V roce 1882 zemřel jeden z posledních c. k. veteránů napoleonských válek

11.11.2012 14:36

Karel Sáček

 

Překlad článku Ein Kanonenkreuz-Veteran, Badener Bezirks-Blatt, Nr. 14, 18.02.1882, s. 5 (digitalizovaný originál viz anno.onb.ac.at).

 

Dne 11. února 1882 zemřel ve věku 95 let c. k. pensionovaný vrchní komisař finanční stráže pan Paul Lodgman rytíř von Auen, jeden z nejstarších vojenských vysloužilců a pravděpodobně také poslední pamětník tažení roku 1805.

Narodil se v roce 1787 v Jaroměři v Čechách a studoval v Hradci Králové, kam byl jeho otec přeložen jako krajský komisař. Ovlivněn událostmi roku 1805 vstoupil Lodgman jako kadet k pěšímu pluku č. 57 (tehdy Josef Colloredo). V bojích téhož roku podstoupil zkoušku ohněm. V roce 1809 byl povýšen na praporčíka a krátce poté na poručíka. Stál v řadách bojujících u Aspern a Wagramu, kde utržil tři zranění. V tažení roku 1812 proti Rusku sloužil jako kurýr u pomocného sboru knížete Schwarzenberga. V osvobozovacích válkách bojoval u Drážďan, Lipska, Montereau, dvakrát pochodoval na Paříž a zúčastnil se obléhání pevnosti Hünningen. Krátce poté byl povýšen na nadporučíka a přeložen k pěšímu pluku č. 36 (Kolowrat). V roce 1821 se podílel na invazi do Piemontu.

Omezené možnosti dalšího povýšení v mírové době jej přiměly, aby požádal o zařazení mezi důstojníky, kteří byli převeleni k nově vznikající finanční stráži. Roku 1830 byl po 25 letech služby v armádě jmenován vrchním komisařem finanční stráže (Finanzwach-Obercommissär). V této funkci sloužil do roku 1846. Odejít do penze po 41 letech služby jej přimělo oční onemocnění, které si přivodil nadměrným služebním nasazením.

Paul Lodgman rytíř von Auen byl řádný, statečný a znamenitý voják, počestného charakteru, věrný v konání povinností, tělem i duší oddaný svému povolání a svědomitý a poctivý úředník. Všichni, kteří ho poznali, jej ctili a vážili si ho.

 

Všem, které zajímají c. k. vojenští vysloužilci, lze doporučit také další příspěvek - Nález veterána, umístěný na detektorářském foru www.detektorweb.cz.