Archiv článků

Bitva národů: jezdecká bitva u Liebertwolkwitz (14.10.1813)

16.10.2023 16:47
Jiří Kovařík Naposledy upraveno: 10.11.2023   V květnu 2019 vydalo nakladatelství Akcent novou knihu Jiřího Kovaříka Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813. Autor na svém blogu zveřejnil obsah tohoto díla, čítajícího 448 stran většího formátu a obsahujícího 131 vyobrazení a 19...

Prohlášení nejvyššího purkrabího ke zřízení českých mysliveckých praporů z října 1805

14.09.2023 16:32
ed. Karel Sáček Naposledy upaveno: 14.09.2023   Prohlášení   Jejich cís. i cís. král. Milost ráčili z toho ohledu, aby vnitřní obhajování země na všecek způsob rozmnožili, a svým věrným poddaným nový přesvědčující důkaz dali, jak velice pečlivost o jejich bezpečnost nejvýš Jejich...

Vznik c. k. minérského sboru v roce 1772

30.08.2023 16:49
Zdeněk Holub Naposledky upraveno: 30.08.2023   V roce 2023 vydalo nakladatelství Mare-Czech publikaci „C. k. ženijní zbraň, 1: c. k. minérský a c. k. sapérský sbor – stručná historie od založení až do roku 1851“ (mare-czech.cz). Nabízí se tedy vhodná příležitost připomenout si...

C. k. ženijní zbraň - dodatek: seznam důstojníků sjednoceného inženýrského sboru od roku 1771/1773 do roku 1851

23.08.2023 16:57
Zdeněk Holub Naposledky upraveno: 04.09.2023   Seznam důstojníků inženýrského sboru představuje samostatný dodatek dvoudílné publikace „C. k. ženijní zbraň, 1: c. k. minérský a c. k. sapérský sbor; 2: c. k. inženýrský sbor – stručná historie od založení až do roku 1851“, kterou v...

Vzpomínka na Jana Junu – malíře a znalce vojenských historických praporů

15.08.2023 17:37
Karel Sáček Naposledy upraveno: 19.08.2023   Dne 11. srpna 2023 se ve věku 62 let vydal na svůj poslední pochod Ing. Jan Juna z Olomouce - člen ostravského klubu vojenské historie, který po dlouhá léta oblékal uniformu c. k. granátníka řadového pěšího pluku Kaunitz č. 20...

Dragouni císaře Františka – v letech 1768-1848 karabinníci a kyrysníci

01.08.2023 17:09
Výtah z dějin pluku rytmistra Arnošta Wenke-ho*; z rozkazu velitele pluku pro poddůstojníky a mužstvo pořídil a zčeštil Zdeněk z Lobkoviců roku 1897 * (WENKE, Ernst. Geschichte des k. u. k. 1. böhmischen Dragoner-Regimentes Kaiser Franz, 1896, 333 s.)   Karabinníci Althannovi...

C. k. vozatajstvo v letech 1771-1816: 1. část – vývoj do roku 1792

07.06.2023 16:48
Zdeněk Holub Naposledy upraveno: 07.06.2023   Úvod Tato práce vychází z překladu díla „Geschichte der k. u. k. Train-Truppe“ (Historie c. a k. jednotek trénu), jež je kronikou důležitých událostí a dispozic o jeho vývoji, kterou podle úředních pramenů sestavil a zpracoval rytm. Franz...

Benátské námořní dědictví, aneb článek inspirovaný obrazem trojice dvoupalubníků pod rakouskými vlajkami

22.05.2023 16:38
Karel Řezníček Naposledy upraveno: 23.05.2023   Kam klást počátky rakouského válečného námořnictva? Dost možná až do 14. století, kdy se jadranský Terst stal součástí habsburských držav, ale pro potřeby tohoto textu se odražme kupříkladu až od desetileté suverénní vlády Josefa II., kdy se roku...

Obsah sekce varia - všechny články netýkající se hlavního tématu

05.05.2023 17:06
  Sáček, Karel: Na počest císaře Františka II./I.: pomníky, pamětní desky a nápisy, 12.02.2019 Sáček, Karel: Unikátní česká připomínka panování císaře Františka II./I., 30.09.2013 Novotný, Antonín: Vojáci v Praze F. L. Věka II/3, 28.03.2013 Sabanoš, Peter: O finančnej a menovej politike...

Protirevoluční povstání ve Vendée, chouani a emigrantské ozbrojené formace v letech 1792-1801

05.05.2023 17:05
Jan Vogeltanz Naposledy upraveno: 05.05.2023   Záhy po výbuchu revolučních událostí ve Francii roku 1789 docházelo již k prvním vlnám emigrace a projevům royalistického odboje. Během následujících let, zejména po pádu monarchie 1792 a utvoření 1. protifrancouzské koalice téhož roku spolu...
Záznamy: 1 - 10 ze 366
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>