Památník míru v Brně 1818–2018: nový sborník Brněnského městského střeleckého sboru

14.03.2019 21:54

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 19.03.2019

 

V říjnu 2018 se v Brně uskutečnila oslava 200. výročí odhalení Památníku míru a 25. výročí obnovení Brněnského městského střeleckého sboru, které byl na našich stránkách věnován samostatný příspěvek (viz zde). Popis slavnosti společně s vylíčením širších historických souvislostí zřízení brněnského obelisku přináší sborník Památník míru v Brně 1818–2018, který v roce 2018 sestavili Vilém Walter a Vlastimil Schildberger.

 

Sborník obsahuje tyto příspěvky:

Jednotky a čestní hosté účastnící se vzpomínkové slavnosti a pietního aktu u Památníku míru 6. 10. 2018 6
Projev velitele Brněnského městského střeleckého sboru, z. s., Vlastimila Schildbergera při zahájení pietního aktu u Památníku míru v Denisových sadech 7
Miroslav Pauřík: Jak viděl sobotní slavnost našeho sboru 6. 10. 2018 nezúčastněný pozorovatel 9
Otakar Nečas: Praporové stuhy BMSS, z. s. k 200. výročí odhalení Památníku míru a k 25. výročí obnovení činnosti sboru 27
Vilém Walter: Stručně z historie Památníku míru v Brně 31
Tomáš Bastl: Popis slavnostní události odhalení Památníku míru z dobového spisku z roku 1818 (překlad) 35
Tomáš Bastl: Program z roku 1818 (překlad) 41
Karel Sáček: Granátníci na slavnostním odhalení brněnského památníku v roce 1818 45
Jan Pernička: Památník míru a parková úprava okolí v grafice 19. století 51
Vilém Walter: Obraz brněnského vedutisty Františka Richtera „Požehnání Památníku míru a uložení závěrečného kamene“ 79
Vlastimil Schildberger: Nové militárie a dokumenty z historie Brněnského měšťanského střeleckého sboru a Brněnské měšťanské střelecké společnosti 83
Vlastimil Schildberger: Kmotrovské, děkovné a pamětní stuhy Brněnského městského střeleckého sboru 112
Jiří Čermák: Střelba na malovaný terč 116
Otakar Nečas: Seznam členů BMSS, z. s. po povýšení k 6. 10. 2018 128
Otakar Nečas: Jmenování čestných členů BMSS, z. s. 131
Použitá literatura, archivní dokumenty, fotografie, zdroje a poděkování 132
Německé resumé 135

 

Autory příspěvků jsou především členové Brněnského městského střeleckého sboru. V jejich textech se prolíná hluboká znalost brněnských historických reálií s nezištnou snahou o udržování vojenských tradic, které navzdory početným obětem našich předků měly být vymazány z naší historické paměti.

Pro představu jeden krátký úryvek, dle kterého si čtenáři těchto stránek mohou učinit představu o faktografické úrovni sborníku. V článku Viléma Waltera Obraz brněnského vedutisty Františka Richtera „Požehnání Památníku míru a uložení závěrečného kamene“ jsou jmenovitě uvedeni nejvýznamější aktéři slavnosti, kteří byli vyobrazeni na rozměrném malířském plátně nazvaném Fest der Obeliskweihe am Franzensberg 4. 8br. 818 (sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.A_376). V blízkosti korunního prince Ferdinanda na tomto malířském díle, dosud známém pouze několika brněnským patriotům a vojenským historikům, tehdy bylo zachyceno těchto šest konkrétních velitelů c. k. armády, kteří bojovali v napoleonských válkách:

   2) polní maršál Jan I. Josef kníže Liechtenstein (1760-1736)
   3) polní maršál Jindřich hrabě Bellegarde (1756–1845)
   4) generál jízdy Jan Josef hrabě Klenau (1758-1819)
   5) polní podmaršál Emanuel von Schustek / Schusteckh (1750-1827)
   6) generálmajor Karl Gustav princ Hohenlohe-Langenburg (1777-1866)
   7) polní maršál Antonín sv. pán von Zach (1747–1826)

 - podrobněji viz v článku (s. 78) uvedená Richterova kresba Svěcení obelisku na Františkově (sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.B_4315).

 

K tomu dodejme, že příspěvek Tomáše Bastla Popis slavnostní události odhalení Památníku míru z dobového spisku z roku 1818 je doslovným překladem poměrně obsáhlé pasáže z původní oslavné publikace Beschreibung der denkwürdigen Feyerlichkeiten während der beglückenden Anwesenheit Sr. Kaiserlichen Hoheit des durchlauchtigsten Erzherzogs und Kronprinzen Ferdinand in Mähren. Brünn 1818 / zweyte Auflage 1819; online viz books.google.cz/books?id=vv6-a5Y32yQC

 

Textová část sborníku je dostupná v digitalizované podobě na webových stránkách Brněnského městského střeleckého sboru - Událo se / Sborník BSMS (fotogalerie):

   brnenskymestskystreleckysbor.cz/fotogalerie/sbornik-bmss-2018