Připomínka zemřelých v boskovické polní nemocnici 1813-1814

02.11.2020 16:37

Karel Sáček

Naposledy upraveno: 02.11.2020

 

Na konci roku 1813 byly na Moravě zřízeny více než dvě desítky vojenských polních nemocnic. Dne 1. listopadu 1813 se tak stalo i v Boskovicích - v budově bývalého dominikánského kláštera, kterou v roce 1785 zakoupil František Karel hrabě Dietrichstein a přeměnil ji na manufakturu vyrábějící barvy (tato budova bude v letech 1819-1826 přestavena na reprezentativní empírový zámek do podoby, v jaké ji známe dodnes). Zde umístěná polní nemocnice, která měla kapacitu 150 lůžek, byla detašovanou pobočkou (Filialspital) hlavní polní nemocnice (Hauptfeldspital) č. 39 v Jevíčku.

Kříž v parku boskovického zámku zřízený roku 2013 na památku zemřelých ve zdejší polní nemocnici
(místo je přístupné pouze během otvírací doby zámku).

 

Boskovický měšťan a řezník Dominik Kučera do své kroniky mj. zaznamenal: „A roku 1813 dně 8. listopadu přivezli sem z Brna do kláštera vojanský špitál, 150 mužů. Byli věčím dílem Rusi, něco málo Francouzů a císařských. Dyž který umřel, pochovali ho za zahradu na kopci, taky je pochovali nad židovským hřbitovem. Roku 1814 v mněsícu apríli odstěhoval se z Boskovic ten vojenský špitál.

S odkazem na tento historický záznam byl v říjnu 2013 v zadní části zámeckého parku současného boskovického zámku odhalen dřevěný kříž, jehož zřízení vzešlo z podnětu Klubu přátel Boskovic. O tři roky později bylo toto pietní místo doplněno tabulkou se jmenným seznamem 76 osob, které v této polní nemocnici dle boskovické matriky zemřely (mezhi nimi tři místní ošetřovatelé). Tímto počinem se pomník boskovických obětí války roku 1813-1814 stal poměrně unikátním - ve vztahu k období napoleonských válek je v českých zemích velmi pravděpdobně jediným, který zvěčňuje památku konkrétních osob.

Detail tabulky se jmény zemřelých vojáků a jejich ošetřovatelů z roku 2016.

 

Seznam vojáků raněných v bitvě u Lipska (16. až 19. října 1813), kteří zemřeli v lazaretu zřízeném ve zrušeném klášteře - nyní zámku - v Boskovicích, jak jsou zapsáni v boskovické matrice v letech 1813 a 1814:

 

1813

27. 11. Nicolaus Jouchet, franc. Infanterie

27. 11. Jean Vener, francouzský zajatec

27. 11. Franz Mahsster, zajatec, franc. Infanterie

28. 11. Martin Lischka, c. k. infanterie, katolík, 20 let

29. 11. Peter Floriet, zajatec, franc. Infanterie

30. 11. Simon Kalita, c.k. infanterie

2. 12. Andres Secha, c. k. Fuhrweserecorps

2. 12. Louis Wilmer Kriegsgefangerer, franc. myslivec

2. 12. Paul Maht, c. k. Pihserer L. W. Battalion

3. 12. Etienne Palieu, zajatec, franc. Infanterie

4. 12. Franz Hawelka, c. k. infanterie, katolík, 23 let

6. 12. Nicolo Bartie, zajatec, franc. Infanterie

7. 12. Jansko Scorsbate, c. k. Reg. Strauch,

9. 12. Georg Machovsky, c. k. infanterie, katolík, 22 let

11. 12. Georg Pasolta, c. k. infanterie, katolík, 20 let

14. 12. Micita Pucilow, ruský myslivec, vyzn. řecké, 22 let

14. 12. Louis Merchive, franc. infanterie, katolík, 20 let

17. 12. Andreas Anht, 6. pruská infanterie, protestant, 18 let

18. 12. Peter Cahalli, zajatec, franc. infanterie, katolík, 19 let

18. 12. Jaque Nicolo, zajatec, franc. infanterie, katolík, 23 let

30. 12. Basil Zurma, c. k. infanterie, 18 let

30. 12. Piere Bolieu, franc. myslivec, katolík, 38 let

31. 12. Cajetan Stankovitsch, c. k. infanterie, 22 let

31. 12. Stephan Kuviskin, c. k. infanterie, katolík, 18 let

31. 12. Chruche Velan, zajatec, katolík, 20 let

22. 12. Veith Karamanna, c. k. infanterie, vyzn. řecké, 22 let

 

