Velitelé c. k. dělostřelectva 1792-1815

25.01.2022 16:46

K. K. Artillerie commanders 1792-1815

Lubomír Uhlíř

Naposledy upraveno: 28.01.2022

 

Velitelé c. k. polního dělostřelectva 1792-1815

 

Období Velitel

1. pluk polního dělostřelectva
1. (Feld-) Artillerie-Regiment
1788–1792 Ignaz von Rosti, Oberst
1792–1797 Johann Vogelhuber, Oberst
1797 Nicolaus Müller, Oberst
1797–1802 Ferdinand Freiherr von Häring, Oberst
1802–1808 Carl von Strauss, Oberst
1808 August Stwrtnik, Oberst
1808–1815 Carl Baron Fasching, Oberst
1815–1820 Leonhard Mees, Oberst

2. pluk polního dělostřelectva
2. (Feld-) Artillerie-Regiment
1789–1792 Leopold Unterberger, Oberst
1792–1796 Andreas Baron Roos, Oberst
1796–1797 Nicolaus Müller, Oberst
1797–1799 Franz Bögner, Oberst
1799–1805 Anton Reisner, Oberst
1805–1808 Josef Wachter von Wachtenburg, Oberst
1808–1812 Wenzel von Frierenberger, Oberst
1812–1820 Emerich von Stein, Oberst

3. pluk polního dělostřelectva
3. (Feld-) Artillerie-Regiment
1789–1793 Carl Funk von Sentenau,  Oberst
1793–1797 Carl Baron Rouvroy, Oberst
1797–1799 Johann Schwarzinger, Oberst
1799–1800 Franz Baron Schuhay, Oberst
1800–1807 Anton Cramer von Kronenbach, Oberst
1807–1809 Anton Chevalier von Gillet, Oberst
1809–1810 Friedrich Funk von Senftenau, Oberst
1810–1812 Hermann Graf Königl, Oberst
1812–1814 Johann Baron Fasching, Oberst
1814–1828 Wenzel Schipka von Blumenfeld, Oberst

4. pluk polního dělostřelectva
4. (Feld-) Artillerie-Regiment
1802–1804 Johann von Carl, Oberst
1804–1808 Prokop Sonntag von Sonnenstein, Oberst
1808–1813 Joseph Freiherr von Russo von Aspernbrand, Oberst
1813
1813–1824 Jacob von Majanich, Oberst

Bombardýrský sbor
Bombardier-Corps
1789–1792 Joseph Vogelhuber,  Oberstlieutenant
1792–1797 Franz Bögner, Oberstlieutenant – Oberst
1797–1799 Anton Reisner, Oberstlieutenant–Oberst
1799–1806 Joseph Wahrlich von Bubna, Oberstlieutenant
1806–1808 Wenzel von Frierenberger, Oberstlieutenant
1808–1812 Joseph Smola, Oberstlieutenant – Oberst
1812–1813 Jacob von Majanich, Oberstlieutenant
1813–1822 Anton Mayer, Oberstlieutenant–Oberst

Prapor dělostřeleckých fyzilírů
Artillerie-Füsilier-Bataillon
1790–1794 Joseph von Avrath, Oberstlieutenant
1794–1802 Johann von Carl, Oberstlieutenant–Oberst

Sbor dělostřeleckých pomocníků
Artillerie-Handlanger-Corps
1808–1816 Carl Friedrich Maresch von Marsfeld, Oberstlieutenant

Polní zbrojní úřad
Feld-Zeugamt
1791–1799 Nicolaus Pelz, Major
1799–1800 Peter Siré, Oberstlieutenant–Oberst
1800–1818 Adolph Geiger, Major-Oberst

 

Josef von Smola (12.06.1764 – 29.11.1820; od roku 1816 svobodný pán)

- věhlasný dělostřelecký velitel narozený v Teplicích: od roku 1800 major, 1808 podplukovník, 1809 plukovník a 1813 generálmajor; v letech 1808–1812 velitel bombardýrského sboru.
(Portrét převzat z  napoleon-histoire.com;
populárně zpracovaný přehled jeho kariéry viz např. zoommagazin.iprima.cz)

Smola byl zetěm Ferdinanda svobodného pána von Häring (uváděn též jako Haering), který byl v letech 1797–1802 velitelem 1. pluku polního dělostřelectva. Häring se narodil 8. března 1732 ve Stráži, v roce 1790 obdržel za zásluhy ve válce proti Osmanské říši rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie, v roce 1802 byl povýšen do hodnosti generálmajora a následně působil v Olomouci a Českých Budějovicích jako velitel dělostřelecké brigády (Feld-Artillerie Brigadier). Do výslužby odešel v hodnosti polního zbrojmistra v roce 1813 a zemřel 4. února 1822 v Českých Budějovicích, kde se zachoval jeho náhrobek.

