C. k. společnost vojenských nauk - polní kancelář pro Čechy, Moravu a Slezsko

05.09.2021 16:21

 

Cýs. Král. společnost wogenských nauk
- polnj kancelář pro Czechy, Morawu a Slezsko

 

 

Zajímá Vás vojenská služba našich předků v napoleonských válkách. Chtěli byste vědět, jak byla organizována c. k. armáda, vypadala vojenská každodennost, či jak probíhala polní tažení? Co všechno museli tehdejší vojáci znát a umět, popř. jak to vnímali jejich civilní souputníci? A jak se zapsali do naší historické paměti a národních vojenských tradic?

 

Pokud Vás některé z těchto témat zajímá a objevili jste „v terénu“ vyvěšenou tuto ceduli, pak se nacházíte ve správný čas na správném místě. Poblíž je totiž některý z autorů publikujících historické články a studie na našich internetových stránkách www.primaplana.cz, který s Vámi ochotně pohovoří a zodpoví případné dotazy.

 

Tuto ceduli můžete považovat za značku kvality a záruku srozumitelně vysvětlených závěrů odborného vojensko-historického bádání.