Taktická flexibilita Rakušanů během Revolučních válek

22.11.2016 16:30

Geert van Uythoven (ed.) - Ondřej Tupý (přel.)

Naposledy upraveno 22.11.2016

 

Podle mnohých pramenů, historiků i jiných, nebyly spojenecké síly během Revolučních válek schopny vyrovnat se se změněnou situací na bojišti, kdy byly nuceny čelit méně organizovaným, ale zato mnohem početnějším francouzským revolučním armádám. Nyní se mi do rukou dostal původní pramen, který dokazuje opak.

Dvanáctého března 1794 vydal spojenecký velitel tzv. Severního válčiště, polní maršál Friedrich Josias princ von Sachsen-Coburg-Saalfeld, své armádě Všeobecný rozkaz stanovující taktiku, s jakou měli velitelé jejích rakouských útvarů bojovat proti francouzským revolučním armádám. Tento rozkaz má pro nás velký význam proto, že vedle skutečné rakouské schopnosti a připravenosti opustit lineární taktiku a použít flexibilnější struktury a taktiku v závislosti na aktuální situaci, vysvětluje způsob, jakým Rakušané bojovali v Rakouském Nizozemí v letech 1794 a 1795. Následující text je překladem části rozkazu.

 

VŠEOBECNÝ ARMÁDNÍ ROZKAZ

12. března 1794

Početní převaha nepřítele nesmí být pro velitele, který proti němu předložil plán, důvodem k pochybám. Nepřítel postrádá výhodu vojenského pořádku a schopnost provádět řádné a rychlé pohyby. Proto by se měl nepřítel vždy předejít s útokem. Mělo by se na něj útočit zejména při pochodu, dříve, než se stihne rozvinout do bitevního pořádku. Pokud to situace vyžaduje, například při obraně předem připravené pozice, zálohy musí být připraveny působit proti křídlům útočící armády. V tomto ohledu bude každý rakouský velitel usilovat co nejvíce o využití nezkušenosti francouzských generálů a nedostatečného výcviku jejich jednotek k eliminaci jejich početní převahy.

Pokud odřad rakouských jednotek obsazuje připravenou pozici či zákopy, má být pro síly, které obsazení provádějí, použita jen třetina, nebo nanejvýš polovina pěchoty a dělostřelectva. Zbývající části obou zbraní a jezdectvo by měly být ponechány v rezervě. Na nepřítele by se měly vrhnout neočekávaně a zamezit rozmístění baterií. Municí by se nemělo plýtvat na velké vzdálenosti. Drtivá kartáčová střelba na správnou vzdálenost a palba z ručních zbraní na 300 kroků přinese rychlé rozhodnutí. Díky skutečnosti, že nepřátelské polní dělostřelectvo je těžšího kalibru, měly by být parapety zbudovány v dostatečné síle, jinak jednotkám neposkytnou potřebnou ochranu. Záseky ve správné vzdálenosti by měly omezit nepřátelský postup a rozvíjení.

Při útoku na nepřátelské zákopy by dělostřelectvo, koncentrované proti několika vybraným místům, mělo postupovat udržujíce těžkou palbou, a pěchoty by jej měla následovat v těsné vzdálenosti stejným počtem velkých odřadů. Jezdectvo by mělo následovat v jisté vzdálenosti, připraveno maximálně využít každé nabídnuté šance k útoku na nepřítele rozmístěného mezi zákopy.

Na opevněné vsi by se rovněž mělo útočit jen v jejich slabých místech. [Dělostřelecká] příprava kartáči a granáty z houfnic má mocný účinek. Pěchotní kolony, které směle prorazí skrze tato vybraná místa postupujíce dovnitř, způsobí mezi jednotkami okupujícími místo hrůzu. Mezitím jezdectvo objede vesnici kolem, odřízne ústupovou cestu nepříteli prchajícímu v nepořádku a poseká každého, kdo se nevzdá. Stejným způsobem se útočí na opevněné lesy a záseky.

Pokud jsou v malé či velké vzdálenosti před naší pozicí situovány vesnice, nechť jsou obsazeny jen lehkými jednotkami. Postoupí-li [vpřed] početné nepřátelské síly, tyto se stáhnou dříve, než by mohly být vážně napadeny či rozehnány. [I] pokud by takové síly, okupující místa bez jakéhokoli významu pro bezpečnost hlavní pozice, vzdorovaly houževnatěji, musely by nakonec vyklidit početnějšímu nepříteli cestu. V tom případě budou vrženy zpět k hlavní pozici v neuspořádaném útěku a způsobí tak špatný dojem na celý sbor. Pokud je těsně před pozicí, která by měla být obsazena, situován les, měly by tam být umístěny a opevněny jen lehké jednotky.

