Vojenský hřbitov u Litomyšle

18.07.2019 16:23

V. Kočka

Naposledy upraveno: 05.08.2019

Nechcemeť pak, bratří, abyste nevěděli o těch, kteříž zesnuli.

(I. Epištola k Thessal., 4. 13.)

 

Sotva kilometr cesty za městem Litomyšlí, u silnice směrem ku Strakovu, jest vojenské pohřebiště, jež založeno bylo roku 1809 po bitvách u Asperna a Wagrama.

Spolek vzájemně podporujících se vojenských vysloužilců v Litomyšli pořádal dne 20. června roku 1909 ku stoletému výročí těchto bitev slavnost skoro domácí, beze vší reklamy. Dopoledne vyšel průvod na pohřebiště, kde za četného účastenství obecenstva sloužena polní mše; odpoledne pořádána vycházka na Zavadilku.

Zklamali se všickni, kdož spěchali na pohřebiště, aby zvěděli jeho dějiny; nenarazilo se o ně ani slovem. Do té doby kolovaly totiž o pohřebišti jen pověsti, ale něco určitého vypracovati nedovedl nikdo.

Z toho důvodu pojal jsem myšlenku sebrati paměti tohoto pohřebiště.

Material snesen rychle, neboť kdekoliv jsem zaklepal, šlo se mně s největší ochotou vstříc. Za tuto zvláštní ochotu vyslovuji uctivé díky.

V Litomyšli, v měsíci červenci roku 1909.

V. K.

Pomník z roku 1883, který připomíná vojenský hřbitov u Litomyšle - stav v roce 2019.
(foto K. Sáček)

 

…Hned po vzniku války přeložena do Litomyšle správa pluku Josefa hraběte Colloredo [LIR 57]. Velitelství pluku sídlilo v zámku, který tehdejší majitel Jiří hrabě z Waldšteina byl dal k volnému použití, kdežto kůlny, stáje, prachárna, stany pro služebnictvo a pece stály za rybníkem Žabokrtským, u samé cesty Strakovské. (* Roku 1815 opustila vojenská správa město; stany; vesměs jen dřevěné, ponechány byvše svému osudu, záhy zmizely. Zděná prachárna postoupena obci, která ji pronajala obchodníku Augustinu Tobišovi, jenž také střelný prach prodával. Brzy i ta opuštěna, jelikož střecha byla slámou krytá. Po té byla tato poustka brlohem tuláků, proto ji obec roku 1840 dala zbořiti. Trať sluje posud u Prachárny;  Kniha památní města Litomyšle F. 163)

Po několika porážkách rakouského vojska přivezeno do Litomyšle tolik raněných, že bylo potřebí prostorných vojenských nemocnic. Již roku 1796 jmenují se reservní a depôt nemocnice hraběte Josefa Colloredo. Roku 1809 přeměněn celý zámek ve vojenskou nemocnici. Mimo to leželo mnoho raněných v nemocnici městské, ve vojenské vychovatelně i v soukromých domech. Z počátku pohřbíváni zemřelí vojíni asi stejným dílem u sv. Kříže (na starém) a u sv. Anny (na novém hřbitově). Počet na obou hřbitovech pochovaných vojenských příslušníků vyčísti lze z připojeného výkazu:

 

Roku

1796

 pohřbeno

58

 osob *

»

1797

»

37

»

»

1798

»

39

»

»

1799

»

88

»

»

1800

»

147

»

»

1801

»

54

»

»

1802

»

15

»

»

1803

»

14

»

»

1804

»

17

»

»

1805

»

10

»

»

1806

»

14

»

»

1807

»

»

»

1808

»

6

»

»

1809

»

15

»

»

1810—1814

»

59

»

»

1815—1825

»

15

»

* Mezi nimi generalmajor Wilhelm šlechtic Motzen, jenž zemřel 4. srpna 1809 ve věku 55 let, pohřben byl u sv. Kříže, a nejvyšší stážmistr Krištof Antotnín Borosini rytíř z Hohenšterna, zemřel 30. října 1825 ve věku 71 let; jeho náhrobek viděti jest na levé straně u zdi kaple sv. Anny.

