Početní stavy c. k. řadové pěchoty na příkladu pěšího pluku č. 29 - díl druhý: rok 1805

23.11.2022 16:54

Robert Hanuš

Naposledy upraveno: 23.11.2022

 

Rok 1805 z pohledu českých zemí a zejména Moravy je zapsán ve vojenské historii významným písmem. I proto jsem mu vyhradil samostatnou část své studie. Je současně i druhým podrobnějším doplněním článku na téma

Organizační změny u c. k. řadové pěchoty roku 1805 a 1806 na příkladu pěšího pluku č. 29, kdy tzv. Mackovu reformu budeme moci sledovat z pohledu početních stavů a doplňování pluku. Navazujícím článkem ve vztahu k roku 1806, pak bude tato „minisérie“ série týkající se reformy ukončena.

Na rozdíl od výše uvedeného článku, kde je reforma ve Standestabellen sumárně vyjádřena číselnými změnami v části s názvem příchody a odchody „in Regiment“, tento článek se bude zabývat změnami ve stavech vyjádřených ve Standestabellen zbývajícími tabulkovými počty.

Vzhledem k tomu, že vše souvisí se vším, budeme tentokrát sledovat i dislokaci jednotlivých částí pluku, což má svůj význam pro vysvětlení určitých jevů ve vývoji doplňování pluku v době mírové i válečné.

Také se budu podrobněji zabývat rezervním praporem - od listopadu 1805 zvaným 6. prapor - který jako jediný se účastnil bitvy u Slavkova. Budeme ho sledovat od jeho vzniku ve světle doplňování a změn, kdy tímto dostaneme přesnější obrázek a vhled na to, jak vypadal a z jakých mužů se skládal před bitvou samotnou a těšně po ní.

Současně se v článku, inspirován dobrým podnětem, budu i částečně věnovat otázce, zda se v roce 1805 projevil kapitulační patent z roku 1802 (který v konskribovaných zemích rušil doživotní vojenskou službu), kdy podle něj se v letech 1805 a 1806 měli začínat propouštět řadoví pěšáci, kteří odsloužili 12, 11 atd. let, což by se mohlo projevit i do případného zvýšeného počtu rekapitulantů.

Zajímavých a podnětných témat a statistických linek k zamyšlení k tomuto roku bude více.

Co se týká struktury a modelu článku, plně odkazuji na úvodní pasáž ke článku Úvod a díl I.: léta relativního klidu 1800-1804 , kdy tento se plně osvědčil.

 

I. Období ledna až června 1805 – klid před bouří změn

I.1. Rozmístění pluku a muži na dovolené

 

I.1.1. Leden 1805 až květen 1805

Pluk byl umístěn v kasárnách po Brně, pouze setniny Mauerer, Littomiský a Paheau v kasárnách na Špilberku (pro osoby neznalé místopisu města Brna - hrad na kopci nad Brnem).

 

I.1.2. Červen 1805

Pluk stále byl umístěn v kasárnách po Brně, k setninám Mauerer, Littomiský a Paheau umístěných na Špilberku se přidávají další setniny a to Bechinie, Piccoli, Adelsheim a Knevenhuller.

O tom, zda se sedm setnin pluku mohlo „pohodlně“ vejít na samotný Špilberk, částečně vypovídají počty osob na dovolených v jednotlivých měsících roku, které celkově činí:

 • na konci měsíce ledna 1805: celkem 1095 mužů, z toho byli na konci měsíce na dovolené 3 důstojníci, na dovolené na dobu určitou 464 mužů a na dovolené na dobu neurčitou (bis zur Einberufung, tedy dokud nebudou povoláni zpět) 628 mužů. V únoru dochází toliko ke kosmetické změně v počtech, kdy se vrací k pluku jeden muž z dočasné dovolené.
 • na konci měsíce března 1805: celkem 1084 mužů, z toho byli na konci měsíce na dovolené 3 důstojníci, na dovolené na dobu určitou 452 mužů a na dovolené na dobu neurčitou 629 mužů.
 • na konci měsíce dubna 1805: celkem 1021 mužů, z toho byli na konci měsíce na dovolené 5 důstojníků, na dovolené na dobu určitou 421 mužů a na dovolené na dobu neurčitou 595 mužů.
 • na konci měsíce května 1805: celkem 1073 mužů, z toho byli na konci měsíce na dovolené 4 důstojníci, na dovolené na dobu určitou 441 mužů a na dovolené na dobu neurčitou 628 mužů.
 • na konci měsíce června 1805: celkem 1001 mužů, z toho byli na konci měsíce na dovolené 5 důstojníků, na dovolené na dobu určitou 429 mužů a na dovolené na dobu neurčitou 567 mužů.

Z početních stavů mužů na dovolené se tedy nedalo usuzovat, že by pluk se již do června chystal na budoucí válečné události, neboť jak je patrno níže, měl zhruba o třetinu mužstva nižší reálné početní stavy.

 

I.2. Početní stavy

Od ledna 1805 do června 1805 nedošlo k žádným velkým změnám, neboť do května v celkových počtech pluku dochází střídavě v poklesu a vzrůstu počtu mužů, ale tyto změny jsou spíše „kosmetické“. V červnu je ovšem zaznamenána první výraznější změna, a to pokles oproti předcházejícímu měsíci o 84 mužů, což vzhledem k budoucímu konfliktu nebyl žádoucí trend.

Sumární počty:

   prosinec 1804 – 3.317 mužů

   leden 1805 – 3.322 mužů

   únor 1805 – 3.325 mužů

   březen 1805 – 3.334 mužů

   duben 1805 – 3.329 mužů

   květen 1805 – 3.338 mužů

   červen 1805 – 3.254 mužů

 

Co se týká početních stavů a změn u jednotlivých částí pluku, lze uvést pro měsíce prosinec 1804 až červen 1805 následující:

[#1] Štáb – v prosinci 1804 začíná na 56 mužích, v lednu 1805 je v početním stavu 57 až do dubna 1805, kdy opětovně klesne na 56, v následujícím měsíci opětovně počet klese o jednoho muže na 55 a tak to zůstane i v červnu.

[#2] Suppernumerarien – v prosinci 1804 začíná na počtu 9 mužů až do dubna kdy klesne na 8 a tak to zůstane do června.

[#3] 1. granátnická setnina Lauppert – v prosinci 1804 začíná na počtu 134 mužů až do měsíce února, přičemž v únoru již nese název 1. granátnická setníka Bukůwky, neboť její velitel setník Lauppert odchází k 16.1.1805 na štáb pluku. Tedy v únoru 1805 počet mužů vzroste na 135, což je napraveno v měsíci dubnu redukcí na předchozí počet 134. V následujícím měsíci květnu opětovně je jednotka o jednoho muže umenšena na 133 a tato redukce pokračuje v následujícím měsíci červnu na 130.

[#4] 2. granátnická setnina Lonqueville – v prosinci 1804 začíná na počtu 132 mužů, v lednu počet klesne o jednoho muže. V počtu 131 mužů je tato setnina až do měsíce března, kdy je provedena opětovně redukce o jednoho muže na 130. Tento početní stav vydrží do června, kdy počet poklesne na konečných 129 mužů.

[#5] Tělesná setnina (Leib-Compagnie) – v prosinci 1804 začíná na počtu 167 mužů, v únoru počet mužů v jednotce vzroste na 169 mužů. Celkově v následujících měsících počty mužů v jednotce klesají až do března, kdy o jednoho počet vzroste na 170, ale již v dubnu má tato setnina opětovně 169 mužů, v květnu 166 a červnu konečných 155 mužů.

[#6] Plukovníkova setnina (Oberst-Compagnie) – v prosinci 1804 začíná na počtu 170 mužů, v lednu klesne na 169 mužů, aby v únoru vzrostl opět na 171 mužů, což vydrží do května, kdy klesne na 169 mužů a v červnu pokles pokračuje až na hodnotu 163 mužů.

[#7] Podplukovníkova setnina (Oberstlieutenant-Compagnie) – v prosinci 1804 začíná na počtu 169 mužů, v lednu počet mužů klesne na 166 mužů, což vydrží do dubna, kdy početní stav vzrostl na 168 mužů, ten vydrží do června, kdy klesne na konečných 163 mužů.

[#8] setnina 1. majora – v prosinci 1804 začíná na počtu 165 mužů, v  lednu počet mužů klesne na 164 mužů, aby se v dalším měsíci vrátil na počet 165, v březnu dosáhne počtu 166 mužů, což vydrží i v dalším měsíci, v květnu početní stav vzroste na 167 mužů a v červnu klesne na konečných 165 mužů.

