Nařízení zemského gubernia 1815: dělání a prodávání armádních křížů se zapovídá

25.05.2021 16:10

Naposledy upraveno: 25.05.2021

 

Nařízení c. kr. česk. zemsk. Gubernium

 

Dělání a prodavání pro cís. král. armádu založených metalových křížů vůbec se zapovídá.

 

   Jakož se shledalo, že se ony pro pro cís. král. armádu na památku slavného válečného tažení od roku 1813 a 1814 založený metalový kříže nejen nenáležitě užívají, nýbrž také někteří v metalu pracující obchodníci je v rozličných formách dělají a prodávají, ačkoli dle výslovně prohlášené vůle a mínění Jejich cís. kr. milosti dotčený kříže toliko z dobytých nepřátelských kusů litý a hotovení býti mají, jich lití pak a hotovení cís. král. dvorní komora v mincovních a horních důležitostech obstarává, následovně žádnýmu obchodníkovi dovoleno býti nemůže, takové kříže pracovati, tím méně ale je prodávati, poněvadž ti, kteří je nositi právo mají, ními zdarma se podělejí; pročež nejen dle vysokého listu dvorní kanceláře od 5/15 tohoto měsíce obchodníkům vesměs hotovení těch na památku slavnýho válečnýho tažení od roku 1813 a 1814 založených metalových křížů, nechť ze zlata, stříbra aneb nějakého jiného metalu, pozlacený aneb nepozlacený, bronzirovaný aneb šmelcem vykládany jsou, pod těžkou pokutou se zapovídá, nýbrž také na tentýž způsob prodavání jak takových křížů tak i oných samých, který se od cís. král. mincovního ouřadu hotovějí, a skrz zvláštní znamení od křížů na jejich způsob dělaný rozeznávají, tím přísně zakazuje.

   Což se k vědomosti jednoho každého, a ku pokračování podle toho s tímto doložením oznamuje, že ouřadové poukazáni jsou, nad oběmi těmi zápovědmi co nejbedlivěji bdíti.

 

V Praze dne 29. máje 1815

 

Franz Graf von Kolowrat,

Oberstburggraf und Gubernialpräsident

 

Joseph Ritter von Schüller,

k. k. Gubernialvizepräsident

 

Wilhelm Freyherr v. Schmidburg,

k. k. Gubernialrath

 

 

 

Dodatky k příspěvku

25.05.2021 Karel Sáček

 

Pro zajímavost lze dodat, že u příležitosti 200. výročí se u Lipska ukustečnila série vzpomínkových akcí, včetně velké bitevní rekonstrukce, po jejímž ukončení obdržel každý z účastníků v uniformě c. k. armády repliku armádního kříže. 

Replika armádního kříže z roku 2013 pro účastníky bitevní rekonstrukce u Lipska: vlevo původní verze - obrácená rubovou stranou a na trojúhelníkové stuze; vpravo individuální úprava téže repliky - po ukončení napolenských válek se používaly stuhy průvlečné (trojúhelnikové až v pozdějším období).

 

Tvarem dělového kříže byla inspirována také připomínka účasti na požehnání praporu zeměbraneckého pluku č. 2 v Linci (linzer-zweier.at) roku 2002, která nese nápisy:
líc: LIR 2 / Fahnenweihe / 15. XI. 2002;
rub: K. K. / Landwehr- / Infanterieregiment / Linz / No2

 

 

Související příspěvky:

Václav Měřička: Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 2/2: armádní a občanský kříž

Dobytím Paříže a abdikací císaře Napoleona skončila válka. Císař František I. se rozhodl v době svého pařížského pobytu a především na popud svého nejvyššího komořího hraběte Rudolfa Wrbny, založit pamětní vyznamenání, které by bylo raženo z ukořistěných francouzských děl a uděleno všem příslušníkům české armády. Vlastní datum založení připadá na den 13. května 1814, i když snad právě 15. duben, den vstupu císaře do Paříže, byl dnem zrození myšlenky...