 

V tomto počtu zahrnuto jest i několik žen a dětí, které za nemocnými vojíny byly dopraveny, v zdejších nemocnicích ošetřovány a zde zemřely. Byloť totiž starým zvykem, že s dobrovolníkem — vojínem táhla na vojnu žena i děti.

Roku 1826 byly zdejší vojenské nemocnice zrušeny. V městě zbylo jen několik invalidů, příslušníků litomyšlských, kteří v soukromých bytech bydlili; tito jsou všickni pohřbeni buď u sv. Anny, aneb u sv. Kříže.

Roku 1809 po bitvách, u Asperna a Wagrama, když raněných stále přibývalo, zřízen vlastní vojenský hřbitov. K tomu účelu postoupila obec svůj pozemek nedaleko vojenských stanů a prachárny. Ale i po založení tohoto hřbitova pochováno několik vojínů na hřbitově u sv. Kříže nebo u sv. Anny; počet jejich uveden jest v předeslaných číslech.

Kolik osob pohřbeno jest na hřbitově vojenském, povědí nám následující seznamy:

 

Datum úmrtí Jméno vojína Sloužil u pluku Rodiště Stáří roků
07.07.1809 neznámo (smyslů zbavený přinesen do nemocnice) baron Zach  [LIR 15] - -
09.07.1809 Sovek Pavlovský Czartorinsky [Czartoryski; LIR 9]  - 22
09.07.1809 zjistiti nebylo možno   - -
13.07.1809 Vojtu Foitu Chasteler 
[LIR 46]
Tarnopol 23
14.07.1809 Jan Weis Kaunic 
[Kaunitz; LIR 20]
Slezsko, Vlčice 17
17.07.1809 Tomáš Streitz Zedwitz
[LIR 25]
Sušice 20
17.07.1809 František Roth Erbach
[LIR 42]
Polžice 30
18.07.1809 Sirilo Kzelka Schreder
[Schröder; LIR 7]
Polsko, Wobarka 22
18.07.1809 Jakub Sass Czartorinsky [Czartoryski; LIR 9]  Halič, Czarnolože 19
18.07.1809 Václav Svoboda Stuart  [LIR 18] Opočno 20
19.07.1809 Martin Krzie I. prapor myslivců  Polsko, Ruda 21
20.07.1809 Josef Blatka Chasteler  [LIR 46] Polsko 20
20.07.1809 Rinko Bojzek Chasteler  [LIR 46] Tarnów 20
20.07.1809 Semko Domko Bellegarde  [LIR 44] Halič, Szalaska 20
20.07.1809 Joachim Nahernitz Bellegarde  [LIR 44] Halič, Samborskie 29
20.07.1809 Josef Nalezak (syn Jana Nalezaka zemřel ve vychovaelně) Colloredo Josef 
[LIR 57]
- 10
21.07.1809 Wasil Rzikov Würzburg [LIR 23] Halič, Rudawa 21
21.07.1809 neznámo (smyslů zbavený přinesen do nemocnice)   - -
21.07.1809 August Melles (setník, protestant.) Colloredo Václav  [LIR 56] - -
21.07.1809 Kobel Wogassco Würzburg   [LIR 23] Polsko -
21.07.1809 Ivan Danschetzy Czartorinsky [Czartoryski; LIR 9]  Polsko -
22.07.1809 Josef Drobeczek Kolovrat č. 38 [č. ?; Kolowrat LIR 36] Chodová Planá 19
22.07.1809 Michel Innwolf arcikníže Karel 
[LIR 3]
- -
22.07.1809 Josef Fabel Kolovrat