[#9] setnina 2. majora – v prosinci 1804 začíná na počtu 168 mužů, v lednu počet mužů v jednotce vroste na 169 mužů, což vydrží do února, aby v dalším měsíci počet klesl na 167, v dubnu dosáhne 166 mužů, to vydrží i v dalším měsíci, v červnu početní stav klesne na 164 mužů. U této setniny, v tomto období, byl i důstojník z Francie. Jmenoval se Carl graf Bombelles, původem z Versailles z Francie, 20 letý, svobodný katolík, který rukoval 1.9.1800 k LIR 40 jako podporučík, 21.4.1804 povýšen na nadporučíka, nedohledáno kdy byl převelen k LIR 29, ale dne 31.3.1805 již převelen k LIR 7.

[#21] setnina Mohr – v prosinci 1804 začíná na počtu 165 mužů, v lednu počet mužů klesl na 164 mužů, což vydrží do února, aby v dalším měsíci počet vrostl na 166, v dubnu počet klesne na 165 mužů a naopak v květnu vroste na 167 mužů, v červnu početní stav klesne na 166 mužů.

[#11] setnina Bukůwky – v prosinci 1804 začíná na počtu 165 mužů až do měsíce ledna, přičemž v únoru již nese nový název Call (v době jmenování již u setniny, ale na dovolené), neboť její předchozí velitel - setník Bukůwky odchází k 16.1.1805 1. granátnické setnině. Současně tato změna znamená „propad“ setniny ve výčtech pluku až za setninu Mauerer. Tedy v únoru 1805 počet mužů vzroste na 167, což je napraveno v měsíci březnu redukcí na počet 166, který je stejný i pro měsíc duben. V následujícím měsíci květnu je jednotka o dva muže navýšena na 168 a v následujícím měsíci červnu na počet klesne na 162.

[#12] setnina Seyffert – v prosinci 1804 začíná na počtu 166 mužů, což vydrží do února, v březnu počet vzroste na 168 mužů, což vydrží do května, v červnu početní stav klesne na původních 166 mužů.

[#13] setnina Ottenfeld – v prosinci 1804 začíná na počtu 164 mužů, v lednu počet mužů vroste na 165 mužů, aby již následující měsíc opětovně poklesl na 164 mužů, v březnu počet vroste na 166 mužů a v dalších dvou měsících na 168 mužů, v červnu početní stav klesne na 162 mužů.

[#14] setnina Janda – v prosinci 1804 začíná na počtu 164 mužů, v lednu počet mužů v jednotce vroste na 165 mužů, což vydrží do února, aby v následujícím měsíci vrostl na 166 mužů a v dubnu zase klesl na 165 mužů, a (jako na houpačce) v květnu vzroste na 168 mužů, v červnu početní stav klesne na 164 mužů.

[#15] setnina Mauerer – v prosinci 1804 začíná na počtu 165 mužů, v lednu počet mužů v jednotce vroste na 166 mužů, což vydrží do března, v dubnu počet klesl na 163 mužů, a opět jako na houpačce v květnu vzroste na 167 mužů, v červnu klesne na 161 mužů.

[#18] setnina Littomiský – v prosinci 1804 začíná na počtu 167 mužů, v lednu počet mužů v jednotce klesne na 166, pokles pokračuje v únoru na 165 mužů, v březnu počet vzroste na 166, což vydrží do dubna, v květnu vzroste na 167 mužů, v červnu početní stav klesne o 10 mužů na 157.

[#19] setnina Ott – v prosinci 1804 začíná na počtu 165 mužů, v lednu počet mužů v jednotce vzroste na 166 mužů, což vydrží do března, v dubnu počet vzroste na 167 mužů a v květnu na 168 mužů, v červnu početní stav klesne o 7 mužů na 161.

[#20] setnina Paheau – v prosinci 1804 začíná na počtu 164 mužů, v lednu počet mužů v jednotce vzroste na 166 mužů, a v únoru klesne na 165 mužů, a opět jako na houpačce v březnu vzroste na 166 mužů, v dubnu klesne na 164, v květnu vzroste na 165 mužů, v červnu početní stav klesne o 5 mužů na 160.

[#10] setnina Bechinie – v prosinci 1804 začíná na počtu 165 mužů, v lednu tento počet vzroste na 168 mužů, což vydrží do února, v březnu klesne na 167 mužů, v dubnu vzroste na 168, v květnu klesne na předchozích 167 mužů, v červnu početní stav poklesne na 165.

[#16] setnina Schröffel – v prosinci 1804 začíná na počtu 167 mužů, což vydrží do února, v březnu vzroste na 168 mužů, a v dubnu na 169, což vydrží i v květnu, v červnu početní stav poklesne na 168, přičemž v červnu již nese setnina název Picolly (povýšen z kapitána na kapitánporučíka), neboť její velitel setník Schröffel odchází k 16.6.1805 od jednotky.

[#22] setnina Adelsheim – v prosinci 1804 začíná na počtu 165 mužů, v lednu vzroste na 166 mužů a v únoru zase klesne na prosincový počet, v březnu vzroste na 167 mužů, což vydrží do v dubna, v květnu početní stav vzroste na 168, v červnu početní stav poklesne na 164.

[#17] setnina Knevenhuller – v prosinci 1804 začíná na počtu 164 mužů, v lednu vzroste na 166 mužů a v únoru klesne na počet 165, který vydrží do dubna, v květnu početní stav vzroste na 166, což se v červnu nezmění.    

 

I.3. Důvody změn početních stavů

V lednu 1805 tabulkově přibylo k regimentu 20 mužů, z toho bylo mimo jiné 5 mužů od jiných regimentů, 8 mužů bylo postaveno panstvími, 1 rekrut postaven městy a 5 bylo zpět navrátivší dezertéři. Naopak ubylo 15 mužů, z toho byl mimo jiné 1 muž, který zemřel, k jiným regimentům odešli 3 muži, dezertovali 4 muži a propuštěni byli 4 muži. Jeden voják přijal novou kapitulaci.

V únoru 1805 tabulkově přibylo k regimentu 19 mužů, z toho byli mimo jiné 4 muži od jiných regimentů, 5 mužů bylo postaveno panstvími, 2 rekruti postaveni městy, verbováním z říše přibyli 2 muži a 1 byl zpět navrátivší dezertér. Naopak ubylo 16 mužů, z toho bylo mimo jiné 6 mužů, kteří zemřeli, k jiným regimentům odešli 2 muži a propuštěno bylo 7 mužů. Jeden voják přijal novou kapitulaci.

V březnu 1805 tabulkově přibylo k regimentu 23 mužů, z toho bylo mimo jiné 8 mužů z haličské hranice, 10 mužů bylo postaveno panstvími a 3 byli zpět navrátivší dezertéři. Naopak ubylo 14 mužů, z toho bylo mimo jiné 2 muži, kteří zemřeli, k jiným regimentům odešli 5 mužů a 6 mužů dezertovalo.

V dubnu 1805 tabulkově přibylo k regimentu 18 mužů, z toho bylo mimo jiné 8 mužů od jiných regimentů, 1 naverbovaný z říše, 2 muži byli postaveni panstvími a 5 bylo zpět navrátivší dezertérů. Naopak ubylo 23 mužů, z toho mimo jiné 2 muži zemřeli, k jiným regimentům odešlo 8 mužů, 5 mužů bylo propuštěno a 7 mužů dezertovalo.

V květnu 1805 tabulkově přibylo k regimentu 40 mužů, z toho bylo mimo jiné 26 mužů od jiných regimentů, 4 muži z haličské hranice, 3 muži byli postaveni panstvími, 2 rekruti postaveni městy a 5 bylo zpět navrátivší dezertérů. Naopak ubylo 31 mužů, z toho mimo jiné 6 mužů zemřelo, k jiným regimentům odešlo 7 mužů, 7 mužů bylo propuštěno a 10 mužů dezertovalo. Jeden voják přijal novou kapitulaci, tentokrát konkrétně uvedeno na nových 6 let.

V červnu 1805 tabulkově přibylo k regimentu 20 mužů, z toho bylo mimo jiné 7 mužů od jiných regimentů, 1 z říše, 3 muži z haličské hranice, 5 mužů bylo postaveno panstvími a 1 byl zpět navrátivší dezertér. Naopak ubylo 104 mužů, z toho mimo jiné 3 muži zemřeli, k jiným regimentům odešlo 6 mužů, 87 mužů bylo propuštěno (jen málokteří z nich byli z důvodu invalidity – zřejmě projev výše zmiňovaného kapitulačního patentu) a 6 mužů dezertovalo.

