Pamětní deska připomínající smrt setníků Hermanna a Hensela roku 1809

13.07.2008 20:42

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 25.08.2012

 

V roce 1784 byl zrušen premonstrátský klášter v Louce, který dodnes tvoří jednu z nepřehlédnutelných dominant města Znojma. V jeho nově postavené barokní budově – tzv. novém konventu byla následně zřízena kasárna. V roce 1802 uvolnili vojáci tyto prostory továrně pro zpracování tabáku, která zde fungovala až do roku 1827. Na základě císařského rozhodnutí z února 1851 se armáda do bývalého kláštera v Louce vrátila. Byla zde zřízena tzv. Ženijní akademie, tedy pokračovatelka vídeňské Inženýrské akademie. Její osmnáctiletou existenci dodnes připomínají nástropní štuky v novém konventu symbolizující vyučované předměty, nebo dubovými ratolestmi zdobený vstupní portál roku 1851 postavené čtyřkřídlé budovy označované důstojnický pavilon či nový zámek.

 

Zbytky dubových ratolestí, kterými byl zdoben portál důstojnického pavilonu loucké Ženijní akademie

 

Z areálu loucké Ženijní akademie se nacházela také pamětní deska věnovaná odhodlané obraně dvou alpských pevnůstek Predil a Malborghetto, které dva setníci inženýrského sboru Johann Hermann von Hermannsdorf a Friedrich Hensel zapsali do vojenských dějin jako „Rakouské Thermopyly“. Podle Wurzbach Biographishes Lexikon, 8. Teil. Wien, 1862, s. 312 (heslo Hensel) zde byla tato pamětní deska odhalena v roce 1854. V současnosti se ale v areálu bývalého kláštera již nenachází. Velmi pravděpodobně odtud byla odvezena v roce 1869, kdy došlo k reorganizaci akademie a jejímu přesunu zpět do Vídně. GATTI, F. Geschichte der k. u. k. technischen Militärsakademie, Bd. I. Wien, 1901, s. 1031-1032 doplňuje, že deska byla odhalena u příležitosti udělení prvních stipendií z nově založené Hermann-Henselovy nadace. GATTI dále pokračuje, že je z černého kamene a je zazděna na původním místě(?) – úzké stěně v přední jídelně (Schmalwand der vordernen Speise-Saales).

V Gattim a Wurzbachovi uvedené přepisy jejího textu nejsou zcela totožné. V tomto příspěvku byla dána přednost textu z Wurzbachova lexikonu, protože byl vytištěn v době umístění desky v louckém klášteře. Gattiho odlišnosti jsou doplněny [modrým proloženým textem v hranatých závorkách].

 

Johann Hermann von Hermannsdorf,
Hauptmann im k. k. Ingenieur-Corps,
Geboren zu Prag in Böhmen den 30. November 1781,
Geblieben zu Predil in Kärnten den 18. May 1809
und
Friedrich Hensel,
Hauptmann im k. k. Ingenieur-Corps,
Geboren zu Kronstadt in Siebenbürgen den 13. August 1781,
Geblieben zu Malborghetto in Kärnten den 17. Mai 1809.

Beide in heldenmüthiger,
Selbst erbetener Vertheidigung
Unvollendeter Schanzen
Gegen wiederholt abgeschlagene Angriffe
Eines hundertfach überlegenen Feindes.

Helden der Vorzeit gleich
Fielen zwei edle Krieger,
Hermann und Hensel,
Jünglinge beide
Einst Zöglinge dieser Anstalt,
Freiwillige Opfer für Fürst und Vaterland.

Ein Denkmal beschlossen die Waffenbrüder,
Nicht des Künstlers Ruhm,
die heroische That verewigend,
Nicht zu den Wolken prahlend gethürmt,
Segenreicher, dauernder.
Zweier Knaben, [Zweien Knaben]
Sprossen der bewundernden Gefährten,
Oeffnet durch großmüthige Gaben, [Öffnet durch groszmüthige Gaben]
Mit einheitlichem Sinn dargebracht, [Mit einhelligem Sinne dargebracht]
Sich der Pfad zum Ruhm, [Sich der steile Pfad zum Ruhm]
Dessen Gipfel jene erklimmten.

Jünglinge, wo Ihr seid,
Fanden die Tod Geweihten das Licht,
Das zur Höhe sie führte.

Ihnen strebet nach.
Erreichen könnt Ihr sie
Uebertreffen nie. [Übertreffen nicht]

 

Ve Wurzbachově lexikonu následuje za přepisem textu ještě dodatek: „čtvrtému odstavci tohoto nápisu se přes veškeré úsilí nepodařilo porozumět.“ Odkaz na tuto poznámku, která konstatuje, že smysl unikl i německy píšícímu vzdělanci žijícímu v době vzniku nápisu, snad může ospravedlnit případné nepřesnosti (či posun v symbolickém sdělení) následujícího českého překladu:

 

Johann Hermann von Hermannsdorf,
setník c. k. inženýrského sboru,
narozen v Praze v Čechách 30. listopadu 1781,
padl u Predilu v Korutanech 18. května 1809
a
Friedrich Hensel,
setník c. k. inženýrského sboru,
narozen v Brašově v Sedmihradsku 13. srpna 1781,
padl u Malborghetta v Korutanech 17. května 1809.

Oba ve statečné
obraně jimi samotnými vyžádané
opevnění nedokončeného
proti opakovaně odráženým útokům
stokrát silnějšího nepřítele.

Rovni hrdinům dávnověku
padli dva šlechetní bojovníci,
Hermann und Hensel,
oba mladí
kdysi chovanci tohoto ústavu,
dobrovolně se obětovali pro císaře a vlast.

Spolubojovníci se rozhodli pomníkem
nikoliv slávu umělce
[nýbrž] heroický čin zvěčnit
nevršit chvástavý k oblakům
[ale] plný požehnání, trvalý.
Dva hoši,
následovaní obdivujícími druhy
složili skrze velkorysé dary,
jednoznačnou oběť,
na příkré cestě ke slávě,
jejíž vrchol zdolali.

Mládenci jako jste Vy,
nalezli smrt světící světlo,
vedoucí k výšině.

Snažte se jako oni.
Mohli byste se jim vyrovnat
předčit nikoliv.

 

Původní adresa příspěvku:
 - primaplana.net/txt/edice/klosterbruck-hermann-hensel.html