1814

1. 1. Winzenz Kubin, c. k. infanterie, katolík, 20 let

1. 1. Basil Romankie, c. k. infanterie, vyzn. řecké, 21 let

4. 1. Antoin Juaque, zajatec, franc. infanterie, katolík, 21 let

4. 1. Wasil Wasilenkow, c. k. infanterie, vyzn. řecké, 19 let

4. 1. Adalbert Urban, c. k. Fuhrwesenscorps, katolík, 35 let

7. 1. Louis Chaupal, zajatec, franc. infanterie, katolík, 22 let

8. 1. Francois Dumolin, zajatec, franc. infanterie, katolík, 31 let

9. 1. Franz Struczik, c. k. infanterie, vyzn. řecké, 24 let

11. 1. Casimir Skopczik, c. k. infanterie, vyzn. řecké, 24 let

12. 1. Fridrich Ponqui, zajatec, garda, katolík, 21 let

12. 1. Symon Riehs, c. k. infanterie, katolík, 25 let

16. 1. Valentin Klista, c. k. infanterie, katolík, 23 let

18. 1. Simon Kresko, c. k. infanterie, katolík, 24 let

18. 1. Johann Czerny, pruská infanterie, katolík, 22 let

19. 1. Louis Peuverl, zajatec, franc. infanterie, katolík, 20 let

21. 1. Karl Kozstezky, zdravotník z Bukové, katolík, 57 let

21. 1. Joseph Schober, c. k. infanterie, katolík, 18 let

19. 1. Julien Paoc, franc. infanterie, katolík, 20 let

20. 1. Girole Talistro, francouzský 13. regiment, katolík, 26 let

22. 1. Andreas Molik, c. k. infanterie, katolík, 21 let

24. 1. Ignatz Jaich, c. k. infanterie, katolík, 32 let

27. 1. Andres Hrabina, c. k., katolík, 19 let

27. 1. Joseph Mahila, c. k. infanterie, katolík, 37 let

29. 1. Valentin Gruschka, c.k. infanterie, katolík, 40 let

27. 1. Ivan Romano, c. k. infanterie, vyzn. řecké, 20 let

30. 1. Martin David, c. k. zemská obrana, katolík, 20 let

5. 2. Johann Stöhr, c. k. zemská obrana, katolík, 20 let

6. 2. Piere Rahsmane, franc. zajatec, katolík, 23 let

7. 2. Henry Anton, franc. zajatec, katolík, 19 let

8. 2. Andres Thesen, zajatec, franc. infanterie, katolík, 20 let

9. 2. Jacob Zajsla, c. k. infanterie, katolík, 35 let

10. 2. Michel Rabezky, c.k., katolík, věk neuveden

10. 2. Joseph Lahs, c. k. infanterie, katolík, 22 let

14. 2. Joseph Winzelus, c. k. infanterie, katolík, 31 let

15. 2. Michael Dieczischin, c. k. infanterie, vyzn. řecké, 22 let

15. 2. Mitriot Pachlow, ruský reg. Siwskowa, v. řecké, 33 let

18. 2. Charles Aubry, zajatec, franc. infanterie, katolík, 20 let

18. 2. Francois Belar, francouzský zajatec, katolík, 20 let

19. 2. Francois Gatrewau, francouzský zajatec, katolík, 20 let

19. 2. Claude Franquet, francouzský zajatec, katolík, 20 let

20. 2. Anton Lehsal, c. k. infanterie, katolík, 20 let

21. 2. Joseph Richter, c. k. infanterie, katolík, 25 let

24. 2. Jean Ruco, zajatec, franc. infanterie, katolík, 20 let

25. 2. Jeán Romand, francouzský zajatec, katolík, 20 let

25. 2. Karel Schweda, ošetřovatel z obce Ostrov, katolík, 50 let

27. 2. Franz Adametz, c. k. infanterie, katolík, 24 let

2. 3. Johann Kuba, c. k. infanterie, katolík, 21 let

3. 3. Martin Hniora, c. k. infanterie, katolík, 21 let

23. 3. Jacob Slepanek, ošetřovatel z Bukové, katolík, 37 let

21. 3. Augustin Gaigon, zajatec, franc. infanterie, katolík, 28 let

 

Podrobnější informace viz:

Jak napoleonské války zasáhly Boskovice. In: Vlastivědné listy Boskovicka, 2016 (září), č. 1, roč. 24 (29), s. 1-3.
   klub-pratel-boskovic.cz/vl16-1.pdf

Neznámí mrtví již mají svá jména - 5. října 2016
   klub-pratel-boskovic.cz/akce.php

 


Na tomto místě je také nutno připomenout úctyhodnou iniciativu osob sdružených v rámci fondu Ztracení lidé – oběti napoleonských válek na území ČR a SR - ztracenilide.cz. Kromě zřizování a obnovování vojenských pomníků tito lidé prostřednictvím webových stránek také postupně zveřejňují přepisy záznamů z historických matrik našich měst.