Na výše uvedených výčtech změn v počtech, uznávám trochu suchých a nudných, je patrno, že situace u pluku je nanejvýš klidná. Dokonce 87 propuštěných mužů v červnu 1805 vypovídá spíše o předzvěsti klidného léta. Současně vyjmenované výčty změn jsou dobré v tom, že stanovují jistou míru normálu (tedy běžných změn), na jejichž podkladě pak vystupují či možná vystoupí změny v následujících měsících striktně již předválečných a válečných, kdy matematicky bude zajímavé sledovat očekávaný nárůst na straně příchozích k pluku.

 

I.3.1. Přeložení k pluku LIR29 od jiných jednotek v lednu až červenu 1805:

 • LIR 3: 1
 • LIR 4: 1 (z Dolního Rakouska)
 • LIR 12: v květnu přeloženo 21 mužů – 1 (z Brněnska), 3 (z Olomoucka), 1 (z Hradišťska) a zbytek z Haliče a Polska
 • LIR 16: 1
 • LIR 20: 1 (z Brněnska)
 • LIR 22: 1 (ze Znojemska)
 • LIR 23: 1 (dezertér z Haliče)
 • LIR 40: 2 (z Brněnska)
 • LIR 41: 1 (z Brněnska)
 • LIR 46: 1 (z Pruska)
 • LIR 49: 1 (dezertér z říše)
 • LIR 54: 1 (dezertér z Bavorska)
 • LIR 56: 1 (z Brněnska)
 • LIR 59: 1 (z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 1 (z Kraňska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 3 (z Brněnska)
 • švališerský pluk Kaiser č. 1: 1 (z Brněnska)
 • švališerský pluk O’Reilly č. 3: 1
 • švališerský pluk Latour č. 4: 5 (z toho jeden z Lucemburska)
 • husarský pluk Kienmayer č. 8: 1 (z Maďarska)
 • hulánský pluk kníže Schwarzenberga č. 2: 2 (1 z Würtemberska a 1 z Ukrajiny)

 

I.3.2. Přeložení od pluku LIR29 k jiným jednotkám v lednu až červnu 1805:

 • LIR 2: 1 (z Anspachu)
 • LIR 4: 1 (z Pruského Slezska)
 • LIR 7: 3 (1 z líšeňského panství, 1 z Brněnska, 1 dezertér z Pruského Slezska)
 • LIR 10: 1 (z Brněnska)
 • LIR 13: 1 (z Dánska)
 • LIR 16: 1
 • LIR 27: 1 (z Tišnova)
 • LIR 40: 1 (z Pruska)
 • LIR 41: 1 (dezertér z říše)
 • LIR 44: 1 (z Hradišťska)
 • LIR 50: 1 (z Brněnska)
 • LIR 55: 3 (1 z Hradišťska, 1 z Haliče, 1 z Ruského Polska)
 • garnizóní regiment číslo 5: 13 (6 z Brněnska, 1 ze Znojemska, zbytek z Haliče a Uher)
 • pluk štábní pěchoty: 3 (2 z Brněnska a 1z Čáslavska)
 • čajkistický prapor: 1 (z Přerovska)
 • švališerský pluk Latour č. 4: 1 (1 z Würtemberska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 1 (z Pruska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 1 (z Brněnska)
 • sapérský sbor: 2 (z Brněnska)
 • pražská invalidovna: 1 (z Brněnska)
 • brněnská výstrojní ekonomická komise / Monturs Oeconomie: 1 (z Ruska)
 • brněnská policejní stráž: 4 (1 z Brněnska, 2 z Haliče, 1 z Uher)
 • krakovská policejní stráž: 4 (z Haliče)

 

I.3.3. Odvody z panství v brněnském kraji

 • Staré Brno: 1
 • Brno: 2
 • Bučovice: 3
 • Dolní Kounice: 1
 • Habrovany: 4
 • Hodonín: 1
 • Královo Pole: muž z panství Lednice: 1
 • Mikulov: 1
 • Pernštejn: 1
 • Rajhrad: 1
 • Rosice: 3
 • Slavkov: 1
 • Tišnov: 1
 • Vyškov: 2
 • Zábrdovice: 1
 • Ždánice: 4 z toho 1 Uher
 • Židlochovice: 1

 

I.3.4. Dobrovolníci z brněnského kraje:

 • Domašov: 1
 • Pozořice: 1
 • Rájec: 1

 

I.3.5. Dobrovolníci z jiných krajů:

 • Moravská Třebová: 1
 • Svitavy: 1
 • další z Olomoucka: 1
 • Chrudimsko: 1
 • Třebíč: 1
 • synové vojáků (Soldaten Kind): 2

 

I.3.6. Dobrovolníci z jiných zemí:

 • Uhersko: 1
 • z Pruska: 7 z toho Poláci z Varšavy dva
 • Pruské Polsko: 1
 • Pruské Slezsko: na 6 let: 3
 • Pruské Slezsko: na 8 let: 1
 • Rusko: 11
 • Ruská Ukrajina: 1
 • Ruské Polsko: na 6 let: 2
 • Dolní Rakousko: 1
 • Bavorsko: 1
 • Halič: 5

 

 

II. Červenec 1805 – první změny

II.1. Rozmístění pluku a muži na dovolené

Pluk byl stále umístěn v kasárnách po Brně, na Špilberku jsou setniny Mauerer, Littomiský a Paheau. V předchozím měsíci umístěné setniny na Špilberku - Bechinie, Piccoli, Adelsheim a Knevenhuller jsou zpět kasárnami v Brně. Proč tato krátká změna v dislokaci nastala, nelze z pramenů vyčíst.

Na konci měsíce července 1805 je celkem 799 mužů na dovolené, z toho byli na konci měsíce na dovolené 3 důstojníci, na dovolené na dobu určitou 277 mužů a na dovolené na dobu neurčitou 519 mužů. Tedy došlo k navýšení vojáků v samotné aktivní službě.

 

II.2. Početní stavy

  Červen 1805 Červenec 1805
[#1] Štáb 55 54
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 8 6
[#3] 1. granátnická Bukuwky 130 136
[#4) 2. granátnická Lonqueville 129 137
[#5] Tělesná (Leib-Compagnie) 155 193
[#6] Plukovníkova (Oberst-Compagnie) 163 199
[#7] Podplukovníkova (Oberstlieutenant-Comp.) 163 159
[#8] 1. majora 165 200
[#9] 2. majora 164 198
[#21] Mohr 166 198
[#12] Seyffert 166 206
[#13] Ottenfeld 162 206
[#14] Janda 164 201
[#15] Mauerer 161 195
[#11] Call 162 200
[#18] Littomiský 157 186
[#19] Ott 161 196
[#20] Paheau 160 196
[#10] Bechinie 165 160
[#16] Piccolli 168 202
[#22] Adelsheim 164 198
[#17] Knevenhuller 166 205
Celkem 3.254 mužů 3.831 mužů

 

 

II.3. Důvody změn početních stavů

V měsíci červenci tabulkově přibylo k regimentu 632 mužů, z toho bylo mimo jiné 6 od jiných regimentů, 40 z říše, 1 z haličské hranice, 560 mužů bylo postaveno panstvími, 2 rekruti postaveni městy a 14 bylo zpět navrátivších dezertérů. Současně tři vojáci přijali novu kapitulaci, z toho minimálně výslovně jeden na 10 let a jeden na 6 let.

Ubylo 55 mužů, z toho bylo mimo jiné 5 mužů, kteří zemřeli, k jiným regimentům odešlo 10 mužů, 23 mužů bylo propuštěno a 17 mužů dezertovalo.

Zajímavé okolnosti se dají vyčíst z výše uvedených tabulkových počtů u jednotlivých setnin (až na granátnické), kdy noví rekruti se zcela cíleně přidělují k setninám v minimálních počtech od 30 mužů (Mauerer) až po 41 mužů (Ottenfeld). Už v tomto měsíci se žádný nový voják nepřidělí k setninám Oberstlieutenants a Bechinie. Z toho lze usoudit, že již v tomto měsíci je u pluku rozhodnuto, které dvě setniny v rámci Mackovi reformy v následujících měsících budou rozpuštěny.

Samotné největší přírůstky k pluku probíhají ve dnech 16.7., 18.7., 19.7., 20.7., 23.7., 24.7., 25.7., 26.7., 27.7., 30.7. a 31.7., kdy k pluku přibude z moravských panství brněnského kraje celkem 549 mužů.