[Kolowrat LIR 36]
- -
22.07.1809 Doro Konzasky Duka  [LIR 39] Uhry, Buzias -
23.07.1809 Antonín Schnabel Kolovrat 
[Kolowrat LIR 36]
- -
23.07.1809 Štěpán Kurz Duka  [LIR 39] - -
23.07.1809 Václav Flögel vozatajstvo Studenec 36
23.07.1809 Jan Doleum Julaj, 6. setnina [Gyulai; LIR 21 nebo 60] Slavonie 20
24.07.1809 Olesko Olišák Würzburg   [LIR 23] Polsko 25
25.07.1809 Martin Watz Bellegarde  [LIR 44] Polsko 19
26.07.1809 Jan Bičovský arcikníže Ludvík
[LIR 8]
- -
27.07.1809 Martin Moravec Zemská obrana  Křimice 24
27.07.1809 Martin Gottlieb (protestant)   Sasko, Hohnstein 23
27.07.1809 Josef Czampisch Hiller  [LIR 2] Uhry 33
28.07.1809 Michel Obschak Colloredo Václav  [LIR 56] - -
28.07.1809 Vojtěch Kozdra   - -
28.07.1809 Jakub Müllnir dělostřelců Halič, Chlapowo 22
28.07.1809 Jan Hraznizny Colloredo Josef 
[LIR 57]
Morava, Fridland 36
28.07.1809 František Linge Reusblau
[Reuss-Plauen; LIR 17]
Čechy, Abtsdorf 22
28.07.1809 Jan Laun Frohn   [Froon LIR 54] Budislav 26
28.07.1809 Ondřej Hönigl Duka  [LIR 39] Rakousy 28
29.07.1809 Antonín Nitsche Colloredo  [LIR 56 nebo 57] Teplice 27
30.07.1809 Jan Stirzell vozatajstvo Čechy 20
30.07.1809 Jan Herzog Frohn   [Froon LIR 54] Čechy 25
30.07.1809 Jan Zaibert Vogelsang   [LIR 47] Čechy 22
30.07.1809 František Stuzka šlechtic z Hellebrantu Reusblau  [Reuss-Plauen; LIR 17] - 20
31.07.1809 Stach Nederisin Chasteler  [LIR 46] Halič, Sokolow 20
31.07.1809 Josef Rada Colloredo Václav  [LIR 56] Slezsko, Šanov 23
01.08.1809 Jan Raus Duka  [LIR 39] - -
01.08.1809 Jan Baska Colloredo Václav  [LIR 56] - -
02.08.1809 Czidowek Ribalitsch Georgo  Uhry 40
02.08.1809 Josef Schwigl Bellegarde  [LIR 44] - -
02.08.1809 Josef Meixner I. rakouský pluk  [LIR 1 Kaiser?] Dolní Rakousy, Wang -
03.08.1809 Jan Kolbesan ponton - divize  Uhry 20
04.08.1809 August Kerfik Arschande  - -
04.08.1809 Okoniss Fimko Czartorinsky [Czartoryski; LIR 9]  - -
04.08.1809 Jiří Fuss Colloredo Josef  [LIR 57] - -
04.08.1809 Jan Strava Czartorinsky [Czartoryski; LIR 9]  Rusko 20
05.08.1809 Matěj Pollo Spleni  [Splényi; LIR 51] - -
06.08.1809 Gmiler Novosuk Würzburg   [LIR 23] Rusko 35
06.08.1809 Jan Ohtus vozatajstvo Halič 24
07.08.1809 Jan Adler Reusblau  [Reuss-Plauen; LIR 17] Dol. Krupá 21
07.08.1809 Jan Scheider d’Asper  [d’Aspre; LIR 18] Rozhovice 30
07.08.1809 Martin Kalha Vogelsang   [LIR 47] - -
07.08.1809 František Duspiva Renier   [EH Rainer; LIR 11] Čechy 17
