Bitvy a tažení

Bitva u Jemappes 6. listopadu 1792

03.10.2016 16:30
Harald Skala Naposledy upraveno: 03.10.2016   Po neočekávaném vítězství u Valmy 20.9.1792 (zvaném též „kanonáda u Valmy“) rozkázal francouzský Národní konvent na podzim toho roku provést ofenzívu ve Flandrech. Počítalo se zřejmě i s podporou domácího obyvatelstva, jehož povstání v r....

Bitva u Slavkova v monografiích k dějinám c. (a) k. pluků

07.12.2015 20:05
Karel Sáček - Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 07.12.2015   Řadový pěší pluk Kaiser č. 1 – 6. fyzilírský prapor Praporu, který čítal 600–700 mužů velel major baron Lesch, který jej přivedl 31. října do Vídně a začlenil do Jirčíkovy (Jurczek) brigády. Obecně se o rakouské pěchotě v bitvě u...

Rakouské pamětní kříže z války 1813-1814 - 1/2: průběh tažení

03.07.2015 16:50
Václav Měřička Naposledy upraveno: 03.07.2015   Po nezdařeném Napoleonově vojenském tažení do Ruska v roce 1812 válka v Evropě neskončila. Za silných mrazů a těžkých povětrnostních podmínek překročily zbytky Velké armády ve dnech 26. a 29. listopadu 1812 řeku Berezinu za neustálého tlaku...

Bitva u Chlumce a tažení proti Napoleonovi v letech 1813-1814

13.03.2014 16:47
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 25.05.2014   V roce 1812 ovládal Napoleon značnou část Evropy. Pobřeží od Baltického moře přes břehy severního a západního Atlantiku až do Středomoří bylo sevřeno kontinentální blokádou. Na četných trůnech seděli císařovi příbuzní, z německých států byl...

Napoleon v Čechách v roce 1813

17.03.2013 14:57
Naposledy upraveno: 01.03.2014   Dne 3. března 2013 zemřel ve věku nedožitých 85 let pan Václav PYLLMAJER, zakládající člen Československé napoleonské společnosti se sídlem ve Slavkově a později v Brně, a její a dlouholetý jednatel. Pan Pyllmajer byl nadšeným propagátorem napoleonských...

Osudy z bojišť u Eggmühlu a Řezna aneb „Krásný obraz“

04.06.2012 17:03
Josef Brtek Naposledy praveno: 04.06.2012   Za války r. 1809, kdy rakouské síly vpadly na území Napoleonova spojence Bavorska, snažil se arcivévoda Karel Habsburský s císařskými voji odříznout armádní sbor maršála Davouta, vyklidivšího Řezno, a zaskočit jej obchvatem od jihu, jímž by ho...

Bitva u Wagramu 5.-6. července 1809

16.08.2011 17:05
Bohuslav Tesárek Naposledy upraveno: 16.08.2011   Redakční poznámka: tento text vznikl v 80. letech minulého století pod názvem „Rakousko-francouzská válka roku 1809“ pro potěšení několika známých a pravděpodobně nebyl vytvořen pro oslovení širší čtenářské obce. Jeho autor se po většinu...

Osudy Chebska a pěšího pluku č. 42 v období válek s revoluční a napoleonskou Francií

15.07.2011 17:07
Tomáš Dostál Naposledy upraveno: 10.06.2016   Pěší pluk č. 42 - historie před rokem 1792 Tato vojenská jednotka vznikla v únoru 1674 na základě smlouvy mezi císařem Leopoldem I. a würzburským biskupem Johannem Hartmannem von Rosenbach. Podle svého zakladatele a současně též prvního majitele...

Hoši jako květ - příběh 35. pěšího pluku a města Plzně

28.09.2010 17:15
Himl, hergot, sakrament! Ten plzeňskej regiment, to jsou hoši jako panny, každý je jak malovaný. Žádné bázně neznají, vesele si zpívají. Refrén: Pětatřicátníci, chlapci jako květ, na vás byla vždycky radost pohledět. /: Když jste mašírovali, všechny pany...

Pěší pluk č. 36 v letech 1763-1849

16.07.2010 17:12
Naposledy upraveno: 14.04.2021   Základním pramenem pro poznání historických událostí spjatých s c. (a) k. pěším plukem č. 36 je monografie Geschichte des k. k. 36. Linien-Infanterie-Regiments vydaná v Praze roku 1875 a čítající 933 stran (jejímž neuvedeným autorem by měl být S. Bleibtreu nebo...
Záznamy: 11 - 20 ze 29
<< 1 | 2 | 3 >>