 

II.3.1. Odvody z panství v brněnském kraji

 • Blansko: 1
 • Blažovice: 15
 • Bohdalec: 2
 • Brno: 12
 • Brno – křížovnický dvůr: 2
 • Břeclav: 56
 • Bučovice: 31
 • Dolní Kounice: 28
 • Domašov: 1
 • Habrovany: 5
 • Hlubočany: 1
 • Hodonín: 54
 • Horní Bojanovice: 3
 • Hustopeče: 8
 • Chrlice: 10
 • Ivanovice na Hané: 8
 • Jehnice: 1
 • Klobouky u Brna: 7
 • Kojátky: 1
 • Královo Pole: 10
 • Lednice: 10
 • Líšeň: 5
 • Medlánky: 1
 • Mikulov: 39
 • Nemotice: 1
 • Nové Bránice: 2
 • Nové Hvězdlice: 8
 • Petrov: 13
 • Podolí: 1
 • Pozořice: 18
 • Prštice: 1
 • Račice: 2
 • Rajhrad: 3
 • Rosice: 1
 • Řečkovice: 5
 • Slavkov: 34
 • Sokolnice: 5
 • Staré Brno: 16
 • Šlapanice: 1
 • Těšany: 8
 • Tišnov: 2
 • Troubsko: 1
 • Velké Němčice: 2
 • Velké Pavlovice: 8
 • Vyškov: 47
 • Zábrdovice: 4
 • Žarošice: 2
 • Ždánice: 38
 • Židlochovice: 19

Panství se občas snažila místo svých poddaných udat poddané z jiných panství, a proto místo svých poddaných na místech rekrutů nacházíme

 • jednoho ze Žárovic, nyní okres Plumlov

další osoby z

 • Pruské Slezsko: 1
 • Slezsko: 1
 • Milotic z Hradištska: 1
 • Hradec Králové: 1
 • z Chrudimska: 1
 • z Čáslavska: 2
 • ze Zábřehu: 1
 • z Těšínska: 1

cizinci podepisovali na 6 letou kapitulaci, z toho minimálně z:

 • Pruského Slezska: 2
 • Saska: 1

 

V měsíci červenci byli odvedeni k pluku, dále jeden Ukrajinec (takto výslovně uvedeno) a 85 mužů z Haliče, jejichž příchod k pluku se neprojevil na tabulkových počtech, což lze vysvětlit nejspíše tím, že odvedeni byli, ale k pluku ještě fyzicky nestačili dorazit. Což je potvrzeno v tabulkových výpisech za srpen. Na základě této informace lze tvrdit, že tabulkové počty jsou přesným odhadem stavu pluku, kdy Assentlisten naopak odrazem i změn teprve v budoucnu nastalých. Současně jak je poznat v následujících měsících ne všechny podklady pro tabulkové počty v podobě Assentlisten a Transferirungs-Liste se dochovaly, toto jsou dva důvody, proč se nemusí shodovat počty u konkrétních změn s tabulkovými počty.

 

Seznam odvedenců (Assent Liste) - na prvním řádku je jako země původu uvedeno Turecko.

 

 

II.3.2. Přeložení k pluku LIR29 od jiných jednotek v červenci 1805:

 • LIR 7: 1
 • LIR 50: 1 (z Brněnska)
 • švališerský pluk Latour č. 4: 1 (dezertér původem z Francie – Jan Grajsignol, věk 26 let)

 

II.3.3. Přeložení od pluku LIR29 k jiným jednotkám v červenci 1805:

 • LIR 43: 1 (z Kraňska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 1 (z Brněnska)
 • pražská invalidovna: odchozí 1 (z Brněnska)
 • trnavská (Tyrnau) invalidovna: 1 (z Haliče)

 

Dále bylo superarbitrováno z důvodu invalidity 58 mužů, kteří byli z početních stavů propuštěni v měsíci následujícím.

 

 

III. Srpen 1805 – první změny

III.1. Rozmístění pluku a muži na dovolené

Pluk rozmístěn v kasárnách po Brně, pouze stále setniny Mauerer, Littomiský a Paheau jsou umístěny v kasárnách na Špilberku. Na konci měsíce srpna bylo celkem na dovolené 135 mužů, z toho bylo na dovolené na dobu určitou 70 mužů a na dovolené na dobu neurčitou 65 mužů. Tedy opětovně navýšen počet mužů v aktivní službě, což již může být důsledek válečných příprav a zejména nutnosti provést začlenění a procvičení mužstva dle probíhající reformy. Opětovně je nutno zdůraznit, že počínaje tímto měsícem se v tabulkových počtech objevují výslovně zmíněné jednotlivé prapory, kdy takové značení již z tabulkových počtů v budoucnu nezmizí. Do té doby lze jen odhadovat, která setnina byla zařazena ke kterému praporu.

 

III.2. početní stavy

  Červenec 1805 Srpen 1805
[#1] Štáb 54 54
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 6 5
     
Granátnický prapor    
   [#3] 1. granátnická Bukuwky 136 138
   [#23] 2. granátnická Ottenfeld 0 138
   [#24] 3. granátnická Seyffert 0 138
   [#4] 4. granátnická / Janda (Lonqueville) 137 137
     
1. prapor    
   [#5] Butterarz (tělesná) 193 198
   [#17] Knevenhuller 205 201
   [#19] Ott 196 206
   [#8] Ischtwan (1. majora) 200 206
     
2. prapor    
   [#9] Krall (2. majora) 198 205
   [#14] Bechinie (Janda) 201 202
   [#11] Call 200 204
   [#6] Lingauer (plukovníkova) 199 205
     
3. prapor    
   [#21] 3. Majors / Lonqueville (Mohr) 198 205
   [#18] Littomisky 186 208
   [#15] Mauerer 195 204
   [#20] Paheau 196 203
     
4. prapor    
   [#16] Piccolli 202 202
   [#13] 4. majora / Mohr (Ottenfeld) 206 206
   [#12] Hauer (Seyffert) 206 202
   [#22] Adelsheim 198 204
     
Rušené setniny    
   [#7] podplukovníkova 159 0
   [#10] Bechinie 160 0
     
Celkem 3.831 mužů 3.871 mužů

 

 

III. 3. Důvody změn početních stavů

Toho měsíce tabulkově přibylo k regimentu 145 mužů, z toho bylo mimo jiné 6 od jiných regimentů, 2 z haličské hranice, 123 mužů bylo postaveno panstvími, 3 rekruti postaveni městy a 2 byly zpět navrátivší dezertéři.

Ubylo 105 mužů, z toho byli mimo jiné 2 muži, kteří zemřeli, k jiným regimentům odešlo 13 mužů, 75 mužů bylo propuštěno a 14 mužů dezertovalo.

Z výše uvedených tabulkových počtů vyplývá, že noví rekruti se zcela cíleně přidělují v minimálních počtech od 13 mužů (setnina Hauer dříve Seyffert) až po 4 muže (setnina Bechinie dříve Janda). Už v tomto měsíci se žádný nový voják opětovně nepřidělí k setninám Oberstlieutenants a Bechinie, které definitivně zanikají. Z nových mužů jsou to většinou již výše zmiňovaní muži z Haliče, kteří odvedeni byli v červenci, ale k pluku doputovali až v srpnu.

 

III.3.1. Celkové odvody z panství v brněnském kraji

 • Brno: 3
 • Bučovice: 1
 • Dolní Kounice: 1
 • Hodonín: 1
 • Chrlice: 1
 • Ivanovice na Hané: 1
 • Klobouky u Brna: 1
 • Královo Pole: 1
 • Lednice: 1
 • Pozořice: 2
 • Sokolnice: 1
 • Staré Brno: 1
 • Syrovice: 1
 • Těšany: 1
 • Tišnov: 1
 • Vyškov: 7
 • Zábrdovice: 4
 • Ždánice: 6
 • Židlochovice: 1

 

III.3.2. Odvedenci mimo Brněnsko

 • Pruské Slezsko: 1 (není uveden v tabulkách)
 • z Kroměřížska: 1
 • Halič: 85 + 1 (ten není uveden v tabulkách)
 • Pruské Polsko: 1 (z Varšavy, ale není uveden v tabulkách)
 • kadet z Rakouska: 2 (1 není uveden v tabulkách)
 • z Dalmácie: 1 (není uveden v tabulkách)
 • ze Švédska: 1 (není uveden v tabulkách)
 • z Čech: 1
 • soldaten kind: 2
 • z říše: 1
 • z Vídně: 1 (není uveden v tabulkách)

 

