Velitelé dobrovolnických praporů v letech 1809-1810, 1. část

12.08.2008 12:45

Karel Sáček

Naposledy Upraveno: 15.08.2008

 

1. část: Dolní Rakousy, Čechy, Morava a Slezsko

 

Velitel dobrovolnického praporu Označení praporu Posloupnost velitelů
Boxberg, Ernst Freiherr (Baron) von, Maj.  3. prapor Sboru moravsko-slezských dobrovolníků – „Kombinovaný brněnský zeměbranecký prapor“ 1 ze 2
Czernin, Wolfgang Graf, Maj. 6. prapor Legie arcivévody Karla (České dobrovolného sboru) 1 z 1
Dobler von Friedberg, Bernard, Maj. -  3. prapor Sboru moravsko-slezských dobrovolníků – „Kombinovaný brněnský zeměbranecký prapor“ 2 ze 2
Germain, Franz, Maj. Lobkowitzký myslivecký sbor (prapor) 1 z 1
Jannek, Benedikt, Obtl. 4. prapor Legie arcivévody Karla (České dobrovolného sboru) 2 ze 2
Kinsky, Ferdinand Fürst, Maj.-Obtl.  2. prapor Legie arcivévody Karla (České dobrovolného sboru) 1 z 1
Küffel von Küffelstein, Johann, Obtl. 4. vídeňský dobrovolnický prapor 1 z 1
Le Breux, Joseph Freiherr, Maj. 2. prapor Sboru moravsko-slezských dobrovolníků 2 ze 2
Lougier (Laugier), Carl Graf, Maj. 3. prapor Legie arcivévody Karla (České dobrovolného sboru) 1 z 1
Managetta, Anton von, Maj. 6. vídeňský dobrovolnický prapor 1 z 1
Saint-Quintin (Bigot de St. Quentin), Emanuel Graf (Baron?), Maj. 1. vídeňský dobrovolnický prapor 1 z 1
Salis, Rudolph Graf, Maj. 5. vídeňský dobrovolnický prapor 1 z 1
Seyffert von Seyffenau, Johann, Maj. 1. prapor Sboru moravsko-slezských dobrovolníků 1 z 1
Steigentesch, August Freiherr von, Obst. 2. vídeňský dobrovolnický prapor 1 z 1
Trogoff (Trogeff), Ludwig Graf, Maj. 4. prapor Legie arcivévody Karla (České dobrovolného sboru) 1 ze 2
Vetter von der Lilie (Lilienberg), Felix Graf, Maj. 2. prapor Sboru moravsko-slezských dobrovolníků 1 ze 2
Waldstein, Franz Graf, Maj. 3. vídeňský dobrovolnický prapor 1 z 1
Watterich (Waltrich) von Waderichsburg (Watterischburg), Philipp, Maj. 1. prapor Legie arcivévody Karla (České dobrovolného sboru) - „Pražský myslivecký prapor“ 1 z 1
Woracziczky (Woraczicky, Woratschitzky, Woracziewsky), Joachim Graf, Maj. 5. prapor Legie arcivévody Karla (České dobrovolného sboru) 1 z 1

 

Poznámka:

Římská číslice ve sloupci „posloupnost velitelů“ poukazuje na skutečnost, že uvedený důstojník postupně velel různým praporům. V tomtéž sloupci uvedená arabská číslice před lomítkem vyjadřuje kolikátým byl jmenovaný důstojník v pořadí střídajících se velitelů uvedeného praporu a číslice za lomítkem uvádí celkový počet velitelů praporu.

Použité zkratky hodností: Hptm. – setník (Hauptmann), Maj. – major (Major), Obtl. – podplukovník (Oberstlieutenant), Obr. – plukovník (Oberst)

Použitá literatura:
ERNSTBERGER, A. Böhmens Freiwilliger Kriegseinatz gegen Napoleon 1809. München, 1963, s. 46-50.
WREDE, A. - SEMEK, A. Geschichte der k. und k. Wehrmacht, II. Wien, s. 522-523, 459-464.

 

Původní adresa příspěvku:
Velitelé dobrovolnických praporů v letech 1809-1810; 1. část: Dolní Rakousy, Čechy, Morava a Slezsko
 - primaplana.net/txt/tab/tab-velitele-freibtl-1809.html