2015

 

Řád Marie Terezie zřízený dne 18. června 1757 byl prvním vojenským řádem v Rakousku. Původně pozůstával ze dvou tříd, rytířského stupně (náprsní dekorace) a velkokříže (na velkostuze). Nárok na získání rytířského kříže řádu měl každý důstojník bez ohledu na hodnostní stupeň, náboženské vyznání a ostatní okolnosti, který provedl smělý a svědecky doložený vojenský čin a to z vlastní iniciativy a bez nebezpečí případného vedení k zodpovědnosti. Nárok na získání velkokříže zadávala jen akce provedená s velkou statečností, ale především zde byl položen důraz na mimořádně schopné a chytré počínání.

 

Odznak rytíře (původně označovaný jako malý kříž - Kleinkreuz, až od roku 1765 jako rytířský kříž - Ritterkreuz) pozůstával ze zlatého, oboustranně bíle smaltovaného tlapatého kříže, který na lícové straně nesl mírně vypuklý kruhový medailon, v jehož středu bylo v červeném poli bílé břevno (babenberské břevno). Na bílém, zlatě rámovaném mezikruží bylo u nejstarších exemplářů umístěno v dolní části, u pozdějších v horní části zlaté heslo řádu FORTITUDINI (Statečnosti). Přesun hesla z dolní do horní části lze zhruba klást do období 1813-1820. Na rubní straně byl stejný kruhový medailon, nesoucí v bílém středu zlatý monogram zakladatelky "MT", oboustranně doplněný písmeny "F" (Franciscus). Kolem monogramů bylo zeleně smaltované mezikruží se zlatými vavřínovými listy (u křížů s heslem v dolní části medailonu aversu), nebo zeleně smaltovaný vavřínový věnec (u křížů s heslem v horní části medailonu aversu). V horní části kříže bylo ouško s kolmo postaveným zlatým prstencem, do kterého byla napojena stuha. Až na přelomu 19. a 20. století byly několika majitelům rytířského kříže znovu uděleny tyto dekorace zdobené brilianty (pokrývajícími pole, která jinak byla bíle smaltována). Toto bylo činěno k padesátému výročí udělení řádu jednotlivým nositelům. Stuha řádu Marie Terezie byla tvořena středním bílým pruhem a okrajovými červenými pruhy. Velkokříže řádu v rozmezí let 1757-1764 byly tvořeny výše popsanými kříži o průměru mezi 40 až 45 mm, velkostuha měla šířku zhruba 103 mm. Vyskytovaly se i případy klenotů, zdobených brilianty, rubíny a smaragdy. 

Císař Josef II. zreorganizoval 15.10.1765 řád v tom smyslu, že klenot velkokříže byl doplněn řádovou hvězdou a navíc byla zřízena třída komandéra s náhrdelní dekorací. Nejstarší řádové hvězdy byly vyrobeny ze zlatých a stříbrných dracounů a to v podstatě se zvětšením klenotu kříže a jeho doplněním zeleným vavřínovým věncem mezi rameny. Vavřínové listy byly ve věnci ve třech řadách, pouze velmistr užíval hvězdu se čtyřmi žadami listů. Hvězdy měly v průměru cca 104 mm. Koncem 18. století došlo k nahrazení dracounových hvězd hvězdami kovovými, které měly menší průměr. Byly vyráběny ze stříbra při okraji zlaceného s barevným smaltem středového medailonu (který byl rámován zlatým perlovcem) a vavřínového věnce mezi rameny. I některé řádové hvězdy byly zdobeny brilianty, rubíny a smaragdy. Pro řád Marie Terezie neexistovala kolana, řádové roucho, ani válečná dekorace (která by ostatně neměla smysl u tohoto vyloženě vojenského řádu, udělovaného výhradně za válečné zásluhy).

(Úryvek ze studie Václava Měřičky publikované pod názvem Vojenská vyznamenání rakouské armády a způsob jejich nošení v roce 1866 v Bellum 1866. Časopis Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, 1999, 8(10), č. 1, s. 18-35 a Genealogické a heraldické informace, 1998, 3 (18), [vyd. 1999], s. 59-72.)

Řádová hvězda doplňující od roku 1765 klenot velkokříže.
(Reprodukce z knihy Geschichte des K. K. militärischen Marie Theresie Ordens... vydané v roce 1796.)

 

Doplňující prameny a literatura v digitální podobě:

HIRTENFELD, J. Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder, Wien 1857.
   - Erste Abtheilung: 1757-1802, S. 1-748.   books.google.cz
   - Zweite Abtheilung: 1805-1850, S. 749-1775.  books.google.com

Geschichte des K.  K. militärischen Marie Theresie Ordens seit desselben Stiftung, nebst einem Anhange (von den vorzüglichsten in den k. k. Erbstaaten florirenden Ritter-Orden). Regensberg - Mainz 1796, 227 (+92) S. books.google.cz

Statuten des löblichen militärischen Maria Theresien-Ordens. Wien 1811, 46 S. books.google.cz

 

Jedním z četných příspěvků internetových stránek Austro-Hungarian Land Forces 1848-1918  je seznam Miltary Maria Theresia Order Index, který v šesti dílech přináší soupis všech nositelů Vojenského řádu Marie Terezie - viz austro-hungarian-army.co.uk. Z tohoto seznamu byla převzata jména všech důstojníků vyznamenaných v letech 1792-1816, z nichž je celkem 520 rytířů, 83 komandérů a 18 velkokřižníků:

 

Rytíři (Ritter)
 

