Pušky systému Wänzel 1867

02.04.2009 17:14

Michal Exner

Naposledy upraveno: 23.12.2014

 

Pušky systému Wänzel vznikly konverzí předovek Lorenz (jedná se tedy o první R.U zadovky na náboj s vlastním těsněním) na nabíjení zadem nábojem s okrajovým zápalem. Konvertovány byly pušky pro zvláštní sbory, pěchotní pušky a myslivecké pušky a to jak modely 1854 tak i 1862

Foto: Puška pro zvláštní sbory Lorenz 1854.

 

  

Detail zámku a zámková protideska.

 

Konverze byla provedena jednoduchým způsobem - komora hlavně byla odříznuta, místo ní byl našroubován nový klapkový závěr, původní perkusní zámek též doznal drobných úprav - kus kohoutu byl odříznut a kohout byl ohnut tak, aby bil do zápalníku závěru, vyměněn byl ořech, na kterém přibyl excentr (vačka), který pohybuje pojistným kolíkem. Změny na pažbě byly minimální. U modelů 1862 se ukázala nutnost připevnit zámkovou desku novým šroubem v její zadní části, neboť původní zadní šroub, kterým byla deska připevněna v oblasti kohoutu zasahoval do nově vloženého mechanismu. Tento šroub je zkrácen a drží jen zámkovou protidesku, jeho otvor v zámkové desce je zaslepen . Takto provedená konverze není ovšem původní Wänzelova konstrukce, ale výsledek úprav navržených ve spolupráci s Komisí pro zadovky po debaklu při předváděcích střelbách , kdy za přítomnosti mocnáře při střelbě původní závěry nevydržely a zranily několik vojáků. Závěr původní konstrukce nebyl připevněn do pouzdra závěru, ale přichycen přímo na hlaveň. (viz obrázky)

 

Prototypový závěr a horní pohled na něj.
 

 

Zámek 1854/67 a myslivecké velké dánské hledí a zámek 1862/67 a sklopné pěchotní hledí.

 

K puškám tohoto systému byly přijaty ostrý náboj 1867 a slepý náboj 1867

 

Ostrý náboj 1867

Slepý náboj 1867

Celková délka (mm)

49,6

21

Celková hmotnost (g)

40,9

-

Střela – materiál, hmotnost (g)

Měkké olovo, 29,6

Lepenková ucpávka

Střela – průměr (mm)

14,3, plochý vrchol, 2 vnější mazací drážky, dole zúžená, aby šla zasunout do nábojnice

-

Materiál nábojnice

Měď

měď

Délka nábojnice (mm)

32,6

21

Průměr ústí (mm)

14,7

-

Průměr nad okrajem (mm)

15,3

15,3

Průměr okraje (mm)

17,6

17,6

Černý prach (g)

4,4

2,6

 

Přestože se jednalo o náboje s okrajovým zápalem, byly nábojnice po střelbě sbírány k dalšímu přebití. Přebité náboje bylo možné použít jen pro výcvik, v žádném případě nebyly určeny pro bojové nasazení. Všem, kteří se pokouší vyrábět náboje vlastní a z pušek Wänzel střílet, bych vřele doporučil, aby si povšimli průměru střely původního náboje – tedy 14,3 mm (což je daň za zbytek rozšíření komory původní zbraně LORENZ). Ihned jim bude jasné, jak směšné jsou pokusy využít v těchto nábojích kompresní střely Lorenz , určené pro nabíjení ústím hlavně a těsněné papírem, průměru 13,6 mm, u kterých navíc nedochází při vytažení střely z nábojnice ke kompresi a tedy ani k vedení střely v drážkách. Střílet lze jen se zbraněmi s bezvadnými čepovými šrouby, kolem kterých se otáčí klapka (nebo je vyrobit nové) a s bezvadně fungujícím excentrem a pojistným kolíkem, který závěr odjistí pouze při natažení kohoutu na palebný ozub, jinak je zajištění závěru nedostatečné! Dále je nepřípustné jakkoli snižovat odpor spouště, neboť závěr umožňuje nabíjení pouze při natažení zámku na palebný ozub a při nízkém odporu spouště by mohlo dojít při manipulaci se závěrem k samovolnému spuštění. Já sám používám ke střelbě nábojnice soustružené z mosazné tyče, místo okrajového zápalu využívám exentricky umístěnou nábojku 6 mm START, provozní dávku 3g prachu VESUVIT a 30g střelu MAXIBAL o průměru 14,25 mm s řádně tukem vyplněnými mazacími drážkami. Dále bych upozornil na poměrně velkou toleranci v rozměrech komor jednotlivých zbraní.

