Stejnokroje latinskoamerických armád ve XX. století - část 2/2

22.07.2020 16:47

Jan Vogeltanz

   (Zpracováno podle studie Dr. Nigela Thomase)

Naposledy upraveno: 28.12.2020

 

PARAGUAY

 Paraguayská armáda vstupovala do války o Chaco s Bolívií se dvěma typy stejnokrojů, nošených především důstojníky. Vedle ceremoniálních šedomodrých uniforem pruského stylu s epoletami to byla starší služební uniforma rovněž německého modelu, v šedozelené barvě, s uzavřenou blůzou s náprsními a pobočnými kapsami, s nárameníky s dracounu německého stylu, u vyšších důstojníků splétanými (generalita zlatistými) s pěticípými hvězdami a s červeno-modrými průsvity v národních barvách. Okrouhlá čepice byla s kokardou červeno-bílo-modrou na dýnku a malou hvězdou ve věnečku na okolku. Na límci především důstojnických uniforem byla pětiúhlá výložka v barvě zbraně a s příslušným kovovým symbolem zbraně či služby.

Jezdecké kalhoty byly s koženými kamašemi stejně jako řemení Sam Browne z hnědé kůže. Novější typ služební uniformy byl s otevřeným límcem, pro polní podmínky s novým typem distinkčních nárameníků z látky s lemy v barvě zbraně a se stejnými 1-2 barevnými ševrony s hodnostní hvězdou v převýšení, rovně v terčíku v barvě zbraně. Límcová značení zůstávala, rovněž i na této nové uniformě nošeny pro služební účely původní dracounové nárameníky. V horkém klimatu byla důstojníky nošena i košile a rovněž tropická přilba. Vybavení mužstva indiánů z kmene Guaraní bylo velmi jednoduché, prostá košile s plátěným kloboukem stylu Daisy Mae s ohrnutou krempou, kalhoty a vesměs bez bot, s dekou přes rameno jako bandalír, s plátěným chlebníkem a často s kravským rohem jako osobitou polní lahví (jinak předpisová lahev německé provenience). Jako nezbytný doplněk pro válku v buši nošena mačeta. Barva této improvizované uniformy byla původně zelená, ovšem na prudkém slunci postupně vybledlá. Distinkce mužstva byla podobně jako u bolivijských rivalů ve formě kovových ševronů u seržantů, přičemž viceseržant měl jen polovinu druhého ševronu. Symboly zbraní a služeb: v kovovém provedení byla pěticípá hvězda ve vavřínovém věnečku, pěchota zkřížené pušky, technické jednotky věž a letectvo okřídlenou hvězdičku. Barvy zbraní a služeb byly u generality a pěchoty červená, dělostřelectva tmavočervená, letectvo světlemodrá, technických jednotek černá s červeným podkladem, generální štáb černá a zdravotnictvo purpurová. Generálové na zlatě lemované límcové výložce vavřínovou ratolest.

Po r. 1945 se služební a ceremoniální stejnokroj důstojníků zhotovoval z šedomodrého sukna, blůzy byly otevřené, rejstřík symbolů se rozšířil u jízdy o zkřížená kopí s praporky, dělostřelectvo na oranžových výložkách zkřížené kanony a ženijní jednotky na černě lemovaném karmínovém podkladě věž. Polní stejnokroj pro všechny hodnosti byl v barvě khaki, od r. 1960 v olivové zeleni a po r. 1980 v černo-zeleno-hnědé kamufláži. Důstojníci na polních stejnokrojích distinkce na límci. Nové byly hodnosti poddůstojníků a mužstva na pentagonálních výložkách v barvě zbraně nebo služby na obou nadloktích ve formě zlatistých prýmků na horní části: cabo segundo 1, cabo primero 2, sargento segundo 3, vice sargento primero navíc s 1 otevřeným ševronem na dolní části, sargento primero 2 prýmky a 1 ševron. sargento ayudante 3 prýmky a 1 ševron, sub-oficial 1 prýmek a 2 ševrony. sub-oficial mayor 2 prýmy a 2 ševrony, oficial principal 3 prýmky a 2 ševrony. Důstojníci na polních a služebních (ceremoniální nadále dracounové i na bílých uniformách) v barvě khaki a s lemy v barvě zbraně nebo služby 1-3 stříbřité hvězdy (alferéz ve věnečku), major až plukovník navíc v dolní části ševron a nad ním 1-3 zlatisté hvězdy generalita pod 2-4 zlatistými hvězdami (ty nošeny i na podbradníku včetně rostlinného dekoru štítku čepic) otevřený vavřínový a olivový zlatistý věnec.

 Vnitrozemské říční námořnictvo (Armada de Paraguay) hodnosti důstojníků jako US Navy již ve třicátých létech, na bílé dvouřadé uniformě na látkových náramenících stejné prýmky, na čepici emblém kotvy ve věnci a s hvězdou v převýšení, mužstvo jako standard - Royal Navy či Kriegsmarine (čepice) - hodnosti mužstva na nadloktí na bílé uniformě černé otevřené ševrony, u vyšších hodnosti silnější, u nižších silný a 2 až 3slabé, vyšší 2-3 silné: cabo segundo, cabo primero (silný a 2-3 slabé) maeste 1 silný, sub-oficial de sekunda silný a slabý, sub oficial de primera 2 silné, sub oficial mayor 1 silný-slabý silný, sub-oficial principal 3 silné.

 Letectvo se účastnilo již války o Chaco v armádních šedozelených uniformách se světlemodrým označením límcových výložek francouzského stylu se zlatistými lemy na vykrojení a se zlatistou okřídlenou hvězdičkou. Po r. 1945 oblékli jeho příslušníci šedomodré uniformy s armádními distinkcemi na šedomodrých pentagonálních výložkách na obou nadloktích pro mužstvo se světlemodrými distinkcemi jako armádní vzor, Důstojníci na okolku čepice věneček s emailovou červenou hvězdou mezi dvěma perutěmi, vše ve stříbře. Důstojníci letectva (Fuerza Aérea Paraguaya) u subalterních na šedomodrých náramenících stříbřité hvězdy armádního vzoru, u štábních důstojníků zlatisté a s hvězdičkou ve věnci mezi perutěmi a s vertikálním mečíkem ve středu, u generálů tento symbol naopak v převýšení na 1-2 hvězdami s vavřínovými ratolestmi vespod.

Paraguay - poručík.
(fotografie pocházejí z archivu autora)

 

PERU

 Podobně jako ostatní latinskoamerické armády i pozemní síly této andské republiky obdržely v meziválečném období moderní stejnokroje především pro důstojníky, tedy otevřené blůzy s okrouhlou čepicí, ale na rozdíl od sousedů neakceptoval hodnostní systém velitelského sboru německý model, nýbrž se spíše podobal francouzskému, tedy systémem distinkčních prýmků na manžetách khaki stejnokroje, které byly ve zlatistém dracounovém provedení a v krátké formě na podkladu barvy zbraně v počtu 1 (poručík) až 6 (plukovník) přičemž u štábních důstojníků byla mezera mezi 3 dolními náležejícími kapitánovi a následně major až plukovníky měli další 1-3. Tento systém byl přenesen v kovové podobě na nárameníky. Generalita pak měla 2-3 stylizovaná slunce na červeném terčíku (odkaz na inckou předkolumbovskou symboliku), posléze ve stejném roce 196o jako distinkce důstojníků přenesen rovněž na nárameníky. Na límci byl na podkladě v barvě zbraně symbol zbraně nebo služby v kovovém provedení: generalita na červených čtyřúhlých výložkách (po r. 1960 s ostrým horním úhlem) dubové ratolesti ve zlatistém provedení a se zlatistou sutaškou, ostatní důstojníci symbol zbraně na barevném podkladě: pěchota číslo formace na světle modré, jízda a posléze tanky na karmínové, dělostřelectvo zkřížené hlavně s hořícím granátem na červeném, ženie modrý podklad, štáby hůl s blesky na černém. V meziválečném období nošen v poli francouzská přilba Adrian, jinak okrouhlá čepice s červeno-bílo-červenou kokardou na dýnku, na okolku státní znak posléze emailový, v poválečném období zlatistý podbradník, po r. 1960 amerického typu, důstojníci podle kategorie i dekor štítku. Na čepicích mužstva před 2. světovou válkou pouze kokarda. Řemení a holínky důstojníků (Sam Browne) hnědé, mužstvo plátěné kamaše. Distinkce mužstva v meziválečném období kose prýmky nad manžetou ze žlutého hedvábí na podkladu v barvě zbraně, u desátníků 1 prýmek v barvě zbraně. Po r. 1960 olivově zelená uniforma včetně US polní vz. 43, po r. 1980 kamufláž, US přilba M 1, u commandos černý baret (nasazeni proti maoistické teroristické guerillové organizaci Sendere luminoso - česky Světlá stezka mezi léty 1980 až 1992). Distinkce poddůstojníků a mužstva na nadloktí v pentagonální podložce, nižší hodnosti 1-3 ševrony hrotem dolů, vyšší hodnosti v černém žlutě lemovaném podkladě pentagonálního tvaru s e zlatistým lemem a 1-3 ševrony tentokrát v horní polovině a hrotem vzhůru. Tyto tzv. technické hodnosti peruánské armády (Ejército del Peru) zavedeny v r. 1980.