KEIM Konrad von Oberst   24. promoce 19.11.1792
DIETRICHSTEIN Franz Joseph Graf Oberstleutnant   29. promoce 19.8.1793
HACKENBERGER Franz von Hauptmann 29. promoce 19.8.1793
THIERRY Ludwig von Hauptmann 29. promoce 19.8.1793
UNTERBERGER Leopold von Generalmajor 29. promoce 19.8.1793
SALIS Paul Freiherr Oberst 30. promoce 22.9.1793
HOTZE Friedrich von Generalmajor 32. promoce 25.10.1793
MESZAROS Johann von Generalmajor 32. promoce 25.10.1793
BELLEGARDE Heinrich Graf Generalmajor 33. promoce 25.5.1794
OTTO Rudolph Chevalier Feldmarschalleutnant 33. promoce 25.5.1794
SCHWARZENBERG Karl Fürst Oberst   33. promoce 25.5.1794
BARCO Joseph Felix Freiherr Oberstleutnant 34. promoce 7.7.1794
BAUM von Appelshofen Johann Oberleutnant 34. promoce 7.7.1794
BECHARDT Joseph Freiherr Hauptmann 34. promoce 7.7.1794
BECHTOLD Philipp Christoph von Rittmeister 34. promoce 7.7.1794
DU BLAISEL Camill Marquis Oberleutnant   34. promoce 7.7.1794
DUKA Peter von Oberstleutnant   34. promoce 7.7.1794
EOTTVES de Vasaros Nameny Karl Major 34. promoce 7.7.1794
GERINGER von Ödenberg Gabriel Major 34. promoce 7.7.1794
GHISLAIN-BEAUMONT de Saint Quentin Emanuel Oberleutnant 34. promoce 7.7.1794
GYULAY Ignaz Graf Oberstleutnant 34. promoce 7.7.1794
HADIK von Futak Karl Graf Generalmajor 34. promoce 7.7.1794
HARTELMUELLER Simon Oberstleutnant 34. promoce 7.7.1794
LASCHANEK Johann Joseph von Rittmeister   34. promoce 7.7.1794
MERVELDT Max Graf Oberst 34. promoce 7.7.1794
NESSLINGER von und zu Schelgengraben Joseph Anton Freiherr Oberleutnant 34. promoce 7.7.1794
NOBILI Johann Graf Major 34. promoce 7.7.1794
PESLER Ignaz von Major 34. promoce 7.7.1794
ROGOVSKY von Kornitz Christoph Hauptmann   34. promoce 7.7.1794
ROUVROY Karl Freiherr Oberst   34. promoce 7.7.1794
SCHABITZ Heinrich von Oberleutnant 34. promoce 7.7.1794
SCHUHAY Franz von Major   34. promoce 7.7.1794
SMOLA Joseph von Oberleutnant   34. promoce 7.7.1794
SPETH von Zwiefalten Sebastian Freiherr Oberstleutnant   34. promoce 7.7.1794
STEPHAICS von Nemes-Ded Franz Freiherr Oberstleutnant   34. promoce 7.7.1794
STIPSICZ de Ternova Joseph von Oberst   34. promoce 7.7.1794
SZEREDAY Anton von Oberst   34. promoce 7.7.1794
THIEL Wenzel von Oberleutnant 34. promoce 7.7.1794
TRIANGI Anton Graf Hauptmann 34. promoce 7.7.1794
VAY de Vaya Paul von Generalmajor 34. promoce 7.7.1794
VINCHANT de Gontroeul Karl Graf Oberst 34. promoce 7.7.1794
WARNSDORF Gottfried Freiherr Oberst und Generaladjutant 34. promoce 7.7.1794
WILSON Johann Chevalier Hauptmann   34. promoce 7.7.1794
BAJALICH von Bajahaza Adam Freiherr Generalmajor 36. promoce 11.10.1795
ORESKOVICH Peter von Oberleutnant 36. promoce 11.10.1795
KLENAU Johann Graf Oberstleutnant   37. promoce 30.10.1795
BOROS de Rakos Adam von Generalmajor   38. promoce 7.11.1795
NEU Andreas von Generalmajor 39. promoce 11.11.1795
EBNER Wenzel von Major 40. promoce 27.11.1795
LAUER Joseph Freiherr Hauptmann   40. promoce 27.11.1795
PERCZEL von Bonyhad Karl Hauptmann 40. promoce 27.11.1795
ARGENTEAU Eugen Graf Generalmajor 42. promoce 11.5.1796
BAYERWECK von Bayersperg Joseph von Rittmeister 42. promoce 11.5.1796
BROCHOVSKI Thaddäus von Rittmeister   42. promoce 11.5.1796
BUDAY de Bator Ignaz Rittmeister   42. promoce 11.5.1796
COLLENBACH Gabriel Freiherr Oberleutnant   42. promoce 11.5.1796
FRIMONT Johann von Rittmeister 42. promoce 11.5.1796
GOTTESHEIM Friedrich Freiherr Oberst 42. promoce 11.5.1796
HARDEGG-GLATZ Ignaz Graf Rittmeister 42. promoce 11.5.1796
IVICHICH Simon von Hauptmann 42. promoce 11.5.1796
KINSKY Karl Graf Major   42. promoce 11.5.1796
L'AISNE Anton von Oberstleutnant   42. promoce 11.5.1796
LOEPPER Franz von Major   42. promoce 11.5.1796
MECSERY Daniel von Rittmeister 42. promoce 11.5.1796
MORZIN Ferdinand Graf Oberst 42. promoce 11.5.1796
MUELLER von Mühlenkampf Johann Erhard von Rittmeister 42. promoce 11.5.1796
NAGY von Felso-Eor Franz von Oberst 42. promoce 11.5.1796
PLETZGER Adam von Rittmeister 42. promoce 11.5.1796
PROCHASKA Johann von Major 42. promoce 11.5.1796
PULSZKY von Csefaiva Ferdinand Hauptmann 42. promoce 11.5.1796
ROSSICH Georg von Kapitänleutnant   42. promoce 11.5.1796
SCHELLENBERG Joseph Freiherr Oberst   42. promoce 11.5.1796
SCHUSTEKH von Herve Emanuel Major   42. promoce 11.5.1796
SCHWARZINGER Johann Franz von Oberstleutnant   42. promoce 11.5.1796
SPIEGELBERG Joseph von Oberst   42. promoce 11.5.1796
SPINDLER Leopold Graf Rittmeister   42. promoce 11.5.1796
VEGA Georg von Major 42. promoce 11.5.1796
WEYROTHER Franz von Major   42. promoce 11.5.1796
WILLIAMS James Ernest von Major   42. promoce 11.5.1796
ZECHMEISTER von Rheinau Theophil Hauptmann   42. promoce 11.5.1796
ZINSENDORF Rudolph Graf Major   42. promoce 11.5.1796
RUKAVINA von Bonyograd Matthias Generalmajor   43. promoce 10.8.1796
WEIDENFELD Karl von Oberst 44. promoce 7.9.1796
SECHTER Johann von Oberst   47. promoce 23.10.1796
MUNKACSY Joseph von Hauptmann 48. promoce 20.1.1797
ORANIEN und Nassau-Dietz Friedrich Wilhelm Georg Prinz Generalmajor 48. promoce 20.1.1797
ZOPH Johann Generalmajor   48. promoce 20.1.1797
ULM Joseph Freiherr Oberst 50. promoce 18.4.1797
HOHENZOLLERN-HECHINGEN Friedrich Xaver Graf Generalmajor 51. promoce 29.4.1797
LAUDON Ernest Alexius Freiherr Generalmajor   53. promoce 8.7.1797
JELLACHICH de Buzim Franz Generalmajor 54. promoce 6.4.1799
LATTERMANN Christoph Freiherr Generalmajor   55. promoce 7.4.1799
REINWALDT von Waldegg Adrian Joseph Major   56. promoce 17.4.1799
SOMMARTVA Hannibal Marquis ? 56. promoce 17.4.1799
KNESEVICH von St Helena Vinzenz Freiherr Oberst   57. promoce 15.5.1799
GILLET Anton von Major 58. promoce 13.10.1799
OLIVIER de la Trebia Ludwig Hauptmann 58. promoce 13.10.1799
ZACH Anton von Generalmajor   58. promoce 13.10.1799
SALM-GRUMBACH Karl August Rheingraf Reichs-Feldmarschalleutnant 59. promoce 14.10.1799
GORTSCHAKOFF Alexis Fürst russischer Generalleutnant 60. promoce 23.10.1799
GORTSCHAKOFF Andreas Fürst russischer General der Infanterie 60. promoce 23.10.1799
KUSCHNIKOW ? von russischer Oberst   60. promoce 23.10.1799
ROMANZOW ? Graf russischer Major   60. promoce 23.10.1799
ROSEN Gregor Freiherr russischer Major   60. promoce 23.10.1799
STAWRAKOW ? von russischer Stabskapitän   60. promoce 23.10.1799
SUWOROW-RYMNIKSKI Fürst Italinski ? russischer Generalmajor   60. promoce 23.10.1799
HOHENLOHE-INGELFINGEN Friedrich Karl Fürst Feldmarschalleutnant 61. promoce 21.11.1799
KEESS Bernhard von Major   61. promoce 21.11.1799
DANNO Joseph von Oberst   62. promoce 15.12.1799
REISNER Anton von Oberst   62. promoce 15.12.1799
AYLETT William großbritannischer Oberstleutnant 64. promoce 7.11.1800
BLOUNT Charles großbritannischer Rittmeister (Kapitän)   64. promoce 7.11.1800
BUTLER Edward großbritannischer Major   64. promoce 7.11.1800
CALCRAFT Granby großbritannischer Major   64. promoce 7.11.1800
KEIR William großbritannischer Major   64. promoce 7.11.1800
POCKLINGTON Robert großbritannischer Major 64. promoce 7.11.1800
RYAN Edward großbritannischer Major   64. promoce 7.11.1800
WILSON Robert großbritannischer Major   64. promoce 7.11.1800
JUENGER Vinzenz Rittmeister   65. promoce 6.12.1800
ANDRASSY Johann von Oberst 66. promoce 18.8.1801
BUSSY von Mignot Anton Graf Generalmajor   66. promoce 18.8.1801
CAZAN zu Griessfeld Dominik Freiherr Major   66. promoce 18.8.1801
CROSSARD Ludwig von Oberleutnant   66. promoce 18.8.1801
