Sbírka Komitétu 1866 na opravu náhrobku malíře Rudolfa Ottenfelda

01.11.2022 16:44

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 01.11.2022

 

Obrazy malíře Rudolfa (Otto) rytíře von Ottenfelda si vybaví pravděpodobně každý zájemce o historii c. k. armády. V mnohých směrech dosud nepřekonaným je kromě mnoha obrazů především soubor jeho vojenských ilustrací k textu Oscara TEUBERa v obsáhlé monografii Die österreichische Armee von 1700 bis 1867, vydané ve Vídni roku 1895, které jsou dodnes opakovaně reprodukovány v nejrůznějších vojensko-historických publikacích.

Méně známou skutečností je, že se Rudolf Ottenfeld narodil 21. července 1856 ve Veroně jako syn stejnojmenného důstojníka c. k. armády Rudolfa Ottenfelda, který byl jako major pěšího pluku č. 38 těžce zraněn v bitvě u Hradce Králové roku 1866, na následky čehož zemřel a byl pochován u Rozbeřic.

Malíř Rudolf Ottenfeld přijal v roce 1900 nabídku na uvolněné místo profesora krajinářské školy malířské Akademie v Praze po zesnulém Juliu Mařákovi a v roce 1908 se stal jejím rektorem. Ottenfeld v Praze zůstal až do své smrti 26. července 1913 a byl pochován na Olšanském hřbitově.

Hrob rodiny Ottenfeld krátce před svátem Všech svatých v roce 2022.
(foto K. Sáček)

Detail nápisu „Ritter von Ottenfeld“

 

Jeho hrob (v sekci IV-4-33) se dlouhodobě nachází v neutěšeném stavu a odpovídá popisu, který publikovali manželé Irena a Ladislav Michálkovi ve své knize Olšany hrdinské již v roce 2008, na s. 31:

Záklopní deska ve spodní části s vloženou menší nápisovou deskou na hrobu Otty z Ottenfeldu Rudolfa. „Aloisia Otto / Freiin von Ottenfeld/ Josef Otto / Ritter von Ottenfeld / Wenzel Otto / Ritter von Ottenfeld / Johann Otto / Ritter von Ottenfeld“

   Záklopní deska s nápisy na hrobu Otty z Ottenfeldu byla zčásti pokryta dvaceticentimetrovou vrstvou zeminy. Po odstranění nánosu bylo zjištěno, že v její horní části (v hlavě) se již nenachází žádná další nápisová deska, ale otvor v zaplněný kamením, nejspíš zbytky nadzemní části pomníku, který zde kdysi stál a kdy byl profesor Ottenfeld vzpomenut.

 

V roce 2021 avizoval Komitét pro udržování památek z války roku 1866 záměr zorganizovat opravu Ottenfeldova náhrobku – podrobněji viz 1866.cz/aktuality/728-prispejte-k-oprave-nahrobku-malire-rudolfa-ottenfelda. Zájemci mohou tuto sbírku podpořit zakoupením při této příležitosti vydaného číslovaného grafického listu nebo pohlednice:

1866.cz/obchod/ruzne/grafick%C3%BD-list-ottenfeld

 

1866.cz/obchod/ruzne/pohlednice-ottenfeld

 

 
Související odkazy:
 
TEUBER, Oscar - OTTENFELD, Rudolf von. Die österreichische Armee von 1700 bis 1867. Wien 1895; online dostupné (bez barevných Ottenfeldových příloh) na webu Universitäts- und Landesbibliothek Tyrol v Innsbrucku