Hodnostní označení peruánské armády. Vojín (soldado): bez hodnostního označení. Desátník (cabo): na pentagonálním štítku žlutý ševron hrotem dolů. Četař 2. třídy (sargento segundo): dtto 2 ševrony. Četař 1. třídy (sargento primero): dtto 3 ševrony. Rotný (suboficial tercero): 1 velký ševron zlatistý. Rotmistr (suboficial segundo): dtto 2 ševrony. Nadrotmistr (suboficial primero): 3 ševrony. Důstojníci: podporučík (alferéz): na nárameníku kovový zlatistý prýmek. Poručík (teniente): dtto 2 spojené prýmky. Kapitán (capitán): dtto 3 spojené prýmky. Major (mayor): dtto 4 spojené prýmky. Podplukovník (teniente coronel): 5 spojených prýmků. Plukovník (coronel): dtto 6 spojených prýmků. Generalita: Brigádní generál (general de brigada): 2 zlatistá slunce v červeném terčíku nad sebou. Divizní generál (general de división): dtto 3 slunce nad sebou. Armádní generál (general de ejército): dtto 4 slunce v kvadratické sestavě.

 Peruánské námořnictvo (Marina de Guerra del Peru) obdrželo výstroj podle US Navy, ale s odlišným hodnostním systémem: mužstvo a poddůstojníci na černých štítcích na obou nadloktích 1-2 červené otevřené ševrony a vyšší 1-3 žluté, důstojničtí zástupci maestre de guerra přerušované prýmky na manžetách, důstojníci manžetové prýmky se stylizovaným sluncem v převýšení, admiralita navíc na náramenících bílé letní uniformy zlatisté tuhé nárameníky se 2-4 stylizovanými stříbřitými slunci s kotvou v převýšení, na důstojnických čepicích s ozdobou štítku podle kategorií kotva ve věnci se sluncem v převýšení.

Hodnostní označení peruánského námořnictva. Poddůstojníci a mužstvo v pentagonálních štítcí ševrony hrotem dolů. Desátník 2. třídy (cabo segundo): 1 červený ševron. Desátník 1. třídy (cabo primero): dtto 2 ševrony. Lodník 3. třídy (official del mar de tercera class): 1 žlutý ševron. Lodník 2. třídy (oficial de mar segunda class): dtto 2 ševrony. Lodník 1. třídy (oficial de mar de primera class): dtto 3 ševrony. Vrchní lodník 2. třídy (maestre de segunda classe): na nárameníku přerušený zlatistý prýmek. Vrchní lodník 1. třídy (maestre de mar primera classe): dtto 2 prýmky. Praporčík (alferéz de fragata): středně silný prýmek se sluncem v převýšení. Podporučík (teniente segundo): 1 slabý prýmek a 1 velmi slabý prýmek se sluncem v převýšení. Poručík (teniente primero): 2 středně silné prýmky se sluncem v převýšení. Korvetní kapitán (capitán de corbeta): 1 středně silný prýmek - 1 slabý prýmek - 1 středně silný prýmek a slunce v převýšení. Fregatní kapitán (capitán de fragata): 3 středně silní prýmky se sluncem v převýšení. Námořní kapitán (capitán de navío): 4 slabé prýmky se sluncem v převýšení. Kontraadmirál (contraalmirante): na manžetě 1 silný prým a 2 slabé prýmky se sluncem v převýšení - na zlatistém nárameníku 2 horizontálně položené stříbřité slunce se stříbřitou kotvou v převýšení. Viceadmirál (vicealmirante): na manžetě silný prým se 2 slabými a slunce v převýšení - na zlatistém nárameníku 3 stříbřitá slunce v trianglu se stříbřitou kotvou v převýšení. Admirál (almirante): na manžetě 1 silný prým a 3 slabé se sluncem v převýšení - na zlatistém nárameníku 4 stříbřitá slunce se stříbřitou kotvou v převýšení.

 

 Peruánské letectvo (Fuerza Aérea del Peru) původně khaki uniformu se středně modrými límcovými patkami a okolkem čepice s armádními hodnostmi a s malými perutěmi na límcích, od r. 1950 v šedomodrých stejnokrojích. Nový styl hodností pro poddůstojníky a mužstvo na modrých štítcích ve tvaru seržantských podkladů US s hrotem a obloukem se stylizovanými perutěmi a s 1 až 4 páskami, u vyšších otevřené ševrony nad hořícími granáty, technici až pět prýmku přerušovaných s granátem mezi, důstojníci prýmky jako námořníci a s perutí v převýšení, generálové dvě až tři slunce s peruti v převýšení, na světle modrých límcových výložkách zlatisté.

U letce (avionero) se žlutými perutěmi, u cabo nad perutěmi prýmek, sargento segundo 2 prymky nad perutěmi, sargento primero 3 prymky, suoficial tercero ševron nad hořícím granátem, suboficial segundo 2 ševrony, suboficial primero ševrony. Technické hodnosti (tecnico) nad přerušeným úzkým prýmkem po obvodu manžety malý hořící granát, tecnico tercero prýmek, tecnico segundo 2, tecnico primero mezi dvěma tenkými jeden zcela úzký, tecnico inspektor 3 tenké prýmky, tecnico supervisor 4 prýmky, tecnico supervisor mayor 5 prýmků. U důstojníků nad středně silnými zlatistými prýmky po obvodu manžet stylizované perutě v převýšení. Alferez 1 prýmek, teniente 1 středně silný a 1 tenký nad ním, capitan 2 středně silné, mayor mezi dvěma středně silnými 1 tenký, teniente coronel 3 středně silné, coronel 4 středně silné, general de brigada nad dvěma stylizovanými slunci perutě, general de division nad 3 slunci rovněž perutě.

Černobílá uniformní schemata zachycují stav jednotlivých armád z přelomu 30. a 40. let 20. století a jsou převzata z příručky Identification: The World's Military, Naval And Air Uniforms, Insignia And Flags, 1943;
online viz archive.org/details/IDWorldsMilitaryNavalAir-nsia


Peru - poručík námořnictva.

 

URUGUAY

 Malá republika v ústí La Platy vystrojila své ozbrojené síly v r. 1934 khaki uniformami, u důstojníků blůzami s otevřeným límcem, u mužstva s uzavřeným, v létě s košilemi, s čepicí s okrouhlým dýnkem a jako polní byla přidělena armádě přilba Adrian. Důstojnické čepice s lemem dýnka v barvě zbraně nebo služby měly na dýnku národní kokardu modro-bílo-modrou s diagonálním červeným proužkem, na okolku ve věnečku oválný státní znak se sluncem v převýšení, s hnědým podbradníkem u mužstva, u generality a důstojníků zlatistým, stejně jako byla příslušnost k důstojnickému sboru vyjádřena prýmkem na štítku, počtem odstupňovaným podle hodností od poručíka. Distinkce důstojníků byly na náramenících v barvě zbraně ve zlatistém provedení, stejně tak na límci měli důstojníci výložky rovněž v barvě zbraně nebo služby s dvojitým vykrojením s číslem formace. Na náramenících generality se zlatistou sutaškou a ratolestí nad stylizovanou korunou - čelenkou indiánského náčelníka - byly 1-2 krátké zlatisté prýmky, u štábních důstojníků nad stejnou čelenkou ševron a pod čelenkou 1-3 stejné prýmky jako u generality, u subalterních důstojníků 1-3 prýmky. Na límcovém vyložení generálů byl na červeném podkladě znak, pěchota na zeleném podkladě zkřížené pušky, jízda na tmavočerveném zkřížená kopí, dělostřelectvo na červeném zkřížené hlavně, ženie věž na černém. Poddůstojníci a mužstvo na uzavřeném límci barevnou výložku a na nadloktí zlatisté ševrony hrotem vzhůru s podkladem v barvě zbraně nebo služby v počtu 1-3.