Pokud nepřítel drží výhodnou pozici, vůči níž je šance na úspěšný útoku nepravděpodobná, je vhodné vylákat nepřítele k opuštění jeho pozice manévrováním a předstíráním, a zaútočit pouze tehdy, opustí-li ochranu svého postavení. Pokud není možný čelní útok na nepřítele, lze často s rozhodným výsledkem operovat na jeho křídlech. Proti neprodyšné nepřátelské pozici by rovněž nikdy neměl být nařízeno zbytečné dělostřelecké bombardování, pokud ovšem není cílem oklamat nepřítele při přípravě útoku jakýmkoli jiným způsobem.

Situace vyžaduje, aby v nadcházejícím tažení byly bitevní linie roztaženy, kdykoli to bude možné, za účelem vzdorování nepřátelské přesile frontou, která má uměle stejnou šíři, a zabránění hrozícímu obchvatu. Zároveň nepřátelská převaha vyžaduje udržování rezerv v každé pozici a v každém boji tak, aby bylo možné provádět rozhodující akce. Bez možnosti zvýšit sílu jednotek, může být tohoto docíleno, pokud se znásobí počet nezávislých jednotek, batalionů a setnin. Díky tomu, že se není třeba obávat bodákového útoku nevycvičené nepřátelské pěchoty, stejně jako úderu jeho špatně organizovaného jezdectva, může být hloubka našeho bitevního pořádku snížena, aniž by to [znamenalo] nevýhodu. Třetí řad pěchoty a jezdectva tak tedy vytvoří zálohy ze svých vlastních setnin a eskadron. V táborech tyto vytvoří zvláštní bitevní linii a zůstanou spolu v oddělených odřadech, vyjma provedení dlouhých pochodů daleko od nepřítele a bez vyhlídky na boj, v kterémžto případě se znovu coby třetí řad spojí se svými mateřskými jednotkami. Nově vytvořené bataliony a eskadrony budiž přednostně použity jako zálohy pro každé vhodné příležitosti, která se naskytne pro vpadnutí do boků nepřítele.

Velitelé detašovaných sborů musejí zdvojnásobit svou pozornost a aktivitu. Musejí zvážit všechny pohyby podle okolností a musejí detailně studovat terén. Konečně musejí vyvést nepřítele z rovnováhy opakovanými smělými a účinnými akcemi, pro něž se obzvláště doporučují překvapivé noční útoky, nájezdy a přepady.

 

Původní text © Geert van Uythoven - publikováno se svolením autora.

 

Dodatky k příspěvku:

Ondřej Tupý, 22.11.2016

Český překlad byl poprvé zveřejněn v sekci Rakouská armáda na internetových stránkách austerlitz.org. Původní anglický text se nacházel na home.wanadoo.nl/g.vanuythoven/home.htm, které v současnosti nejsou dostupné. Je však dohledatelný v internetovém archivu web.archive.org (poprvé ke dni 20.08.2003 a naposledy 07.03.2010).

V archivované verzi těchto stránek lze nalézt i řadu dalších zajímavých příspěvků, při jejichž zpracování autor precizně pracoval s původními prameny, připomeňme si proto podrobněji jejich někdejší obsah věnovaný c. k. armádě a odkazy směřující pro jeho úplné zobrazení:

 

Revolutionary Wars - web.archive.org/web/20090626040927

Historical:

   1. Austrian light infantry tactics: Aldenhoven 1 March 1793
       - Source: The Battle of Aldenhoven / Aix-La Chapelle, 1793 by Geert van Uythoven [First Empire No. 68, Jan/Feb 2003]

   3. The combat of Wanzenau, 1793 [A remarkable night attack]
       - Source: Baron von Stückenfeldt, “Mémoires sur les derniéres campagnes entre la France et l’Autriche etc.”, as translated in Militair-Wochenblatt, 2. Jahrgang (Berlin 1817), No. 31, pp. 31-32.

   4. The after action report of GM von Petrasch, 17 April 1794 [This after action report by an Austrian general, illustrates their use of the third rank during an offensive action]
       - Source: ‘Von D’, “Feldzug der verbundenen Armeen in Flandern, im Jahre 1794”, in ‘Neues militairisches Journal’ 9. Band 18. Stück (Hannover 1798) pp. 297-302.