III.3.3. Přeložení k pluku LIR29 od jiných jednotek v srpnu 1805:

 • LIR 4: 1 (dezertér z Pruského Slezska)
 • LIR 12: 1 (z Olomoucka)
 • LIR 64: tyrolský pluk polních myslivců: 1 (z Benátska)
 • husarský pluk Liechtenstein č. 7: 1 (z Uher)
  hulánský pluk Schwarzenberg č. 2: 2 (1 z Pruského Slezska, 1 z Ruska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 2 (z Brněnska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 1 (z Brněnska)

 

III.3.3. Přeložení od pluku LIR29 k jiným jednotkám v srpnu 1805:

 • LIR 12: 1 (z Brněnska)
 • LIR 27: 1 (z Brněnska)
 • LIR 55: 1 (z Brněnska)
 • LIR 62: 1 (z Brněnska)
 • pionýrský sbor: 2 (z Brněnska)
 • brněnská výstrojní ekonomická komise / Monturs Oeconomie: 5 (2 z Haliče, 1 z Čech, 1 z Brněnska, 1 nezjištěno)
 • vězeňská stráž / Arrestanten Wachtmaschaft na Špilberku: 1 (z Haliče)
 • pražská invalidovna: 1 (1 z Brněnska)

 

 

IV. Září 1805 – nový prapor

IV.1. Rozmístění pluku a muži na dovolené

Kasárnami po Brně byl pouze rezervní prapor, který vznikl dne 1.9.1805, zbytek byl pluku v Itálii, kdy granátnický prapor v kasárnách ve Vincenze a zbytek pluku odešel ke Caldieru. Z celkového stavu bylo na konci měsíce na dovolené na dobu určitou 104 mužů. Vzhledem k již probíhající vojenské kampani je počet mužů na dovolené překvapivě vysoký.

 

IV.2. Početní stavy

  Srpen 1805 Září
1805
 
[#1] Štáb 54 68  
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 5 3  
       
Granátnický prapor      
   [#3] 1. granátnická Mauerer 138 141  
   [#23] 2. granátnická Ottenfeld 138 137  
   [#24] 3. granátnická Seyffert 138 138  
   [#4] 4. granátnická Janda 137 139  
       
1. prapor      
   [#5] Butterarz 198 172  
   [#17] Knevenhuller 201 176  
   [#19] Riebes 206 188  
   [#8] Ischtwan 206 182  
       
2. prapor      
   [#9] Krall 205 198  
   [#14] Bechinie 202 185  
   [#11] Call 204 178  
   [#6] Lingauer 205 182  
       
3. prapor      
   [#21] Claus 205 174  
   [#18] Wildenbrunn 208 182  
   [#15] Weeber 204 179  
   [#20] Paheau 203 172  
       
4. prapor      
   [#16] Piccolli 202 176  
   [#13] Peleti 206 170  
   [#12] Hauer 202 174  
   [#22] Adelsheim 204 175  
       
Rezervní prapor      
   [#25] Ott 0 233 (z toho 159 rekrutů)
   [#26] Taiber 0 234 (z toho 157 rekrutů)
   [#27] Kobera 0 234 (z toho 152 rekrutů)
   [#28] Littomisky 0 235 (z toho 157 rekrutů)
       
Celkem 3.871 mužů 4.425
mužů
 

 

 

IV.3. Důvody změn početních stavů

Toho měsíce tabulkově přibylo k regimentu 654 mužů, z toho bylo mimo jiné 8 od jiných regimentů, 2 aktivováni z penze, 2 aktivováni ze stavu invalidů, 621 mužů bylo postaveno panstvími, 4 rekruti postaveni městy a 4 byli zpět navrátivší dezertéři. Rekruti všichni odesláni k rezervnímu praporu.

Ubylo 100 mužů, z toho byl mimo jiné 1 muž co zemřel, k jiným regimentům odešlo 46 mužů, 30 mužů bylo propuštěno (většinou z důvodu invalidity) a 21 mužů dezertovalo.

Samotné největší přírůstky k pluku probíhají ve dnech 12.9., 13.9., 14.9., 16.9., 18.9., 20.9., 23.9., kdy k pluku přibude z moravských panství brněnského kraje celkem 486 mužů.

 

IV.3.1. Celkově odvody z panství v brněnském kraji

 • Blažovice: 19
 • Bohdalec: 1
 • Brno: 2
 • Břeclav: 43
 • Bučovice: 23
 • Dolní Kounice: 20
 • Domašov: 1
 • Hlubočany: 1
 • Hodonín: 54
 • Horní Bojanovice: 3
 • Hustopeče: 5
 • Chrlice: 9
 • Ivanovice na Hané: 6
 • Jehnice: 1
 • Klobouky u Brna: 4
 • Kojátky: 1
 • Královo Pole: 6
 • Kunštát: 1
 • Lednice: 8
 • Mikulov: 37
 • Nemotice: 2
 • Nové Hvězdlice: 2
 • Olomoucká kapitula: 4
 • Petrov: 13
 • Prštice: 2
 • Račice: 5
 • Rajhrad: 8
 • Řečkovice: 6
 • Slavkov: 22
 • Sokolnice: 6
 • Staré Brno: 17
 • Těšany: 9
 • Tišnov: 2
 • Troubsko: 2
 • Velké Němčice: 2
 • Velké Pavlovice: 16
 • Velké Popovice: 19
 • Vyškov: 35
 • Zábrdovice: 9
 • Žarošice: 2
 • Ždánice: 31
 • Židlochovice: 20

 

IV.3.2. Brněnská panství dále odvedla muže z

 • Olomoucka: 1
 • Bzenec: 1
 • Strážovice: 1
 • z Čech: 2
 • z Jihlavska: 1

+ dalších 125 mužů z Haliče většinou odvedených v srpnu, kteří dorazili k pluku v září.

 

IV.3.3. Dále k pluku nastoupili dobrovolně či jinak muži

 • dobrovolník z Chebu: 1 (není uveden v tabulkách)
 • Staré Brno: 1 (syn vojáka)
 • z říše: 3 (jeden z nich neuveden v tabulkách)
 • z Frýdku: 1 (není uveden v tabulkách)
 • Ždánice: 1
 • Královo Pole: 1
 • Troubsko: 1
 • Podolí: 1
 • Brno – křížovnický dvůr: 1
 • Chrlice: 1
 • Slavkov: 1 (není uveden v tabulkách)
 • z Rakouska: 1 (není uveden v tabulkách)
 • Brna: 1
 • Pernstein: 1
 • Kunštát: 1
 • Břeclav: 1 (není uveden v tabulkách)

 

VI.3.4. Přeložení k pluku LIR29 od jiných jednotek v září 1805:

 • hulánský pluk arcivévody Karla č. 3: 1 (z Ruska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 1 (z Brněnska)

 

VI.3.5. Přeložení od pluku LIR29 k jiným jednotkám v září 1805:

 • pluk štábní pěchoty: 12 (2 z Haliče, 1 z Pruského Slezska, 1 z Bavorska, 8 z Brněnska)
 • pionýrský batalion: 13 (11 z Brněnska, 1 z Olomoucka, 1 z Těšínska)
 • pražská invalidovna: 1 (1 z Brněnska)
 • trnavská (Tyrnau) invalidovna: 1 (z Horní Falce)
   

IV.4. Rezervní prapor

Na popis vzniku toho praporu odkazuji svůj článek „Organizační změny u pěšího pluku Lindenau v období bitvy u Slavkova“ na část 3. Stav pro měsíc září 1805: nová organizace – válečný stav. U takto vzniklých 4 setnin praporu se nyní zaměříme na provedené doplnění novými rekruty. Už jen srovnáním početních tabulkových stavů setnin rezervního praporu a setnin u praporů zbývajících je jasné, že tento nový prapor byl početně silnější, byť svou zkušeností silnější s největší pravděpodobností byly prapory zbývající - toho času v Itálii.

