Pamätná tabuľa na počesť Johanna von Hiller

11.03.2016 16:20

Peter Chrastina

Naposledy upraveno: 11.03.2016

 

Prakticky každého návštevníka butínskeho evanjelického kostola vybudovaného v druhej polovici 19. storočia (vysvätenom r. 1862) upúta pamätná tabuľa na počesť dediča Butína a blízkej obce Perkosova (rumunský Banát, cca 70 km juhovýchodne od Temešváru) Johanna von Hiller. Je zamurovaná v stene navľavo od oltára. Pamätná doska sa pôvodne nachádzala v staršom kostole z r. 1818; tento objekt sa však nezachoval.

Votívny nápis spolu s doskou pre J. von Hiller, ktorý zomrel v Haliči, presnejšie v Lembergu (dnešný Ľvov na západnej Ukraine) v r. 1819 dala vyhotoviť vďačná neter Vincentia Frein. von Hiller v r. 1833.

 

Foto dosky s nápisom

 

Butínsky kostol z r. 1862