 V r. 1950 dostali důstojníci olivově zelené uniformy amerického stylu a na okrouhlých čepicích černý štítek. Kalhoty byly světle šedé. Označení zbraní pak bylo v kovovém provedení přímo na límcích: u generálů zlatistá ratolest, tankové jednotky nově tank. Hodnosti byly nově upraveny: u generálů na náramenících se zlatistou sutaškou se zlatistým emailovým státním znakem převyšujícím 2-3 hvězdy. Navíc na vnitřním obvodu dekorativní listový obvod. Plukovník obdržel stejný nárameník, ale bez listové dekorace a pouze s 1 hvězdou. Štábní důstojníci 3 velká slunce (zmíněná plukovnická hodnost byla zavedena až v r. 1960) u plukovníka, 1 malé a 2 velká slunce u podplukovníka, 2 malé a 1 velké slunce u majora. Subalterní důstojníci malá slunce u kapitána 3, u poručíka 1. třídy (nadporučík - teniente primero) 2 zlaté, poručík (teniente) 1 zlaté nad stříbrným, a alferéz (podporučík) 1 zlaté. 1960 dostala generalita teprve v tomto roce vnitřní listový obvodní dekor, nová hodnost plukovníka zmíněna výše, podplukovník nad 2 slunci čelenku, major nad 1 sluncem, kapitán 3 velká slunce, teniente primero 2, teniente segundo (poručík) nyní 1 velké a 1 malé slunce, alferéz 1 velké slunce, vše ve zlatě. Poddůstojníci a mužstvo obdrželi zlatisté ševrony hrotem vzhůru na podkladě v barvě zbraně nebo služby: cabo de secunda 1, cabo de primera navíc s rovným pruhem vespod, sargento 2 ševrony, sargento de primera 3 ševrony, sub-oficial mayor ke 3 ševronům rovněž vespod rovný pruh. Polní stejnokroj US M 43 a 51, po r. 1980 kamufláž, přilba americká M 1.

 Uruguayské námořnictvo (Armada Nacional) stejnokroje amerického stylu, na čepicích důstojníků podobně jako US Navy zlatistý podbradník a kotvu v otevřeném věnci se sluncem v převýšení, distinkce na manžetách ale jako u Royal Navy: sub-oficial de cargo úzký prýmek s kličkou, guardimarina středně silný prýmek, alferez de fragata středně silný a slabý ve spod, alferez den navio 2 středně silné, capitán de corbeta středně silný-slabý-středně silný, capitán de fragata 3 středně silné, capitán de navío 4 středně silné, contra almirante středně silný a silný, vice -almirante 2 středně silné a silný, almirante 3 středně silné a silný. Na náramenících bílých uniforem admirálové zlatistý dracounový dezén se stříbrnou kotvou na 1-3 slunci nad stříbřitým věnečkem. Mužstvo standardní uniformy jako US Navy, na nadloktích v červených pentagonálních štítcích u cabo de sekunda 1 ševron, cabo de primera 2 ševrony, sargento 2 zlatisté hvězdičky, sargento de primera 3.

 Uruguayské letectvo (Aeronauticca Militar) původně armádní uniformy se světlemodrým označením se symbolem okřídlené vrtule bylo 4. prosince 1953 přejmenováno jako samostatná ozbrojená složka jako uruguayský letecký sbor (Fuerza Aérea Uruguyana) a obdrželo světle šedomodré stejnokroje. Důstojnické označení na čepicích sestávalo ze státního znaku s e zlatistými perutěmi po stranách. Hodnostní označení na nadloktí poddůstojníků a mužstva bylo jako u armády, ale ševrony byly světle šedé na světlemodrém podkladě se stejným pojmenováním a ve stejném počtu jako v pozemním vojsku. Důstojníci dostali námořnické manžetové prýmky ve zlatě, horní prýmek se stříškou (poloviční rombus): alfrerez  2 slabé prýmky, teniete segundo 1 středně silný, teniente primero 1 středně silný a slabý vespod, capitán 2 středně silné, mayor 1 středně silný -1 slabý – 1 středně silný, teniente coronel 3 středně silné, coronel 4 středně silné, general 2 středně silný a silný, teniente general 2 středně silné a silný.

 

 

VENEZUELA

 Ozbrojené síly Venezuely oblékly v meziválečném období khaki stejnokroje s uzavřenými blůzami s náprsními kapsami a u důstojníků s tzv. montanským kloboukem, s typickým s promáčknutým zvonem a nošeným např. Královskou kanadskou jízdní policií, ve venezuelské armádě se sklopenou klopou vlevo a se státním znakem a kokardou vepředu pro důstojníky. Distinkce venezuelské armády včetně letectva sestávaly u desátníků s 1 nebo 2 černými podélnými proužky na náramenících, u seržantů proužky zlatisté na černých náramenících, hodnosti důstojníků u subalterních s 1 až 3 stříbřitými hvězdami na náramenících v barvě zbraně, u štábních důstojníků na širších náramenících rovněž v barvě zbraně 1 až 3 hvězdy ve zlatě, na pravděpodobně zlatistých náramenících generality 1 až 3 zlatisté hvězdy.

 Po r. 1945 byl stejnokroj venezuelské armády modernizován, podobně jako v ostatních jihoamerických armádách ovlivněn severoamerickými dodávkami a zejména u důstojníků ve dvou služebních variantách, vedle olivově zelené i v letní pískové a styl distinkcí byl rozdělen na ceremoniální a služební. Důstojníci venezuelské armády (Ejército Venezolano) obdrželi okrouhlou čepici s dýnkem s lemem v barvě zbraně nebo služby (již před válkou byly barvy zbraní následující: pěchota žlutá, jízda nebesky modrá, dělostřelectvo karmínová, letectvo v rámci armády světle zelená, štáby šedá a ženijní jednotky tmavozelená), s černým štítkem a zlatistým podbradníkem dvojitým pro generály, jednoduchým pro ostatní důstojníky, pro vyšší důstojníky rovněž se zlatistým dekorem stylizovaného listoví na štítku, s emailovým státním znakem ve věnci a s kokardou v barvách státní vlajky, tedy s vnitřním středem červeným, okolkem modrým a vnější kruh žlutý. Pro standardní službu nosili důstojníci na náramenících z látky jinak otevřených blůz zlatistý distinkční systém, označení zbraně kovovým symboly pak bylo na límcových výložkách ve formě rombů lemovaných zlatistou sutaškou, u generálů na červených vavřínová ratolest. Pro mužstvo byly hodnosti ve formě otevřených ševronů na nadloktích v červené barvě: soldado distinguido široký ševron, cabo segundo ve středu navíc úzký černý, cabo primero dva úzké černé ševrony na červeném podkladě, sargento segundo místo červeného ševronu ve středu červeného 1 úzký zlatistý, sargento primero dva zlatisté úzké, sargento ayudante 3 zlatisté úzké. Zpočátku hodnosti praporčíků na nárameníku nad zlatistým rombem 1-3 zlatisté krátké prýmky. Dvojí forma důstojnických hodností byla následující:pro denní službu na látkových náramenících alferéz 1 stříbřitou hvězdu, teniente 2, capitán 3, mayor 1 zlatistou nad zkříženými palmovými ratolestmi, teniente coronel 2 hvězdy, coronel 3. Generálové nově zlatistá slunce mezi podél nárameníku vedenými zlatistými ratolestmi, general de brigada 1 slunce, general de división 2 slunce, general en jefe 3. Pro ceremoniální uniformu byly určeny dracounové nárameníky německého vzoru do r. 1945 ve zlatistém prvedení: subteniente (alferéz) s 1 stříbřitou pěticípou hvězdou, teniente se 2, capitán se 3. Mayorcoronel pak měli splétané zlatisté nárameníky ze 3 pramenů se středovým stříbřitým a se zlatými hvězdami: mayor 1, teniente coronel 2, coronel 3. Generálové celozlaté splétané nárameníky se zlatistými slunci: general de brigada 1, general de división 2, general en jefe 3. Polní stejnokroje byly amerického vzoru v olivovém provedení M 43 a 51, po r. 1980 kamufláž, známá zejména z portrétů prezidenta Cháveze s výsadkářským červeným baretem.

 Venezuelské námořnictvo (Armada de Venezuela) americký styl tmavomodrých stejnokrojů včetně bílých letních variant jak pro důstojníky, tak pro mužstvo. Důstojnický emblém sestával ze zlatisté kotvy s lanem v otevřeném vavřínovém věnci s kokardou v převýšení. Systém hodností poddůstojníků a mužstva byl početný a nošen jak na nadloktí (mužstvo) ve formě černých pentagonů s červenou kotvou (marinero raso), s diagonálním červeným prýmkem navíc vlevo (marinero distinguido), s 1 červeným ševronem pod kotvou (cabo segundo) a cabo primero 2 červené ševrony pod kotvou. Nižší poddůstojníci (angl. petty officers) na důstojnických stejnokrojích na manžetách nebo na letních na černých náramenících pod kotvou resp. jiným označením odbornosti sargente segundo 1 zlatistý otevřený ševron, sargente primero 2 ševrony, sargento mayor de tercera 3 ševrony, sargento mayor de secunda a následující ke 3 ševronům navíc nad kotvou úzký prýmek, sargento mayor de primera 2 prýmky, sargento ayudante 3 prýmky, sargento supervisor 4 prýmky.