08.08.1809 Vojtěch Miller Frohn č. 18   [č. ?; Froon; LIR 54] Bergstadtel -
08.08.1809 Antonín Groh Reusblau  [Reuss-Plauen; LIR 17] Verneřice 24
08.08.1809 Jan Dvořák Reusblau  [Reuss-Plauen; LIR 17] Litoměřice 23
09.08.1809 Jan Král I. žatecká záloha vozatajstva  Žatecko, Suchý Důl 19
09.08.1809 Jan Schipka vozatajstvo 3. divise  - 24
09.08.1809 Jan Benschimatz baron Zach [LIR 15] - -
10.08.1809 Josef Helbich Reusblau  [Reuss-Plauen; LIR 17] Guthause, Budějovice 23
10.08.1809 Michal Radomský Würzburg   [LIR 23] - -
10.08.1809 Michal Tanert Gordis  [Jordis; LIR 59] Rakousy, Sct. Ulrich 25
10.08.1809 Jan Zedník I. brněnský prapor zemské obrany  Brno 22
10.08.1809 František Kreitzer baron Zach [LIR 15]    24
11.08.1809 Václav Vlasák Frohn   [Froon LIR 54] Boží dar 18
11.08.1809 Jan Klika berounský prapor zemské obrany  Suchomasty 19
11.08.1809 Matiaš Macek Duka  [LIR 39] - -
11.08.1809 Štěpán Schimik III. hradišťský prapor [zemské obrany]  Morava, Domanín 22
11.08.1809 Duro Drobný Haray  [Sztáray; LIR 33] - -
12.08.1809 Václav Procházka Lindenau [LIR 29]  Pavlovice 17
12.08.1809 Vojtěch Lukaschowsky Württemberg  [LIR 38]  - -
12.08.1809 Ondřej Horek Kolovrat  [Kolowrat LIR 36] Čechy, Pátek 25
12.08.1809 Bohumír Schubert Groitzův Kordon  Bělá 71
12.08.1809 Ignac Ulanovsky Czartorinsky [Czartoryski; LIR 9]  Polsko 19
13.08.1809 František Hantsch (syn Jos. Hantsche zemřel v městě čís. domu 30) Colloredo Josef  [LIR 57] - 6 dní
13.08.1809 Jan Wagner Kaunic  [Kaunitz; LIR 20] - -
13.08.1809 František Buchmiller d´Argenteau   [LIR 35] Hvožďany 20
13.08.1809 Jan Mader vozatajstvo 22. divize  Koloděje 22
14.08.1809 Jan Botochek Württemberg  [LIR 38] Halič 20
14.08.1809 Michael Dumen d´Argenteau   [LIR 35] Tachov 26
14.08.1809 Jan Ansbach Würzburg   [LIR 23] Čechy 23
14.08.1809 Martin Stidina Duka  [LIR 39] - -
14.08.1809 Adam Kachelmayer baron Reusblau  [Reuss-Plauen; LIR 17] Potsdam 24
14.08.1809 Pavel Dukaczek Colloredo Václav  [LIR 56] Slezsko -
14.08.1809 Antonín Nipner Rohan   [LIR 21]  Čechy, Reischdorf 22
14.08.1809 Jan Forstner dělostřelectvo č. 16 Dolní Rakousy, Hietzing 28
15.08.1809 Jan Suwak Colloredo Josef  [LIR 57] Polsko 22
15.08.1809 Josef Riedel Monfreding  [Manfredini; LIR 12] Morava 21
15.08.1809 Marko Rzikowsky Württemberg  [LIR 38]  - -
15.08.1809 Antonín Kerhart Fröhlich [Frelich; LIR 28] Čechy, Weinerhaus 30
16.08.1809 Josef Sebainsky Württemberg  [LIR 38]  - -
16.08.1809 Josef Korzižansky Haray  [Sztáray; LIR 33] - -