Při vytvoření setniny tvořilo zkušené mužstvo tuto část:

 • Ott: 74 mužů z toho 55 vojínů a zbytek vyšší hodnosti
 • Taiber: 77 mužů z toho 60 vojínů a zbytek vyšší hodnosti
 • Kobera: 82 mužů z toho 63 vojínů a zbytek vyšší hodnosti
 • Littomisky: 78 mužů z toho 61 vojínů a zbytek vyšší hodnosti

 

Vzhledem k tomu, že všichni rekruti i nově příchozích k pluku (až na 8 mužů) odešli k rezervnímu praporu, který jako jediný zasáhne do bitvy u Slavkova, budeme sledovat i složení tohoto praporu po bitvu u Slavkova, tedy z následujících počtů lze stanovit početní poměry v jednotlivých setninách a jejich délku služby před bitvou:

 • Ott: 74 mužů cca 31 procent (tedy třetinu) tvořili zkušenější vojáci, 33 rekrutů z Haliče tedy cca 14 procent a 126 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 54 procent mužstva
 • Taiber: 77 mužů cca 32 procent (tedy třetinu) tvořili zkušenější vojáci, 32 rekrutů z Haliče tedy cca 13 procent a 125 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 53 procent mužstva
 • Kobera: 82 mužů cca 35 procent (třetina a něco) tvořili zkušenější vojáci, 30 rekrutů z Haliče tedy cca 13 procent a 121 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 52 procent mužstva
 • Littomisky: 78 mužů cca 33 procent (třetina a něco) tvořili zkušenější vojáci, 30 rekrutů z Haliče tedy cca 12,7 procent a 127 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 54 procent mužstva

Dalších 304 mužů z Haliče a 2 Rusové odvedení v září, byli tabulkově započteni až v říjnu.

 

 

V. Říjen 1805 – první bitvy

V.1. Rozmístění pluku a muži na dovolené

Kasárnami po Brně pouze rezervní prapor, který 28.10.1805 odpochodoval k Vídni, zbytek pluku zůstává stále na italském bojišti (ve dnech od 1.10 do 12.10. u Caldiera), následně ustupuje do Kraňska. Nově, mimo početní stavy pluku, je u pluku evidována dělostřelecké vozatajstvo (Artilerie Fuhrwesen) v počtu 15 mužů, jenž tvoří muži ze setnin na italském bojišti, proto u těchto setnin dochází k dalšímu mírnému snížení v počtu mužů. Z celkového stavu bylo na konci měsíce na dovolené na dobu určitou 87 mužů, což je překvapivé, když probíhají válečné operace. Je otázkou zda 5 praporů v Itálii zasáhlo do bojů, když u nich nejsou zaznamenány zatím žádné ztráty. Jedno z možných vysvětlení je to, že pouze ztráty nestačili zaevidovat či spočítat.

 

V.2. Početní stavy

  Září 1805 Říjen 1805  
[#1] Štáb 68 71  
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 3 2  
       
Granátnický prapor      
   [#3] 1. granátnická Mauerer 141 140  
   [#23] 2. granátnická Ottenfeld 137 142  
   [#24] 3. granátnická Seyffert 138 143  
   [#4] 4. granátnická Janda 139 143  
       
1. prapor      
   [#5] Butterarz 172 165  
   [#17] Knevenhuller 176 171  
   [#19] Riebes 188 186  
   [#8] Ischtwan 182 175  
       
2. prapor      
   [#9] Krall 198 193  
   [#14] Bechinie 185 179  
   [#11] Call 178 176  
   [#6] Lingauer 182 177  
       
3. prapor      
   [#21] Claus 174 170  
   [#18] Wildenbrunn 182 181  
   [#15] Weeber 179 170  
   [#20] Paheau 172 174  
       
4. prapor      
   [#16] Piccolli 176 176  
   [#13] Peleti 170 167  
   [#12] Hauer 174 174  
   [#22] Adelsheim 175 172  
       
Rezervní prapor      
   [#25] Ott 233 328 (z toho 88 rekrutů)
   [#26] Taiber 234 315 (z toho 83 rekrutů)
   [#27] Kobera 234 331 (z toho 95 rekrutů)
   [#28] Littomisky 235 329 (z toho 96 rekrutů)
       
[#29] Dělostřelečtí pomocníci (Artillerie Handlanger) 0 45  
       
Celkem 4.425 mužů 4.795 mužů  

 

 

V.3. Důvody změn početních stavů

Toho měsíce tabulkově přibylo k regimentu 411 mužů, z toho bylo mimo jiné 14 od jiných regimentů, 4 aktivováni ze stavu invalidů, 9 bylo naverbováno z říše, 347 mužů bylo postaveno panstvími, 5 z haličské hranice, 5 rekrutů postaveno městy a 14 mužů byli zpět navrátivší dezertéři. Drtivá většina rekrutů byla odeslána k rezervnímu praporu, pouze dva byli přiděleni k setninám v Itálii.

Ubylo 41 mužů, z toho byl mimo jiné 1 muž co zemřel, k jiným regimentům odešlo 10 mužů, 14 mužů bylo propuštěno a 15 mužů dezertovalo.

 

V.3.1. Celkově odvody z panství v brněnském kraji

 • sv. Anna (klášterní statek Blažovice): 2
 • Brno: 8
 • Břeclav: 1
 • Bučovice: 3
 • Diváky: 1
 • Hustopeče: 3
 • Chrlice: 1
 • Kuřim: 1
 • Mikulov: 1
 • Nové Bránice: 1
 • Pernštejn: 1
 • Staré Brno: 1
 • Tišnov: 2
 • Velké Němčice: 1
 • Velké Pavlovice: 2
 • Vyškov: 2
 • Židlochovice: 2

 

V.3.2. Dále k pluku nastoupili dobrovolně či jinak muži

 • z Prahy: 2
 • z Jihlavska: 1
 • Prostějov: 1
 • z Pruského Slezska: 1
 • z Haliče: 2
 • z Čech: 2
 • z Olomoucka: 2
 • z Korutan: 1
 • z Kyjova: 1
 • z Ruska: 3
 • z Přerovska: 1
 • turecký Valach: 1

 

V.3.3. Přeložení k pluku LIR29 od jiných jednotek v říjnu 1805:

 • kyrysnický pluk Mack č. 6: 1 (z Vyškovska)
 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 2 (1 z Brněnska, 1 z Olomoucka)
 • pražská invalidovna: 4 (1 z Bavorska, 1 z Rakouska a 2 z říše)

 

V.3.4. Přeložení od pluku LIR29 k jiným jednotkám v říjnu 1805:

 • LIR 7: 1 (dezertér z panství Pozořice)
 • LIR 58: 1 (z Uher)
 • sapérský sbor: 1 (z Brněnska)
 • brněnská výstrojní ekonomická komise / Monturs Oeconomie: 1 (ze Švábska)

 

V.4. Změny u rezervního praporu

Setnina Ott – počet u setniny se navýšil o 95 mužů (8 mužů z Moravy, 80 rekrutů z Haliče – z toho jeden odveden již srpnu, 1 muž povolán z penze, 2 byli znovu uschopnění invalidé, 1 navrátivší se dezertér – zbytek 3 muži jsou rozdílem mezi příchozími a odchozími v rámci pluku či od jiných pluků). Tedy 78 mužů cca 24 procent tvořili zkušenější vojáci, 113 rekrutů z Haliče tedy cca 34 procent a 134 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 41 procent mužstva.

Setnina Taiber – počet u setniny se navýšil o 81 mužů (7 mužů z Moravy, 75 rekrutů z Haliče, 1 muž povolán z penze, 2 byli znovu uschopnění invalidé, z toho jeden již v srpnu, 1 muž naverbován již v červenci ve Frankfurtu, 1 muž postaven městy, 1 znovu navrátivší dezertér – zbytek -7 mužů je rozdílem mezi příchozími a odchozími v rámci pluku či od jiných pluků, nových dezertérů a propuštěných). Tedy 74 mužů cca 23 procent tvořili zkušenější vojáci, 107 rekrutů z Haliče tedy cca 34 procent a 132 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 40 procent mužstva.

Setnina Kobera – počet u setniny se navýšil o 97 mužů (13 mužů z Moravy, 75 rekrutů z Haliče, 1 muž povolán z penze, 2 byli znovu nasazení, 1 muž naverbován z Linci, 6 mužů naverbováno již v červenci ve Frankfurtu, 2 znovu navrátivší dezertér – zbytek -3 muži jsou rozdílem mezi příchozími a odchozími v rámci pluku či od jiných pluků, nových dezertérů, zemřelých a propuštěných). Tedy 85 mužů cca 25 procent (čtvrtinu) tvořili zkušenější vojáci, 105 rekrutů z Haliče tedy cca 31 procent a 134 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 40 procent mužstva, 7 rekrutů z říše tedy cca 2 procenta.

Setnina Littomisky – počet u setniny se navýšil o 94 mužů (13 mužů z Moravy, 79 rekrutů z Haliče, 1 byl znovu nasazen, 4 postaveni městy – zbytek -3 muži jsou rozdílem mezi příchozími a odchozími v rámci pluku či od jiných pluků, nových dezertérů a propuštěných). Tedy 80 mužů cca 24 procent (čtvrtina) tvořili zkušenější vojáci, 109 rekrutů z Haliče tedy cca 33 procent a 140 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 42,5 procenta mužstva.