Praporčické či technické (mistrovské) hodnosti stejně jako předchozí prýmky středně silné se středovým světlemodrým proužkem hodnosti na náramenících pro letní uniformu a pro tmavomodrou důstojnickou na manžetách: maestre de tercera 1 středně silný, maestre de segunda 1 středně silný a 1 slabý, maestere de primera 2 středně silné, maestre técnico 2 středně silné a slabý, maestre auxillar 3 středně silné, maestre principal 3 středně silné a 1 slabý, maestre mayor 4 středně silné, maestre supervisor 5 středně silných. Důstojníci anglický model tedy jako Royal Navy s kličkou: alférez de navío 1 středně silný, teniente de fragata 1 středně silný a 1 slabý, teniente de navío 2 středně silné, capitán de corbeta 1 středně silný - 1 slabý - 1středně silný, capitán de fragata 3 středně silné, capitán de navío 4 středně silné, contraalmirante 1 středně silný a 1 silný, vicealmirante 2 středně silné a 1 silný, almirante 3 středně silné a 1 silný. Admirálové na bílé letní uniformě na náramenících s dracounovým zlatistým dezénem stříbřitou kotvu nad 1-3 stříbřitými slunci.

 Námořní pěchota (Marina) hodnosti i stejnokroje jako námořnictvo, s kotvou v převýšení na ležící pušce.

 Venezuelské letectvo (Fuerza Aérea de Venezuela) po válce samostatný druh vojska v nových modrošedých stejnokrojích, pro důstojníky na čepicích s černým mohérovým okolkem emblém silných do oblouku stylizovaných zlatistých perutí na dýnku se státním emailovým znakem s kokardou v převýšení ve středu, s podbradníkem dracounovým jako námořnictvo a na štítku opět vyšší důstojníci a generálové listinný dekor. Na límci zlatistý emblém okřídlené perutě. Distinkce jako armáda včetně ceremoniálních dracounových, poddůstojníci rovněž, ale ve světlemodrém provedení.

Venezuela - podplukovník letectva.

 

 

EL SALVADOR

 Malá republika na pacifickém pobřeží sousedící s Guatemalou a Hondurasem, od r. 1841 samostatná s malou armádou čelící eventuální invazi ze sousední Guatemaly, byla v meziválečném období vystrojena stejnokroji připomínající tehdejší francouzskou adjustaci. Po r. 1947 jako člen Paktu Rio postupně dostávala salvadorská armáda (Ejército Salvadoreno) vybavení americké provenience, zejména polní uniformový komplet podle US vzoru 43 a 51, včetně služebních stejnokrojů, posléze olivově zelený stejnokroj podle US vzoru 57, s okrouhlou čepicí s dýnkem a se státním znakem v trianglu a ve věnci, s dvojitým podbradníkem a u vyšších hodností s listovým dekorem, vše stejně jako knoflíky a distinkce důstojník ve stříbřitém kovovém provedení. Na dýnku národní kokarda modro-bílo-modrá. Na límci symbol zbraně: pěchota zkřížené pušky, jízda zkřížené šavle, dělostřelectvo zkřížené kanony, ženie hradební věž a spojaři zkřížené signální praporky. Hodnosti na náramenících: general vavřínovou ratolest, plukovník (coronel) 3 zlatisté hvězdy, podplukovník (teniente coronel) 2, major (mayor) 1. subalterní důstojníci jako US Army krátká kovová břevna (obdélníček) opět zlatisté: capitán (kapitán) 3, poručík (teniente) 2, podporučík (subteniente) 1, 1 černé cadet. Na polní olivové (posléze kamufláži) tyto hodnosti v černém provedení na pravém límci, symbol zbraně na levém jako US Army. Přilba US M 1. Od sedmdesátých let elitní jednotky nasazené proti levicovým partyzánů podporovaným z Kuby FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) jako rangers (Cazadores), námořní pěchota s černými barety a v kamufláži, vedle extrémně pravicových oddílů operujících též proti partyzánům a organizovaných pod velením majora d'Aubuissona. Hodnosti na baretech, jinak u poddůstojníků a mužstva nošeny ševrony ve stylu US Army na nadloktích a ve žluté barvě: 2 cabo, 3 sub-sargento, 3 s obloučkem sargento. Výsadkáři od r. 1983 karmínový baret a rovněž v kamufláži.

 Malé salvadorské námořnictvo (Fuerza Naval Salvadoreňo) reformováno v r. 1952. V US Navy stylu, s hvězdičkou nad důstojnickými prýmky, poddůstojníci na nadloktí uzavřené ševrony v červené barvě a s obloučkem v důstojnické uniformě, mužstvo ve standardním stejnokroji jako US Navy a se 1-3 červenými ševrony hrotem nahoru. Vedle toho 2 prapory námořní pěchoty v černých baretech se štítkem s armádní hodností a s kotvou na zkřížených puškách, v kamufláži a se stejným emblémem na levém nadloktí.

 Salvadorské letectvo (Fierza Aeréra Salvadoreňo) v modrošedých uniformách a s armádními distinkcemi.

 

GUATEMALA

 Guatemalské pozemní síly (Fuerza de Tierra) v předválečném období byly vystrojeny v podstatě derivátem amerických stejnokrojů před r. 1926, tedy v zeleném odstínu khaki, v upnutých blůzách, s okrouhlými čepicemi s americkými přilbami britské formy Mk I, důstojníci s řemením Sam Browne, mužstvo s americkým výstrojním webbingem. Na okrouhlé čepici u generálů na dýnku státní znak, u štábů pěticípá hvězda ve věnečku, ostatní důstojníci i mužstvo symbol zbraně: pěchota zkřížené pušky (barva zbraně žlutá), kavalerie zkřížené šavle (bílá), dělostřelectvo na zkřížených hlavních hořící granát (červená), ženijní jednotky hradební věž (modrá), zásobování zelená, zdravotnictvo tmavě červená.

Barva zbraně nebo služby byla vyjádřena lemem nárameníků a u důstojníků i okolkem čepice. Hodnosti důstojníků byly ve formě hvězd ve stříbře na zlatistých obdélnících (jako US Army za občanské války)pro generalitu, pro důstojníky prýmky na konci nárameníků (pro pěchotu, dělostřelectvo, zdravotnictvo, generální štáb a letectvo zlatisté, pro kavalerii ženijní a spojovací jednotky ve stříbře: plukovník 3 středně silné, s bílou barvou mezi nimi, podplukovník 2 středně silné s černou barvou, major dva středně silné, dolní zlatistý, horní stříbřitý s bílou barvou mezi nimi, kapitán tři slabé prýmky s červenou barvou mezi, nadporučík 2 slabé s tmavočervenou mezerou, poručík 1 slabý.

Generálové hvězdy nad manžetou pláště. Mužstvo ševrony s hrotem vzhůru a v barvě zbraně: l. seržant 3, seržant 2, desátník 1.

 Po přistoupení k Rio paktu v r. 1947 stejně jako ostatní středoamerické armády byly guatemalské pozemní síly modernizovány US importem. Nicméně důstojníci oblékli slavnostní stejnokroje v černé barvě, jinak jako služební uniforma byla opět zavedena americká M 51 v khaki a poté M57 v olivové barvě. Na okrouhlé čepici zlatistý státní znak (bájný mayský pták Quetzal s listinou na zkřížených puškách a v otevřeném vavřínovém věnci), u generality s dubovým listovým dekorem na okolku, stejně jako na klopě límce v rombusu vavřínovou ratolest a stejně dekorativní lem manžet. Jinak důstojníci po vzoru US Army na límci kovová označené zbraně. Distinkce důstojníků na náramenících ve formě zlatistých obdélníčků (jako u subalterních důstojníků US Army): 1 poručík 2. tř. (subteniente), 2 poručík 1. tř. (teniente), 3 kapitán 2. tř. (capitán segundo), 3 s hvězdičkou kapitán 1. tř. (capitán primero), 1 zlatistá hvězda major (mayor), 2 hvězdy podplukovník (teniente coronel), 3 hvězdy plukovník (coronel). Brigádní generál (general de brigada) na červeném nárameníku s dekorativní zlatistou sutaškou 1 hvězdu nad státním znakem, divizní generál (general de división) 2 hvězdy. Symboly zbraní zůstávají jako v předválečném období.

 Poddůstojníci a mužstvo ševrony zcela US stylu v hnědé barvě na okrovém podkladě: 1 ševron voják 1. tř., (soldado de primera), 2 desátník (cabo), 3 seržant (sargento segundo), 3 s obloučkem 1. seržant (sargento primero), 4 s obloučkem seržant technik (sargento técnico), 5 s obloučkem vrchní seržant (sargento mayor).

 Polní stejnokroj pro všechny hodností stupně US model M 43 v olivové barvě, stejně jako M 51, M 67 v kamufláži, s M1 přilbou, od r. 1976 také s izraelskou OR 201 nebo s polní US čepicí Walker cap. Speciální jednotky s červeným baretem, výsadkáři černý a kamufláž. Důstojníci v tmavém provedení na límci vpravo distinkce a vlevo hodnost na polních stejnokrojích, u poddůstojníků a mužstva stejné distinkce na nadloktích jak na služebních, tak na polních uniformách.