 

Před Josefem Smolou byl v letech 1806-1808 velitelem bombardýrského sboru Václav Frierenberger, který následně v období 1808-1812 stál v čele 2. pluku polního dělostřelectva. Tento českokrumlovský rodák výrazně zasáhnul do závěrečné části bitvy u Slavkova, což připomíná pomník zřízený v roce 1995 u silnice vedoucí z pozořické - dnes kovalovické - Staré Pošty na Rousínov (původně se jednalo o císařskou silnici z Brna do Olomouce). Jeho nápis hlásá:

Z TOHOTO NÁVRŠÍ / V ZÁVĚRU BITVY U SLAVKOVA / VELITEL DVOU RAKOUSKÝCH BATERIÍ / MAJOR VÁCLAV JAN / FRIERENBERGER / ÚSPĚŠNĚ KRYL PALBOU / DVANÁCTI TĚŽKÝCH DĚL / ÚSTUP RUSKÉHO SBORU / GENERÁLA BAGRATIONA / PŘED POSTUPUJÍCÍM LEVÝM KŘÍDLEM / FRANCOUZSKÉ ARMÁDY. / ZA TENTO HRDINSKÝ ČIN / BYL VYZNAMENÁN RYTÍŘSKÝM KŘÍŽEM / VOJENSKÉHO ŘÁDU MARIE TEREZIE. //
ZŘÍZENO V ROCE 1995 PÉČÍ BATERIE AUSTERLITZ ČESKOSLOVENSKÉ NAPOLEONSKÉ SPOLEČNOSTI KE 190. VÝROČÍ BITVY U SLAVKOVA.

 

Frierenberger zemřel v roce 1823 v Kroměříži, kde byl také pochován. Jeho pískovcový náhrobek od neznámého autora znázorňuje truchlící ženu, která se opírá o zlomený antický sloup. Od roku 1936 se nachází na kroměřížském hřbitově, kam byl přenesen ze zrušeného hřbitova původního. Na jeho podstavci je vytesán generálmajorův erb a několik německých nápisů:

Hier ruht Wenzl Ritter v. Frirenberger / K. K. Artillerie General Major / Ritter des K. K. hohen militaer / Marien Theresien Ordens / dan des K. K. Russischen St. Annen Ordens / 1. Klasse, / der seine irdische Laufbahn den 11. Februar 823 / im Alter von 64 Jahre vollednete.

Der Theresien Orden schmükte / diesen edlen Krieger Brust / durch die Auszeichnung in der Schlacht / bei Austerlitz im Jahre 1805 als Major / jener der Rusischen St. Annen Ordens / 1. Klasse / aber im Jahre 1813 bei der Schlacht von Dresden / als General Major.

Frömigkeit und wahre Herzensgüte /schmükte diesen tugendbefliessenen Sterblichen / er war ein sehr wakerer Krieger / treuergeben dem durchlauchtigsten Erzhause / dem er durch 47 Jahre mir immer ausgezeichneten / regen Eifer diente / ein guter Sohn, aufrichtiger Freud und zärtlicher Gatte.

Dem unvergesslichen widmet diesen einfache / Denkmal die tief traurend treue Gattin / O. Christlicher Wanderer stehe still / du tritzt auf dem Staub eines braven Krieger / gedenke siner im Gebethe.

V překladu:

Zde odpočívá Václav rytíř von Frierenberger (na pomníku uveden jako „Frirenberger“), generálmajor c. k. dělostřelectva, rytíř c. k. vysokého Vojenského řádu Marie Terezie a c. k.(?) ruského řádu sv. Anny 1. stupně, který završil svou pozemskou pouť 11. února 1823 ve věku 64 let.

Tereziin řád zdobil hruď tohoto šlechetného válečníka za to, že se vyznamenal jako major v bitvě u Slavkova v roce 1805 a ruský řád sv. Anny v bitvě Drážďan jako generálmajor.

Zbožnost a pravá dobrosrdečnost zdobila tohoto ctnostmi oplývajícího smrtelníka. On byl udatným válečníkem, věrně oddaným nejjasnějšímu panovnickému domu, jemuž sloužil 47 let se znamenitou čilou horlivostí; dobrý syn, upřímný přítel a láskyplný manžel.

Nezapomenutelnému věnuje tento jednoduchý pomník hluboce truchlící věrná choť. Křesťanský poutníku zastav se, vkročil jsi na prach chrabrého válečníka, vzpomeň na něj ve své modlitbě.