Řez závěrem systému Wänzel (pomůže pochopit jeho funkci)

 

Pušky byly kompletovány se stejnými bodáky jako pušky Lorenz - tedy pěchotní a pro zvláštní sbory s tulejovým bodákem 1854 a myslivecké s sečným mysliveckým bodákem 1854

Tulejový bodák vz 1854 pro pušky Lorenz 1854 a 1862 , pušky pro zvláštní sbory Lorenz 1854 a 1862, pušky Wänzel 1867 a pušky pro zvláštní sbory Wänzel 1867
Průměr tuleje 19,4mm
Celková délka 558mm
Délka čepele 479mm
Délka tuleje 79mm
Délka pochvy 509mm

Foto bodák pro pěchotní pušku a pušku pro zvláštní sbory.

 

Obrázek tulejového bodáku 1854 s pochvou


Sečný bodák vz 1854 pro myslivecké pušky Lorenz 1854 a myslivecké pušky Wänzel 1867
Průměr tuleje 23,3mm
Celková délka 714mm
Délka tuleje 108mm
Délka pochvy 631mm
Vzhledem k dlouhé a těžké čepeli se předpokládalo použití bodáku i jako samostatné sečné zbraně

 

Pochvy obou bodáků jsou dřevěné, potažené koňskou kůží s železným (vzácně mosazným) kováním. Oba typy bodáků mohly být později kráceny.

 

Puška pro zvláštní sbory

 

1854/67

1862/67

Celková délka (mm)

1055

1045

Délka hlavně (mm)

600

600

Materiál hlavně

železo

ocel

Ráž (mm)

13,9

13,9

Zámek

Velký s opěrným ozubem

Malý (pistolový)

Hledí

S obdélníkovou klapkou a jezdcem pohybujícím se po šikmém těle hledí 200 – 600 kroků

Jako u mod. 1854/67, nebo sklopné rámcové jako u pěchotní pušky

Objímky

2, pero druhé objímky před nebo za objímkou

2, pero druhé objímky může být před nebo za objímkou

 

Při konverzi z pušky Lorenc mohlo (ale nemuselo) dojít i k úpravě poutek na řemen – buď zůstaly jako u pušky pro zvláštní sbory Lorenz (viz obrázek ) a nebo bylo spodní poutko na řemen posunuto na zadní konec výběžku lučíku a přední poutko odstraněno z druhé objímky a nahrazeno samostatným třmenem v prostoru mezi oběma objímkami. Pažba buková, vzácně i ořechová.

Foto: Extrakorpsgewer 1854/67

 

Pěchotní puška

 

1854/67

1862/67

Celková délka (mm)

1335

1335

Délka hlavně (mm)

884

884

Materiál hlavně

Železo

ocel

Ráž (mm)

13,9

13,9

Zámek

Velký s opěrným ozubem

Malý (pistolový)

Hledí

Rámcové sklopné 300 – 900 kroků

Rámcové sklopné 300 – 900 kroků

Objímky

3

3

 

Pažba převážně buková, u 1862/67 i ořechová, při konverzi došlo k úpravě poutek na řemen – spodní poutko posunuto z přední části lučíku na jeho zadní konec (otvor zaslepen), horní poutko odstraněno z prostřední objímky a nahrazeno samostatným třmenem zhruba v polovině mezi druhou a třetí objímkou.

Foto pěchotní puška 1854/67 (nahoře) a 1862/67 (dole)

 

Detail zámku a horní pohled na něj.
   

Myslivecká puška (štuc)
Myslivecké pušky se neúčastnily úprav prováděných v r.1862, neexistuje tedy předpisová myslivecká puška 1862 (jen pokusné), zato ovšem rozlišujeme pušky s malým hledím (300 až 1000 kroků) a velkým hledím (300 až 1200 kroků). Pušky si toto své hledí podržely i při konverzi na model 1854/67.
Hlaveň je k ořechové pažbě připevněna křížovým šroubem, šroubem třmenu na řemen a dvěma zástrčkami. Ráž jako u všech pušek 1854/67 13,9 mm, celková délka cca 1100mm,délka hlavně 647 mm. Myslivecké pušky 1854/67 jsou vybaveny vytěrákem zasunutým do pažby (na rozdíl od mysliveckých pušek Lorenz, kde se nabiják nosil odděleně a k úpravě docházelo až v roce 1866). Upevnění vytěráku může být provedeno 2 nepatrně se lišícími způsoby :
1. osa vytěráku je rovnoběžná s osou hlavně (jako na obrázku)
2. osa vytěráku se vpředu mírně odklání od osy hlavně dolů

Foto : myslivecký štuc 1854/67 s velkým dánským hledím.

 

Závěr zavřený a otevřený.