 Malé guatemalské námořnictvo (Fuerza de Mar) postavené teprve v r. 1959 je vystrojeno zcela podle US Navy, s emblémem důstojníků se zlatistým Quetzalem a s kotvou v otevřeném vavřínovém věnci, s distinkcemi ve formě manžetových resp. nárameníkových (na bílé uniformě) prýmků se symbolem zkřížených pušek na kotvě a s Quetzalem v převýšení nad: alférez de fragata 1 středně silný prýmek, alférez de navío 1 středně silný a slabý, teniente de fragata 1 středně silný a 2 slabé, teniente de navío 2 středně silné, capitán de corbeta 1 středně silný, 1 slabý, 1středně silný prýmek, capitán de fragata 3 středně silné, capitán de navío 4 středně silné, contraalmirante 1 silný a 1 středně silný, na letním nárameníku se zlatistým dezénem nad 2 stříbrnými hvězdami stejný stříbřitý symbol jako u předchozí, vicealmirante 2 středně silné a 1 silný (teoreticky), jinak jako i předchozí se 3 hvězdami. Starší lodníci na důstojnickém stejnokroji na nadloktích červené ševrony s obloučkem jako US Navy se specializací mezi, jinak mužstvo červené ševrony na nadloktí (také armádní ševrony na středně modrém podkladě-varianta).

 Letectvo (Fuerza Aérea Guatelmalteca) na šedomodrých uniformách armádní distinkce, u poddůstojníků a mužstva světle modré ševrony na tmavomodrém podkladě.

 

HONDURAS

 Republika Honduras sousedí na západě s Guatemalou, na východě s Nicaraguou a na jihu s El Salvadorem, přičemž byla v konfliktu jak se Salvadorem za tzv. šestidenní „fotbalové války“ v červenci 1969, tak poskytovala útočiště nikaragujským „Contras“, tedy protimarxistickým guerillám, bojujícím proti sandinistickému režimu v letech 1979 až 1969 vlastní-především speciální síly vycvičené a vybavené US pomocí - byly v omezeném nasazení proti vlastním levicovým partyzánům.

 Také honduraské ozbrojené síly - již před 2. světovou válkou vystrojené podle amerických vzorů - (Ejército de Honduras) - po r. 1945 nosily americké stejnokroje M 1926 jako zimní služební uniformy, tedy především honduraští důstojníci. V r. 1960 pak přijal velitelský sbor americké služební stejnokroje M 57 v olivově zelené barvě opět jako zimní, přičemž pro letní období byla nadále určena lehká okrově tónovaná uniforma americké provenience M 42. Podobně jako další středoamerické armády přijala i honduraská další atributy US původu, když na okrouhlé čepice měl důstojnický sbor zlatistý podbradník a vyšší hodnosti i listový dekor štítku.

Na límci nosili důstojníci iniciály RH (República de Honduras) a na klopě kovové symboly zbraně: pěchota zkřížené pušky, jízda šavle, dělostřelectvo kanony a ženie hradební věž. Polní stejnokroj pro všechny hodnosti byl zpočátku olivový US komplet M 43 resp. 5l, s basebalovou čepicí US přilbou M 1. Doplněno M 64 košilí, kalhotami a botami pro použití v džungli. Od r. 1980 nasazené elitní bojové brigády v kamufláži včetně baretu a s izraelskou přilbou OR201. Generalita nosila zlatisté hodnosti na polní uniformě n a límci na obou stranách, ostatní důstojníci rovněž zlatisté hodnosti vpravo na límci a označení zbraně vlevo. Mužstvo i na polních stejnokrojích žluté distinkce amerického stylu na tmavozeleném pozadí na obou nadloktích: sargento mayor 3 ševrony a 3 obloučky s rombem mezi, sargento primeror totéž bez rombu, sargento segundo 3 ševrony a 2 obloučky, sargento 3 ševrony a 1 oblouček, cabo 2 ševrony, soldado de primera 1 ševron a soldado bez ševronu. General de división 5 zlatých pěticípých hvězd, general de brigada 4 hvězdy, coronel 3, teniente-coronel 2, mayor 1, capitán 3 zlatisté krátké prýmky (břevna), teniente 2, sub-teniente 1.

 Malé honduraské námořnictvo (Fuerza Naval de Honduras) bylo vystrojeno zcela jako US Navy, hodnosti na modrých uniformách na manžetách či nadloktí, na bílých na náramenících v tuhém tmavomodrém provedení: Cabo de Marina 2 zlatisté ševrony hrotem dolů. Maestre III 3 ševrony a hvězdičku v převýšení, Maestre II totéž se 2 hvězdičkami, Maestre I totéž se 3 hvězdičkami, Alferez de Fragata 1 středně silný prýmek s hvězdou v převýšení, Teniente de Fragata 1 středně silný a 1 tenký prýmek, Teniente de Navío středně silné, Capitán de Corbeta 1 středně silný -1 tenký - 1 středně silná prýmek, Capitán de Fragata 3 středně silné a Capitán de Navío 4 středně silné. Contraalmirante na zlatistém dezénu stříbřitou hvězdu s kotvou v převýšení, Almirante 2 hvězdy.

 Honduraské letectvo (Fuerza Aérea de Honduras) na modrošedých uniformách na klopě límce okřídlenou vrtuli a armádní systém distinkcí.

 

NICARAGUA

 V Nicaragui byla po okupaci americkými ozbrojenými silami v r. 1925 postavena domácí Národní garda (Guardia Nacional) s Anastasio Somozou Garcia jako velitelem. Somoza nechal v r. 1934 zavraždit populárního levicově liberálního vůdce Augusto Césara Sandina a po roce 1937 se stal presidentem, od r. 1956 jej následoval starší syn Louis a konečně 1967 mladší syn Anastasio. Proti diktátorskému Somozovu režimu se zformovala r. 1962 levicově orientovaná Sandinistická Národní Osvobozenecká Fronta (FSLN) a bezprostředně poté zahájila partyzánský odboj, který skončil vítězství sandinistů v r. 1979 a Národní garda byla zrušena. Levicový sandinistický režim marxistického zaměření byl podporován Castrovou Kubou a byl ostře protiamerický. Proti němu se ovšem zformovala z bývalých národních gardistů Anastasia Somozy opozice spolu s proamerickými protisandinovsky orientované guerillové oddíly tzv. Contras. FSLN se přejmenovala na Sandinistickou lidovou armádu v r. 1986.

 Národní garda se skládala s pozemních sil, malého námořnictva a letectva. Pozemní síly nosily americké khaki stejnokroje M 26 jako zimní uniformu důstojníků, v r. 1960 nahražené olivovým kompletem rovněž US původu M 1957, mimo letní lehkou okrovou uniformu M 42. Důstojnická okrouhlá čepice měla emailový státní znak v podobě trianglu, podbradník zlatistý pro generály a vyšší důstojníky listový dekor na štítku. Distinkce umístěny na náramenících, na límci zlatistý státní znak (opět triangl), na klopě označení zbraně. Všechny hodnosti navíc k polnímu stejnokroji obdrželi US přilbu M 1, posléze izraelskou kevlarovou přilbu M 1976 a také lehkou basebalovou čepici M 1964 spolu olivově zeleným kompletem pro polní službu v džungli. Hodnosti byly obdobné jako u ostatních středoamerických armád, tedy pro generály pěticípé hvězdy v počtu 4-5, vyšší důstojníci 1-3 malé hvězdy, subalterní krátké prýmky 1-2 stříbřité, 1 zlatistý a 1 stříbřitý s modrým středem. Poddůstojníci a mužstvo žluté ševrony a obloučky jako jejich sousedé ve střední Americe.

 Sandinistická lidová armáda včetně námořních a leteckých sil od r. 1986 k olivové polní uniformě podle kubánského modelu (společně s US M 43 čepicí Walker cap rovněž kubánského vzoru) nově obdržela sovětské přilby M 40 nebo bulharské M 72. Hodnosti nově zavedené po provizoriu z r. 1980 v r. 1986 se skládaly s následujících: pro poddůstojníky a mužstvo ze žlutých ševronů hrotem dolů a s obloučky nad (tedy zcela obráceně než somozovská Národní garda) na nadloktích: soldado de primero 1 ševron, sargento tercero 3 ševrony, sargento segundo navíc s obloučkem, sargento primero se 2 obloučky. Teniente segundo krátký žlutý prýmek (kovový?) na návleku na nárameník (pro všechny ostatní následující důstojnické hodnosti), teniente žlutý malý ševron, teniente primero 2 ševrony spojené, capitán 3 ševrony rovněž spojené. Mayor pěticípou hvězdu, teniente coronel 2 hvězdy, coronel 3 hvězdy. General de brigada 1 hvězdu nad zkříženou olivovou ratolestí s mačetou, mayor general 2 hvězdy, teniente general 3 hvězdy a general 4 hvězdy. Tyto distinkce stejné na olivovém podkladě pro pozemní síly i letectvo, u námořních sil na podkladě černém.