16.08.1809 Jan Dobrova Iroov   [Froon LIR 54] Čechy, Lhota 24
17.08.1809 Petr Langsenlener 114 ponton divize  Dolní Rakousy, Kugel 42
17.08.1809 Tereza Kunzová
   (manžeka Krist. Kunze, korporala)
VI. brněnského praporu zemské obrany  Mikulov 60
17.08.1809 František Past Frohn   [Froon LIR 54] Německý Rychnov 21
17.08.1809 Jiří Herzog dolnorakouský prapor Freyův Dolní Rakousy 19
17.08.1809 Kašpar Rosticzny Colloredo Václav  [LIR 56] Polsko, Kurów 40
17.08.1809 Karel Spilman Kolovrat  [Kolowrat LIR 36] Klatovy 24
17.08.1809 Jan Badka Zemská obrana  Morava, Čejkovice 24
18.08.1809 Jan Kudin Freyův sbor  Švihov 25
18.08.1809 Lorenz Schalomon Brněnská zeměbrana 6 setnina  Morava -
30.12.1809 Ignac Lebeda (zemřel v Říkovicích čp.6) princ Viktor Rohan  [LIR 21]  Náchod, Andersdorf 21
17.1.1810 Josef Winter (dítě) Colloredo Josef  [LIR 57] - 8
30.01.1810 Rosalie Reis (dcera setníka Jakuba Reise, zemřela v čp. 156 v Litomyšli) Colloredo Josef  [LIR 57] - 2
02.04.1810 František Hirsch  Kiesch dragoun  [Riesch; DR 6] Čechy, Schwazbach 24
02.04.1810 Weitek Bilak sbor Freyův  Čechy 19
05.04.1810 Jan Jenla Erbach  [LIR 42] Litoměřice, Chvalov 22
08.04.1810 František Schweinecker myslivec pluku hraběte Schlegenberga   Dolní Rakousy, Nugenach 28
14.04.1810 Jan Gürschel baron Zach [LIR 15]  Morava 19
01.05.1810 Josef Madiak baron Zach [LIR 15]  Čermná 26
01.05.1810 František Turtz baron Zach [LIR 15] Polsko, Makowa 20
08.05.1810 Václav Lána Reus Kreutz  [Reuss-Greitz; LIR 18] Bydžovsko 22
10.05.1810 Matiaš Lipovec Kiesch dragoun  [Riesch; DR 6] Čechy, Stelzengrün 23
13.05.1810 Antonín Jerzizek císařův pěší pluk  [Kaiser; LIR 1] Olomoucko 20
22.06.1810 Jan Milanek
   (syn Jana Milanka, korporala)
baron Zach [LIR 15]  - 6
25.06.1810 Josef Rudel Albert Julaj  [LIR 21] Náchodsko 30
17.07.1810 František Stefan Reus Kreutz  [Reuss-Greitz; LIR 18] Stanovice 18
03.09.1810 František Tlaskal zásobovací tovaryš - pekař Pardubice  
20.09.1810 František Hengel Kolovrat  [Kolowrat LIR 36] Soběchleby 22
02.10.1810 Jan Němec baron Zach [LIR 15] M. Sedliště 24
02.05.1811 Jan Kulka (přivezen z invalidovny pražské) Myšlenice, Halič    
31.01.1812 Václav Cziska
  (sluha hejtmanův)
baron Zach [LIR 15]  Schönbrunn 28
14.04.1814 Jan Dobrovský baron Fröhlich [Frelich; LIR 28] Dl. Třebová 21
16.07.1814 Jan Novák   Sudislav 26
23.01.1814 Václav Pacholík pluk č. 25  [De Vaux]  - -
26.01.1814 Antonín Koller   - 25

