Orel a lev

28.10.2012 21:40

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 22.03.2018

 

...aneb několik ikonografických postřehů k vývoji vztahů českého království a habsburského císařství.

 

Praha - vstupní portál Klementina:

 

Nedatovaná pohlednice, popis: St. Hudeček pinx., nákladem fy Zmatlík a Palička, Praha VII.-15:

 

B. Kozina: Vítěz (pohlednice z počátku 20. století):

 

S tímto výjevem se lze poměrně často setkat na pomnících obětí první světové války,

- například v Kolovči:

 

nebo Statenicích (poblíž Roztok u Prahy); poražený dvouhlavý orel sice není příliš zřetelný, ale je tam i praporem:

 

popřípadě interiéru legionářské“ restaurace v Kopřivnici:

 

Lev stojící nad poraženým orlem ale vůbec není českou specialitou, jak dokládá italská zábavní ročenka z roku 1916:

 

Vesnice Tis (Janov) v okresu Rychnov nad Kěžnou - pata kříže je doplněna nápisem: „Kříž tento vystaven na náklad Jana Přibyli mlyn. zde 1877.“ Dobrý příklad toho, že dávno předtím, než začal lev výtvarně rdousit dvouhlavého orla, potýkal se na našem územní  především s hadem:

 

Ve více případech tento výjev dokonce symbolizoval oslavu c. (a) k. armády - takové pomníky lze nalézt na královéhradeckém bojišti.

V Písku se dodnes zachoval pomník z roku 1861, který připomíná účast pěšího pluku č. 11 na tažení v roce 1859; na něm lev čelí dokonce dvěma hadům, z nichž jeden nese nápis Frankreich a druhý Sardinien:

 

Kolekci lvů a orlů (či hadů) máme v úmyslu příležitostně rozšiřovat, a proto jsou od laskavého čtenářstva vítány jakékoliv připomínky a doplnění.