 

 

Velitelé c. k. garnizonního dělostřelectva 1792-1815

 

Období Velitel

Garnisons-Artillerie-District Wien (Oestereichischer)
1787–1799 Johann von Ullman, Major – Oberstlieutenant
1799–1808 Peter Siré, Oberstlieutenant – Oberst
1808–1814 Lorenz Zierwurz, Major – Oberstlieutenant
1814–1823 Franz von Tihavsky, Oberst

Garnisons-Artillerie-District Graz (Innerösterreichischer)
1790–1800 Johann Felix Reesch von Lehwald, Oberstlieutenant
1800–1803 Johann von Brandenstein, Oberstlieutenant
1803–1824 Ferdinand Baron Kulmer, Major – Oberstlieutenant

Garnisons-Artillerie-District Prag (Böhmischer)
1788–1793 Franz Hubatius von Kottenau, Oberstlieutenant
1793–1805 Adam Schmidt von Brandenstein, Oberstlieutenant
1805–1808 Johann Georg Kunerth, Oberstlieutenant
1808–1816 Carl von Strauss, Oberst

Garnisons-Artillerie-District Olmütz (Mährischer)
1791–1795 Johann Schmitzer, Major
1795–1805 Florian Watteck, Major
1805–1810 Peter Dietrich von Herrmannsberg, Oberst
1810–1814 Joseph Hambek, Oberst
1814–1825 Wenzel Peckert, Major

Garnisons-Artillerie-District Ofen (Ungarischer)
1791–1809 Joachim Schönfuss,  Oberstlieutenant – Oberst
1809–1813 Franz von Tihavsky, Oberst
1813–1824 Philipp Johann Edler von Knöbl, Major – Oberst

Garnisons-Artillerie-District Temeswar (Banater)
1789–1796 Johann Himmer, Major – Oberstlieutenant
1796–1797 Damian Gillis, Oberstlieutenant
1797–1809 Johann Erdmann Kappler, Oberstlieutenant
1809–1814 Joseph Kamünzer, Oberstlieutenant
1814–1817 Wenzel Koschin von Siegenwald

Garnisons-Artillerie-District Peterwardein (Slavonischer)
1772–1800 Mathias Winkelhoffer von Winkelspurg, Oberstlieutenant
1800–1807 Wenzel von Thiel, Oberstlieutenant
1807–1809 Carl Ledent, Major
1809–1820 Ignaz Kaisergruber von Steilenburg, Oberstlieutenant

Garnisons-Artillerie-District Carlstadt (Croatischer)
1786–1801 Carl Nowack von Neuenstein, Major
1801–1805 Stephan Kalmünzer, Major
1805–1809 Franz von Bion, Major
1813–1824 Franz Obich von Thurnstein, Major

Garnisons-Artillerie-District Carlsburg (Siebebürgischer)
1791–1801 Johann Schäffer, Major
1801–1802 Anton von Brandenstein, Major
1802–1813 Johann Adam, Major
1813–1820 Joseph Gegenbach, Major

Garnisons-Artillerie-District Innsbruck (Tyroler)
1791–1805 August Klug von Felsenburg, Major – Oberstlieutenant
1814–1822 Wenzel Wagner, Major

Garnisons-Artillerie-District Luxemburg (Niedeländischer)
1790–1794 Joseph Schmidt von Brandenstein, Oberstlieutenant

Garnisons-Artillerie-District Mantua (Italienischer)
1784–1797 Philipp Weiss, Oberstlieutenant – Oberst
1799–1800 Anton Brandenstein, Major
1800 Peter Dietrich von Hermannsberg, Oberstlieutenant – Oberst
1815–1821 Stephan von Kallmünzer, Oberstlieutenant–Oberst

Garnisons-Artillerie-District Lemberg (Galizischer)
1783–1793 Joachim Reesch, Major
1793–1805 Jacob Caldarer, HauptmannMajor
1805–1809 Conrad Wolf, Major
1809–1821 Andreas Niemetz von Elbenstein, Major

Garnisons-Artillerie-District Valenciennes
1793–1794 Franz Bredin, Major

Garnisons-Artillerie-District Venedig (Venetianer / Venetianischer)
1799–1801 Philipp Weiss, Oberstlieutenant
1801–1805 Peter Dietrich von Herrmansberg, Oberstlieutenant
1815–1816 Joseph Hambeck, Oberst

Garnisons-Artillerie-District Zara (Dalmatiner / Dalmatinischer)
1801–1805 Franz von Bion, Major
1813–1826 Peter Reil, Major

Garnisons-Artillerie-District Cracau (Galizischer)
1801–1805 Conrad Wolf, Major
1805–1809 Stephan Kalmünzer, Major

 

 

Související příspěvky

Lubomír Uhlíř: Organizace rakouského dělostřelectva za koaličních válek

Na počátku koaličních válek sestávalo dělostřelectvo ze 3 pluků polního dělostřelectva, dělostřeleckého fyzilírského praporu, bombardýrského sboru, 13 distriktů garnisonního dělostřelectva a z dělostřeleckého polního zbrojního úřadu. V průběhu válek byly provedeny četné změny, vedle početních stavů to bylo zejména rozmnožení pluků polního dělostřelectva, četné proměny distriktů garnisonního dělostřelectva...

Lubomír Uhlíř - Karel Sáček: Majitelé pluků c. k. polního dělostřelectva v letech 1772-1848