Celkem 140 osob.

 

V bitvě u Chlumce a Nakleřova za Teplicí byl francouzský generál Vandamme od aliance rusko-prusko-rakouské poražen a 12 tisíc mužů, mezi nimi také sám Vandamme, zajato (30. srpna 1813). Odtud ustupovali Francouzové do Saska, za nimi hnali se spojenci se 300 tisíci muži. U Lipska pustil se Napoleon se 190 tisíci muži v nerovný boj; ve dnech 16. až 18. října 1813 utrpěl úplnou porážku. Nejen všickni jeho ranění, ale i 25 tisíc boje schopných mužů bylo zajato. Ztráty aliance odhadují se na 52 tisíc mužů.

Několik set raněných Francouzů přivezeno do vojenské nemocnice litomyšlské a zde jich 38 zemřelo. Pohřbeni byli všickni rovněž na vojenském hřbitově.

 

Den úmrtí Jméno vojína Sloužil u pluku
01.01.1814 Louis Noill pěší pluk č. 34
01.01.1814 jméno neznámo (přinesen v agonii) -
03.01.1814 Jean Doubrée pěší pluk č. 60
04.01.1814 Jean Bousson pěší pluk č. 28
05.01.1814 Enée Dottée pěší pluk č. 60
07.01.1814 Michael Wohlée pěší pluk č. 33
08.01.1814 Piere Boon pěší pluk č. 8
09.01.1814 Courtuan de Wau pěší pluk č. 8
09.01.1814 Jean Baptist Nicolais (lieutenant) pěší pluk č. 60
14.01.1814 Jean Bousseau pěší pluk č. 81
15.01.1814 Piere de Ton dělostřelců č. 1
15.01.1814 Jean Schwihel
   (přivezen v bezvědomí)
pěší pluk č. 100
16.01.1814 Mr. Philippe Alexander de Rique  (lieutenant) pěší pluk č. 100
18.01.1814 Jean Baillet (fourier) pěší pluk č. 81
18.01.1814 Jean Coval de Rique (chargant) pěší pluk č. 34
20.01.1814 Nicolai Piarvoa pěší pluk č. 8
21.01.1814 Jean Denie pěší pluk č. 28
21.01.1814 Michael Guitte (fourier) pěší pluk č. 24
21.01.1814 Moan Benni pěší pluk č. 39
21.01.1814 Lui Keeh pěší pluk č. 28
25.01.1814 Peter Julie pěší pluk č. 45
25.01.1814 Jean Segoll  (fourier) pěší pluk č. 39
01.02.1814 Jean Carbonier (trubač) pěší pluk č. 45
02.02.1814 Piere Mangeorz  *piére dělostřelců č. 8
06.02.1814 Piere Petit granátníků č. 2
07.02.1814 Jean Enoue genie pěší č. 64
08.02.1814 Dée Leander genie pěší č. 12
13.02.1814 Piere Flerri genie pěší č. 27
10.03.1814 Augustin Barbie pěší genie č. 34
18.03.1814 Piere Ferra pěší genie č. 21
24.03.1814 Piere Gallier pěší genie č. 58
26.03.1814 Piere Toulie pěší genie č. 34
26.03.1814 Joseph Rovand pěší genie č. 58
27.03.1814 Jean Elleon Pouwin pěší genie č. 34
27.03.1814 Joseph Goubin dělostřelců č. 1
08.07.1814 Piere Louigeff pěší pluk č. 34
26.07.1814 Piere Eloy Dugressau pěší pluk č. 32
28.07.1814 Piere Jan Leonsier pěší pluk č. 64

Úhrnem 38 Francouzů.

 

Ležíť tedy na zdejším vojenském hřbitově 178 osob. (* Sestaveno z knihy mrtvých z let 1796-1827, díl II. U rakouských vojínů jest I poznamenáno, byl-li ten který ženat či svoboden, jakého zaměstnání a na jakou nemoc zemřel; na choleru, shnilou zimnicí, diarrhoe, shnilou horečku atd. Jména pluků a rodných míst jsou někdy tak zkomolena, že jim na kloub se nedostaneš. Spokojil jsem se proto i jménem země).

Tento počet jest zcela určitý. Podivuhodné jest, s jakou pílí vedeny matriky i v době válečné. Zapsány v nich jednotlivě nejen osoby, které již mrtvé přivezeny do zdejší nemocnice, jejichž jména proto ani zjistiti se nedala, ale i jména protestantu a židů. (** 12. srpna roku 1809 zemřel zde Ludvik syn Marka z Leitersdorfu, pachtýře polních špitálův, žid 25 roků starý, a pohřben na židovském hřbitově.)