 Contras na rozdíl od sandinistických rivalů preferovali kamufláž a vesměs výstrojní prvky americké provenience (také modré stejnokroje FDN - Nicaraguyské demokratické síly) či kamufláž (ARDE - Demokratická revoluční aliance, se zelenými barety).

 

KOSTARIKA

 Kostarické malé ozbrojené síly v meziválečném období až do r. 1945 měly pouze 339 mužů v rotě pěchoty a baterii polního dělostřelectva, bez námořnictva a letectva.

 Stejnokroj byl khaki s otevřenou blůzou pro důstojníky a s okrouhlou čepici se státním znakem na okolku, hodnosti ve formě pěticípých hvězd pro subalterní ve zlatě 1-3, pro vyšší 1-3 stříbřité. Označení zbraní v kovu na límci, pro pěchotu zkřížené pušky, pro dělostřelectvo zkřížené hlavně. Poddůstojnické hodnosti byly ve formě tmavých otevřených ševronů na nadloktí, 2 pro seržanty, 1 pro desátníky. Jinak poddůstojníci a mužstvo nosili uzavřené blůzy s označením zbraně na límci.

 Po občanské válce (březen-duben 1948) armáda rozpuštěna, nicméně byla postavena paramilitární občanská garda (Guardia Civil), sestávající ze 6 000 mužů, rozdělených dále na prezidentkou gardu, regionální bezpečnostní roty, pobřežní stráž a leteckou sekci. Garda je vystrojena podle US Army a se stejnými hodnostmi: plukovník (coronel) stříbřitého orla, podplukovník (teniente-coronel) stříbřitý list, major (mayor) zlatistý list, capitán 2 krátké stříbřité prýmky, poručík (teniente) 1, podporučík (subteniente) 1 zlatistý. Poddůstojníci ševrony jako US Army na obou nadloktích, raso primera clase 1, cabo (desátník) 2, sargento (seržant) 3 s obloučkem.

 

PANAMA

 Panama podporovaná Spojenými státy se v listopadu 1903 odtrhla od Kolumbie, přičemž USA si ponechaly kontrolu nad Panamským průplavem do r. 1997. V r. 1904 byla v Panamě zřízena na místo armády Národní policie, v r. 1953 změněna na Národní gardu (Guardia Nacional) s bezpečnostním interním charakterem.

 Národní garda nosila americké důstojnické khaki uniformy M 26, po r. 1960 změněné na rovněž US import M 57, se zavedením souběžné letní světle okrové uniformy stejně tak US vzoru M 42. Nová okrouhlá čepice s dýnkem dostala emblém státního znaku a podle amerického modelu a rovně zlatistý podbradník a pro generalitu a vyšší důstojníky listový dekor na štítek. Na klopy byly umístěny iniciály RP (República de Panama). K polnímu stejnokroji byla přidána US přilba M 1, vyztužená zelená čepice M 1951. Posléze byla dodána k polní olivové uniformě M 1964 i nová basketbalová čepice a na límec tohoto stejnokroje napravo iniciály RP, nalevo pro důstojníky distinkce, poddůstojníci a mužstvo na nadloktí, distinkce stejně jako u ostatních středoamerických armád amerického vzoru: cabo (desátník) 2 ševrony, sargento de sekunda 3, sargento de primera 3 a oblouček. Důstojníci: podporučík (subteniente) zlatistý kovový prýmek, poručík (teniente) 2, kapitán (capitán) 3, major (mayor) 1 zlatistou hvězdu, podplukovník (teniente coronel) 2, plukovní (coronel) 3, generál brigády (general de brigada) palmovou ratolest (později hvězdy).

Jako symboly zbraní a služeb u generality na límci hvězda ve věnečku, pěchota zkřížené pušky, jízda zkřížené šavle, spojaři zkřížené praporky s pochodní.

 Od října 1968 velitelem Národní gardy Omar Torrijos, od r. 1982 Rubén Dario, od srpna 1983 Manuel Norriega, který přejmenoval NG na Panamské obrané síly (Fuerzas de Defensa de Panamá) Důstojníci dostali tuhé nárameníky lemované zlatistou sutaškou, tehdy pro generála zavedeny zmíněné 4 hvězdy. Pro polní uniformu zaveden černý baret s krycími distinkcemi. Původně USA podporovaný Norriega byl US invazi v prosinci 1989 zatčen.

 Panamská pobřežní stráž byla přejmenovaná na Národní námořnictvo (Marina Nacional) v září 1983 vystrojené zcela jako US Navy. Comodore měl na zlatistém dezénu nárameníku 1 stříbřitou hvězdu s kotvou v převýšení, důstojníci ale distinkce s kličkou jako Royal Navy. Poddůstojníci modré ševrony s hrotem dolů na obou nadloktích, s obloučkem na ševrony, jinak 3-1 ševron. Mužstvo 2-3 diagonální modré prýmky.

Panamské letectvo (Fuerza Aérea) postavené v r. 1970 bylo vystrojeno v šedomodrých stejnokrojích s armádními distinkcemi a s označením zbraně ve formě okřídlené vrtule.

 

DOMINIKÁNKSÁ REPUBLIKA

 Dominikánská republika zaujímá východní polovinu karibského ostrova Haiti a je samostatná od roku 1863. Od roku 1931 do roku 1961 zde vládl jako diktátor Rafael Trujillo. Vybavení její armády (Ejército Nacional) je značně ovlivněno vzory US Army. Důstojníci nosili US Army vzor M 37 v tmavomodrém provedení, s otevřenou blůzou, s okrouhlou čepicí s dýnkem s emailovým státním znakem a s nárameníky se zlatistým dezénem, stejně jako zlatistým pruhem lemovanými manžetami jako ceremoniální. Služební stejnokroje jsou rovněž dle US Army M 26 v khaki se zeleným odstínem, od r. 1951 olivově zeleným, navíc nošena i letní verze ve světle okrovém odstínu M 42. Pro tyto varianty je rovněž určena v odpovídající barvě okrouhlá čepice se stejným emblémem a s hnědým podbradníkem a štítkem. Na otevřené blůze služebního stejnokroje jsou nárameníky s distinkcemi a zlatisté symboly zbraní na límci (generální štáb má státní znak na velké pěticípé hvězdě, pěchota - zkřížené pušky, jízda - zkřížené šavle, dělostřelectvo - zkřížené hlavně a ženie - hrad). Kalhoty zhotoveny v okrové barvě. K služební a polní uniformě náleží přilba M 1. Polní uniforma M 43 sestává s olivově zelených komponentů, hodnosti opět na náramenících. Polní maskovací stejnokroj byl zaveden v 80. létech minulého století. Poddůstojníci mají rovněž ceremoniální stejnokroj v tmavomodrém provedení, ale s upnutou blůzou a kalhoty jsou rovněž okrové. Pro poddůstojníky a mužstvo je vedle polního modelu M 43 k dispozici i letní pískově zbarvená košile a kalhoty a rovněž přilba M 1. Jako hodnosti pro tuto kategorii zaveden US Army model na obou nadloktích a symbol zbraně nebo služby v bronzovém terčíku na límci.

 Po r. 1950 byly kodifikovány hodnostní symboly pro generalitu a důstojnický sbor na náramenících. Generalita má miniaturní státní emailový znak ve věnci s hvězdičkami ve stříbře: general de brigada (brigádní generál) 1, mayor general (generálmajor) 2, teniente general (generál poručík) 3. Stejný státní znak mají i štábní důstojníci, ale s vertikálně položenými palmovými ratolestmi: mayor (major) 1, teniente coronel (podplukovník) 2, coronel (plukovník) 3 ratolesti. Subalterní důstojníci mají tytéž ratolesti horizontálně nad sebou, bez znaku: subteniente (podporučík) 1, teniente (poručík) 2, capitán (kapitán) 3. Poddůstojníci nosí distinkce na obou nadloktích zcela ve stylu US Army zelené ševrony na žlutém podkladě: raso de premiere clase (vojín 1. třídy) 1 ševron, cabo (desátník) 2 ševrony, cabo premiere clase (desátník 1. třídy) 2 ševrony s obloučkem, sargento (seržant) 3 ševrony, sargento premiere clase (seržant 1. třídy) 3 ševrony s obloučkem, sargento mayor (hlavní seržant) 3 ševrony se třemi obloučky.