DALL'AGLIO Vinzenz von Feldmarschalleutnant   66. promoce 18.8.1801
DE BAUT Franz Oberst   66. promoce 18.8.1801
DE BEST Albert Johann Oberst   66. promoce 18.8.1801
DEGENFELD-SCHONBURG Friedrich Graf Oberstleutnant   66. promoce 18.8.1801
DOMOKOS Joseph Freiherr Rittmeister   66. promoce 18.8.1801
DRECHSEL Anton Freiherr Oberstleutnant   66. promoce 18.8.1801
DU CORRON Nikolaus von Major   66. promoce 18.8.1801
FASCHING Johann von Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
FEDAK Michael von Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
FICHTL Franz von Rittmeister 66. promoce 18.8.1801
FISSON du Montet Joseph Freiherr Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
FOKY Joseph von Rittmeister 66. promoce 18.8.1801
FULDA Wilhelm von Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
GAVENDA Matthias von Rittmeister 66. promoce 18.8.1801
GEPPERT Menrad von Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
GORDON Anton von Oberleutnant 66. promoce 18.8.1801
GRAFF Johann von Landesschützenkommandant in Tirol (1803 von Kaiser Franz zum Major ernannt) 66. promoce 18.8.1801
GRUENNE Philipp Graf Generalmajor 66. promoce 18.8.1801
HERTELENDY Gabriel von Oberst 66. promoce 18.8.1801
HORVATH Anton von Rittmeister 66. promoce 18.8.1801
HRANAKY Johann von Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
HUNDT Franz Freiherr Oberleutnant 66. promoce 18.8.1801
JUGENITZ Anton von Oberleutnant   66. promoce 18.8.1801
LE BREUX Michael von Hauptmann   66. promoce 18.8.1801
LEVACHICH Joseph von Oberst   66. promoce 18.8.1801
LIECHTENSTEIN Aloys Fürst Oberstleutnant   66. promoce 18.8.1801
LIECHTENSTEIN Moritz Fürst Oberst   66. promoce 18.8.1801
LIPPA Guido Ferdinand Generalmajor   66. promoce 18.8.1801
LOY Matthias von Rittmeister   66. promoce 18.8.1801
LUETZOW Friedrich Freiherr Rittmeister   66. promoce 18.8.1801
LUTZ Peter von Oberst   66. promoce 18.8.1801
MAUROY von Merville Franz Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
MAYER von Heldensfeld Anton Oberst 66. promoce 18.8.1801
MESKO Joseph von Major 66. promoce 18.8.1801
MIER Adam Graf Major 66. promoce 18.8.1801
MONTFLEURY Ludwig von Oberleutnant 66. promoce 18.8.1801
MORBERTH Johann von Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
NEIPPERG Adam Graf Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
NIMPTSCH Joseph Graf Generalmajor 66. promoce 18.8.1801
NUGENT Laval Graf Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
OBERDORF Ernst von Major 66. promoce 18.8.1801
OESTERREICH Ferdinand d'Este Erzherzog Feldmarschalleutnant 66. promoce 18.8.1801
O'REILLY Andreas Graf Generalmajor 66. promoce 18.8.1801
PAAR Johann Karl Graf Oberst 66. promoce 18.8.1801
PAPP Ludwig von Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
PESTIAUX Johann von Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
PLAECHEL Anton von Oberleutnant 66. promoce 18.8.1801
POSZTREHOWSKY von Millenburg Franz Generalmajor 66. promoce 18.8.1801
PROCHASKA Joseph von Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
QUOSDANOVICH Karl von Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
RADETZKY Joseph Graf Oberst und Generaladjutant 66. promoce 18.8.1801
RAKOVSKY Martin von Major 66. promoce 18.8.1801
RAYMUNDI Lorenz von Major 66. promoce 18.8.1801
REVAY Anton Freiherr Oberstleutnant   66. promoce 18.8.1801
RIESCH Johann Sigismund Graf Feldmarschalleutnant   66. promoce 18.8.1801
ROHAN Karl Prinz Generalmajor   66. promoce 18.8.1801
SALAMON Michael von Rittmeister 66. promoce 18.8.1801
SENTKERESZTI Siegmund Freiherr Feldmarschalleutnant   66. promoce 18.8.1801
SCHAERFFENBERG Friedrich Graf Hauptmann 66. promoce 18.8.1801
SCHEIBLER Karl Freiherr Rittmeister   66. promoce 18.8.1801
SCHIMPF Friedrich von Major   66. promoce 18.8.1801
SCHMIDT Joseph von Oberstleutnant   66. promoce 18.8.1801
SCHUSTER Joseph von Rittmeister   66. promoce 18.8.1801
STOKART von Bärnkopf Joseph Hauptmann   66. promoce 18.8.1801
TEGETTHOFF Joseph von Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
TRAUTTENBERG Leopold Freiherr Oberst 66. promoce 18.8.1801
VECSEY Peter von Oberstleutnant 66. promoce 18.8.1801
WARTENSLEBEN Ferdinand Graf Major 66. promoce 18.8.1801
WOLF de Lamarselle Ludwig Generalmajor   66. promoce 18.8.1801
WOLFSKEHL Christian Freiherr Generalmajor   66. promoce 18.8.1801
ZATURETZKY Ladislaus von Rittmeister   66. promoce 18.8.1801
LINDENAU Karl Friedrich von Feldmarschalleutnant   67. promoce 5.11.1801
AUERSPERG Franz X. Graf Generalmajor 68. promoce 30.4.1802
BANNIZA Franz von Hauptmann 68. promoce 30.4.1802
BECHARD Johann Freiherr Oberst 68. promoce 30.4.1802
BOGDAN Joseph von Major   68. promoce 30.4.1802
BRUSCH-NEUBERG Franz Ritter Oberstleutnant   68. promoce 30.4.1802
CSORICH Franz von Hauptmann   68. promoce 30.4.1802
DE LOPEZ Philipp Oberstleutnant   68. promoce 30.4.1802
GASSER Peter von Rittmeister 68. promoce 30.4.1802
HENNEQUIN de Fresnel Johann Graf Generalmajor 68. promoce 30.4.1802
HROMADA Joseph von Oberleutnant 68. promoce 30.4.1802
LUSZENSKY Franz Freiherr Rittmeister   68. promoce 30.4.1802
MARCANT Michael von Oberstleutnant 68. promoce 30.4.1802
PASZTHORY Melchior von Hauptmann 68. promoce 30.4.1802
SARDAGNA Simon von Rittmeister 68. promoce 30.4.1802
SCHEITHER Heinrich Freiherr Hauptmann   68. promoce 30.4.1802
SIMONYI Joseph von Oberleutnant   68. promoce 30.4.1802
STWRTNIK Augustin von Major   68. promoce 30.4.1802
SUDEN Georg von Hauptmann   68. promoce 30.4.1802
TOMASSICH Franz von Major 68. promoce 30.4.1802
VETTER von Lilienberg Wenzel Graf Major 68. promoce 30.4.1802
BELLEGARDE Heinrich Graf General der Kavallerie 69. promoce 6.11.1805
MOHR Johann Freiherr Oberst 70. promoce 22.1.1806
TIESENHAUSEN Nikolaus Graf russischer Kapitän und Flügeladjutant 70. promoce 22.1.1806
BESAN Karl von Rittmeister   71. promoce 28.5.1806
CIVALART Karl Graf Oberst   71. promoce 28.5.1806
COLLOREDO-MANSFELD Hieronymus Graf Generalmajor   71. promoce 28.5.1806
DEL RIO Joseph von Hauptmann   71. promoce 28.5.1806
FRIERENBERGER Wenzel Major 71. promoce 28.5.1806
HARDEGG Anton Graf Oberst 71. promoce 28.5.1806
HILMER Joseph von Rittmeister 71. promoce 28.5.1806
KAKONYI Franz von Rittmeister   71. promoce 28.5.1806
LEININGEN zu Westerburg August Graf Major   71. promoce 28.5.1806
MONTLUISANT Johann Chevalier Oberleutnant 71. promoce 28.5.1806
NORDMAN Armand von Generalmajor 71. promoce 28.5.1806
NOVAK Joseph von Major 71. promoce 28.5.1806
ROHAN Viktor Prinz Generalmajor   71. promoce 28.5.1806
ROUSSEL Franz von Oberstleutnant   71. promoce 28.5.1806
SIMBSCHEN Joseph Freiherr Feldmarschalleutnant   71. promoce 28.5.1806
STEYRER Karl von Oberstleutnant   71. promoce 28.5.1806
SUECK Jakob von Rittmeister   71. promoce 28.5.1806
SWINBURNE Robert Chevalier Oberstleutnant   71. promoce 28.5.1806
TETTENBORN Karl Freiherr Rittmeister 71. promoce 28.5.1806
VECSEY de Hainacskeo August Freiherr Oberstleutnant 71. promoce 28.5.1806
WIMPFFEN Max Freiherr Oberst   71. promoce 28.5.1806
ZOCCHI Johann von Hauptmann   71. promoce 28.5.1806
ENSCH Franz von Hauptmann 72. promoce 1.3.1808
KAROVE Ladislaus von Hauptmann   72. promoce 1.3.1808
MENGEN Wilhelm Freiherr Rittmeister 72. promoce 1.3.1808
MYLIUS Friedrich Freiherr Oberleutnant 72. promoce 1.3.1808
SCHNEIDER Karl von Hauptmann   72. promoce 1.3.1808
