Oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru

08.10.2018 16:54

Vilém Walter

Naposledy upraveno: 08.01.2018

 

Čtvrt století trvající napoleonské války přinášely Evropě a pochopitelně i našim zemím mnoho lidských utrpení, válečných škod a především nevinných obětí vehnaných do válečné vřavy tehdejšími panovníky. Proto, když Vídeňský kongres ukončil toto válečné běsnění, vyvstala potřeba vystavět na paměť lidských utrpení a zmařených životů nadčasové připomenutí - Pomník míru - připomenutí budoucím na dlouhou dobu uzavřený mír a nedůstojnost válek mezi národy. Stalo se tak v různých zemích a zásluhou moravských stavů a sněmu i v hlavním městě Moravy, Královském městě Brně, a to poměrně brzy po ukončení napoleonských válek v letech 1816 - 1818.

Podnět vzešel z okruhu šlechty a úředníků místodržícího na Moravě Antonína Bedřicha hraběte Mitrowského (1770 - 1842) a starohraběte Huga Salma a pod jejich vedením se rozběhly organizační a stavební práce. Architektonickým návrhem byl pověřen Alois Ludvík Pichl, architekt pracující zejména v uherských zemích a v Rakousku. Starohrabě Salm neprosadil litinovou variantu pomníku a zvítězila kamenná kvádrová podoba jehlanu postavená z materiálu, vytěženého v lomech v okolí Brna, na Hádech, v Pozořicích a Tišnově. Pod vedením stavbyvedoucího Františka Beneše si kamenická firma Jana Nissela si dala na stavbě záležet, pečlivé opracování kamene je dodnes patrné a podpůrné figury lvů byly zhotoveny z litavského vápence a pozlaceny. Místo kolem pomníku a přilehlý park se stal promenádou Brňanů, park se na noc uzavíral a pomník až na poškození úderem blesku v roce 1887 přežil do r. 1918 s německými nápisy. Tyto nápisy na pomníku dostaly za 1. republiku českou podobu a náhradní deska v českém jazyce celkem věrně informovala o původu a významu obelisku. Horší časy nastaly po roce 1945, kdy se zrodil nápad odstranění památníku a na jeho místě vybudování pomníku a Hrobu neznámého vojína. Naštěstí k tomu nedošlo.

Členové Brněnského městského střeleckého sboru, z. s. se rozhodli využít tohoto dvousetletého jubilea k důstojné oslavě stavby Památníku míru a k uctění všech padlých a zemřelých v napoleonských válkách, jejíž záštitu převzali hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumír Šimek a primátor města brna Ing. Petr Vokřál. Za podpory Jihomoravského kraje a dalších příznivců vojenské historie se podařilo zorganizovat vzpomínkovou akci v sobotu 6. října 2018, která začínala bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla a pokračovala pietním aktem u Památníku a následným pochodem středem města Brna. Za doprovodu dechové hudby se pochodu zúčastnilo na 150 uniformovaných členů tradičních regimentů z České republiky i ze zahraničí. Po skončení oficiálních záležitostí se všichni účastníci zúčastnili malého občerstvení v prostorách Staré radnice.

Všechny tradiční jednotky, které se slavnosti zúčastnily s praporem, obdržely od BMSS pamětní stuhu, vyrobenou k dvousetletému výročí, a požehnanou v katedrále 6. 10. 2018. Každá jednotka obdržela písemné potvrzení o požehnání stuhy brněnským biskupem. Všichni účastníci slavnosti obdrželi Pamětní list na tuto událost a sponzoři dostali zvláštní děkovný list. Čestnými hosty brněnské slavnosti byla JCKV arcivévodkyně Camilla Habsburg-Lothringen a přímá potomkyně jednoho ze stavitelů Památníku míru hraběnka Marie Salm Reifferscheidt-Raitz a pobočník JCKV Karla Habsburského genmjr. Peter Pritz z Vídně. Čestní hosté obdrželi pamětní střelecký terč s výjevem z odhalení obelisku v roce 1818.

A protože v letošním roce uplynulo 25. let od obnovení činnosti BMSS bylo 12 členů sboru rozkazem velitele Vlastimila Schildbergera povýšeno do vyšších hodností.

 

Terč pro slavnostní střelby k 25. výročí obnovení BMSS, které se konaly 15. září 2018.
Zobrazuje slavnostní odhalení pomníku, vycházející z obrazu Františka Richtera z roku 1828
– srov.:
sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.A_376

 

Účastníci oslavy 6. října 2018 v uniformách c. k. granátníků pluku Kaiser č. 1 a dělostřelců.

 

  
Pamětní praporová stuha požehnaná generálním vikářem brněnské diecéze
při slavnostní mši svaté v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.
 
 
Související příspěvky:

Karel Sáček: Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník Brněnského městského střeleckého sboru

Popis slavnosti společně s vylíčením širších historických souvislostí zřízení brněnského obelisku přináší sborník Památník míru v Brně 1818–2018, který v roce 2018 sestavili Vilém Walter a Vlastimil Schildberger. Autory příspěvků jsou především členové Brněnského městského střeleckého sboru. V jejich textech se prolíná hluboká znalost brněnských historických reálií s nezištnou snahou o udržování vojenských tradic, které navzdory početným obětem našich předků měly být vymazány...

 
 
Související odkazy:
Brněnský městský střelecký sbor
   - brnocorps.webnode.cz (původní adresa)
 
Karel Baláč: Dvousté výročí Památníku míru v Denisových sadech, vloženo: 10.10.2018
PajaFilm Brno: Oslava 200 let Památníku v Denisových sadech, publikováno 13.10.2018
 
BRNO 2018 - DEN ZA MORAVU: 200. výročí odhalení památníku míru v Denisových sadech.
   petrsojka.rajce.idnes.cz