 Dominikánské námořnictvo (Marina de Guerra) má takřka identické modré, pískové i bílé stejnokroje jako US Navy. Důstojníci mají čepicový emblém jako armáda navíc položen na zlatisté kotvě, s černým okolkem a zlatistým podbradníkem, u vyšších hodností navíc s „V“ dekorem štítku, se zlatistým dubovými listy. Hodnosti poddůstojníků a mužstva jsou na levém nadloktí na modrém stejnokroji u poddůstojníků nižších ve formě červených ševronů se státním znakem v převýšení ještě nad červenou specializací zbraně, na bílém stejnokroji v černém tisku. Marineros specialista (námořník specialista) 1 ševron, cabo (desátník-poddůstojník 3. třídy) 2 ševrony, sargento (poddůstojník 2. třídy)3 žluté ševrony, sargento mayor (poddůstojník 1. třídy) 3 ševrony s obloučkem, navíc na pískové uniformě opět v černém provedení. Státní znak na všech typech stejnokrojů je barevný. Kategorie kadetů má distinkce ve formě úzkých prýmků na manžetách nebo tuhých náramenících stejně jako kotva v převýšení ve žluté barvě. Guardamarina de1er aňo (kadet 1. ročníku) 1 prýmek, guardamarina de 2do aňo (kadet 2. ročníku) 2 prýmky, guardamarina de 3er aňo (kadet 3. ročníku) prýmky, guardamarina de 4to aňo (kadet 4. ročníku) 4 prýmky, guardamarina brigadier mayor (kadet velitel) 5 prýmků. Důstojníci středně silné prýmky s hvězdou v převýšení na manžetách nebo náramenících: alférez de fragata (praporčík) 1 prýmek, alferéz de navío (podporučík) 1 středně silný a 1 tenký prýmek, teniente de navío (poručík) 2 středně silné prýmky, capitán de corbeta (korvetní kapitán) 1 středně silný -1 tenký - 1středně silný prýmek, capitán de fragata (fregatní kapitán) 3 středně silné prýmky, capitán de navío (námořní kapitán) 4 středně silné prýmky. Admirálové na tuhých náramenících zlatistý dezén se státním znakem v barevném provedení a s e stříbřitou kotvou v převýšení a s hvězdičkami pod znakem. Contraalmirante (kontraadmirál) 1 hvězdu, vicealmirante (viceadmirál) 2 hvězdy, almirante (admirál) 3 hvězdy.

 Původní Dominikánský armádní letecký sbor (Cuerpo de Aviación Militar Dominicana) nosil armádní khaki stejnokroje a na límci okřídlenou vrtuli. V r. 1952 osamostatněn letectvo jako Fuerza Aérea Dominicana a s novými šedomodrými uniformami. Zatímco důstojníci převzali armádní distinkce i názvosloví, poddůstojníci a mužstvo převzali model US Air Force ve formě zvlněných otevřených ševronů na khaki podkladě a v modré barvě se středovým terčíkem s křížkem v bílé barvě - jako na skutečném terči - a se střídavými barvami modrou, červenou, modrou červenou ve středu. Raso de primera clase (svobodník) 1 ševron, cabo (desátník) 2 ševrony, sargento (seržant) 3 ševrony, sargento a/c (štábní seržant) 4 ševrony, sargento primero (první seržant) 5 ševronů, sargento mayor (hlavní seržant) 6 ševronů.

 

BRITSKÉ KOLONIE A BÝVALÉ KOLONIE V KARIBIKU

V sedmnáctém století za bojů se Španělskem Velká Británie okupovala více karibských a atlantických ostrovů a zřídila zde koloniální správu, která zase po r. 1945 se změnila u více ostrovů na samostatnost v rámci Britského společenství národů tedy Commonwealthu.V období studené války 12 místních států a jedna kolonie zřídily vojenské síly jako tzv. „Defense Forces“ s armádními prapory a podpůrnými službami nebo speciálními policejními jednotkami, pobřežní stráží a malými leteckými útvary. Stejnokroje, distinkce a ostatní insignie byly britské provenience.

„Defense Forces“ se skládaly z jednoho nebo více praporů pěchoty nebo jen rot podporovanými speciálními jednotkami, užívaly britských bílých nebo červených ceremoniálních stejnokrojů a jako služební světle okrové britské koloniální komplety s okrouhlými čepicemi, také olivové polní a po roce 1970 maskovací polní uniformy s barety. Britské formy dostaly i typické odznaky, tzv. badges, podle britské tradice osobité a specifické pro každý útvar. Pochopitelně byly přejaty i britské distinkční systémy na náramenících, kde štábní důstojníci - pouze Guyana a Jamaika mají generálské stupně - zlaté britské královské koruny nad typickými britskými pips, u subalterních bez koruny. Praporčíci (tedy warrant-officers) mají jako v britské armádě barevné národní emblémy, vyšší WO navíc se zlatým věncem, poddůstojníci a mužstvo znak nebo korunu nad 3 ševrony.

 

Antigua a Barbuda byla britskou kolonií od r. 1676 a získala nezávislost v r. 1981. Obrané síly (Antigua Defence Forces) byly zrušeny v r. 1946 a nahraženy v r. 1956 tzv. Antigua and Barbuda Defence Force, později Royal Antigua and Barbuda Defence Force, se střeleckou rotou a malou pobřežní stráží. Střelecká rota se účastnila US invaze na Grenadu v říjnu 1983.

 

Bahamy se staly britskou kolonií v roce1640 a nezávislost získaly v červenci 1973. The Royal Bahamas Defence Force byly zformovány v březnu 1980 s námořní pěchotou, dvěma hlídkovými čluny a malou leteckou jednotkou. Všechny útvary adjustovány ve stylu Royal Navy.

 

Barbados se staly první britskou kolonií v Karibiku již roku 1625 a získaly nezávislost v listopadu 1966. První bahamské ozbrojené síly byly zformovány v roce1902 jako Bahamské dobrovolnické síly (The Barbados Volunteer Force) a v r. 1948 byl postaven barbadoský pluk, s regulérním a záložním (rezervním) pěším praporem, každý po3 rotách. V srpnu 1979 se spojila malá barbadoská pobřežní stráž (Barbados Coast Guard) a společně byly zformovány tzv. Barbados Defece Force, z nichž část sloužila na Grenadě v říjnu 1983.

 

Britský Honduras, jediná britské kolonie ve Střední Americe, byl zřízen r. 1798 a přejmenován na B e l i z e v červnu 1973, nezávislost získal v září 1981.Obrané síly Belize (The Belize Defence Force - BDF) byly zformovány v červnu 1978 v síle dvou regulérních (řadových), jednoho dobrovolnického praporu a letecké jednotky (od r. 1983). Belize je soustavně ohrožován guatemalskými územními nároky a tak malé BDF jsou podporovány britskou armádou a RAF formacemi.

 

Bermudy se staly britskou kolonií v roce1684, nezávislé od roku1965. Vojenský kontingent sestává z pluku (Bermuda Regiment), ve skutečnosti pouze jednoho pěšího praporu.

 

Ostrov Dominica se stal britskou kolonií v roce 1761, nezávislost získal v listopadu 1978. The Dominican Defence Force byly zformovány v r. 1935, staly se Royal Dominican Defence Force v r. 1974 s hlavním úkolem potlačit lokální kriminalitu. V dubnu 1981 RDDF byly rozpuštěny kvůli plánované soukromé politické aktivitě a nahraženy policejním útvarem (Dominican Police Special Service Unit).

 

Faklandy byly kolonizovány jako britské v roce 1765 a v roce 1920 postaveny Falklandské obrané síly (Falkland Islands Defence Force). Argentina si činí nárok na Falklandy a přejmenovala na Malvíny. V dubnu roku 1982 okupovaly Falklandy argentinské jednotky, ale byly poraženy expedičními britskými oddíly v červnu téhož roku. FIDF v době obsazení argentinskými útvary se neúčastnily žádných bojových operací a byly internovány Argentinci v domácím vězení.

 

Grenada se stala britskou kolonií 1762 a získala nezávislost v únoru 1974. Ozbrojené složky - Grenada Volunteer Force - byly prvními vojenskými silami ostrova. V březnu 1979 uchvátil moc marxista Marc Bishop s hnutím „New Jewel“, začlenil Grenada Voluteer Force do nového ozbrojeného útvaru podporovaného Castrovou Kubou – „Grenada People's Revolutionary Armed Forces“(PRAF). V říjnu 1983 podnikly americké jednotky na ostrov invazi za podpory karibských sil, svrhly marxistický režim a vyhnaly kubánské poradce. PRAF byly nahraženy novým ozbrojeným a policejním útvarem - Royal Grenada Police Force Special Service Unit.

 

Jamaika byla ustavena jako britská kolonie roku 1655 a jako nezávislý stát v srpnu 1962. Jamaica Defence Force byly založeny roku 1962 a jsou jako Jamaica Regiment ze tří pěších praporů, jednoho ženijního a jednoho praporu služeb a zásobování, dále z pobřežní stráže a letecké jednotky. Jamajské ozbrojené síly se účastnily invaze na Grenadu v říjnu 1983.

 

Ostrovy St. Kitts a Nevis se staly britskou kolonií v roce 1632 a omezené svrchovanosti dosáhly v září 1983. St.Kitts and Nevis Defense Force byly zformovány roku 1967 o síle 2 pěších rot malé pobřežní stráže.