ALTMANN Joseph Oberleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
ANDRASSY David von Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BAILLET de Latour Janus Graf Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BAKONYI Emmerich Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BARTHOLEMY Peter Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BENTHEIM-STEINFURT Wilhelm Graf Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BERSINA von Siegenthal Heinrich Feldmarschalleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BIANCHI Friedrich von Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BIENEFELD Wilhelm Hauptmann   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BURESCH Wenzel von Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
CSIVICH von Rohr Ignaz Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
CSOLLICH Markus Freiherr Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
DIETRICH von Hermansberg Emanuel Hauptmann   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
DITTMAYER Matthias Oberleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
EHRENSTEIN Joseph von Oberleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
ERDMANN von Kappler Karl Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
ESZTERHAZY Johann Nep. Graf Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FASCHING Karl von Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FASTNER Georg Oberleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FAVERGE Heinrich Graf Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FLACHENFELD Karl von Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FLEISCHER Ferdinand Freiherr Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FOELSEIS Joseph von Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FREHLICH Franz Freiherr Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
GATTERBURG Joseph Graf Major 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
GERAMB Leopold Freiherr Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
GOELDLIN Karl Freiherr Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
GOLLNER Alois Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
GRIES Franz von Major 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HAAS von Marteny Stephan Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HABEREIN Franz von Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HACKHER zu Hart Franz Major 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HARDEGG Heinrich Graf Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HESSEN-HOMBURG Philipp Prinz Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HOESSEL von Ehrenfeld Joseph Oberleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HRABOVSKY Johann von Major 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HUMMEL Ludwig Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
CHIMANI Anton Major   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
CHRIST Joseph Oberleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
KINSKY Ferdinand Fürst Major   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
KINSKY Christian Graf Major   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
KLEBELSBERG Johann Graf Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
KLOPSTEIN Anton Freiherr Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
KOLLER Franz von Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
LAKOS Johann Bapt Hauptmann   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
LEININGEN Christian Graf Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
LENK von Wolfsberg Jakob Oberleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MAGDEBURG Friedrich Freiherr Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MARIASSY Andreas Freiherr Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MARTYN Peter Rittmeister 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MAURICH Friedrich Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MAYER Joseph Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MECSERY Johann Karl Freiherr Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MENSDORFF Emanuel Graf Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MORITZ Johann Oberleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MURMANN Georg Major 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
NEDECZKY Anton von Rittmeister 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
O'BRIEN Johann Freiherr Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
OLGYAY Balthasar von Rittmeister 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
OST Joseph Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
PAUMGARTTEN Johann von Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
PORTNER Leopold Freiherr Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
REINISCH Ignaz von Oberstleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
REUSS-KOESTRITZ Heinrich Fürst Major und Flügeladjutant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
REUSS-PLAUEN Heinrich Fürst Feldzeugmeister   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
ROSZNER Joseph von Oberstleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
RUEBER Heinrich von Hauptmann   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
RUSSO Joseph von Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SACHSEN-COBURG Ferdinand Prinz Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SALIS Rudolph Graf Oberstleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SCOVAUD Friedrich Oberstleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SENITZET Paul von Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SCHMELZERN Johann von Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
STEFFANINI de Monte Airone Joseph Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
STEINDL Karl von Leutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SIEGLER Heinrich von Hauptmann   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
STUTTERHEIM Karl von Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SZILY Anton Major   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
TEIMER Martin Major 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
VERNHOLZ Christoph Hauptmann 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
VOITH Wenzel Freiherr Major 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
VOLKMANN Anton von Oberst 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
WACQUANT Theodor von Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
WALLMODEN Ludwig Graf Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
WALPER Matthias Unterleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
WIED-RUNKEL Friedrich Prinz Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
WIELAND Georg Oberstleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
WIELOWIEYSKY Ladislaus Leutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
ANDREIS Julius Graf Hauptmann 87. promoce 17.4.1811
D'ESQUILLES Joseph Marquis Hauptmann   87. promoce 17.4.1811
KURZ Laurenz Hauptmann 87. promoce 17.4.1811
MAROEVICH Johann von Hauptmann 87. promoce 17.4.1811
PORUBSKY David Major 87. promoce 17.4.1811
ROGATS Johann von Hauptmann   87. promoce 17.4.1811
VEYDER von Malberg Karl Freiherr Oberstleutnant 87. promoce 17.4.1811
WINTZINGERODE Ferdinand Freiherr Feldmarschalleutnant   87. promoce 17.4.1811
