Bitvy a tažení

Bitva u Chlumce a tažení proti Napoleonovi v letech 1813-1814

13.03.2014 16:47
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.05.2014   V roce 1812 ovládal Napoleon značnou část Evropy. Pobřeží od Baltického moře přes břehy severního a západního Atlantiku až do Středomoří bylo sevřeno kontinentální blokádou. Na četných trůnech seděli císařovi příbuzní, z německých států byl...

Napoleon v Čechách v roce 1813

17.03.2013 14:57
Naposledy upraveno: 01.03.2014   Dne 3. března 2013 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan Václav PYLLMAJER, zakládající člen Československé napoleonské společnosti se sídlem ve Slavkově a později v Brně, a její a dlouholetý jednatel. Pan Pyllmajer byl nadšeným propagátorem napoleonských...

Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“

04.06.2012 17:03
Josef Brtek Naposledy praveno: 04.06.2012   Za války r. 1809, kdy rakouské síly vpadly na území Napoleonova spojence Bavorska, snažil se arcivévoda Karel Habsburský s císařskými voji odříznout armádní sbor maršála Davouta, vyklidivšího Řezno, a zaskočit jej obchvatem od jihu, jímž by ho...

Bitva u Wagramu 5.-6. července 1809

16.08.2011 17:05
Bohuslav Tesárek Naposledy upraveno: 16.08.2011   Redakční poznámka: tento text vznikl v 80. letech minulého století pod názvem „Rakousko-francouzská válka roku 1809“ pro potěšení několika známých a pravděpodobně nebyl vytvořen pro oslovení širší čtenářské obce. Jeho autor se po většinu...

Osudy Chebska a pěšího pluku č. 42 v období válek s revoluční a napoleonskou Francií

15.07.2011 17:07
Tomáš Dostál Naposledy upraveno: 10.06.2016   Pěší pluk č. 42 - historie před rokem 1792 Tato vojenská jednotka vznikla v únoru 1674 na základě smlouvy mezi císařem Leopoldem I. a würzburským biskupem Johannem Hartmannem von Rosenbach. Podle svého zakladatele a současně též prvního majitele...

Hoši jako květ - příběh 35. pěšího pluku a města Plzně

28.09.2010 17:15
Himl, hergot, sakrament! Ten plzeňskej regiment, to jsou hoši jako panny, každý je jak malovaný. Žádné bázně neznají, vesele si zpívají. Refrén: Pětatřicátníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohledět. /: Když jste mašírovali, všechny pany...

Pěší pluk č. 36 v letech 1763-1849

16.07.2010 17:12
Naposledy upraveno: 14.04.2021   Základním pramenem pro poznání historických událostí spjatých s c. (a) k. pěším plukem č. 36 je monografie Geschichte des k. k. 36. Linien-Infanterie-Regiments vydaná v Praze roku 1875 a čítající 933 stran (jejímž neuvedeným autorem by měl být S. Bleibtreu nebo...

Pevnost Bard – jeden z klíčů k Marengu

10.05.2010 16:58
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.05.2010   Dne 20. května 1800 stanul První konzul kolem páté odpolední před svatobernardským hospicem, kde jej přivítali mniši. S nimi během dvaceti minut rychle pojedl, pak chvíli od zábradlí schodiště před budovou sledoval jednotky, na které mohl být...

Rakouské Thermopyly v Alpách

17.04.2010 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 05.04.2013   Thermopyly - bitva Sparťanů s mohutným perským vojskem v řecké soutěsce roku 480 před Kristem - se staly symbolem sebeobětování pro společnou obranu a věc. V historii není příliš příkladů podobného boje. Roku 1809 se však příkladem...

Sbor knížete Schwarzenberga v Rusku roku 1812

22.03.2009 16:44
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 27.12.2021   Na jaře roku 1812 Evropa cítila, že se schyluje k velké válce mezi imperátorem vší Rusi Alexandrem I. a císařem Francouzů Napoleonem I. Od Pyrenejí až k Moskvě se to začínalo hemžit vojáky, odvedenci či rekruty. Dunění bubnů nepříjemně doléhalo i...
Záznamy: 11 - 20 ze 26
<< 1 | 2 | 3 >>