 

Ostrovy St. Vincent a Grenadines byly britskou kolonií od roku 1763 do získání nezávislosti v roce 1979. Jako ozbrojená složka jsou zřízeny policejní složky Royal St.Vincent and Grenadines Police (včetně paramilitární Special Service Unit, pobřežní stráže a letecké jednotky).

 

Trinidad se stal britskou kolonií roku 1802 a Tobago v r. 1814, jako Trinidad a Tobago získal nezávislost v srpnu 1962. Defence Force Trinidadu a Tobaga byly zformovány v roce 1962, jako The Trinidad and Tobago Regiment jsou složeny ze 2 pěších , 1 ženijního a 1 logistického (tedy zásobovacího a služeb) praporu, pobřežní stráže a letecké jednotky. Oddíly Trinidadu a Tobaga se účastnily invaze na Grenadu v říjnu 1983. Trinidad a Tobago místo koruny užívají zredukovaný znak. Důstojníci pobřežní stráže mají tmavomodré stejnokroje jako Royal Navy, včetně hodnostních prýmků, stejně jako letní bílé uniformy s tuhými nárameníky, vše podle předpisů Royal Navy. Starší poddůstojníci, poddůstojníci a mužstvo stejně tako nosí britské námořní stejnokroje s patřičným označením a skladbě tradiční v Royal Navy. Letecký personál užívá armádní uniformy.

 

Surinam

Nizozemská Guinea na jihoamerickém kontinentě byla založena roku 1667 a získala nezávislost jako Surinam v listopadu roku 1975. V letech 1986-89 vedly vládní sílu vnitřní boj s guerillovým uskupením.

Surinamská armáda (Surinaamse Krijgsmach), v roce 1980 jako národní armáda (Nationale Leger) nosila nizozemské armádní služební uniformy v barvě khaki a polní zelené stejnokroje s barety s emblémem země mezi vavřínovými ratolestmi na červeném čtverci. Důstojníci nosí zlatisté distinkce ve formě šesticípých hvězd na hrotitých červených návlecích na náramenících: podporučík (tweede luitenant) 1 hvězdu, poručík (luitenant) 2 hvězdy, kapitán (kapitein) 3 hvězdy. Major (majoor) 1 hvězdu nad rovnými ratolestmi vespod, podplukovník (Luitenant-kolonel) dtto se 2 hvězdami, plukovník (kolonel) dtto se 3 hvězdami. Poddůstojnické hodnosti jsou jen ve třech stupních ve formě ševronů ze žlutého hedvábí jako u US Army.

Letecké síly nosí nizozemské stejnokroje a hodnosti na lehkých světlebéžových stejnokrojích v létě (šedomodrých soukenných). Surinamské námořní oddíly mají bílé letní uniformy s armádními distinkcemi, nejvyšší hodností je podplukovník.

 

Haiti

Republika Haiti se rozkládá na západní polovině karibského ostrovu Hispaniola, východní část tvoří Dominikánská republika. Haiti dosáhlo nezávislosti na Francii již v lednu 1804 jako první nezávislá republika s afroamerickým obyvatelstvem. Haiti trpí vnitřní nestabilitou, okupována byla USA v letech 1915-34. Po roce 1945 se zde střídaly autoritativní vojenské režimy jako byl Paul Magloire v letech 1950-56, střídány zkorumpovanými civilními vládami, od roku 1957 do roku1986 zde vládl diktátorský režim, který teroristicky potlačoval opoziční hnutí.

Haitská armáda, mající kolem 6 000 mužů, měnila názvy od Haitské Gardy (Garde d'Haiti) k Haitské armádě (Armée d'Haiti) v březnu 1947 až po Haitské ozbrojené síly (Forces armées d'Haiti) v srpnu 1958, vystrojena a vyzbrojena elementy ze zdrojů US Army.

Nejvýznamnějšími vojenskými formacemi byly pěchotní prapor Dessalines, Presidentská garda (zformovaná v prosinci 1957), prapor speciálních sil „Leopard“ (zformovaný v květnu 1971) a taktické jednotky vojenského distriktu (zformovány v červenci 1980). Dessalines a Leopard byly kvůli vzpouře rozpuštěny v dubnu 1989.

Důstojníci nosili ceremoniální americkou uniformu vz.1937 s tmavomodrou okrouhlou čepicí s černým koženým štítkem, zlatistým podbradníkem a listinným dekorem na štítku u generality a vyšších důstojníků v podobě dubových listů se zlatistým odznakem státního emblému s postranními trofejemi mezi okolkem a dýnkem. Kabát se 4 knoflíky, s náprsními kapsami s klopami a knoflíky a pobočnými bez knoflíků, s bílou košilí a černou kravatou. Distinkce na zlatistých splétaných náramenících, na límci inic. RdH (Republique d'Haiti) a na klopách kovová označení zbraně podobně jako v US Army. Amerického vzoru 26 byla rovně zimní služební hnědozelená uniforma, vystřídaná vz.1957 a stejně tak letní okrová uniforma vz. 42, se štítkem a podbradníkem na čepici hnědým a s distinkcemi na okrových náramenících. Stejně jako v US Army na košili vpravo hodnost na límci, vlevo symbol zbraně.

Přilba US M 1, lodička, u poddůstojníků a mužstva límec košile bez označení, patches v barvě na levém nadloktí, stejně jako distinkce na obou nadloktích amerického vzoru, kalhoty a boty s kamašemi jako US Army. Elitní presidentská garda obdržela maskovací uniformu v sedmdesátých létech minulého století.

Důstojníci a praporčíci nosili jako distinkce pěticípé hvězdy a ševrony: generálové 3-1 stříbrné hvězdy velké, vyšší důstojníci menší zlatisté 3-1, subalterní kovové ševrony hrotem dolů 3-1, praporčík 1 ševron hrotem nahoru. Poddůstojníci a mužstvo žluté ševrony na hnědém podkladě a s 1-3 proužky (břevny) horizontálně vespod, v obdobném pořadí hodností jako u US Army. Označení zbraní a služeb: generalita a generální štáb - velkou zlatistou hvězdu, presidentská garda - list GP, pěchota - zkřížené pušky, dělostřelectvo - zkřížené hlavně, ženie - hrad, zdravotnictvo - Aeskulapovu hůl.

Haitská pobřežní stráž (Garde Cotiére Haitienne) přejmenovaná na haitské námořnictvo (Marine Haitienne) v prosinci roku 1970 měla 325 mužů a oblékala stejnokroje US Navy. Důstojníci na manžetách tmavomodrého kabátu prýmky s hvězdou v převýšení: 4 středně silné prýmky, 3 středně silné prýmky, 1 středně silný -1 tenký - 1středně silný prýmek, 2 středně silné, 1 tenký a 1 středně silný a konečně 1 středně silný dracounový prýmek. Praporčíci (WO) na nárameníku zlatistý ševron jako u armády. Nižší poddůstojníci a mužstvo tradičně bílé stejnokroje jako US Navy s 1-3 tmavomodrými otevřenými ševrony na levém nadloktí.

Haitské letectvo o 250 mužích (Corps d'Aviation d'Haiti) byl zformován v říjnu roku 1942 s 15 cvičnými a transportními letouny je oblečen do armádních uniforem s označením okřídlené vrtule.

V září roku 1962 president Duvalier postavil 15 000 mužů jako protiváhu k armádě, nazvanou Dobrovolníci národní bezpečnosti (Volontaires de Sécurité National), neblaze proslulou přezdívkou „Ton Ton Macoutes“ terorizující obyvatelstvo v modrých baretech, košilích a s červenými šátky na krku. Tato formace byla roku 1970 podřízena nominálnímu velení armády, ale v roce 1986 se obrátila jako protivládní guerilla.

Ve stejném roce byla v hlavním městě Port au Prince zřízena modře uniformovaná policejní jednotka o síle 1 300 mužů. Ozbrojené síly Haiti ostatně byly zrušeny v září 1994 a haitská policie zůstala jedinou ozbrojenou složkou v zemi.

 

Související příspěvky:

Jan Vogeltanz: Stejnokroje v Latinské Americe 19. století

V roce 1807 narazily britské invazní oddíly v deltě La Platy na houževnatý odpor městských milic oblečených ve stejnokrojích jiného než španělského střihu. Jednou z nejaktivnějších a nejstatečnějších formací byl municipální pluk Los Patricios, sebevědomě nosící jednoduché fraky světlemodré barvy s červeným vyložením a nízké černé klobouky s modro-bílým chocholem. V prvních bojích sice ve volném poli ustoupil, ale proslavil se zejména hrdinnou obranou Buenos Aires. Zmíněnou jednotku lze považovat za jedno z prvních těles svébytných ozbrojených sil iberské části Nového světa...

 

Stejnokroje latinskoamerických armád ve XX. století - část 1/2