Archiv článků

Rakouské vojenské školství

17.11.2007 16:16
Lubomír Uhlíř Naposledy upraveno: 09.02.2014   Systematická příprava budoucích velitelů stálého rakouského vojska je až relativně pozdního data. Původně byla jedinou školou samotná armáda, která prostřednictvím výcviku vychovávala a vzdělávala své odborníky pro různé plánované funkční stupně....

Slavkov v době Napoleonově

13.10.2007 17:08
Karel Sáček Naposledy upraveno: 01.07.2014   Proč je po Slavkovu pojmenována bitva Vojáci! Jsem s vámi spokojen. Splnili jste, co jsem očekával od vaší neohroženosti. Postačí, když řeknete: bojoval jsem u Slavkova, aby vám každý řekl: To je hrdina! Těmito obratně volenými slovy pochválil...

Vojáci v Praze F. L. Věka II/1

13.10.2007 10:06
Antonín Novotný Naposledy upraveno: 02.10.2011   V Praze žilo dosti neklidných elementů, vždycky volných k výtržné bujnosti. Vznikne-li pak i toliko [22/23] bouře ve sklenici vody, tu nikdo neví, zda nenaroste do netušených rozměrů. K nenapravitelným výtržníkům náleželi především a odedávna...

Útočné pohyby spojenecké armády 27.11.-1.12.1805

07.10.2007 22:00
Stutterheim, ? – přeložil Karel Sáček Naposledy upraveno: 21.04.2014   Bylo zřejmé, jak neúplně byl pan von Kutuzov, v době kdy bylo rozhodnuto opět vést válku útočně, informován o pohybech a síle nepřítele. Zprávy z okolí si protiřečily a přední hlídky nehlásily zhola nic. První dispozice pro...

Napoleon v bitvě u Slavkova poražen?

20.09.2007 17:25
Fr. Materna Naposledy upraveno: 27.11.2013   V různých archivech jest ještě mnoho archivalií, které kdyby byly probádány‚ osvětlily by mnohé zásahy nejen s hlediska hospodářského, ale i politického, sociálního a vojenského. Mnoho našich vědeckých pracovníků bádá v bibliografii, ale málo jest...

Výbava prostého pěšáka roku 1791

20.09.2007 17:11
Královský uherský setník – přeložil Ondřej Tupý Naposledy upraveno: 20.09.2007   Původní německý text byl pod názvem Von der Oestreichschen Kriegsheer (O rakouském válečném vojsku) publikován ve Stats-Anzeigen, 1791, 1 , s. 507–510; v elektronické podobě viz např....

Vzpomínky na Adama knížete Czartoryského jako c. k. maršála

26.08.2007 17:54
Anna hraběnka Potocká - přeložil Jiří Staněk Naposledy upraveno: 26.08.2007 Po čtrnáctidenním pobytu v Lancutu, odebrali jsme se [roku 1803] do Pulavy, překrásného sídla prince Czartoryského, bratra princeznina, našeho prastrýce. Říkalo se mu všeobecně kníže generál; bylo u nás zvykem jmenovati...

Císařská hymna 1797

26.08.2007 11:12
Naposledy upraveno: 11.02.2014   Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! Lange lebe Franz der Kaiser, In des Glückes hellstem Glanz! Ihm erblühen Lorbeer-Reiser Wo er geht, zum Ehren-Kranz! |: Gott! erhalte Franz den Kaiser, Unsern guten Kaiser Franz! :| Laß von seiner...

Rakouský generál Franz baron von Koller

14.08.2007 17:27
Generál, který před 125 lety doprovázel Napoleona na ostrov Elbu, pohřbený nedaleko Prahy František Materna Naposledy upraveno: 24.01.2018   Málokterému čtenáři je známo, že v Obříství (na silnici Praha—Mělník, 29 km od Prahy) byl v r. 1827 pohřben v kryptě farního chrámu sv. Jana Křtitele...

Vojáci v pražské kronice Vácslava Řezníčka

29.07.2007 17:00
Vácslav Řezníček Naposledy upraveno: 12.08.2013   Konec kariéry nestoudného praporčíka Stampacha Publikováno: 29.07.2007, naposledy upraveno: 26.10.2007 Tenkráte (v roce 1811) stalo se při půlnoční v kostele u Panny Marie Sněžné, jak se říkalo u Františkánů hrozné a neslýchané pohoršení, o...
Záznamy: 261 - 270 ze 293
<< 25 | 26 | 27 | 28 | 29 >>