   5. The affair at Villers-en-Couchie, 24 April 1794 [The after action report by FML Otto. The French attacked the Allied covering army in an effort to raise the siege of Lanrecy. It shows what happened when the French were caught in the open by the Allied cavalry]

   6. The battle of Le Cateau (Beaumont), 26 April 1794  [The after action report by the Duke of York. The French attacked the Allied covering army for a second time in an effort to raise the siege of Lanrecy. It shows what happened when the French were caught in the open and in addition surprised by the Allied cavalry]

   7. The battle of Courtrai, 11-12 May 1794 [The after action report of the Hessen-Darmstadt Major-General von Düring, giving an interesting insight about a battle during this period, with numerous tactical aspects, beside showing the relation between the Allies]
       - Source: ‘Von D’ [possibly von Dalwigk] , Feldzug der verbundenen Armeen in Flandern, im Jahre 1794, in ‘Neues militairisches Journal’ 10. Band 20. Stück (Hannover 1801) pp. 232-245

   8. Austrian/Allied light infantry tactics: Tourcoing, 17-18 May 1794 [As an illustration to the pieces about the use of light infantry and the Austrian third rank]

   11. The battle of Stockach, 25 March 1799 [A compilation of primary material related to this battle]
       - Sources: Österreichisches Staatsarchiv - Kriegsarchiv, Vienna; Alte Feldakten, Deutschland 1799/3/225

   12. Cavalry engaged in street fighting, May 1800 [The cooperation of Austrian grenadiers and cuirassiers at the battles of Engen and Messkirch]
       - Source: Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv; Vienna; Alte Feldakten, Deutschland 1800/5/86

   13. Historical cosmetics: the battle of Messkirch, 5 May 1800 [How facts can change; the danger of using secundary sources]
       - Source: Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv; Vienna; Alte Feldakten, Deutschland 1800/5/81

 Miscellaneous:
   2. Austrian light infantry tactics during the Revolutionary Wars

   3. Austrian use of the 3. Glied during the Revolutionary Wars

   6. Demian about the use of light infantry
       - Source: Demian, Anleitung zum Selbst-Studium der militärischen Dienstwissenschaft, 2. Band (Wien 1809)

   8. Austrian tactical flexibility during the Revolutionary Wars

 

The 'Cordon System' in Flanders, winter 1793-94, part I-V

 

1809 - web.archive.org/web/20090626040859

Austrian campaign & Germany:
   1. Austrian flexibility in 1809
       - Source: Anon.: Geschichte des kaiserlich-östreichischen 7. Linien-Infanterie-Regiments Großherzog Toskana, in 'OMZ' 3. Band, 8. Heft (Wien 1824) pp. 195-196

 

Campaign of 1813 in Germany and the Netherlands
 - web.archive.org/web/20090626041836

   15. After the battle of Leipzig, 19 October 1813 [A curious Austrian account of buried French gun tubes discovered]
       - Source: Anonymous, Auszüge aus einem Tagebuche von den Feldzügen in den Jahren 1813, 1814 und 1815, in Oestreichische militärische Zeitschrift, 2. Band, 4. Heft (Wien 1820) pp. 43-45

 

Artillery - web.archive.org/web/20090626040729

   9. Bouncing balls and ricochettes [Prussian and Austrian artillery doctrine for this type of artillery fire]
       - Source: Anon.: Vergleichung der östreichischen Waffengattungen mit jenen einiger Nachbarstaaten, in ‘Oestreichische militärische Zeitschrift’ 4. Band (Wien 1822) pp. 142-164.

 

Orders of Battle & army data - web.archive.org/web/20090626042415

 1793 - 1795
  Austrian orders of battle:
   1. The Austrian army, battle of Aldenhoven: OB 1 March 1793

 1799
   1. The Austrian army around Stockach: OB 24 March 1799
       - Source: Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv; Alte Feldakten, Deutschland, 1799/3/215
   3. The Austrian army on the 1st day/1st battle of Zurich: OB 4 June 1799
       - Main source: Erzherzog Karl (Archduke Charles), Geschichte des Feldzuges 1799 in Deutschland und in der Schweiz, 1. Teil, Wien 1819, pp. 216-217
   4. The Austrian army in Germany and Switzerland: OB 29 August 1799
       - Main source: Angeli, Moriz Edlen von; Erzherzog Carl von Österreich als Feldherr und Heeresorganisator, 2. Band, Wien und Leipzig, 1896, S. 518-521.

 

 1800
   2. The Austrian army in Germany: OB 12 May 1800
       - Source: Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv; Alte Feldakten, Deutschland, 1800/5/246

   3. The Austrian army in Germany: OB 25 November 1800
       - Main sources: Herbert Zima; Die Schlacht von Hohenlinden am 3. Dezember 1800; in: Pallasch, Heft 13...

 

Miscellaneous - web.archive.org/web/20090626041841

   1. Austrian territorial gains and losses, during the Rev. and Napoleonic Wars
   2. Mack about his defeat at Ulm, and Archduke Ferdinand's behaviour, 1805
       - Source: General-Feld-Zeugmeister von Mack, Vertheidigung des östreichischen Feldzugs von 1805 (Wien, 1806) pp. 246-253.