Z toho jest nade vší pochybnost jisté, že v matrice zapsány jsou všecky osoby, které na hřbitově vojenském byly pohřbeny.

Mylná jest domněnka, jakoby všickni zemřelí byli pochováni v hrobě společném - v jámě. Pochovávalo-li se na vojenském hřbitově po šest let a většinou byli to na choleru zemřelí, rozumí se přece samo sebou, že starý hrob stále se neotvíral, nýbrž každého dne zemřelí pohřbili se v jednom hrobě společném. Tímto pravdě podobným počtem přicházíme k výsledku, že na pohřebišti bylo 88 hrobů; v některém leží ovšem až 8 mrtvol. Našemu počtu hrobů odpovídá i rozloha hřbitova.

Uprostřed pohřebiště postaven byl dřevěný kříž, který však časem sešel docela; roku 1848 nebylo po kříži ani stopy. Ježto pohřebiště prostíralo se na obecních drahách a nikdo o něj se nestaral, přiorávali sousedé kus po kuse ku svým polnostem, takže po něm záhy nezbylo skoro ani památky. Jen staří pamětníci vypravovali o tomto hřbitově svým potomkům. (* Kniha památní města Litomyšle od r. 1848, foi. 182.)

Na základě této pověsti a paměti nejstarších lidí městský úřad litomyšlský roku 1883 obnovil starý a zapomenutý hřbitov - budiž to ku cti tehdejšímu výboru -  a dal na něm uprostřed postaviti kamenný pomník s nápisem:

 

Památce

rakouských vojínů,

kteří v bitvách

u Aspru a Wagramu

r. 1809 za císaře a vlasť

udatně bojujíce,

poraněni byli,

v zdejší vojenské nemocnici

zemřeli a tuto v společných

hrobech v Pánu

odpočívají.

 

Postaviti dala

městská rada litomyšlská

L. P. 1883.

 

Doufejme, že toto památné místo, jakým chlubiti se může málo osad, zůstane na věky zachováno potomkům.

 

 

Výše uvedený text vznikl digitalizací části publikace KOČKA, V. Vojenský hřbitov u Litomyšle. Litomyšl, nákladem vlastním, 1909, s. 8-22.

 

Dne 20. června 2019 zde historický klub Záviš Svitavy zorganizoval pod vedením Miloslava Štrycha (člena Komitétu pro udržování památek z války roku 1866 - komitet.1866.cz/) pietní akt, v jehož průběhu byla mj. přečtena jména všech pohřbených vojáků. Podobnou akci zorganizoval historický klub Záviš také v roce 2009, předtím zde proběhla mše v roce 1929; viz CMS TV @ FILM STUDIO COMVISION: LITOMYŠL - Pocta vojákům zemřelým v napoleonských válkách
   -
youtube.com/watch?v=2NRvOcxLJAk

 

Dne 26. května 2019 připomněli položením věnce v Litomyšli pochované vojáky  také členové spolku 18e régiment d'infanterie v uniformách granátníků 18. pluku řadové pěchoty Napoleonovy armády - www.18eme.cz

Foto: Matěj Špitálský, 2019.

 

Vojenský hřbitov u Litomyšle je zapsán do Evidence válečných hrobů pod číslem VH: CZE5307-6926
   - viz evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE5307-6926

 

 

Související přispěvek:

Eduard Wondrák: K obrazu vojenských nemocnic a jejich činnosti na Moravě za napoleonských válek

...Z 16. prosince 1809 máme podrobný záznam číselného stavu v polních nemocnicích. K tomuto dni bylo v polních nemocnicích na Moravě 6 394 nemocných a raněných a ve Slezsku 1 863. Na Moravě a ve Slezsku pečovalo tedy celkem 155 lékařů a 717 ošetřovatelů o 8 257 nemocných. To znamená, že jeden lékař měl na starosti 72 nemocných a jeden ošetřovatel se staral o 11 mužů...