ABERCROMBIE Alexander englischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ALVENSLEBEN ? von preußischer General 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
AUERSPERG Max Graf Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BAILLET de Latour Theodor Graf Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BARNARD Sir Andrew englischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BARNES Sir Edward englischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BAYERN Karl Prinz ? 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BECKERS ? Graf bayrischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BERGENSTRALE Gustav schwedischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BERGER Johann von Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BESSERER ? von bayrischer Major   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BINDER von Fallbusch Wilhelm Hauptmann   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BIRO Johann von Rittmeister   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BLAGOEVICH Emmerich Hauptmann   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BLAKE ? englischer Seekapitän 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BLOCK ? von preußischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BLUECHER ? von preußischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BOURGUIGNON Anton von Oberstleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BRETSCHNEIDER Friedrich von Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BUBNA Ferdinand Graf Feldmarschalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BURGHERSH John Lord englischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BYNG John englischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
CADOGAN George englischer Seekapitän   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
CALL Karl von Oberstleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
CAMPBELL Sir Colin englischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
CLIFTON Sir Arthur englischer Oberstleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
CLINTON Sir Henry englischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
COLBORNE Sir John englischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
CURLAND Biron Prinz preußischer General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
D'ASPRE Constantin Freiherr Major   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
D'AUVRAY ? Graf russischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DE LA MOTTE ? Freiherr bayrischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DE VAULX Karl Chevalier Rittmeister   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DEPRERADOWITSCH ? Graf russischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DESFOURS Franz Graf Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DICK ? englischer Oberstleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DIEBITSCH ? Freiherr russischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DIETZ ? von bayrischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DOERING ? von württembergischer General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DOERY Joseph von Rittmeister   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DOUGLAS Neil englischer Oberstleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
DRESSERY Wilhelm Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
EBERL Raimund Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ECKHARDT Ludwig Freiherr Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ELLEY Sir John englischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ESZTERHAZY Vinzenz Graf Major 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
FELDEGG Christoph von Oberleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
FENNER von Fenneberg Franz Freiherr Feldmarschalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
FITZROY-SOMMERSET Henry Lord englischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
FOLLIOT de Crenneville Karl Graf Feldmarschalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
FRANQUEMONT ? von württembergischer General 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
FUELLER Maximilian Unterleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GALITZIN ? Fürst russischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GALL ? Freiherr hessischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GALLOIS Franz Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GERSTAECKER Wenzel Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GOLTZ ? Graf preußischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GROLMANN Karl Wilhelm von preußischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GURIEFF ? Graf russischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HAKE ? von preußischer General 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HAUGWITZ Eugen Graf Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HEPBORN ? englischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HERVEY ? englischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HESSEN-DARMSTADT Emil Prinz ? 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HESSEN-HOMBURG Ferdinand Prinz Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HESSEN-HOMBURG Gustav Prinz Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HESSEN-HOMBURG Ludwig Prinz preußischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HILL Sir Robert englischer Oberstleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HÖRN Kaspar Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HORVATH Nikolaus Rittmeister 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HOSTE ? englischer Seekapitän 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HUBER Paul Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
JETZER August Freiherr Oberleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KAISAROFF ? von russischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KELEMEN Stephan Rittmeister   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KEMPT Sir James englischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KLEIST Friedrich Graf preußischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KLÜX Joseph von preußischer General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KNORRING ? von russischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KROPFREITER Johann Leutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
LANGENAU Friedrich von Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
LANGERON ? Graf russischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
LAZARICH Joseph von Major   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
LEDERER Ignaz Freiherr Feldmarschalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
LIECHTENSTEIN Wenzel Fürst Oberst und Flügeladjutant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
LOEWENHJELM Gustav Graf schwedischer General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MACDONELL Sir James englischer Oberstleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MARETICH Gideon Oberstleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MAYER Johann Major 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MECKLENBURG-STRELITZ Karl Prinz preußischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MENGEN Karl Freiherr Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MESZENA Johann Oberleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MILUTINOVICH Theodor von Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MOLL Anton Freiherr Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MORESBY-FAIRFAX ? englischer Seekapitän 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MUEFFLING ? von preußischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