Jeden z těchto přepisů je věnován také boskovické matrice - ztracenilide.cz/places/detailcz?mistoID=43. Na rozdíl od seznamu na pomníku v zámeckém parku a současně publikovaného ve Vlastivědných listech Boskovicka, jsou zde uvedené údaje podrobnější – lze se z nich navíc dozvědět konkrétní pluk (v některých případech i prapor či setninu), u kterého voják sloužil, místo jeho narození a také příčinu úmrtí. Výpis těchto údajů byl přidán pro doplnění výše uvedeného seznamu:

 

Úmrtí / pohřeb Jméno, příjmení Věk Pluk (regiment) Místo narození Země Nemoc
27.11.1813 Nicolaus FOUCHET   Francouzská jednotka - 57. IR   Francie úplavice
27.11.1813 Jean VENER   Francouzská jednotka     úplavice
27.11.1813 Francois MASSOTLER   Francouzská jednotka - 66. IR   Francie TBC
28.11.1813 Martin LISCHKA 20 IR 10. Reisky, Franz. Setsch- Brněnsko Morava břišní tyfus
29.11.1813 Peter AWRIET   Francouzská jednotka - 30. IR     úplavice
30.11.1813 Simon KALITA   IR 10. Reisky, Franz.     úplavice
02.12.1813 Andreas SERHA   Vozatajstvo     břišní tyfus
02.12.1813 Luis WILMER   Francouzská jednotka - 30. chasseur     TBC
02.12.1813 Paul MAHS   Landwehr Pissereo     vysílení
03.12.1813 Etien PALIEN   Francouzská jednotka - 36. IR     úplavice
04.12.1813 Franz HAVELKA 23 IR 10. Reisky, Franz. Lipowa - Brněnsko Morava tyfus
06.12.1813 Nicolo BARTIE   Francouzská jednotka - 36. IR     TBC
07.12.1813 Jansko SCOROBATA   IR 24. Strauch Gottfr.     tyfus
09.12.1813 Georg MACHOWSKY 22 IR 29. Lindenau Heushow Morava tyfus
11.12.1813 Georg PASOLTA 20 IR 10. Reisky, Franz.   Morava břišní tyfus
14.12.1813 Micila PUCILOW 22 Ruská jednotka 24. Jäger Predoway Rusko vysílení
14.12.1813 Louis MERCHIA 20 Francouzská jednotka - 64. IR Beaulieu Francie průjem
17.12.1813 Andreas AUST 18 IR Pruský Schläsischer Wieser Slezsko tyfus
18.12.1813 Peter CASALLI 19 Francouzská jednotka - 82. IR Ensteniu Francie průjem
18.12.1813 Jaque NICOLO 23 Francouzská jednotka - 50. IR St. Joseph Francie břišní tyfus
19.12.1813 Jean GOŸIŸ 19 Francouzská jednotka - 36. IR Brüsel Belgie průjem
19.12.1813 Jean Baptist TALLEMANT 23 Francouzská jednotka - 12. IR St. Joseph Francie průjem
20.12.1813 Bernard SOLON 20 Francouzská jednotka - 18. IR Piblens Francie vysílení
20.12.1813 Jean FRANCOIS 21 Francouzská jednotka - 21. IR Hostonte Francie tyfus
21.12.1813 Gourdin NEDERIQU 24 Francouzská jednotka - 14. DR Nestl Francie břišní tyfus
21.12.1813 Francois FERAN 26 Francouzská jednotka - 2. voltigeur Dihaden Francie TBC
21.12.1813 Johann TAJOVENY 20 IR 10. Reisky, Franz. Bačžow Morava břišní tyfus
21.12.1813 Antonio MARCOLO 24 Francouzská jednotka - 22. IR Seruvia Itálie průjem
22.12.1813 Jean MACHAGUE 20 Francouzská jednotka – 7. IR Rheims Francie břišní tyfus
22.12.1813 Veith KARAMANNA 22 IR 44. Bellegarde Friedr. Magiroschka Halič vysílení
24.12.1813 Jacob POLAK 26 IR 40. Würtenberg Ferd. Boskowitz Morava břišní tyfus
24.12.1813 Pierre BRODILLE 22 Francouzská jednotka - 18. IR Elise Francie vysílení
25.12.1813 Francesco FEJNTAINE 22 Francouzská jednotka – 2. IR Florentz Itálie břišní tyfus
25.12.1813 Francois GORDILLE 20 Francouzská jednotka - 6.sapeur Marville Francie vysílení
26.12.1813 Jacob van DOHLEN 19 Francouzská jednotka - 85. IR Utrecht Holandsko břišní tyfus
26.12.1813 Charles Francois BUNNE 26 Francouzská jednotka - 154. IR Mucher Francie průjem
27.02.1813 Paul DOBROWOLSNY 22 IR 24. Strauch Gottfr. Ploteizy Halič břišní tyfus
27.12.1813 Pietro FOSSE 19 Francouzská jednotka - 33. IR Girome Itálie vodnatelnost
28.12.1813 Winzenz LISCHKA 22 IR 10. Reisky, Franz. Lipowa Morava břišní tyfus
29.12.1813 Jakob DOLEŽEL 30 Vozatajstvo 106. division Schöndorf Čechy průjem
29.12.1813 Paul STIKL 22 IR 49. Kerpen Neuchost Rakousy vysílení
29.12.1813 Daniel BORKO 20 IR 40. Würtenberg Ferd. Jamnie Halič břišní tyfus
30.12.1813 Basil ZURMA 18 IR 44. Bellegarde Friedr. Jerzy Halič TBC
30.12.1813 Piere BOLIEUE 38 Francouzská jednotka - 5.jäger   Francie vysílení
