Tolentino 1815 - Muratova poslední bitva

22.06.2015 16:59

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 22.06.2015

 

Ve dnech 2.-4. května 1815 se mezi italskými městy Tolentino a Macerata odehrála bitva, ve které c. k. armáda o síle cca 12 000 mužů pěchoty, 1 500 jezdců a 28 děl, v čele polním podmaršálem Vincenzem Friedrichem Bianchim, porazila přibližně dvojnásobně početnější armádu neapolského krále Joachima Murata.

Pro českého čtenáře tuto událost přehledně a navíc s ohledem na účast vojáků z českých zemí zpracoval Zdeněk Munzar v článku Bitva u Tolentina 2.-3. května 1815, publikovaném na internetových stránkách vhu.cz.

Společnost Associazione Tolentino 815 již v minulosti iniciovala vydání většího množství publikací, jejichž přehled lze nalézt na stránkách tolentino815.it.

U příležitosti dvoustého výročí vydalo nakladatelství Edizione Chillemi novou publikaci L’Ultima Battaglia di Murat, Tolentino 2-3 maggio 1815 čítající 120 stran, kterou napsal Vito Rampino –podrobněji viz edizionichillemi.com

 

Prezentace knihy a diskuse s jejím autorem se s organizačním přispěním modelářské společnosti Associazione Storico Modellistica (ASM) uskutečnila dne 3. května 2015 v historických prostorách hradu Castello della Rancia, jednoho z klíčových bodů bitvy a v současnosti tradičního místa vzpomínkových uniformovaných setkání.

Diskuse autorem knihy Vito Rampinem (první zleva) v rámci vpomínkových akcí 200. výročí,
Castello della Rancia
, 3. května 2015.

 

Rampinova publikace zcela jistě zaujme svými 25 podrobnými plány, které zachycují jednotlivé fáze tažení roku 1815 a samozřejmě především bitvy. Na druhou stranu však nelze přehlédnout, že v seznamech excerpované literatury (bibliografie essenziale) není citován jediný titul v němčině.

Zájemcům o průběh italského tažení v roce 1815 je při této příležitosti vhodné připomenout velmi podrobnou monografii SCHIRMER, Friedrich: Feldzug der Oesterreicher gegen König Joachim Murat im Jahre 1815. Prag 1898, 391 S.

Tato kniha v digitální verzi dosud není volně dostupná, proto lze upozornit alespoň na starší titul SPORSCHIL, Johann: Der Feldzug der Oesterreicher gegen Joachim Murat im Jahre 1815. Braunschweig 1843, 102 S. books.google.cz

 

Mimochodem v samotném Tolentinu lze v blízkosti hlavního náměstí nalézt palác, který v průběhu napoleonských válek vlastnili hrabě Domenico Parisani a později Giuseppe Bezzi. Tento palác Parisani-Bezzi se v současnosti honosí označením Napoleonské muzeum“ (Museo Napoleonico), exponáty týkající se bitvy byste však zde hledali marně. Ve dnech 16.-19. února 1797 zde během italského tažení pobýval generál Bonaparte a s delegací papeže Pia VI. uzavřel tzv. tolentinský mír. Návštěvníci zde proto mohou obdivovat především dobový mobiliář, který Bonaparte používal – postel a stůl se židlemi - tolentinomusei.it

Že zde v roce 1815 první den bitvy pobýval také polní podmaršál Bianchi, se dozví návštěvníci pouze velmi všímaví, stejně jako o již neexistující Bezziho pamětní desce, která latinským textem připomínala nejen Bianchiho nocleh, ale také děkovala císaři Františkovi I. za obnovení evropského míru (invicto pacis Europae restituit), což pro Bezziho pravděpodobně nebylo politicky úplně nezbytné, protože Tolentiono se nacházelo na území někdejšího Církevního státu a nikoliv v zemích ovládaných Habsburky.