NOSTITZ August Graf preußischer Major 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ORLOFF Denisow Graf russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
OSAROFFSKY ? Graf russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
OTTER ? Freiherr schwedischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
OUVAROFF ? von russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PAAR Johann Bapt. Graf Oberst und Flügeladjutant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PAHLEN ? Graf van der russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PAPPENHEIM Karl Theodor Graf und Herr zu bayrischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PAULINY Michael von Rittmeister 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PAUR zu Traut Joseph von Major 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PFISTER Joseph Oberleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PFLUEGER von Lindenfels Philipp Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PHILIPPI Johann Leutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PIRQUET Peter von Kapitänleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PITTEL Christoph Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PLATOW ? Graf russischer General en Chef 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PONSONBY Frederick englischer Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
POTEMKIN Jacob Alexeevich Fürst russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
POTIER des Echelles Leopold Chevalier Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PREUSSEN August Prinz preußischer General 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PREUSSEN Friedrich Wilhelm III. König ? 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PREUSSEN Wilhelm Prinz - 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PROCHASKA Adolph Oberst 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PUCHNER Anton Rittmeister 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
RAJEWSKY ? von russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
RATH Joseph von Oberstleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
REBROVICH Matthias von Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
RECHBERG ? von bayrischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
RETSEY Adam von Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
REYNEL ? englischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
RODICZKY Karl von Hauptmann   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ROEDER Friedrich Erhard Leopold von preußischer General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ROTH ? von russischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ROTHKIRCH Leonhard Freiherr Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ROWLEY Sir Charles englischer Seekapitän   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
RUSSLAND Alexander I. Zar - 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SACHSEN-COBURG Leopold Prinz russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SAINTENOY Desire von Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SALTOUN Baron (Alexander Fraser) englischer Oberstleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SESLAVINE ? von russischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SCHAEFFER ? von badischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SCHOEN Anton von Hauptmann   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SCHOENNERMARK Karl Ludwig von Major   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SIMBSCHEN Joseph Freiherr Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SIPIAGIN ? von russischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SMITH Carmichael englischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SOMMERSET Edward Lord englischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SOUKHOZANETT ? von russischer Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
STARHEMBERG Gundaker Graf Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
STEIN Emmerich Freiherr Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
STERNBACH Eduard Freiherr Oberleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
STIETKA Maximilian Rittmeister   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
STUTTERHEIM Franz Freiherr Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
STUTTERHEIM Joseph von Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SZENT-IVANY Karl von Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
THURN von Valsassina Georg Graf Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
TOLL Karl Freiherr russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
TRASKY Jakob Oberleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
TRUBETZKOI Wassilij Sergewitsch Fürst russischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
TSCHERNITSCHEFF Alexander Iwanowitsch Fürst russischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
VLASSITS Franz von Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WASSILTSCHIKOFF Nikolai Fürst russischer Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WEIGL von Löwenwarth Joseph Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WEISS Bernhard Hauptmann 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WEISS Johann Oberleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WEISSENWOLF Nikolaus Graf Feldmarschalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WELDEN Ludwig Freiherr Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WERNHARDT Paul von Oberst und Generaladjutant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WETZLAR Ignaz Freiherr Oberleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WIDMAYER Alois Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WINDISCHGRAETZ Alfred Fürst Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WITTGENSTEIN Ludwig Graf russischer General der Kavallerie   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WITTMANN Joseph Major   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WOLNY Johann Major   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WOOD Sir George englischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WOODFORD Alexander englischer Oberst   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WORONZOFF ? Graf russischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WQLKONSKY Peter Fürst russischer General der Kavallerie   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WUERTTEMBERG Eugen Prinz russischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WUERTTEMBERG Wilhelm Kronprinz ? 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
YERMOLOFF ? von russischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ZIETEN Wieprecht Graf von preußischer General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ZOLLERN ? von bayrischer Divisions-General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816