Opětovně posílením novými rekruty tabulkové počty u tohoto praporu skoro 2x převyšují počty praporů v Itálii.

 

 

VI. Listopad 1805 – na pochodu

VI.1. Rozmístění pluku a muži na dovolené

Rezervní prapor, po vzniku rezervního divizionu označovaný nově jako 6. prapor, se zdržuje v okolí Vídně a od 21.11. do 28.11. je již uváděn v polním ležení. Reservní divizion je nejprve v kasárnách v Brně a od 19.11. na pochodu do Haliče a Slezska, zbytek pluku se účastní bitvy u Caldiera a následně ustupuje do Kraňska. V rámci Standestabellen, ale mimo početní stavy pluku, jsou dále v tomto měsíci evidováni tito příslušníci vozatajstva: dělostřelecké vozatajstvo (Artillerie Fuhrwesen) v počtu 19 osob, proviantní vozatajstvo (Proviant Fuhrwesen) v počtu 3 osob, vozatajstvo převážející polní vybavení (Pakwesen) v počtu 6 osob a hlídači vozů (Wart Wägen) v počtu 6 osob. Z celkového stavu byli na konci měsíce na dovolené na dobu určitou stále 66 mužů.

 

VI.2. Početní stavy

  Říjen 1805 Listopad 1805
[#1] Štáb 71 76
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 2 2
     
Granátnický prapor    
   [#3] 1. granátnická Mauerer 140 141
   [#23] 2. granátnická Ottenfeld 142 140
   [#24] 3. granátnická Seyffert 143 140
   [#4] 4. granátnická Janda 143 141
     
1. prapor    
   [#5] Butterarz 165 158
   [#17] Knevenhuller 171 150
   [#19] Riebes 186 169
   [#8] Ischtwan 175 168
     
2. prapor    
   [#9] Krall 193 180
   [#14] Bechinie 179 170
   [#11] Call 176 165
   [#6] Lingauer 177 162
     
3. prapor    
   [#21] Claus 170 158
   [#18] Wildenbrunn 181 162
   [#15] Weeber 170 166
   [#20] Paheau 174 159
     
4. prapor    
   [#16] Piccolli 176 137
   [#13] Peleti 167 130
   [#12] Hauer 174 126
   [#22] Adelsheim 172 137
     
6. prapor    
   [#25] vacant Ott 328 297
   [#26] Coreth 315 305
   [#27] Truzettel 331 291
   [#28] Littomisky 329 293
     
[#30] Rezervní divizion *) 0 597
     
[#29] Dělostřelečtí pomocníci (Artillerie Handlanger) **) 45 45
     
Celkem 4.795 mužů 4.965 mužů

 

*) Při vytvoření divizionu základ tvořili muži 6. praporu a zbytek bylo 419 nových rekrutů.

**) Muži od pluku až na rezervní prapor.

 

VI.3. Důvody změn početních stavů

Toho měsíce tabulkově přibylo k regimentu 466 mužů, z toho bylo mimo jiné 16 od jiných regimentů, 2 aktivováni z penze, 2 aktivováni ze stavu invalidů, 9 bylo naverbováno z říše, 432 mužů bylo postaveno panstvími a 2 byli zpět navrátivší dezertéři. Z nových rekrutů 13 odesláno k 6. praporu a zbytek k reservnímu divizionu.

Ubylo 296 mužů, z toho bylo mimo jiné 23 mužů, kteří zemřeli, válečnými zajatci se stalo 140 mužů, k jiným regimentům odešlo 14 mužů, 3 muži byli propuštěni, 70 mužů bylo pohřešovaných a 40 mužů dezertovalo, 3 odešli do penze.

Samotné největší přírůstky k pluku probíhají ve dnech 14.11. a 15.11., kdy k pluku přibude z moravských panství brněnského kraje celkem 427 mužů. V tomto měsíci je k pluku dále odvedeno 394 mužů z Haliče, ale tabulkově a reálně do pluku vstoupili až v lednu 1806. Jejich pobyt v mezidobí je neznámý, zřejmě cíleně čekali až na ustupující divizion směrem do Slezska.

 

VI.3.1. Celkově odvody z panství v brněnském kraji

 • Blažovice: 39
 • Bohdalec: 2
 • Brněnské Ivanovice: 8
 • Brno: 3
 • Brno – křížovnický dvůr: 1
 • Břeclav: 7
 • Diváky: 4
 • Dolní Kounice: 50
 • Horní Bojanovice: 3
 • Chrlice: 44
 • Ivanovice na Hané: 10
 • Klobouky u Brna: 4
 • Kojátky: 3
 • Královo Pole: 16
 • Kunštát: 1
 • Líšeň: 3
 • Medlánky: 1
 • Mikulov: 6
 • Nemotice: 1
 • Nové Hvězdlice: 1
 • Pernštejn: 1
 • Petrov: 30
 • Pozořice: 30
 • Prštice: 5
 • Račice: 5
 • Rajhrad: 3
 • Řečkovice: 16
 • Slavkov: 41
 • Sokolnice: 11
 • Staré Brno: 25
 • Těšany: 6
 • Troubsko: 3
 • Velké Němčice: 3
 • Velké Pavlovice: 22
 • Veveří: 1
 • Vyškov: 17
 • Zábrdovice: 8

 

VI.3.2. Přeložení k pluku LIR29 od jiných jednotek v listopadu 1805:

 • z Braniborska: 1
 • z Litomyšle: 1
 • Malé Němčice: 1
 • Kralice nad Oslavou: 1
 • Beroun: 1
 • Veselí: 1
 • z Pruského Polska: 1
 • z Pruského Slezska: 2
 • žid ze Švédska: 1

 

VI.3.3. Přeložení od pluku LIR29 k jiným jednotkám v listopadu 1805:

 • LIR 13: 1 (z Hradištska)
 • LIR 53: 1 (dezertér z Uher)
 • husarský pluk Liechtenstein č. 7: 1 (z Uher)
 • pluk polního dělostřelectva č. 4: 1 (z Brněnska)
 • brněnská policejní stráž: 1 (z Hradištska)

 

VI.4. Změny u 6. praporu a vytvoření rezervního divizionu

Zhruba od 5.11.1805 je vytvářen reservní divizion, tím se pojmenování „rezervní“ přenáší na tuto novou formaci a bývalý rezervní prapor nyní nese název 6. prapor. Při vzniku bylo převeleno od 6. praporu 181 mužů – z toho 148 vojínů a 33 vyšších hodností, tento počet doplnili 2 znovu reaktivovaní invalidé a 1 penzista, 1 dezertér a 1 jeden znovu aktivovaný do služby. Současně k divizionu nastoupilo 419 rekrutů. Hned v listopadu početní stav je snížen o 1 zemřelého, 5 dezertérů a dva odchozí k jiným částem pluku.

 

VI.4.1. Jak se tato změna dotkla samotného 6. praporu před bitvou:

Setnina vacant Ott: od jiných částí pluku přibylo 26 mužů, nově aktivovaný do služby byl jeden muž, od jiných pluků bylo přeloženo 5 mužů a přibyli 3 moravští rekruti. U setniny naopak ubylo 66 mužů, z toho 51 mužů za účelem vybudování rezervního divizionu. Těchto 66 mužů bylo s největší pravděpodobností ze zkušeného mužstva. Tedy počet zkušeného mužstva se snížil o 31 mužů. Před bitvou u Slavkova je rozdělení setniny následující: 47 mužů cca 15 procent tvořili zkušenější vojáci, 113 rekrutů z Haliče tedy cca 38 procent a 137 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 46 procent mužstva.

Setnina Coreth: od jiných částí pluku přibylo 32 mužů, od jiných pluků byli přeloženi 4 muži a přibyli 3 moravští rekruti. Velitel setniny Taiber byl penzionován a 1 muž propuštěn. U setniny naopak ubylo 47 mužů, z toho 32 mužů bylo přeloženo za účelem vybudování rezervního divizionu. Těchto 47 mužů bylo s největší pravděpodobností ze zkušeného mužstva. Počet zkušeného mužstva se snížil o 11 mužů. Před bitvou u Slavkova tedy je rozdělení setniny následující: 63 mužů cca 20 procent tvořili zkušenější vojáci, 107 rekrutů z Haliče tedy cca 35 procent a 135 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 44 procent mužstva.