 

Puška pro CK privilegovaný měšťanský ostrostřelecký sbor v Praze - Granátníci

- jedná se celkem o raritu, neboť těchto pušek bylo zhotoveno vcelku nepatné množství. Jak je z obrázku patrné, vyrobeny byly z vyřazených pěchotních pušek 1854/67 zkrácením a vylehčením. Puška je zajímavá také tím, že je zřízena na náboj s centrálním zapálením. Puška se od vojenských liší následujícími úpravami :
1. Hlaveň je po celé délce kulatá
2. Jediná přední objímka má zkrácenou dutinku na vytěrák
3. Pěchotní lučík je vylehčen a na jeho zadním výběžku je vytvarovaná opěrka pro prsty, avšak menší než na mysliveckých puškách, rovněž je vylehčena spoušťová páka
4. Pažba je opatřena tmavou politurou, místo spodního poutka na řemen je šroub s velkou hlavou, tak jak bylo zvykem u loveckých zbraní
5. Zámek mod. 1854/67 má vylehčený kohout, část zámkové desky, kde se původně nalézala vojenská přejímací značka – orlice je odbroušena,hrany jsou více sraženy, zámková deska více vystupuje z pažby. Na zámkové desce je vyražen následující text (písmenka jsou vyražena ”jako když pejsek čůrá”):

K K priv. bürg. Scharfschützenkorps
IN PRAG

Pušky granátníků pražského ostrostřeleckého sboru byly kompletovány s niklovanými tulejovými bodáky 1854.

Foto puška granátníků pražského ostrostřeleckého měšťanského sboru.

 

Zámek a protideska.

 

Další raritní zbraní je
Puška pro CK privilegovaný měšťanský ostrostřelecký sbor v Praze - Pěchota.
Puška vznikla z mysliveckých štuců s velkým dánským hledím následujícími úpravami:
1. Zámek upraven obdobně jako u granátnické pušky
2. Hlaveň včetně závěru je černěna za studena (potíráním)
3. Spoušťová páka je vylehčena
Žádné další úpravy na pažbě, ani kování nejsou, pažba je ponechána v přírodní barvě tmavého ořechu. Pušky pěchoty pražských ostrostřeleckých sborů byly kompletovány s běžnými nebo niklovanými mysliveckými bodáky

Foto: puška pěchoty (vpředu) a granátníků (vzadu) pražských měšťanských ostrostřelců.

 

 

Detail značení zámkových desek.

 

 

Detail označení jednotky:
1) Granátníci - na zámkové protidesce (V C 10); 2) pěchota - na bodce pažby (VIII I V D/96)

 

 

No a nyní obrázek lahůdky - nezavedeného prototypu lehkého mysliveckého štucu - nemám bohužel bližší údaje.

 

A na konec několik detailních obrázků

  

Sklopné rámcové hledí a ostrý náboj 1867.
  

  

Velké dánské hledí a hledí pušky pro zvláštní sbory.

 

  

Klapka závěru s centrálním zapálením a závěr s nábojem.

 

  

Spodní poutko na řemen u myslivecké pušky a spodní šroub na řemen granátnické pušky pražských ostrostřelců.

 

 

Třmen na řemen a přední objímka.

 

  

Ústí hlavní pušek pražských ostrostřelců a vytahovač.

 

  

Zámek a zámky pušek pražských ostrostřelců.

 

Značení závěrů a hlavní.

 

Detail zámkových protidesek (nahoře model 1862/67, dobře patrná matice přídavného zpevňovacího šroubu) a předních částí lučíku, odkud bylo odstraněno poutko na řemen - zaslepení otvoru je dobře patrné u horní zbraně.

 

Detail ústí pušky pro zvláštní sbory (pěchotní pušky) s nasazeným bodákem.

 

Detail ústí myslivecké pušky s nasazeným bodákem.

 

Puška pro zvláštní sbory 1854/67

 

Myslivecký štuc 1854/67.

 

Detail zámku, závěru a hledí mysliveckého štucu 1854/67.

 

 

Zdroje:
Jan Šmíd, Aleš Moudrý - Bodáky habsburské monarchie 1638 - 1918

Internet např:
https://www.fortunecity.com/meltingpot/lodge/616/index.html
https://www.pcisys.net/~peregrine/index.htm#MainIndex
https://www.alltel.net/~randyric/collect.htm

 

Původní adresy příspěvků:

 - primaplana.net/txt/varia/Pusky_Wanzel1.htm
 - primaplana.net/txt/varia/Pusky_wanzel2.htm

(sem byly příspěvky přesunuty z původních stránek exnermichal.sweb.cz)

 

V případě podrobnějšího  zájmu o  pušky systému  Wänzel doporučujeme navštívit internetové stránky spolku C. K. domobranecký pluk č. 8 Praha - landsturm8.com