 

Kříže Řádu Marie Terezie c. k. účastníků napolenských válek ve třetím sále expozice vojensko-historického muzea ve Vídni (Heeresgeschichtliches Museum): 1) Joseph sv. pán von Smola (komandérský kříž - dále jen KK); 2) Franz vikomt Roussel d'Hurbal (KK); 3) Alois sv. pán Gollner von Goldenfels (rytířský kříž - dále jen RK); 4) Joseph von Fölseis (RK); 5) Heinrich LXIV. kníže zu Reuss-Köstritz (RK); 6) Ferdinand kníže Kinský z Vchynic a Tetova (RK); 7) Theodor sv.pán von Wacquant-Geozelles (RK); 8) Josef sv. pán Christ von Ehrenblüh (RK); 9) Joseph sv. pán Russo von Aspernbrand (RK); 10) Emanuel sv. pán Dietrich von Hermannsberg (RK)
(Foto: K. Sáček, 2014)

 

Komandéři (Commandeurs)

 

ALVINTZY de Berberek Joseph Freiherr Feldmarschalleutnant 27. promoce 28.5.1793
COLLOREDO Wenzel Graf Feldzeugmeister   27. promoce 28.5.1793
FERRARIS Johann Joseph Graf Feldzeugmeister 27. promoce 28.5.1793
WUERTTEMBERG Ferdinand Friedrich August Herzog Feldmarschalleutnant   28. promoce 23.7.1793
FROON von Kirchrath Joseph Freiherr Oberst 29. promoce 19.8.1793
WALDECK Christian Prinz Feldmarschalleutnant 32. promoce 25.10.1793
BAILLET de Latour Max Graf Feldmarschalleutnant 34. promoce 7.7.1794
KRAY de Krajova Paul Freiherr Generalmajor 34. promoce 7.7.1794
PENZENETER von Penzenstein Johann Freiherr Feldmarschalleutnant 34. promoce 7.7.1794
QUOSDANOVICH Peter Vitus Freiherr Feldmarschalleutnant 35. promoce 2.10.1795
STAADER von Adelsheim Joseph Freiherr Feldmarschalleutnant   39. promoce 11.11.1795
LAUER Franz Freiherr Generalmajor   40. promoce 27.11.1795
UNTERBERGER Leopold Freiherr Generalmajor 40. promoce 27.11.1795
NAUENDORF Friedrich August Graf Generalmajor 41. promoce 18.12.1795
LOTHRINGEN Karl Eugen Prinz Feldmarschalleutnant   42. promoce 11.5.1796
MESZAROS de Szoboszio Johann Feldmarschalleutnant 42. promoce 11.5.1796
CANTO d'YrIes Joseph Graf Feldmarschalleutnant   43. promoce 10.8.1796
SZTARAY Anton Graf Feldmarschalleutnant   45. promoce 18.9.1796
WERNECK Franz Freiherr Feldmarschalleutnant   45. promoce 18.9.1796
LIECHTENSTEIN Johann Fürst Generalmajor   46. promoce 26.9.1796
VINCHANT de Gontroeul Karl Generalmajor 49. promoce 15.4.1797
HADIK Karl Graf Feldmarschalleutnant 51. promoce 29.4.1797
HOTZE Friedrich Chevalier Feldmarschalleutnant 51. promoce 29.4.1797
KOLOWRAT-KRAKOWSKY Johann Kart Graf Feldmarschalleutnant   52. promoce 15.5.1797
CHASTELER Johann Marquis Generalmajor   57. promoce 15.5.1799
MELAS Michael von General der Kavallerie 57. promoce 15.5.1799
OTT von Batorkez Karl Peter Feldmarschalleutnant 58. promoce 13.10.1799
BAGRATION Peter Fürst russischer Generalleutnant 60. promoce 23.10.1799
GYULAY Ignaz Graf Generalmajor 63. promoce 11.10.1800
DE VAUX Thiery Freiherr Generalmajor   66. promoce 18.8.1801
KOLOWRAT-LIEBSTEINSKY Vinzenz Graf Feldmarschalleutnant   66. promoce 18.8.1801
ROSENBERG Franz Graf Oberst   66. promoce 18.8.1801
SZEREDAY Anton Freiherr Generalmajor   66. promoce 18.8.1801
OESTERREICH Johann Bapt. Erzherzog General der Kavallerie 70. promoce 22.1.1806
O'REILLY Andreas Graf Feldmarschalleutnant 71. promoce 28.5.1806
SCHWARZENBERG Karl Fürst Feldmarschalleutnant   71. promoce 28.5.1806
VINCENT Karl Freiherr Generalmajor 71. promoce 28.5.1806
MECSERY Daniel Freiherr Generalmajor 72. promoce 1.3.1808
COLLOREDO-MANSFELD Hieronymus Graf Feldmarschalleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
FRIMONT Johann Freiherr Feldmarschalleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HARDEGG Ignaz Graf Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HILLER Johann Freiherr Feldzeugmeister 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
HOHENZOLLERN-HECHINGEN Friedrich Xaver Fürst General der Kavallerie 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
KIENMAYER Michael Freiherr General der Kavallerie   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
KLENAU Johann Graf Feldmarschalleutnant   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
LIECHTENSTEIN Alois Fürst Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
MESKO de Felso-Kubiny Joseph Freiherr Generalmajor 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
RADETZKY Joseph Graf Feldmarschalleutnant 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
ROUSSEL Franz Chevalier Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
SMOLA Joseph von Oberst   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
WIMPFFEN Max Freiherr Generalmajor   73. - 86. promoce v letech 1809-1810
ADLERKREUZ ? Graf schwedischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ANGLESEA ? Marquis englischer General 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BARCLAY de Tolly ? Graf russischer General en Chef 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BENNINGSEN ? Graf russischer General der Kavallerie   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BIANCHI Friedrich Freiherr Feldmarschalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BLUECHER Gebhard Leberecht Fürst preußischer General der Kavallerie   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
BUELOW von Dennewitz ? Graf preußischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
FREEMANTLE Sir Thomas englischer Admiral 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
GNEISENAU August Graf preußischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HESSEN-HOMBURG Friedrich Erbprinz General der Kavallerie 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
HILL ? Lord englischer General 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
KLEIST von Noilendorf Friedrich Graf preußischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MAUROY de Merville Franz Freiherr Feldmarschalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
MILORADOWITSCH ? von russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
NEIPPERG Adam Graf Feldmarschalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
NOSTITZ Johann Graf Feldmarschalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
NUGENT Laval Graf Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
ORANIEN ? Prinz ? 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
OSTERMANN-TOLSTOY Alexander Graf russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
PREUSSEN Wilhelm Prinz ? 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
QUOSDANOVICH Karl von Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
REISNER Anton Freiherr Feldmarschalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SACKEN ? Freiherr russischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SACHSEN-COBURG Ferdinand Prinz Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SCHEITHER Heinrich Georg Freiherr Generalmajor   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
TAUENTZIEN von Wittenberg Friedrich Graf preußischer Generalleutnant 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
TOMASSICH Franz Freiherr Generalmajor 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WILSON Sir Robert englischer General   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WITTGENSTEIN Ludwig Graf russischer General en Chef   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WREDE Karl Philipp Fürst bayrischer General der Kavallerie   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WUERTTEMBERG Wilhelm Kronprinz ? 88. - 144. promoce v letech 1813-1816
YORCK von Wartenburg Johann preußischer Generalleutnant   88. - 144. promoce v letech 1813-1816