31.12.1813 Kajetán STAKOVITSCH 22 IR 58. Beaulieu Franz Fusy Halič vodnatelnost
31.12.1813 Stephan KUVISKIN 18 IR 30. De Ligne Carl Schimiwarettlas Halič vysílení
31.12.1813 Cheuche DELAN 20 Francouzská jednotka - 14. CR   Francie průjem
01.01.1814 Vinzenz KUBIN 20 IR 1. Kaiser Franz Jalinek Halič vysílení
01.01.1814 Basil ROMANKIL 21 IR 44. Bellegarde Friedr.   Halič břišní tyfus
04.01.1814 Antoin FUAGUE 21 Francouzská jednotka - 137. IR Asperaux Francie průjem
04.01.1814 Wasil WASILENKOW 19 IR 24. Strauch Gottfr. Bochnia Halič vysílení
04.01.1814 Adalbert URBAN 35 Vozatajstvo   Halič průjem
07.01.1814 Louis CHAUPAL 22 Francouzská jednotka - 30. IR St.Enton Francie průjem
08.01.1814 Francois DUMOLIE 21 Francouzská jednotka - 155. IR Brulle Francie vysílení
09.01.1814 Franz STRUCZIK 24 IR 57. Colloredo Jos. Ržezov Halič průjem
11.01.1814 Casimir KOPCZIK 24 IR 44. Bellegarde Friedr. Goloson Halič vodnatelnost
12.01.1814 Friedrich PONQUI 21 Francouzská jednotka - garda Gournier Francie vysílení
12.01.1814 Simon RIESS 25 IR 25. De Vaux Thiery Skal Čechy průjem
16.01.1814 Valentin KLISTO 23 IR 15. Zach Ant. Bochnia Halič vysílení
18.01.1814 Simon KRESKO 24 IR 24. Strauch Gottfr.   Halič vodnatelnost
18.01.1814 Johann CŽERNY 22 Pruská jednotka - 6. IR Kutty Slezsko vodnatelnost
19.01.1814 Louis PEUVERL 20 Francouzská jednotka - 25. IR Ponecor Francie vysílení
20.01.1814 Karl KOPETZKY 57 Spitall Bukowa Morava vysílení
21.01.1814 Joseph SCHROBER 18 IR 29. Lindenau Weldgrüb Slezsko vysílení
22.01.1814 Andreas MOLIK 21 IR 24. Strauch Gottfr. Stossowa Halič vysílení
24.01.1814 Ignatz JAICH 32 IR 15. Zach Ant. Zwittau Morava břišní tyfus
27.01.1814 Andreas HRABINA 19 IR 40. Würtenberg Ferd. Zlobrgeik Morava břišní tyfus
19.01.1814 Julien PAVE 20 Francouzská jednotka - 25. IR Mont St.Jean Francie vysílení
20.01.1814 Girole TALISTEO 26 Francouzská jednotka - 13. IR St. Martin Itálie vodnatelnost
27.01.1814 Joseph MAHILA 37 IR 56. Colloredo Wenz. Smoloska Slezsko TBC
29.01.1814 Valentin GRUSCHKA 40 IR 56. Colloredo Wenz. Sžrepčzeny Halič břišní tyfus
30.01.1814 Martin DAVID 20 IR 15. Zach Ant. Beneschau OL Morava průjem
05.02.1814 Johann STÖHR 20 IR 20. Kaunitz Rothwasser Slezsko průjem
06.02.1814 Pierre RASSMUNE 23 Francouzská jednotka   Francie vysílení
07.02.1814 Henry ANTON 19 Francouzská jednotka   Francie vysílení
08.02.1814 Andrev THESEN 20 Francouzská jednotka - 72. IR Merl Francie břišní tyfus
09.02.1814 Jacob ZAPLA 35 IR 56. Colloredo Wenz. Seichwald Morava průjem
10.02.1814 Michel RABEZKY ? Vozatajstvo Bodoschitz Halič vysílení
10.02.1814 Joseph LASS 22 IR 12. Liechtenstein Alois Nebeas Morava průjem
14.02.1814 Joseph WINZELUS 31 IR 56. Colloredo Wenz. Bilitz Slezsko průjem
15.02.1814 Michael DIUŽISCHIN 22 IR 63. Bianchi Friedr. Sauslansine Rusko průjem
15.02.1814 Mitrion PACHLON 33 Ruská jednotka - Siroskona Klepinova Rusko vysílení
18.02.1814 Charles AUBRY 20 Francouzská jednotka - 32. IR Kasankue Francie průjem
18.02.1814 Francois LELAV 20 Francouzská jednotka Bliny Francie vysílení
19.02.1814 Francois GATVAVAN 20 Francouzská jednotka Lechn Francie vysílení
19.02.1814 Claude FRANGUET 20 Francouzská jednotka Wotry Francie vodnatelnost
20.02.1814 Anton LESSAL 20 IR 1. Kaiser Franz Stelejist Morava břišní tyfus
21.02.1814 Joseph RUSTER 26 IR 12. Liechtenstein Alois Braunsichen Morava vysílení
21.02.1814 Jean RUCO 20 Francouzská jednotka - 58. IR Anser Francie vodnatelnost
25.02.1814 Jean ROMAND 20 Francouzská jednotka Kollent Francie vysílení
25.02.1814 Karl SCHWEIDA 50 Spitall Ostrow Brněnsko Morava sněť
27.02.1814 Franz ADAMETZ 24 IR 57. Colloredo Jos. Tuchau Morava vysílení
27.02.1814 Iwan ROMANO 20 IR 44. Bellegarde Friedr. Turir Polsko zápal plic
03.03.1814 Martin HMARA 21 IR 15. Zach Ant. Spastene Polsko TBC
02.03.1814 Johan KUBA 21 IR 1. Kaiser Franz Schtawischitz Morava vysílení
21.03.1814 Augustin GAIGON 28 Francouzská jednotka - 45. IR Burisanastu Francie vodnatelnost
23.03.1814 Jakob SLEPANEK 37 Spitall Bukowa Brněnsko Morava tyfus

