Archiv článků

Maršál Bellegarde s důstojníky v bitvě u Mincia 8. února 1814

15.02.2024 16:52
Karel Sáček Naposledy upraveno: 18.02.2024   V roce 1815 vytvořil malíř Albrecht Adam (1786–1862) olej na plátně, který zobrazuje maršála Heinricha hr. Bellegarde pozorujícího průběh bitvy u řeky Mincio 8. února 1814. Tento muž velící c. k. „italské“ armádě v letech 1813-1815 je...

Obsah sekce varia - všechny články netýkající se hlavního tématu

15.12.2023 17:06
  Sáček, Karel: Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy, 12.02.2019 Sáček, Karel: Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I., 30.09.2013 Novotný, Antonín: Vojáci v Praze F. L. Věka II/3, 28.03.2013 Sabanoš, Peter: O finančnej a menovej politike...

Organizační vývoj Finanční stráže ve druhé polovině 19. století

15.12.2023 16:46
Jaroslav Beneš Naposledy upraveno: 15.12.2023   V 50. letech 19. století připravovaná a v předchozích kapitolách zmíněná celní unie Rakouska s německými státy se pro odpor Pruska neuskutečnila. Vzájemná rivalita Pruska a Rakouska vyvrcholila válkou v roce 1866 a po jejím...

Bitva národů: jezdecká bitva u Liebertwolkwitz (14.10.1813)

16.10.2023 16:47
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.11.2023   V květnu 2019 vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131 vyobrazení a 19...

Prohlášení nejvyššího purkrabího ke zřízení českých mysliveckých praporů z října 1805

14.09.2023 16:32
ed. Karel Sáček Naposledy upaveno: 14.09.2023   Prohlášení   Jejich cís. i cís. král. Milost ráčili z toho ohledu, aby vnitřní obhajování země na všecek způsob rozmnožili, a svým věrným poddaným nový přesvědčující důkaz dali, jak velice pečlivost o jejich bezpečnost nejvýš Jejich...

Vznik c. k. minérského sboru v roce 1772

30.08.2023 16:49
Zdeněk Holub Naposledky upraveno: 30.08.2023   V roce 2023 vydalo nakladatelství Mare-Czech publikaci „C. k. ženijní zbraň, 1: c. k. minérský a c. k. sapérský sbor – stručná historie od založení až do roku 1851“ (mare-czech.cz). Nabízí se tedy vhodná příležitost připomenout si...

C. k. ženijní zbraň - dodatek: seznam důstojníků sjednoceného inženýrského sboru od roku 1771/1773 do roku 1851

23.08.2023 16:57
Zdeněk Holub Naposledky upraveno: 04.09.2023   Seznam důstojníků inženýrského sboru představuje samostatný dodatek dvoudílné publikace „C. k. ženijní zbraň, 1: c. k. minérský a c. k. sapérský sbor; 2: c. k. inženýrský sbor – stručná historie od založení až do roku 1851“, kterou v...

Vzpomínka na Jana Junu – malíře a znalce vojenských historických praporů

15.08.2023 17:37
Karel Sáček Naposledy upraveno: 19.08.2023   Dne 11. srpna 2023 se ve věku 62 let vydal na svůj poslední pochod Ing. Jan Juna z Olomouce - člen ostravského klubu vojenské historie, který po dlouhá léta oblékal uniformu c. k. granátníka řadového pěšího pluku Kaunitz č. 20...

Dragouni císaře Františka – v letech 1768-1848 karabinníci a kyrysníci

01.08.2023 17:09
Výtah z dějin pluku rytmistra Arnošta Wenke-ho*; z rozkazu velitele pluku pro poddůstojníky a mužstvo pořídil a zčeštil Zdeněk z Lobkoviců roku 1897 * (WENKE, Ernst. Geschichte des k. u. k. 1. böhmischen Dragoner-Regimentes Kaiser Franz, 1896, 333 s.)   Karabinníci Althannovi...

C. k. vozatajstvo v letech 1771-1816: 1. část – vývoj do roku 1792

07.06.2023 16:48
Zdeněk Holub Naposledy upraveno: 07.06.2023   Úvod Tato práce vychází z překladu díla „Geschichte der k. u. k. Train-Truppe“ (Historie c. a k. jednotek trénu), jež je kronikou důležitých událostí a dispozic o jeho vývoji, kterou podle úředních pramenů sestavil a zpracoval rytm. Franz...
Záznamy: 1 - 10 ze 368
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>