 

Kříže Řádu Marie Terezie c. k. účastníků napolenských válek ve třetím sále expozice vojensko-historického muzea ve Vídni: 13) Wilhelm Friedrich kníže Bentheim-Steinfurt (RK); 14) Laurenz sv. pán von Kurz (RK); 15) Heinrich sv. pán Siegler von Eberswald (RK); 16) Franz sv. pán Haberein von Armfeld (RK); 17) Matthias sv. pán Dittmayer von Russenfelden (RK); 18) Ludwig hr. Wallmoden-Gimborn (RK); 19) Phillip princ Hessen-Homburg (RK);
na fotografii chybí dva vystavené komandérské kříže: 11) Ignaz hr. Hardegg a 12) Johann hr. Klenau sv. pán z Janovic.
(Foto: K. Sáček, 2014)

 

Velkokřižníci (Grosskreuze)

 

HOHENLOHE-KIRCHBERG Friedrich Wilhelm Fürst Feldzeugmeister 25. promoce 31.12.1792
OESTERREICH Karl Ludwig Erzherzog Generalmajor 26. promoce 1.4.1793
FERRARIS Joseph Johann Graf Feldzeugmeister 31. promoce 20.10.1793
WURMSER Dagobert Graf General der Kavallerie    32. promoce 25.10.1793
ALVINTZY de Berberek Joseph Freiherr Feldzeugmeister 34. promoce 7.7.1794
BEAULIEU Johann Peter Freiherr Feldmarschalleutnant 34. promoce 7.7.1794
WUERTTEMBERG Ferdinand Herzog Feldmarschalleutnant   34. promoce 7.7.1794
BAILLET de Latour Max Graf Feldzeugmeister 42. promoce 11.5.1796
RUSSLAND Constantin Paulowitsch Großfürst ?   60. promoce 23.10.1799
SUWOROW-RYMNIKSKI Fürst Italinski Peter Alexei Graf russischer Generalissimus   60. promoce 23.10.1799
LIECHTENSTEIN Johann Fürst Feldmarschalleutnant   66. promoce 18.8.1801
GOLENITSCHEFF-KUTUSOW Michael von russischer General der Infanterie 70. promoce 22.1.1806
OESTERREICH Johann Bapt. Erzherzog General der Kavallerie 73. - 86. promoce v letech 1809-1810
BLUECHER Gebhard Leberecht Fürst preußischer Feldmarschall   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SCHWARZENBERG Karl Fürst Feldmarschall   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
SCHWEDEN Karl Johann Kronprinz (früher Jean Bapt. Bernadotte) schwedischer Kronprinz   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
WELLINGTON Arthur Marquis englischer Feldmarschall   88. - 144. promoce v letech 1813-1816
YORK Friedrich Herzog englischer und k.k.Feldmarschall   88. - 144. promoce v letech 1813-1816