 

Pozornému čtenáři jistě neunikne, že stejné záznamy jsou přepsány různě. Čtení matričních záznamů o úmrtí vojáků, kteří často pocházeli z jazykově vzdálených koutů Evropy, je třeba vnímat jako jednu z nejobtížnějších částí práce s historickými archiváliemi. Bez ohledu na možné nepřesnosti přepisu - každý zveřejněný záznam o úmrtí vojáka a jeho okolnostech oživuje naši historickou paměť a z obecných čísel výkazů ztrát činí osobní příběhy těch, kteří nejvyšší obětí naplnili poslední bod své vojenské přísahy. 

 

 

Související příspěvky:

Eduard Wondrák: K obrazu vojenských nemocnic a jejich činnosti na Moravě za napoleonských válek

Zatímco Napoleon obsadil Brno a okolí, tvořila zázemí rakouské a ruské armády severní část Moravy, od olšanské pahorkatiny k Olomouci a odtud na sever. Zde byly také rozmístěny příslušné vojenské nemocnice: Máme archivní doklady o tom, že v prosinci 1805 byly zřízeny a v první polovině roku 1806 udržovány vojenské nemocnice: č. 14 (později č. 20) ve Valašském Meziříčí, pak v Bystřici (v budově továrny na postroje, která pojala 250 nemocných), s filiálkami v Dřevohosticích...