Setnina Truzettel: od jiných částí pluku přibylo 29 mužů, od jiných pluků byli přeloženi 2 muži a přibyli 4 moravští rekruti. Velitel setniny Kobera byl penzionován a 1 muž dezertoval, u setniny ubylo 73 mužů, z toho bylo přeloženo 50 mužů za účelem vybudování rezervního divizionu. Těchto 73 mužů bylo s největší pravděpodobností ze zkušeného mužstva. Počet zkušeného mužstva se snížil o 44 mužů. Před bitvou u Slavkova tedy je rozdělení setniny následující: 41 mužů cca 14 procent tvořili zkušenější vojáci, 105 rekrutů z Haliče tedy cca 36 procent a 138 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 47 procent mužstva, 7 rekrutů z říše tedy cca 2 procenta.

Setnina Littomisky: od jiných částí pluku přibylo 31 mužů a přibyli 3 moravští rekruti – ze setniny byl popuštěn jeden muž a jeden muž zemřel, dále u setniny ubylo 68 mužů, z toho bylo přeloženo 22 mužů za účelem vybudování rezervního divizionu. Těchto 68 mužů bylo s největší pravděpodobností ze zkušeného mužstva. Počet zkušeného mužstva se snížil o 39 mužů. Před bitvou u Slavkova tedy je rozdělení setniny následující: Tedy 41 mužů cca 14 procent (čtvrtina) tvořili zkušenější vojáci, 109 rekrutů z Haliče tedy cca 37 procent a 143 rekrutů povětšinou z Moravy tvořilo cca 48 procenta mužstva.

 

Malá poznámka na okraj. Z jak kvalitního důstojnického sboru byl asi vytvářen původní rezervní prapor, když v listopadu – při vzniku rezervního divizionu – byli dva velitelé setnin 6. praporu odesláni do penze? Tehdy se již zřejmě plánovalo nasazení tohoto nového praporu v boji a hledali schopnější velitele.

 

Seznam pohřešovaných c. k. řadového pěšího pluku č. 29 po bitvě u Slavkova.

 

VII. Prosinec 1805 – dopad bitvy u Slavkova

VII.1. Rozmístění pluku a muži na dovolené

Na konci měsíce se 6. prapor zdržuje v okolí zřejmě obce Chropov na Slovensku (snad přečteno správně), reservní divizion je na pochodu v Haliči směr město Krosno, zbytek pluku se na konci prosince zdržuje v Burgenlandu v okolí měst a obcí Eisenstadt, Kleinhoflein, Grosshoflein, Potsching, Trausdorf atd., granátnický prapor (názvy obcí asi maďarské – Aczat, Also Gerschoni, Felso Gerschoni). V rámci Standestabellen, ale mimo početní stavy pluku, jsou dále u tohoto měsíce evidovány tito příslušníci vozatajstva: dělostřelecké vozatajstvo v počtu 20 osob, proviantní vozatajstvo v počtu 4 osob, vozatajstvo převážející polní vybavení v počtu 6 osob a hlídači vozů v počtu 6 osob. Z celkového stavu bylo na konci měsíce na dovolené na dobu určitou stále 65 mužů.

 

VII.2. Početní stavy

  Listopad 1805 Prosinec 1805
[#1] Štáb 76 76
[#2] Nadpočetní důstojníci (Suppernumerarien) 2 2
     
Granátnický prapor    
   [#3] 1. granátnická Mauerer 141 144
   [#23] 2. granátnická Ottenfeld 140 145
   [#24] 3. granátnická Seyffert 140 145
   [#4] 4. granátnická Janda 141 144
     
1. prapor    
   [#5] Butterarz 158 151
   [#17] Knevenhuller 150 148
   [#19] Riebes 169 165
   [#8] Ischtwan 168 162
     
2. prapor    
   [#9] Krall 180 178
   [#14] Bechinie 170 168
   [#11] Call 165 161
   [#6] Lingauer 162 159
     
3. prapor    
   [#21] Claus 158 150
   [#18] Wildenbrunn 162 164
   [#15] Weeber 166 162
   [#20] Paheau 159 156
     
4. prapor    
   [#16] Piccolli 137 134
   [#13] Peleti 130 127
   [#12] Hauer 126 128
   [#22] Adelsheim 137 133
     
6. prapor    
   [#25] vacant Ott 297 66
   [#26] vacant Coreth 305 57
   [#27] Truzettel 291 78
   [#28] Littomisky 293 185
     
[#30] Rezervní divizion 597 581
     
[#29] Dělostřelečtí pomocníci (Artillerie Handlanger) 45 44
     
Celkem 4.965 mužů 4.113 mužů

 

 

VII.3. Důvody změn početních stavů

Toho měsíce tabulkově přibyl k regimentu 1 muž. Ubylo 853 mužů, z tohoto počtu mimo jiné 26 mužů zemřelo, válečnými zajatci se stalo 215 mužů, k jiným regimentům odešlo 9 mužů, 1 muž byl propuštěn, 577 mužů bylo pohřešovaných a 25 mužů dezertovalo. U 6. praporu u jeho jednotlivých setnin jsou pak jmenné seznamy mužů, co byli zajati, co jsou pohřešování a co zemřeli.

V prosinci byli odvedeni k pluku dobrovolníci: jeden Turek, Rus a Sas pro rezervní divizion, ale tabulkově zaevidováni v jiný měsíc než prosinci.

 

VII.3.1 dále k pluku nastoupili dobrovolně či jinak muži

 • z Pruského Slezska: 1 (tabulkově v lednu 1806)
 • Rus: 1 (tabulkově v lednu 1806)

 

VII.3.2. Přeložení k pluku LIR29 od jiných jednotek v prosinci 1805:

 • pluk polního dělostřelectva č. 3: 1 (z Přerovska)

 

VII.4. Změny u 6. praporu a rezevního divizionu

Rezervní divizion: početní stav se snížil o jednoho převeleného k 6. praporu, 9 mužů dezertovalo a 6 mužů zemřelo.

U setnin 6. praporu jsou výsledkem bitvy u Slavkova jmenné seznamy u jednotlivých setnin:

 • Vacant Ott: 191 pohřešovaných mužů, 5 zemřelých, 36 zajatých
 • vacant Coreth: 162 pohřešovaných mužů, 3 zemřelí, 80 zajatých
 • Truzettel: 158 pohřešovaných mužů, 55 zajatých
 • Littomisky: 64 pohřešovaných mužů, 3 zemřelí, 43 zajatých

 

Podívejme se nyní trochu podrobněji na osudy 13 rekrutů, jež k pluku přišli na začátku listopadu 1805 a za necelý měsíc již bojovali v bitvě u Slavkova. Na mysl se vkrádají otázky, proč zrovna tito nebyli dáni jako ostatní k rezervnímu divizionu a zda se za tak krátkou dobu náležitě naučili zacházet se zbraní. U některých se bližší údaje nebyly nalezeny, neboť se k těmto osobám nedochovaly odvodní listy (Assent Protokolen).

 

Setnina Ott

 • Jiří Bezdiek: rukoval 3.11.1805 v Presburku
 • Levien Epprem: žid ze Švédska, 22 let – rukoval 6.11.1805 v Brně
 • Paul Robesch: 1.11.1805

všichni tři po bitvě jsou jmenováni v seznamech pohřešovaných

 

Setnina Coreth

 • Hriz Jasko: rukoval 3.11.1805; po bitvě pohřešovaný
 • Franz Bestiek: rukoval 3.11.1805 v Presburku; po bitvě v seznamech zajatých
 • Johann Bernard: 29 let, z Pruského Slezska, profesí myslivec – rukoval 8.11.1805 v Brně; po bitvě pohřešovaný

 

Setnina Truzettel

 • Anton Czeikovsky: rukoval 3.11.1805; po bitvě pohřešovaný
 • Florián Berger: rukoval 21.11.1805; není ani v jednom ze seznamů, ani ve výčtů osob v nemocnici, tedy zřejmě bitvu přežil jako jediný z 13 bez újmy
 • Josef Bohorský: rukoval 21.11.1805; po bitvě pohřešovaný
 • Tomáš Michálek: rukoval 21.11.1805; po bitvě pohřešovaný

 

Setnina Littomisky

 • Josef Heine: z panství Pernštejnského, 18 let – rukoval dne 2.11.1805 v Brně; ve špitále
 • Jan Adler: 20-ti letý evangelík z Pruského Slezska – rukoval dne 7.11.1805 v Brně; pohřešovaný
 • Martin Hausknecht: rukoval dne 6.11.1805; zajatý

 

A jak to bylo dále bude uvedeno v dalším pokračování...