Radecký v napoleonských válkách – přednáška v Olomouci

01.09.2015 16:32

 

Dne 19. září 2015 se v rámci vojensko-historického festivalu Olmütz 1813 uskuteční přednáška Karla Sáčka nazvaná

 

Radecký v napoleonských válkách
– podíl velitele olomoucké pevnosti a jednoho z největších českých vojevůdců na Napoleonově porážce

 

Přednáška začíná v 17. hodin v jednom z historických objektů areálu olomoucké Korunní pevnůstky.

Viz také Olmütz 1813 - III. ročník (facebook.com/events/592802310862447)

 

K historii jednoho z mála dochovaných pevnostních objektů, který byl součástí původního bastionového opevnění Olomouce, viz podrobněji pevnostolomouc.cz